KLUB FILATELISTŮ
ALFONSE MUCHY V BRNĚ

17.2.2024


 

Logo Klubu filatelistů Alfonse Muchy v Brně
 

Vstup do budovy České pošty, s.p. s klubovnou KF A. Muchy
 

OBSAH:
Aktuálně
Pravidelné akce
Z klubové historie
Aktivity klubu
Výbor KF A. Muchy
Provoz klubové knihovny
Práce s mládeží

Další informace o dění v klubu:

Z klubových akcí v r. 2022
Z klubových akcí v r. 2021
Z klubových akcí v r. 2020
Z klubových akcí v r. 2019
Z klubových akcí v r. 2018
Z klubových akcí v r. 2017
Z klubových akcí v r. 2016
Z klubových akcí v r. 2015
Z klubových akcí v r. 2014
Z klubových akcí v r. 2013
Z klubových akcí v r. 2012
Z klubových akcí v r. 2011
Z klubových akcí v r. 2010
Z klubových akcí v r. 2009
Z klubových akcí v r. 2008
Z klubových akcí v r. 2007
Z klubových akcí v r. 2006
Z klubových akcí v r. 2005
Z klubových akcí v r. 2004
Z klubových akcí v r. 2003
Z klubových akcí v r. 2002
 

 

Práce s mládeží:
Pro absenci mládeže i vedoucích práce oba kroužky zanikly a práce s mládeží je jen náhodná.   

Dokumenty Klubu filatelistů 06-22 Alfonse Muchy v Brně:

Držitelé klubových vyznamenání
Org. řád klubu (4/2006)

 

Album
fournierových padělků
 

Archív klubového Zpravodaje
Klubový Zpravodaj č. 85 (12/2020)
Klubový Zpravodaj č. 84 (9/2020)
Klubový Zpravodaj č. 83 (3/2020)
Klubový Zpravodaj č. 82 (12/2019)
Klubový Zpravodaj č. 81 (9/2019)
Klubový Zpravodaj č. 80 (5/2019)
Klubový Zpravodaj č. 79 (12/2018)
Klubový Zpravodaj č. 78 (9/2018)
Klubový Zpravodaj č. 77 (3/2018)
Klubový Zpravodaj č. 76 (12/2017)
Klubový Zpravodaj č. 75 (9/2017)
Klubový Zpravodaj č. 74 (12/2016)
Klubový Zpravodaj č. 73 (9/2016)
Klubový Zpravodaj č. 72 (3/2016)

Klubový Zpravodaj č. 71 (11/ 2015)

Klubový Zpravodaj č. 70 (3/ 2015)
Klubový Zpravodaj č. 69 (4/ 2014)
Klubový Zpravodaj č. 68 (12/ 2013)

Klubový Zpravodaj č. 67 (6/ 2013)
Klubový Zpravodaj č. 66 (12/ 2012)
Klubový Zpravodaj č. 65 (9/ 2012)
Klubový Zpravodaj č. 64 (4/ 2012)
Klubový Zpravodaj č. 63 (12/ 2011)
Klubový Zpravodaj č. 62 (8/ 2011)
Klubový Zpravodaj č. 61 (2 2011)
Klubový Zpravodaj č. 60 (11/ 2010)
Klubový Zpravodaj č. 59 (9/ 2010)
Klubový Zpravodaj č. 58 (3/ 2010)
Klubový Zpravodaj č. 57 (12/ 2009)

Klubový Zpravodaj č. 56 (10/ 2009)
Klubový Zpravodaj č. 55 (3/ 2009)

Klubový Zpravodaj č. 54 (11/ 2008)
Klubový Zpravodaj č. 53 (6/2008)
Klubový Zpravodaj č. 52 (2/ 2008)

Klubový Zpravodaj číslo 51 - (9/2007)
Klubový Zpravodaj číslo 50 - (3/2007)
Klubový Zpravodaj č. 49 (10/ 2006)
Klubový Zpravodaj č.48 (3/ 2006)

Klubový Zpravodaj č. 43 (1/ 2004) 
(neuveden -
návrh org. řádu klubu)
Klubový Zpravodaj č. 42 (10/2003)
Klubový Zpravodaj č. 41 (5/ 2003)
Klubový Zpravodaj č. 40 (2/ 2003)
Klub filatelistů Alfonse Muchy patří k největším klubům v republice. V prosinci 2021 měl klub 114 platících členů. V rámci svých možností se klub snaží organizovat výměnné schůzky, burzy a další akce. Pořádá nebo se podílí na pořádání filatelistických výstav v Brně a okolí.

KF A. Muchy - kontakty: Klub filatelistů 06-22 Alfonse Muchy, Orlí 30, 602 00 Brno
Tel.:
722 405 095 (v provozních hodinách)
E-mail: kfamuchy(zavináč)seznam.cz, okacz(zavináč)email.cz; jpuncochar(zavináč)fides.cz
Klubovna je v budově České pošty, Orlí 30, 2. N.P., ( plánek zde ).
 

Výdej známkových novinek:
Dominikánská 2 (Baru)
tel.: 543 235 004
po - pá:  10 00 - 17 00 hod.

Provozní doba klubovny:
   od. 9.6.2021
Středa: 10.00 - 15.00 hod sekretariát
Čvrtek: 16.15 - 17.15 hod čl. kolování (na dotaz)

Středy:
poslední středu v měsící (před klubovou aukcí) od 10 00 - 15 00 hod., příjem materiálu do klubové nab. soutěže (mimo svátky a prázdniny).

Klub udržuje od r. 1996 partnerské vztahy s rakouským klubem BSV St. Pölten.
 


 

Aktuálně 2023
 

Klubový Zpravodaj č. 3/2023 - prosinec

---------------------------------------

Pamětní listy, které náš klub letos vydal ve spolupráci s Českou poštou a titulní stránka Almanachu II.
Vydání Almanachu je zmíněno ve Zpravodaji 2/23. Mj. je tam i přehled pamětních listů vydaných Českou poštou s.p., oblast Jižní Morava, v řadě položek ve spolupráci s našim klubem.  

---------------------------------------

Poprázdninový klubový Zpravodaj č. 2/2023 - září
---------------------------------------

Výbor klubu se sešel po prázdninách
31.8. se sešel výbor klubu. Setkání to bylo spíše společenské.
Oslavily se prázdninové narozeniny a probraly novinky. 

---------------------------------------
Č
asopis Astropis z června t.r. připomněl vydání známky ke 100 letům ČAS z r. 2017
a s tím související akci našeho klubu, brněnské hvězdárny a ČP s.p. reprezentované tehdejším aktivním oblastním ředitelem Mgr. T. Křepelou.
Jednalo se o křest této známky, používání příležitostného razítka a vydání pamětního listu. Podrobněji - po rozkliknutí obrázků níže.


 

---------------------------------------

Slavnostní členská schůze/ valná hromada (100 let KF A. Muchy)
Letošní valná hromada se uskutečnila ve čtvrtek
4. května 2023 v 17:00 hod
v zasedací místnosti městské části Brno – střed, Dominikánská ulice 2 (vchod od Šilingrova  nám).
Slavnostní akce se konala v rámci oslav stoletých výročí.

Před schůzí Schůzi řídil Honza Petrás Hlavní zpráva v přednesu Zdeňka Okáče
Jeden pohled do sálu Přání ke kulatinám Honzy Hermana Druhý pohled do sálu
Proběhla také tombola ...i neformální pokec Posledním bodem byl úklid

---------------------------------------Od 1.- do 8. května náš klub pořádal celostátní výstavu mládeže
  s mezinárodní
účastí MLADÉ BRNO 2023, která se konala v Křížové chodbě Nové radnice.
 
Výstava se konala u příležitost stoletých brněnských filatelisticko-poštovních výročí:
100 let našeho klubu A. Muchy (1922 - 2022)
400 let první písemné zmínky o regulérní poště v Brně (1623 - 2023)
100 let od "I. mezinárodní výstavy poštovních známek v republice Československé" - Brno 1923

---------------------------------------

Klubový Zpravodaj č. 1/2023
(výstava MLADÉ BRNO 2023, valná hromada klubu...)

---------------------------------------

Nové prostory: První obnovená klubová burza (a výměnná schůzka) v nových prostorách se uskutečnila 25.2.2023
v restauraci BOGOTA, Brno, Nádražní 7

Vstup umožněn od 8:30 hod. Dostupnost je tramvajemi č. 1, 2, 8, 12 a dalšími, kde lze vystoupit na zastávce "Nové Sady".
Níže je pohled z ulice a na vlastní objekt.
Výměnné schůzky se konají 2x měsíčně dle rozpisu.
Poslední soboru v měsící je schůzka spojena s klubovou aukcí.

Materiál do aukcí přijímáme vždy každou středu v klubovně a před zahájením aukce v Bogotě.

---------------------------------------

Proběhlo VS 2023

Pohled do hlavního sálu

Doprovodná výstavka od P. Švehly

CDV s přítiskem a kašetem

Setkání zástupců klubu s delegací z BSV
St. Pölten

Leták zde

Delegace BSV St. Pölten

---------------------------------------

1. února 2023 vyšly známky s přítisky na kupónech k připravované výstavě Mladé Brno 2023
a ke stoletým brněnským výročím. Pro ty, kteří si je objednali, budou k odběru v klubovně v otvíracích hodinách.

---------------------------------------

K 31.12. 2022 skončila na stávající adrese (Merhautova 110) restaurace U Lasa.
Do nalezení nových prostor se tak nebudou konat výměnně schůzky a klubové aukce.

---------------------------------------

Plány na rok 2023 - jubilea
Roky 2022/2023 jsou roky jubilejními. Když to vezmeme popořadě:

2022 - 100 let našeho klubu (1922 - 2022)
2023 - 400 let první písemné zmínky o regulérní poště v Brně
2023 - 100 let od "I. mezinárodní výstavy poštovních známek v republice Československé"  (Brno 1923)

Výbor klubu se rozhodl oslavit tato výročí kumulovaně v roce 2023.
 Akcí, která to zastřeší bude Celostátní výstava mladých filatelistů s mezinárodní účastí MLADÉ BRNO 2023.
Jak jste si již mohli všimnout na stránce věnované výstavě, bude se konat od 1. do 8. května 2023 v prostorách Nové radnice v Brně.

Připravované materiály - záměr: 
březen - otisk výplatního stroje - 100 let KF A. Muchy
květen - R-nálepka a APOST - 400 let první zmínky o poště v Brně
květen - R-nálepka a APOST - výstava Mladé Brno 2023

Známka s přítisky na kupónech "Výstava Mladé Brno 2023 a stoletá brněnská výročí"

 

Náklad TL známky s přítiskem se bude odvíjet od předběžného zájmu.
OV klubu proto vypisuje pro zájemce SUBSKRIPCI, končící 14.12.2022
Bude se jednat o TL známky Turistika (B) se sedmi známkami a kupóny a prostředním kupónem.
Na známkových kupónech budou tři motivy a na prostředním kupónu bude motiv poslední.
Odhadovaná cena je do 400Kč za jeden TL.

Objednávky je možno upisovat osobně vždy ve středu (10:00-15:00hod) v klubovně, nebo v tutéž dobu telefonicky na čísle 722 405 095.
Pokud vše půjde podle plánu, k odběru by mohly být v lednu 2023. Odběr osobně (nebudeme rozesílat). Termín bychom zde upřesnili.

Pozn.: Vzhledem k tomu, že Česká pošta od 1.1.2023 omezila služby pro filatelisty a zrušila službu Příležitostné nálepky, zůstávají šedé položky již jen záměrem.
 

 

 

Výbor Klubu filatelistů Alfonse Muchy:
(od 12.dubna 2022)
 
RNDr. Zdeněk Okáč - předseda
Ronald Baru
Jiří Dostál
Jaromír Hvižď
Ing. Ladislav Klusáček, CSc.
Ing. Zdeněk Nevosád, CSc.(do 5/2023)
Ing. Milan Ošmera
Ing. Oldřich Pecháček
Ing. Jaroslav Punčochář
Ing. Alois Rafaj
Ing. Pavel Švehla
Ing. Bohdan Zicha
Ing. Jan Petrás
JUDr. Boleslav Pospíšil
Náhradníci výboru:
ak.arch. Tomáš Kotas
Ing. Martin Blecha
Zdeněk Koníček

 
Revizoři KF:
Stanislav Bořil
Ing. Zdeněk Borovec
Ivo Rotter

Pokladní:
Helena Hanáčková 

 

Pravidelné akce:  (konkrétně viz Aktuality)

Členské kolování - pravidelně ve čtvrtek  

Klubové výměnné schůzky - každou 2. a 4. sobotu v měsící (mimo svátky a prázdniny) -  8,00-12,00hod. 

Klubové nabídkové soutěže
- každou poslední sobotu v měsíci (mimo svátky) - v rámci klubové výměnné schůzky.

Celostátní výměnné schůzky  - podle ročního plánu vždy (viz. Aktuality)

Veletržní setkání - tradiční celostátní akce konaná od r. 2006 v prostorách pavilonu A3 brněnského výstaviště.

 

Z klubové historie:

- 1919 - Je založeno "České sdružení filatelistů v Brně". Jeho následovník, KF06-08, se v r. 2008 slučuje s KF A. Muchy.
- 1922 - Vzniká filatelistický klub ”Spolek brněnských sběratelů pošt. známek”.
- 1945 -  Klub se přejmenovává na  ”Spolek československých filatelistů v Brně”.
- 1951 -  V rámci socialistické reorganizace jsou samostatné kluby začleněny do organizací ROH u větších podniků. Většina členů, klubovna a majetek Spolku čs. filatelistů v Brně byli převedeni do Závodního klubu (ZK) při ROH KNV. Tak  vznikl ”Filatelistický odbor ZK při KNV”
- 1962 - Opět se mění název, tentokrát na  ”Filatelistický odbor ZK státních orgánů”
- 1965 - Vzniká samostaná organizace tehdejší Národní fronty, Svaz československých filatelistů. Filatelistický odbor ZK státních orgánů se vyčleňuje  do Klubu filatelistů 06-22.
- 1982 - Se souhlasem paní Jaroslavy Muchové přijal klub čestný název Klub filatelistů Alfonse Muchy.
- 1996 - Navázána spolupráce s partnerským klubem BSV St. Pölten z Rakouska
- 2000 - Klub je odpovědný za organizaci úspěšné Celostátní výstavy s mezinárodní účastí Brno 2000
(konala se 5.-11. března 2000)
- 2002 - 2005 Klub je za SČF pověřen přípravami úspěšné Evropské výstavy poštovních známek Brno 2005
(konala se 10.-15. května 2005)
- 2004 - spoluúčast na putovní výstavě o díle A. Muchy (Japonsko 2004/2005)
- 2006 - klub uspořádal první Veletržní setkání v areálu brněnského výstaviště
- 2008 - sloučení KF 06-08 s našim klubem - KF A. Muchy se stává nositelem tradic obou nejstarších brněnských klubů. 
- 2009 - na konci léta uspořádal klub z pověření SČF výstavu Premiera Brno 2009. Jednalo se o novou podobu kvalifikační výstavy s minimalizací nákladů.
             Z exponátů bylo vystaveno jen po jedné ploše - hodnoceny byly kompletní exponáty v trezoru. 
- 2012 - sloučení KF06-101 Merkur z našim klubem. Výstava 90 let KF A. Muchy.
- 2013 - propagační výstava Krása motocyklů
- 2014 - navázána spolupráce s filatelisty z Lipska  
- 2015 - jubiljení10. veletržní setkání sběratelů, propagační výstava Pivovarnictví na známkách
- 2016 - oslavy 20. výročí spolupráce s BSV St. Pölten a propag. výstava Rozmanitosti jiřin na zámku v Lysicích
- 2017 - výstavka Květiny na známkách, 40-ti rámová propagační výstava ke 200 letům MZM ve vestibulu Dietrichsteinského paláce
-
2018 - spolupráce na Muzejní noci, klubová expozice v bývalé poštovní stáji u nádražní pošty Brno 2
- 2020/21 - činnost klubu umrtvena protiepidemickými opatřeními

- 2023 - příprava Celostátní výstavy mladých filatelistů s mezinárodní účastí, Mladé Brno 2023
 

Aktivity klubu:

- Spolupráce se Společností památníku Alfonse Muchy v Ivančicích
- Spolupráce s rakouským klubem filatelistů BSV St. Pölten
- Pořádání celostátních filatelistických výměnných schůzek, Veletržního setkání a spolupráce s ČP s.p. region jižní Morava
 

Knihovna klubu filatelistů Alfonse Muchy      
(knihovna se nachází v klubovně na Orlí 30)

Seznam knihovny klubu (v Excellu-stav 7/2021)

Výpůjční řád
Klubu filatelistů Alfonse Muchy KF 06-22 v Brně.

Půjčování po předložení průkazky klubu nebo průkazu totožnosti

Katalogy a nesvázané časopisy na dobu maximálně 15 dnů
Knihy maximálně na dobu 2 měsíců  


Výpůjční doba 
     Středa  10 – 15 hod.; 
     Čtvrtek  16,15 - 17,15 hod.

Poplatky:

  • Členové klubu KF 06-22

Katalogy – 1 kus 10Kč/den
Katalogy – prohlídka v klubovně 5Kč/hod. 
Knihy –  zdarma

  • Ostatní

Katalogy – 1 kus 20Kč/den     
Katalogy – prohlídka v klubovně 10Kč/hod. 
Knihy – za  měsíc 10Kč za kus

 Upomínky – po překročení výpůjční doby bude zaslána

  • I. upomínka e-mailem 50Kč
  • II. upomínka – poplatek 100 Kč
  • Další upomínka bude zaslána 14 dnů po první s poplatkem 200Kč

 Povinnosti vypůjčovatele

  • Pečovat o vypůjčené svazky
  • Při převzetí svazku zkontrolovat stav a úplnost svazku
  • Způsobenou škodu nahradit rovnocenným nepoškozeným výtiskem
  • Vypůjčovatel není oprávněn předávat vypůjčené svazky dalším osobám.

 Platnost od 1. února 2014