Logo Klubu filatelistů Alfonse Muchy v Brně

V září 2002 proběhly oslavy
80 let vzniku KF A. Muchy

AKCE 2002K této příležitosti byla vydána:
- celinová dopisnice s přítiskem.
- příležitostné poštovní razítko
- dvojice příležitostných R nálepek
- pamětní list
- publikace s informacemi o klubu a odbornou částí


Několik snímků z oslav a výstavky:

Z příprav výstavky

Ing. Duchoň a Ing. Pavelka při zahájení výstavky

Z výstavky

R - nálepky

Předání pamětní medaile představitelům BSV St. Pölten

Dopisnice s přítiskem a přílež. razítkem