KLUB FILATELISTŮ
ALFONSE MUCHY V BRNĚ

20.2.2014  

 


 

Logo Klubu filatelistů Alfonse Muchy v Brně

Vstup do budovy České pošty, s.p. s klubovnou KF A. Muchy

Obsah:
Aktuálně
Pravidelné akce
Z klubové historie
Aktivity klubu
Výbor KF A. Muchy
Provoz klubové knihovny
Práce s mládeží

Další informace o dění v klubu:

Z klubových akcí v r. 2012
Z klubových akcí v r. 2011
Z klubových akcí v r. 2010
Z klubových akcí v r. 2009
Z klubových akcí v r. 2008
Z klubových akcí v r. 2007
Z klubových akcí v r. 2006
Z klubových akcí v r. 2005
Z klubových akcí v r. 2004
Z klubových akcí v r. 2003
Z klubových akcí v r. 2002
 

 

Práce s mládeží:
KF A. Muchy má jeden kroužek, vedený p. Šottem v ústavu pro tělesné postižené.  

Dokumenty Klubu filatelistů 06-22 Alfonse Muchy v Brně:

Držitelé klubových vyznamenání
Org. řád klubu (4/2006)

 

Album
fournierových padělků


FRANCOIS FOURNIER se vyučil ryteckému řemeslu. V r. 1891 nabídl svoje služby ženevskému tiskaři Louisi Henri Mercierovi, který již tiskl napodobeniny klasických známek.
Ten ho po krátké době přijal za společníka. Pomocí inzerátů nabízeli filatelistům svoje napodobeniny. Po Mercierově smrti převzal Fournier podnik a  s dalším společníkem založili měsíčník Facsimilé, jenž měl nejen propagovat výrobky firmy, ale zároveň obhajovat rozšiřování těchto tzv. uměleckých napodobenin. To přitahovalo mj. obchodníky a spekulanty, protože napodobeniny byly vynikajících kvalit a Fournier se snažil těmto lidem vyjít vstříc např.tím že na objednaných napodobeninách zapomínal vytisknout značku „facsimile“. Byl tak úspěšný, že si ze zákazníků začal dokonce vybírat a chrlil další a další napodobeniny.

      Podle údajů zhotovila firma do r. 1914 na 2000 napodobenin klasických i novějších dražších známek a 1690 napodobenin razítek a přetisků asi ze sta zemí.

Po Fournierově smrti, za I. světové války, převzal jeho firmu Ch. HIRSCHBURGER, který nedokázal „podnik" udržet a hleděl se ho proto co nejdříve zbavit. Toho využili švýcarští filatelisté a Filatelistická unie v Ženevě, representovaná předsedou E. FRIDERICHEM, se za velký obnos švýcarských franků stala majitelem celého podniku (technického i materiálního vybavení  - strojů, štočků, matric, papírů, barev - i bohatého skladu falsifikátů. Když byl sepsán inventář, byly vytříděny zajímavé exempláře pro sestavení 480 číslovaných alb sezajímavými Fournierovými padělky. Zbytky byly úředně zničeny.
Autentické fotografie přibližují domácí exemplář č. 312 z majetku bývalého Českého sdružení filatelistů v Brně".

Kompletní album
je k vidění např. zde.
 
Klub filatelistů Alfonse Muchy patří k největším klubům v republice. V r. 2013 měl klub 217 členů. V rámci svých možností se klub snaží organizovat výměnné schůzky, burzy a další akce. Pořádá nebo se podílí na pořádání filatelistických výstav v Brně a okolí.

KF A. Muchy - kontakty: Klub filatelistů 06-22 Alfonse Muchy, Orlí 30, 602 00 Brno
Tel.:
542 212 069 (v provozních hodinách)
E-mail:
kfamuchy(zavináč)seznam.cz, okacz(zavináč)mosilana.cz; jpuncochar(zavináč)fides.cz
Klubovna je v budově České pošty, Orlí 30, 2. N.P., ( plánek zde ).

 

Výdej známkových novinek:
Dominikánská 2 (Baru)
tel.: 543 235 004
po - pá:  10 00 - 17 00 hod.

Provozní doba klubovny:
(svátky a prázdniny zavřeno)
  
Středa: 10.00 - 15.00 hod sekretariát
Čvrtek: 14.00 - 15.00 hod čl. kolování

Středy:
poslední středu v měsící (před klubovou aukcí) od 10 00 - 15 00 hod., příjem materiálu do klubové nab. soutěže (mimo svátky a prázdniny).

Klub udržuje partnerské vztahy s rakouským klubem BSV St. Pölten.

Rok 2013:

Klubový ZPRAVODAJ č.68
---------------------------------------

Změna termínů klubových schůzek v r. 2014
Od 4. ledna se přesouvají klubové schůzky i nabídkové soutěže na soboty.

---------------------------------------

Ještě ohlédnutí za Ostropou 2013
Po určité prodlevě k nám doputovaly trofeje z výstavy. Klub vystavil svůj Almanach k 90. výročí z loňského roku.

Medaile Diplom

---------------------------------------

Vyznamenání - Josef Sobotka
Za dlouholetou práci při organizaci výstav všech stupňů, za aktivní účast na  klubových akcích a rovněž za dlouholetou práci ve funkci klubového pokladníka, udělil výbor klubu na své schůzi konané 4.9.2013 Josefu Sobotkovi nejvyšší klubové vyznamenání - Diplom čestného člena klubu.     Pepíku, gratulujeme!

Josef Sobotka Předání diplomu J. Sobotka (vpravo) - náš hlavní vystavovatel v Řečkovicích (13.9.) 

---------------------------------------

Výstava v Řečkovicích
od 13. - 22. 9. pořádal náš klub ve spolupráci s MZM, Veteran Automotoklubem Brno a BSV St. Pölten výstavu historických motocyklů a poštovních známek.
K výstavě vydala Česká pošta ruční příležitostné razítko navržené P. Sivkem, příležitostnou R-nálepku a 13. září APOST "ON LINE". Mimo to byly v prodeji obálky s přítiskem a byl připraven i kašet a publikace k výstavě. Vystavovatelé obdrželi mj. i známky s přítiskovým kupónem.  

Fotogalerie:11.9. těsně před dokončením 11.9. odměny pro vystavovatele 11.9. motocykl Itar

11.9. prostřední sálek 11.9.  zadní sál 13.9.  ústřední exponát

13.9. Z. Okáč pro rozhlas 13.9. další dvě ústřední postavy výstavy - ředitel MZM M. Reissner a místostarosta řečkovické radnice L. Filipi   13.9. tisková konference

13.9 ve tři hodiny se otevřela příležitostná přepážka... ... a děvčata odbavovala stovky zásilek 13.9. jeden z hlavních "hýbatelů" výstavy J. Hvižď ve výhodné pozici u stánku pivovaru Pegas

13.9., 17hod.zahajujeme .. .... ....

.... řečkovický místostarosta L. Filipi zástupce vedení SČF B. Helm

předseda klubu filatelistů Z. Okáč ředitel MZM M. Reissner provozní ředitel České pošty, regionu Jižní Morava, V. Procházka 

zástupce Veteren Automoto Clubu Brno Jaromír Hvižď vydává povel k otevření expozice pak už se všichni věnovali exponátům

vernisáž 1... ...2... ...3...

...4...
poslední den výstavy začátek demontáže  pokračování
nejkřehčí operace taneček s rámem uklízení exponátu

---------------------------------------

Klubový ZPRAVODAJ č.67
---------------------------------------

Valná hromada klubu - 18.února 2012 - volební
Valná hromada se konala v pondělí
od 16,00 hodin v zasedací místnosti Pedagogické fakulty na Poříčí v zasedací místnosti v 1.p. Na schůzi byl zvolen výbor klubu na další období.

Schůzi řídil místopředseda Bohdan Zicha. Hlavní slovo měl předseda Zdeněk Okáč. Přednesl obsáhlou zprávu o činnosti výboru a celého klubu za uplynulé volební období a seznámil přítomné s plánem na příští období. Následovala zpráva pokladní pí. Hanáčkové a po ní zpráva revizní komise (Ivo Rotter).
Následovala volba výboru klubu na další období. Byl zvolen stávající výbor a předsedou klubu zůstává Zdeněk Okáč. Valné hromady se zúčastnilo 30 členů klubu.
---------------------------------------

Klubovna je ve 2. N.P. - m.č. 203   
Jak jsme již několikrát upozorňovali, upravila Česká pošta prostory naší bývalé klubovny na přepážková pracoviště, proto upozorňujeme všechny členy, že klubovna je ve 2. N.P. v m.č. 203. 

Plánek zde
---------------------------------------

Změna členského kolování:
Od 1. září 2012 se změnil termín a čas členského kolování. Je vždy ve čtvrtek od 13.00 do 14,00 hod. 

---------------------------------------
Výborové schůze klubu - každou druhou středu v měsíci. 

 

Výbor Klubu filatelistů Alfonse Muchy:
(složení od 2.2012, potvrzeno volbami 2/2013)
RNDr. Zdeněk Okáč - předs.
Jiří Dostál
Jan Herman
Jaromír Hvižď
Jiří Kloubec
Ing. Ladislav Klusáček, CSc.
JUDr. Pavel Matoušek
Ing. František Němeček
Ing. Zdeněk Nevosád, CSc.
Ing. Jaroslav Punčochář
Ing. Alois Rafaj
Mgr. Valentin Schiebl
Ing. Vladimír Švehla, Ph.D.
Ing. Bohdan Zicha
Náhradníci výboru:
Ronald Baru
Milan Ošmera

Revizoři KF:
Stanislav Bořil
Ctibor Mihola
Ivo Rotter

Pokladní:
Helena Hanáčková 

 

 

Pravidelné akce:  (konkrétně viz Aktuality)

Členské kolování - pravidelně ve čtvrtek  

Klubové výměnné schůzky - každou neděli (mimo svátky a prázdniny) - restaurace na Kounicově 22 (Kometa pub), doba konání schůzek 9,30-11,00hod.  V den konání nabídkové soutěže 8,00 - 11.00hod.

Klubové nabídkové soutěže - každou poslední neděli v měsíci (mimo svátky) - od 9.00 hod v rámci klubové výměnné schůzky.

Celostátní výměnné schůzky  - podle ročního plánu vždy od 7.00 do 12.00 hod.(viz. Aktuality), MK klub, Vlhká 21 (jedna zastávka tramvaje od vlakového nádraží směr Líšeň)

Veletržní setkání - tradiční celostátní akce konaná od r. 2006 v prostorách pavilonu A3 brněnského výstaviště.

 

Z klubové historie:

- 1919 - Je založeno "České sdružení filatelistů v Brně". Jeho následovník, KF06-08, se v r. 2008 slučuje s KF A. Muchy.
- 1922 - Vzniká filatelistický klub ”Spolek brněnských sběratelů pošt. známek”.
- 1945 -  Klub se přejmenovává na  ”Spolek československých filatelistů v Brně”.
- 1951 -  V rámci socialistické reorganizace jsou samostatné kluby začleněny do organizací ROH u větších podniků. Většina členů, klubovna a majetek Spolku čs. filatelistů v Brně byli převedeni do Závodního klubu (ZK) při ROH KNV. Tak  vznikl ”Filatelistický odbor ZK při KNV”
- 1962 - Opět se mění název, tentokrát na  ”Filatelistický odbor ZK státních orgánů”
- 1965 -  Vzniká samostaná organizace tehdejší Národní fronty, Svaz československých filatelistů. Filatelistický odbor ZK státních orgánů se vyčleňuje  do Klubu filatelistů 06-22.
- 1982 - Se souhlasem paní Jaroslavy Muchové přijal klub čestný název Klub filatelistů Alfonse Muchy.
- 1996 - Navázána spolupráce s partnerským klubem BSV St. Pölten z Rakouska
- 2000 - Klub je odpovědný za organizaci úspěšné Celostátní výstavy s mezinárodní účastí Brno 2000
(konala se 5.-11. března 2000)
- 2002 - 2005 Klub je za SČF pověřen přípravami úspěšné Evropské výstavy poštovních známek Brno 2005
(konala se 10.-15. května 2005)
- 2004 - spoluúčast na putovní výstavě o díle A. Muchy (Japonsko 2004/2005)
- 2006 - klub uspořádal první Veletržní setkání v areálu brněnského výstaviště
- 2008 - sloučení KF 06-08 s našim klubem - KF A. Muchy se stává nositelem tradic obou nejstarších brněnských klubů. 
- 2009 - na konci léta uspořádal klub z pověření SČF výstavu Premiera Brno 2009. Jednalo se o novou podobu kvalifikační výstavy s minimalizací nákladů. Z exponátů bylo vystaveno jen po jedné ploše - hodnoceny byly kompletní exponáty v trezoru. 
- 2012 - sloučení KF06-101 Merkur z našim klubem. Výstava 90 let KF A. Muchy.
- 2013 - výstava Krása motocyklů
 

Aktivity klubu:

- Výstavy v Moravském Krumlově
- Spolupráce se Společností památníku Alfonse Muchy v Ivančicích.
- Spolupráce s rakouským klubem filatelistů BSV St. Pölten
- Pořádání celostátních filatelistických výměnných schůzek a Veletržního setkání.
 

Ilustrace ke klubové historii:  (přírůstek klubového archívu z r. 2013)

Klubový průkaz cca 1946 Klubový průkaz v odborářské éře


Archív klubového Zpravodaje
Klubový zpravodaj č. 63 (12/ 2011)
Klubový zpravodaj č. 62 (8/ 2011)
Klubový zpravodaj č. 61 (2 2011)
Klubový zpravodaj č. 60 (11/ 2010)
Klubový zpravodaj č. 59 (9/ 2010)
Klubový zpravodaj č. 58 (3/ 2010)
Klubový zpravodaj č. 57 (12/ 2009)
Klubový zpravodaj č. 56 (10/ 2009)
Klubový zpravodaj č. 55 (3/ 2009)
 
Klubový zpravodaj č. 54 (11/ 2008)
Klubový zpravodaj č. 53 (6/2008)
Klubový zpravodaj č. 52 (2/ 2008)
 
Zpravodaj číslo 51 - (9/2007)
Zpravodaj číslo 50 - (3/2007)
 
Klubový zpravodaj č. 49 (10/ 2006)
Klubový zpravodaj č.48 (3/ 2006)
 
Klubový zpravodaj č. 43 (1/ 2004) 
(neuveden -
návrh org. řádu klubu)
 
Klubový zpravodaj č. 42 (10/2003)
Klubový zpravodaj č. 41 (5/ 2003)
Klubový zpravodaj č. 40 (2/ 2003)

Knihovna klubu filatelistů Alfonse Muchy      
(knihovna se nachází v klubovně na Orlí 30)

Seznam knihovny klubu (v Excellu-stav 1/2013)

Půjčování:

- Členové klubu KF A. Muchy 
Katalogy a nesvázané časopisy na dobu maximálně 14 dnů
Knihy maximálně na dobu 2 měsíců

- Ostatní - po předložení průkazu totožnosti
Katalogy a nesvázané časopisy na dobu maximálně 14 dnů.
Knihy maximálně na dobu 1 měsíc

Výpůjční doba
Středa 10 - 15 hod.
Čtvrtek 13 -14 hod


Poplatky:

- Členové klubu KF 06-22
                    Katalogy - 1 kus 10Kč/den
                    Katalogy - prohlídka v klubovně 5 Kč/hod
                    Knihy - zdarma
- Ostatní
                   Katalogy - 1 kus 20Kč/den
                   Katalogy - prohlídka v klubovně 5 Kč/hod
                   Knihy - zdarma

Upomínky - po překročení výpůjční doby bude zaslána
                   I. upomínka - poplatek 50Kč
                   Další upomínka bude zaslána 14 dnů po první s poplatkem 100Kč

Povinnosti vypůjčovatele:
  - Pečovat o vypůjčené svazky
  - Při převzetí svazku zkontrolovat stav a úplnost svazku
  - Způsobenou škodu nahradit rovnocenným nepoškozeným výtiskem
  - Vypůjčovatel není oprávněn předávat vypůjčené svazky dalším osobám.