KLUB FILATELISTŮ
ALFONSE MUCHY V BRNĚ

23.1.2013  

 


 

Logo Klubu filatelistů Alfonse Muchy v Brně

Vstup do budovy České pošty, s.p. s klubovnou KF A. Muchy

Obsah:
Aktuálně
Pravidelné akce
Z klubové historie
Aktivity klubu
Výbor KF A. Muchy
Provoz klubové knihovny
Práce s mládeží

Další informace o dění v klubu:

Z klubových akcí v r. 2011
Z klubových akcí v r. 2010
Z klubových akcí v r. 2009
Z klubových akcí v r. 2008
Z klubových akcí v r. 2007
Z klubových akcí v r. 2006
Z klubových akcí v r. 2005
Z klubových akcí v r. 2004
Z klubových akcí v r. 2003
Z klubových akcí v r. 2002
 

 

Práce s mládeží:
KF A. Muchy má jeden kroužek, vedený p. Šottem v ústavu pro tělesné postižené.  

Dokumenty Klubu filatelistů 06-22 Alfonse Muchy v Brně:

Držitelé klubových vyznamenání
Org. řád klubu (4/2006)

 

Album
fournierových padělků


FRANCOIS FOURNIER se vyučil ryteckému řemeslu. V r. 1891 nabídl svoje služby ženevskému tiskaři Louisi Henri Mercierovi, který již tiskl napodobeniny klasických známek.
Ten po krátké době ho přijal za společníka. Pomocí inzerátů nabízeli filatelistům svoje napodobeniny. Po Mercierově smrti převzal Fournier podnik a  s dalším společníkem založili měsíčník Facsimilé, jenž měl nejen propagovat výrobky firmy, ale zároveň obhajovat rozšiřování těchto tzv. uměleckých napodobenin. To přitahovalo mj. obchodníky a spekulanty, protože napodobeniny byly vynikajících kvalit a Fournier se snažil těmto lidem vyjít vstříc např.tím že na objednaných napodobeninách zapomínal vytisknout značku „facsimile“. Byl tak úspěšný, že si ze zákazníků začal dokonce vybírat a chrlil další a další napodobeniny.

      Podle údajů zhotovila firma do r. 1914 na 2000 napodobenin klasických i novějších dražších známek a 1690 napodobenin razítek a přetisků asi ze sta zemí.

Po Fournierově smrti, za I. světové války, převzal jeho firmu Ch. HIRSCHBURGER, který nedokázal „podnik" udržet a hleděl se ho proto co nejdříve zbavit. Toho využili švýcarští filatelisté a Filatelistická unie v Ženevě, representovaná předsedou E. FRIDERICHEM, se za velký obnos švýcarských franků stala majitelem celého podniku (technického i materiálního vybavení  - strojů, štočků, matric, papírů, barev - i bohatého skladu falsifikátů. Když byl sepsán inventář, byly vytříděny zajímavé exempláře pro sestavení 480 číslovaných alb sezajímavými Fournierovými padělky. Zbytky byly úředně zničeny.
Autentické fotografie přibližují domácí exemplář č. 312 z majetku bývalého Českého sdružení filatelistů v Brně".

Kompletní album
je k vidění např. zde.
 
Klub filatelistů Alfonse Muchy patří k největším klubům v republice. V r. 2011 měl klub 221 členů. V rámci svých možností se klub snaží organizovat výměnné schůzky, burzy a další akce. Pořádá nebo se podílí na pořádání filatelistických výstav v Brně a okolí.
1922 (1919) - 2012

KF A. Muchy - kontakty: Klub filatelistů 06-22 Alfonse Muchy, Orlí 30, 602 00 Brno
Tel.:
542 212 069
E-mail: kfamuchy(zavináč)seznam.cz, okacz(zavináč)mosilana.cz; jpuncochar(zavináč)fides.cz
Klubovna je v budově České pošty, Orlí 30, 2. N.P., ( plánek zde ).

 

Výdej známkových novinek:
Dominikánská 2 (Baru)
tel.: 543 235 004
po - pá:  10 00 - 17 00 hod.

Provozní doba klubovny:
(svátky a prázdniny zavřeno)
  
Středa: 10.00 - 15.00 hod sekretariát
Čvrtek: 13 00 - 14.00 hod čl. kolování

Středy:
poslední středu v měsící (před klubovou aukcí) od 10 00 - 15 00 hod., příjem materiálu do klubové aukce (mimo svátky a prázdniny).


Rok - 2012:

Zpravodaj č. 66 - prosinec 2012

---------------------------------------

Zpravodaj č. 65 - září 2012
Oprava - v nově zavedené klubové informační službě Zpravodaje řádil tiskařský šotek a tak opravujeme kontakty na prvního inzerenta (v el. podobě Zpravodaje už opraveno):

"e-mail: baracekjan(zavináč)seznam.cz,   tel.: 774 233 667"

---------------------------------------
Klubovna je ve 2. N.P. - m.č. 203   
Jak jsme již několikrát upozorňovali, upravuje Česká pošta prostory naší bývalé klubovny na přepážková pracoviště, proto upozorňujeme po prázdninách všechny členy, že klubovna je ve 2. N.P. v m.č. 203. 

Plánek zde

---------------------------------------
Změna členského kolování:
Od 1. září t.r. se mění termín a čas členského kolování. Nově bude vždy ve čtvrtek od 13.00 do 14,00 hod. (bude platné po zprovoznění)
---------------------------------------

Almanach k 90. výročí klubu:
Členové klubu si ho mohou vyzvednout u novinkáře Ronalda Baru na Dominikánské 2.
Nečlenové klubu si ho mohou tamtéž zakoupit za 30Kč.

 

    


---------------------------------------
Fotodokumentace z výstavy:

  Montáž - 30. a 31.5.  
  Zahájení - 1.6.   
Seznam exponátů

90 let našeho klubu

Vstoupili jsem do roku 90. výročí vzniku klubu. Oslavy dostávají konkrétní rámec, a tak upřesňujeme.
Od 1. do 10.6.2012 se koná nesoutěžní výstava poštovních známek členů KF Alfonse Muchy.
Rozsah výstavy je 66 ploch. K oslavám bude používáno na poště Brno 21 příležitostné ruční razítko, a to 1. června ( 16,00-19,00hod) na výstavě a pak na poště od 4. do 8. června. Mimo razítko bude používána také příležitostná RSČK (R nálepka s čárovým kódem), celinová dopisnice s přítiskem a Česká pošta vydá pamětní list.
K výročí byl vydán Almanach popisující stručně historii klubu až do dneška.
V rámci oslav se uskuteční návštěva z družebního klubu BSV St. Pölten a proběhne setkání se zástupci města a regionu.   
---------------------------------------
Zpravodaj č. 64 - duben 2012
---------------------------------------

Zemřel pan Karel Chodák

Jak si můžete přečíst i v posledních v Informacích SČF, ve věku 94 let zemřel koncem loňského roku dlouholetý člen našeho klubu, dobrý filatelista a nositel Čestného uznání SČF I. st. pan Karel Chodák. Čest jeho památce. 
---------------------------------------
Veletržní setkání 2012
Uskutečnilo se 20. a 21. dubna 2012 v pavilonu A3 brněnského výstaviště (9.00-17.00hod).
Již sedmé Veletržní setkání sběratelů různých oborů. Pořadatelem byl Klub filatelistů KF 06-22 Alfonse Muchy. V obou dnech se akce zúčastnilo 640 zájemců a bylo obsazeno 282 stolů.  
Prvního dne setkání (tradičně silněji navštěvovaného) se zúčastnil pan Ing. Jindřich Jirásek organizátor partnerské akce SBĚRATEL z Prahy, dále pak náměstek primátora města Brna Ing. Oliver Pospíšil. Druhý den byl pak ve znamení návštěvy delegace z přátelského klubu filatelistů z rakouského St. Pöltenu. Rakouskou stranu vedl předseda klubu Mgr.Helmut Kogler a byly i v ní i pánové Kurt Eibenstiner a Gerhard Schuh. Za KFAM jednání vedl předseda RNDr.Zdeněk Okáč (celá zpráva zde).


---------------------------------------

Valná hromada klubu - 15.února 2012
Valná hromada se konala ve středu 16,00 hodin v zasedací místnosti Pedagogické fakulty na Poříčí. 
Schůzi vedl Ing. Zicha. Přítomno bylo 26 členů klubu.
Zhodnocení činnosti za rok 2011 provedl předseda klubu doktor Okáč.Mimo řady jiných bodů musíme uvést jednání o sloučení s klubem 06-101 Merkur, která byla uzavřena na únorové schůzi výboru a na valné hromadě předloženo sloučení ke schválení. K důležitým bodům patří získání nové hospodářky klubu paní H. Hanáčkové. 
Následoval plán činnosti na rok 2012. (Z. Okáč) Zde jsou v popředí akce ke klubovému jubileu, Veletržní setkání  a stěhování klubovny. 
Zpráva pokladníka (v.z.J. Sobotka) hospodaření v r 2011 bylo vyrovnané a stejně tak se plánuje vyrovnaný rozpočet na rok 2012. Za revizní komisi podal zprávu pan Rotter - nebyly nalezeny závady.
Po tombole následovala diskuse:s řadou námětů. Vystoupili pánové Špaček, Hvižď, Okáč, Kříž, Kloubec, Sobotka,Matoušek. 
Následoval návrh usnesení a jeho schválení hlasováním. Součástí bylo i rozšíření řad náhradníků výboru o pana Pavla Švehlu z býv. klubu 06-101 Merkur.

Dokumenty z VH ve Zpravodaji č. 64. 

Pár fotek z VH:
Zahájení VH (Okáč) Celkový pohled Tombola
 
a ještě jednou tombola   Hlasování k usnesení

---------------------------------------
Výborové schůze klubu - každou druhou středu v měsíci. 

 

Výbor Klubu filatelistů Alfonse Muchy:
(složení od 2.2012)
RNDr. Zdeněk Okáč - předs.
Jiří Dostál
Jan Herman
Jaromír Hvižď
Jiří Kloubec
Ing. Ladislav Klusáček, CSc.
JUDr. Pavel Matoušek
Ing. František Němeček
Ing. Zdeněk Nevosád, CSc.
Ing. Jaroslav Punčochář
Ing. Alois Rafaj
Mgr. Valentin Schiebl
Ing. Vladimír Švehla, Ph.D.
Ing. Bohdan Zicha
Náhradníci výboru:
Ronald Baru
Milan Ošmera

Revizoři KF:
Stanislav Bořil
Ctibor Mihola
Ivo Rotter

Pokladní:
Helena Hanáčková 

 

Pravidelné akce:  (konkrétně viz Aktuality)

Členské kolování - pravidelně ve čtvrtek  

Klubové výměnné schůzky - každou neděli (mimo svátky a prázdniny) - restaurace na Kounicově 22 (Kometa pub), doba konání schůzek 9,30-11,00hod.  V den konání aukce 8,00 - 11.00hod.

Klubové aukce - každou poslední neděli v měsíci (mimo svátky) - od 9.00 hod v rámci klubové výměnné schůzky.

Celostátní výměnné schůzky  - podle ročního plánu vždy od 7.00 do 12.00 hod.(viz. Aktuality), MK klub, Vlhká 21 (jedna zastávka tramvaje od vlakového nádraží směr Líšeň)

Veletržní setkání - tradiční celostátní akce konaná od r. 2006 v prostorách pavilonu A3 brněnského výstaviště.