Logo Klubu filatelistů Alfonse Muchy v Brně

AKCE 2003
29. listopadu se v Brně uskutečnilo setkání zástupců KF A. Muchy a BSV St Pölten. Byla dohodnuta spolupráce na rok 2004. Obě strany se vzájemně seznámily s připravovanými výstavami (výstava v St. Pölten bude za deset dnů po skončení Brna 2005).
FOTO


Výstavky při aukcích:
26. října - Známky Belgického Konga (J. Kloubec)
30. listopadu - Předem znehodnocené známky (Fr. Dvořáček)
21. prosince - R-nálepky a cenné nálepky APOST (Z.Okáč)


Výstava
1.4. - 31.10.2003 "Krásy živé a neživé přírody" - ze sbírky J.Sobotky. Zámek v Moravském Krumlovu (Slovanská epopej).


Výstava "Český a slovenský exil 20. století"
(Brno 19.1.2003 - 31.3.2003)
Klub se podílel na instalaci výstavy v Mramorových sálcích Moravského zemského muzea. Mimo to je vystaven exponát člena výboru našeho klubu Ing. Zichy o korespondenci exulantů vězněných v komunistických věznicích.

Foto: Biskupský dvůrvýstava 1výstava 2