KLUB FILATELISTŮ
ALFONSE MUCHY V BRNĚ

15.2.2018  


 

Logo Klubu filatelistů Alfonse Muchy v Brně
 

Vstup do budovy České pošty, s.p. s klubovnou KF A. Muchy
 

OBSAH:
Aktuálně
Pravidelné akce
Z klubové historie
Aktivity klubu
Výbor KF A. Muchy
Provoz klubové knihovny
Práce s mládeží

Další informace o dění v klubu:

Z klubových akcí v r. 2016
Z klubových akcí v r. 2015
Z klubových akcí v r. 2014
Z klubových akcí v r. 2013
Z klubových akcí v r. 2012
Z klubových akcí v r. 2011
Z klubových akcí v r. 2010
Z klubových akcí v r. 2009
Z klubových akcí v r. 2008
Z klubových akcí v r. 2007
Z klubových akcí v r. 2006
Z klubových akcí v r. 2005
Z klubových akcí v r. 2004
Z klubových akcí v r. 2003
Z klubových akcí v r. 2002
 

 

Práce s mládeží:
Pro absenci mládeže i vedoucích práce oba kroužky zanikly a práce s mládeží je jen náhodná.   

Dokumenty Klubu filatelistů 06-22 Alfonse Muchy v Brně:

Držitelé klubových vyznamenání
Org. řád klubu (4/2006)

 

Album
fournierových padělků

Klub filatelistů Alfonse Muchy patří k největším klubům v republice. V prosinci 2017 měl klub 151 platících členů a 1 mládežníka. V rámci svých možností se klub snaží organizovat výměnné schůzky, burzy a další akce. Pořádá nebo se podílí na pořádání filatelistických výstav v Brně a okolí.

KF A. Muchy - kontakty: Klub filatelistů 06-22 Alfonse Muchy, Orlí 30, 602 00 Brno
Tel.:
bude nové číslo (v provozních hodinách)
E-mail: kfamuchy(zavináč)seznam.cz, okacz(zavináč)email.cz; jpuncochar(zavináč)fides.cz
Klubovna je v budově České pošty, Orlí 30, 2. N.P., ( plánek zde ).
 

Výdej známkových novinek:
Dominikánská 2 (Baru)
tel.: 543 235 004
po - pá:  10 00 - 17 00 hod.

Provozní doba klubovny:
(svátky a prázdniny zavřeno)
  
Středa: 10.00 - 15.00 hod sekretariát
Čvrtek: 16.15 - 17.15 hod čl. kolování

Středy:
poslední středu v měsící (před klubovou aukcí) od 10 00 - 15 00 hod., příjem materiálu do klubové nab. soutěže (mimo svátky a prázdniny).

Klub udržuje od r. 1996 partnerské vztahy s rakouským klubem BSV St. Pölten.
V r. 2014 projevil zájem o spolupráci i německý klub Philatelistenverein Leipzig e.V.
 Aktuálně - 2017:
 

Klubový Zpravodaj č.2/2017
---------------------------------------

Křest známky 100 let České astronomické společnosti
Hlavními organizátory byly Hvězdárna a planetárium v Brně a Česká pošta,s.p.
V rámci příprav se zapojili i členové našeho klubu.

Křest se uskutečnil 8. listopadu 2017 od 14.00hod. ve vestibulu planetária na Kraví hoře.
Byla zde také zřízena příl. poštovní přepážka (13.00-18.00hod) české pošty. Ta používala
příležitostné poštovní razítko, APOST on line a v prodeji byl i pamětní list vydaný ČP,s.p., region Jižní Morava

---------------------------------------

Propagační výstava k výročí 200 let Moravského zemského muzea
 Ve spolupráci s MZM uspořádal klub propagační výstavu poštovních známek. 
Termín: 11. - 19. října 2017 (zahájení bylo 11.10. odpoledne)
Místo: Vestibul MZM v Brně, Dietrichsteinský palác, Zelný trh.
V používání bylo od 11. do 31. 10. opět příležitostné razítko k jubileu muzea (na PÚ Brno 1 - Post shop).
Rozsah výstavy byl 48 výstavních ploch.
Vystavené exponáty:
J. Sobotka: Motýli (5 pl.), Říše rostlin (4 pl.), Ptáci (4 pl.), Houby (3pl.), Nerosty 4pl., Koně 5pl., Světové přírodní krásy (7pl.)
J. Herman: Dopisy a razítka z území Moravy před r. 1854. (5pl.)
J. Punčochář: Naše letectví od počátku do r. 1945 (8pl.)

Krátká fotoreportáž z výstavy:

Dietrichsteinský palác a Zelný trh 11. října (10,00) 9,00 - instalace začíná a stěhují se rámy
Některé chodí skoro sami Masové nasazení i finální práce individualisty
Rámy stojí - instalují se exponáty Jednotný oděv nebyl podmínkou 13,30 - výstava stojí
15,00 - oficiální zahájení Za MZM: Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D., gen. ředitel;  za ČP s.p.: Tomáš Křepela, Bc, ředitel regionu Jižní Morava; za KFAM: RNDr. Zdeněk Okáč předseda klubu 19. října - demontáž výstavy a výstavní zařízení hned směřuje do Vysokého Mýta na výstavu "60 let kosmické éry"

---------------------------------------
Klubový Zpravodaj 1/2017

První letošní zpravodaj se bohužel výrazně opozdil. Ne vždy se podaří vše stihnout podle představ.
---------------------------------------
Mgr. Valentin Schiebl - 85 let

Výborová schůze klubu (14.6.) proběhla v duchu oslavy 85. narozenin čestného předsedy Mgr. Valentina Schiebla. Přítomný oslavenec, kterého všichni známe jako dlouholetého  přesedu, se stále účastní práce klubu. Členové výboru mu popřáli k výročí a předali společný dar.

   

---------------------------------------

 

Veletržní setkání - krátké polední nahlédnutí A ještě z jiné strany Výstavka exponátu CN apost
Při veletržním setkání proběhlo jednání zástupců našeho výboru se zástupci BSV St. Pölten z Rakouska


---------------------------------------

Prezentace našeho  klubu při přednášce k 10. výročí otevření České vědecké stanice Johanna Gregora Mendela v Antarktidě. Honza Herman připravil antarktický miniexponát na 22. 2. 2017, kdy bylo také  používáno příl. razítko v předsálí auly PřF MU, Kotlářská 2 Brno od 16:00 do 18:00 hod. Autor razítka: Jiří Král.

---------------------------------------

Propagační výstavka Květiny na známkách
Botanická zahrada PřF MU, Veveří ul., 11.-19.2.2017


Náš klub pořádá ve spolupráci s PřF Masarykovy univerzity a Českou poštou s.p., region Jižní Morava propagační výstavu známek. Uskuteční se v zázemí skleníku botanické zahrady, Kotlářská 2. Rozsah je 12 ploch ze sbírky J. Sobotky. K výstavce používá pošta Brno 1 ruční příležitostné razítko.

Předběžně - bude zřízena poštovní příl. přepážka ve sklenících botanické zahrady, a to 11.,12. a 16. února od 9.00 do 16.00hod (bude upřesněno. V ostatních dnech bude razítko k dispozici na poště Brno 1.

Doporučené zásilky jen na poště.

Několik snímků z 11. února:

O víkendu je vstup z Veveří, ve všední dny bránou z Kotlářské Výstavka je přímo v zázemí skleníků Pan Josef Sobotka - autor.
Vlastní výstavka A ještě jednou K poštovní přepážce se jde přes skleníky
Které jsou filatelisticky vyzdobeny Příl. poštovní přepážka je přímo ve skleníku první návštěvníci krátce po deváté.
Děvčata z pošty Brno 1   Rozmazaný snímek příl. razítka

 ---------------------------------------

Valná hromada klubu - 7.2.2017

Valná hromada našeho klubu se uskutečnila 7.2.2017 (úterý) v Kometa Pubu na Kounicově ul. č. 20. Jak je již pravidlem, vzhledem k nepostačujícímu počtu přítomných členů byl začátek posunut o třicet minut. Celkem bylo přítomno 27 členů klubu. VH vedl místopředseda Ing. Zdeněk Nevosád. Nejobsáhlejší částí VH byly zprávy předsedy klubu dr. Okáče. Ten jednak zhodnotil uplynulé období a nastínil také plány pro tento rok. Náledovaly zprávy paní pokladní (H. Hanáčková), předsedy revizní komise (I. Rotter), zpráva o klubovém majetku (Ing. V. Švehla).
Tato VH nebyla volební, ale vzhledem k tomu, že se nám nedostává náhradníků, byl do výboru zvolen jeden náhradník.
Vzhledem k časovému vytížení správce kolování (Ing. P. Švehla) se hledá v řadách členů zájemce, který by se uvolil kolování zajišťovat.
Jako již tradičně proběhla také tombola.
Po ukončení VH se ještě uskutečnila výborová schůze, přeložená o den dopředu.
Více informací bude v klubovém Zpravodaji.
Jen pro ilustraci několik snímků z letošní VH.

---------------------------------------

Terminář KF AM - výměnné chůzky a velké burzy 2017
---------------------------------------
 

 

Výbor Klubu filatelistů Alfonse Muchy:
(složení od 16.2.2016 )
RNDr. Zdeněk Okáč - předs.
Ing. Jan Baráček, Ph.D.
Ronald Baru
Jiří Dostál
Jan Herman
Jaromír Hvižď
Ing. Ladislav Klusáček, CSc.
JUDr. Pavel Matoušek
Ing. Zdeněk Nevosád, CSc.
Ing. Milan Ošmera
Ing. Jaroslav Punčochář
Ing. Alois Rafaj
Mgr. Valentin Schiebl
Ing. Pavel Švehla
Ing. Vladimír Švehla, Ph.D. 
+
Ing. Bohdan Zicha
 
Náhradníci výboru:
Ing. Oldřich Pecháček


Revizoři KF:
Stanislav Bořil
Ing. Zdeněk Borovec
Ivo Rotter

Pokladní:
Helena Hanáčková 

 

 

Pravidelné akce:  (konkrétně viz Aktuality)

Členské kolování - pravidelně ve čtvrtek  

Klubové výměnné schůzky - každou sobotu (mimo svátky a prázdniny) - restaurace na Kounicově 22 (Kometa pub), doba konání schůzek 9,00-11,00hod.  V den konání nabídkové soutěže 8,00 - 11.00hod.

Klubové nabídkové soutěže - každou poslední sobotu v měsíci (mimo svátky) - od 9.00 hod v rámci klubové výměnné schůzky.

Celostátní výměnné schůzky  - podle ročního plánu vždy (viz. Aktuality), Kometa Pub, Kounicova 20.

Veletržní setkání - tradiční celostátní akce konaná od r. 2006 v prostorách pavilonu A3 brněnského výstaviště.

 

Z klubové historie:

- 1919 - Je založeno "České sdružení filatelistů v Brně". Jeho následovník, KF06-08, se v r. 2008 slučuje s KF A. Muchy.
- 1922 - Vzniká filatelistický klub ”Spolek brněnských sběratelů pošt. známek”.
- 1945 -  Klub se přejmenovává na  ”Spolek československých filatelistů v Brně”.
- 1951 -  V rámci socialistické reorganizace jsou samostatné kluby začleněny do organizací ROH u větších podniků. Většina členů, klubovna a majetek Spolku čs. filatelistů v Brně byli převedeni do Závodního klubu (ZK) při ROH KNV. Tak  vznikl ”Filatelistický odbor ZK při KNV”
- 1962 - Opět se mění název, tentokrát na  ”Filatelistický odbor ZK státních orgánů”
- 1965 -  Vzniká samostaná organizace tehdejší Národní fronty, Svaz československých filatelistů. Filatelistický odbor ZK státních orgánů se vyčleňuje  do Klubu filatelistů 06-22.
- 1982 - Se souhlasem paní Jaroslavy Muchové přijal klub čestný název Klub filatelistů Alfonse Muchy.
- 1996 - Navázána spolupráce s partnerským klubem BSV St. Pölten z Rakouska
- 2000 - Klub je odpovědný za organizaci úspěšné Celostátní výstavy s mezinárodní účastí Brno 2000
(konala se 5.-11. března 2000)
- 2002 - 2005 Klub je za SČF pověřen přípravami úspěšné Evropské výstavy poštovních známek Brno 2005
(konala se 10.-15. května 2005)
- 2004 - spoluúčast na putovní výstavě o díle A. Muchy (Japonsko 2004/2005)
- 2006 - klub uspořádal první Veletržní setkání v areálu brněnského výstaviště
- 2008 - sloučení KF 06-08 s našim klubem - KF A. Muchy se stává nositelem tradic obou nejstarších brněnských klubů. 
- 2009 - na konci léta uspořádal klub z pověření SČF výstavu Premiera Brno 2009. Jednalo se o novou podobu kvalifikační výstavy s minimalizací nákladů.
             Z exponátů bylo vystaveno jen po jedné ploše - hodnoceny byly kompletní exponáty v trezoru. 
- 2012 - sloučení KF06-101 Merkur z našim klubem. Výstava 90 let KF A. Muchy.
- 2013 - propagační výstava Krása motocyklů
- 2014 - navázána spolupráce s filatelisty z Lipska  
- 2015 - jubiljení10. veletržní setkání sběratelů, propagační výstava Pivovarnictví na známkách
- 2016 - oslavy 20. výročí spolupráce s BSV St. Pölten a propag. výstava Rozmanitosti jiřin na zámku v Lysicích
- 2017 - výstavka Květiny na známkách, propagační výstava ke 200 letům MZM
 

Aktivity klubu:

- Výstavy v Letovicích (dříve v Moravském Krumlově)
- Spolupráce se Společností památníku Alfonse Muchy v Ivančicích
- Spolupráce s rakouským klubem filatelistů BSV St. Pölten
- Pořádání celostátních filatelistických výměnných schůzek a Veletržního setkání
 


Archív klubového Zpravodaje
Klubový zpravodaj č. 71 (11/ 2015)
Klubový zpravodaj č. 70 (3/ 2015)
Klubový zpravodaj č. 69 (4/ 2014)
Klubový zpravodaj č. 68 (12/ 2013)

Klubový zpravodaj č. 67 (6/ 2013)
Klubový zpravodaj č. 66 (12/ 2012)
Klubový zpravodaj č. 65 (9/ 2012)
Klubový zpravodaj č. 64 (4/ 2012)
Klubový zpravodaj č. 63 (12/ 2011)
Klubový zpravodaj č. 62 (8/ 2011)

Klubový zpravodaj č. 61 (2 2011)
Klubový zpravodaj č. 60 (11/ 2010)
Klubový zpravodaj č. 59 (9/ 2010)
Klubový zpravodaj č. 58 (3/ 2010)
Klubový zpravodaj č. 57 (12/ 2009)

Klubový zpravodaj č. 56 (10/ 2009)
Klubový zpravodaj č. 55 (3/ 2009)

Klubový zpravodaj č. 54 (11/ 2008)
Klubový zpravodaj č. 53 (6/2008)
Klubový zpravodaj č. 52 (2/ 2008)

Klubový zpravodaj číslo 51 - (9/2007)
Klubový zpravodaj číslo 50 - (3/2007)
Klubový zpravodaj č. 49 (10/ 2006)
Klubový zpravodaj č.48 (3/ 2006)

Klubový zpravodaj č. 43 (1/ 2004) 
(neuveden -
návrh org. řádu klubu)

Klubový zpravodaj č. 42 (10/2003)
Klubový zpravodaj č. 41 (5/ 2003)
Klubový zpravodaj č. 40 (2/ 2003)

Knihovna klubu filatelistů Alfonse Muchy      
(knihovna se nachází v klubovně na Orlí 30)

Seznam knihovny klubu (v Excellu-stav 1/2013)

Výpůjční řád
Klubu filatelistů Alfonse Muchy KF 06-22 v Brně.

Půjčování po předložení průkazky klubu nebo průkazu totožnosti

Katalogy a nesvázané časopisy na dobu maximálně 15 dnů
Knihy maximálně na dobu 2 měsíců  


Výpůjční doba 
     Středa  10 – 15 hod.; 
     Čtvrtek  16,15 - 17,15 hod.

Poplatky:

  • Členové klubu KF 06-22

Katalogy – 1 kus 10Kč/den
Katalogy – prohlídka v klubovně 5Kč/hod. 
Knihy –  zdarma

  • Ostatní

Katalogy – 1 kus 20Kč/den     
Katalogy – prohlídka v klubovně 10Kč/hod. 
Knihy – za  měsíc 10Kč za kus

 Upomínky – po překročení výpůjční doby bude zaslána

  • I. upomínka e-mailem 50Kč
  • II. upomínka – poplatek 100 Kč
  • Další upomínka bude zaslána 14 dnů po první s poplatkem 200Kč

 Povinnosti vypůjčovatele

  • Pečovat o vypůjčené svazky
  • Při převzetí svazku zkontrolovat stav a úplnost svazku
  • Způsobenou škodu nahradit rovnocenným nepoškozeným výtiskem
  • Vypůjčovatel není oprávněn předávat vypůjčené svazky dalším osobám.

 Platnost od 1. února 2014