2008 - KF A. MUCHY V BRNĚ

2.1.2009  

 


Logo Klubu filatelistů Alfonse Muchy v Brně

Klub filatelistů Alfonse Muchy patří k největším klubům v republice. 
V r. 2008 (k 30.6.) měl klub 240 členů.
V rámci svých možností se klub snaží organizovat výměnné schůzky, burzy a další akce. Pořádá nebo se podílí na pořádání filatelistických výstav v Brně a okolí.

Obsah:

Aktuálně

Pravidelné akce
Z klubové historie
Aktivity klubu
Výbor KF A. Muchy

Provoz klubové knihovny
Práce s mládeží
KontaktAktuálně - 2008:

Sloučení klubu KF 06-08 s klubem A. Muchy


Ve středu 10.12.2008 proběhla po naší výborové schůzi v naší klubovně ještě Valná hromada klubu 06-08. Na programu byl jediný bod - sloučení obou klubů. Z 19 současných členů KF 06-08 se na Valné hromadě vedené jeho dosavadním předsedou panem Liborem Formánkem sešla většina a potřebným procentem hlasů bylo odsouhlaseno sloučení obou klubů s tím, že KF A. Muchy (06-22) se stává klubem nástupnickým.
Znamená to, že v Brně máme o jeden filatelistický klub méně. Jeho tradice ovšem nezaniká, protože nezanikl zrušením, ale sloučil se s našim klubem. Není to také tradice ledajaká. 
KF 06-08 vznikl původně jako "České sdružení filatelistů v Brně" v r. 1919 a je nejstarším brněnským klubem. Jedním ze zakládajících členů byl i řadě dnešních filatelistů známý Matěj Wágner a v členské knize můžeme najít i gen. Syrového. Historická členská kniha se zachovala, a tím i informace o počátcích české filatelie v Brně.

Výborová schůze KF A. Muchy Valná hromada KF 06-08 Předsedové obou klubů L. Formánek a V. Schiebl

---------------------------------------
Zpravodaj č. 54 - listopad 2008

---------------------------------------

Valná hromada KF A. Muchy
Valná hromada našeho klubu se bude konat 27. 1. 2009 v 16,00hod v prostorách Pedagogické fakulty na Poříčí.
--------------------------------------- 

Členské průkazy SČF - změna změny
Na schůzi předsednictva SČF konané v prosinci bylo rozhodnuto opět nově - členské průkazy se měnit nebudou. Proto členské známky na rok 2009 nalepte do stávajícího (mají se tedy lepit na zadní stranu průkazů stávajících.)
Je to něco ve stylu "odvolávám co jsem slíbil a slibuji co jsem odvolal"
--------------------------------------- 
Změna místa konání výměnných schůzek
Vzhledem k dlouhodobým problémům s přístupem do prostor v Komíně a  s chováním personálu, budou od 7. prosince 2008 výměnné schůzky na novém místě. Jedná se o restauraci na Kounicově 22 (Stadion)
Doba konání schůzek 8,00-11,00hod.
--------------------------------------- 

Rozeslána e-mailová klubová Informace č. 2
Zájezdy na Pragu 2008( 13-9.) i na Wipu 2008 (20.9.) byly plně obsazeny.
--------------------------------------- 
Další schůze výboru KF A.M. - 10.9.2008
--------------------------------------- 
Zpravodaj č. 53 - červen 2008
---------------------------------------
 
Subskripce výstavních katalogů Praga 2008
Zájemci o subskripci, hlaste se co nejdříve telefonicky nebo osobně na výměnných schůzkách u předsedy klubu Mgr. Schiebla - uzávěrka byla 15. června.
Po expedici budou katalogy k dispozici u Baru.
--------------------------------------- 
Z klubu a svazu 5/2008:
- Postupně bude zpracován e-mailový adresář členů klubu a mimoklubových zájemců, kterým budou zasílány informace o klubových akcích. 
- Klub uspořádá zájezd na Pragu 2008 a WIPU 2008
- Veletržní setkání v r. 2009 bude 3. a 4. dubna
- Příspěvek pro svaz na rok 2009 bude činit 200Kč.
- Jak jste si již všimli, zaplnily se nám členské průkazy SČF, je plánována jejich výměna.
--------------------------------------- 
Veletržní setkání sběratelů
BRNO 2008, 4. - 5. dubna 2008

Uskutečnilo se v sále Morava a jeho předsálí (pavilon A3 výstaviště). 
Obory:
pošt. známky, pohlednice a celistvosti, mince a bankovky
Doba konání: 9.00 - 17,30hod

Uvnitř - sobota Venku - zuřily přípravy na veletrhy začínající v neděli  Uvnitř - sobota 2

---------------------------------------
Zpravodaj č. 52 - únor 2008
ve formátu .pdf - velikost  1,5MB 

Doplňující fotky technologie SPU.

Vozíky balíkové
třídící linky
Skluzy balíkové
třídící linky
Hlavní třídící skříň linky
pro listovní zásilky

---------------------------------------
Exkurze - Sběrný přepravní uzel v Brně

Uskutečnila se v úterý 12. února od 15.00hod. Celková účast byla deset osob. Vzhledem k tomu, že obdobná příležitost se hned tak nenaskytne a limit byl 20 osob, je docela škoda, že se nesešlo více zájemců. Více v klubovém Zpravodaji č. 52.
---------------------------------------
Propagační výstavka "Příroda na známkách"
Uskuteční se od 1. do 3. února 2008 v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Otevřeno od 9.00 do 17.00hod, vstup z ulice Veveří.
Jedná se o doprovodnou akci k výstavě sukulentů - uspořádáno ve spolupráci Přírodovědecké fakulty MU a Klubu filatelistů A. Muchy.  Bude zřízena příl. přepážka České pošty a používat bude příležitostné razítko.

Několik snímků z výstavy:Materiální podstata
návrhů


Další
 
Další
      Další

Další

---------------------------------------
Valná hromada našeho klubu
se uskutečnila v úterý 29. ledna. Konala se od 16.00hod. v zasedací místnosti Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Poříčí 7.
Informace z valné hromady budou ve zpravodaji klubu.
Snímek z valné hromady
---------------------------------------

 

Další informace o dění v klubu:

 Schválený Org. řád KF A. Muchy v Brně - zde 
 
(novelizovaný 12. dubna 2006)
   

 
Výdej známkových novinek:
Dominikánská 2
tel.: 543 235 004
po - pá:  10 00 - 17 00 hod.

Pravidelné akce:  (konkrétně viz Aktuality)

Členské kolování: pravidelně 4 dny v týdnu (viz. Klubovna)

Klubové výměnné schůzky - každou neděli (mimo svátky a prázdniny) od 7.
30 do 10.300 hod. "U Dvořáků" v Brně - Komíně na Hlavní ul. 119.

Klubové aukce - každou poslední neděli v měsíci (mimo svátky) - od 9.00 hod v rámci klubové výměnné schůzky.

Celostátní výměnné schůzky  - podle ročního plánu vždy od 7.00 do 12.00 hod.(viz. Aktuality), MK klub, Vlhká 21 (jedna zastávka tramvaje od vlakového nádraží směr Líšeň)
 

Klubovna:
Klubovna je v budově České pošty, Orlí 30, místnost č. 131.

Provozní doba klubovny:

(svátky a prázdniny zavřeno)

Úterý:
16 00 - 18 00 hod kroužek
mladých filatelistů
Středa:
10.00 - 15.00 hod sekretariát
Pátek:
14 00 - 17.00 hod čl. kolování

Středa před poslední nedělí v měsíci:
od 14. 00 hod příjem materiálu do klubové aukce (mimo svátky a prázdniny).

Z klubové historie:

- 1922 - Vzniká filatelistický klub ”Spolek brněnských sběratelů pošt. známek”.
- 1945 -  Klub se přejmenovává na  ”Spolek československých filatelistů v Brně”.
- 1951 -  V rámci socialistické reorganizace jsou samostatné kluby začleněny do organizací ROH u větších podníků. Většina členů, klubovna a majetek Spolku čs. filatelistů v Brně byli převedeni do Závodního klubu (ZK) při ROH KNV. Tak  vznikl ”Filatelistický odbor ZK při KNV”
- 1962 - Opět se mění název, tentokrát na  ”Filatelistický odbor ZK státních orgánů”
- 1965 -  Vzniká samostaná organizace tehdejší Národní fronty, Svaz československých filatelistů. Filatelistický odbor ZK státních orgánů se vyčleňuje  do Klubu filatelistů 06-22.
- 1982 - Se souhlasem paní Jaroslavy Muchové přijal klub čestný název Klub filatelistů Alfonse Muchy.
- 1996 - Navázána spolupráce s partnerským klubem BSV St. Pölten z Rakouska
- 2000 - Klub je odpovědný za organizaci úspěšné Celostátní výstavy s mezinárodní účastí Brno 2000
(konala se 5.-11. března 2000)
- 2002 - 2005 Klub je za SČF pověřen přípravami úspěšné Evropské výstavy poštovních známek Brno 2005
(konala se 10.-15. května 2005)
- 2004 - spoluúčast na putovní výstavě o díle A. Muchy (Japonsko 2004/2005)
- 2006 - klub uspořádal první Veletržní setkání v areálu brněnského výstaviště


Aktivity klubu:

- Výstava v Moravském Krumlově
- Propagační výstava 2007
- Spolupráce se Společností památníku Alfonse Muchy v Ivančicích.
- Spolupráce s rakouským klubem filatelistů BSV St. Pölten


Práce s mládeží:
Budoucnost filatelie spočívá (stejně jako v řadě jiných disciplín) v mládeži. KF A. Muchy má dva kroužky.
Jejich členové pravidelně vystavují a účastní se Filatelistické olympiády mládeže.

Vedoucí:
Musil Michal
Šott Karel

Výbor KF A. Muchy:
(od 23.1.2006)


Baru Petr
Dvořáček František
Henešová Miroslava
Hvižď Jaromír
Kloubec Jiří
Klusáček Ladislav
Kramář Karel
Matoušek Pavel
Němeček František
Okáč Zdeněk (místopřed.)
Punčochář Jaroslav
Schiebl Valentin (předseda klubu)
Rafaj Alois
Švehla Vladimír
Zicha Bohdan (místopřed.)
Náhradníci:
Nevosád Zdeněk
Jiří Dostál
Revizní komise:
Adam Jan
Burian Stanislav
Matoušek František 

 

KF A. Muchy - kontakty:
Klub filatelistů A. Muchy
Orlí 30, 602 00 Brno
Tel.: 542 212 069
E-mail:

Vstup do budovy České pošty, s.p. s klubovnou KF A. Muchy

Knihovna klubu filatelistů Alfonse Muchy      
(knihovna se nachází v klubovně na Orlí 30)

Seznam knihovny klubu (v Excellu-stav 2006)

Půjčování:

- Členové klubu KF 06-22
Katalogy a nesvázané časopisy na dobu maximálně 14 dnů
Knihy maximálně na dobu 2 měsíců

- Ostatní - po předložení průkazu totožnosti
Katalogy a nesvázané časopisy na dobu maximálně 14 dnů.
Knihy maximálně na dobu 1 měsíc

Výpůjční doba
Po, Út, Čt, Pá:    14 - 16,30 hod.
Středa 10 - 15 hod.

Poplatky:

- Členové klubu KF 06-22
                    Katalogy - 1 kus 10Kč/den
                    Katalogy - prohlídka v klubovně 5 Kč/hod
                    Knihy - zdarma
- Ostatní
                   Katalogy - 1 kus 20Kč/den
                   Katalogy - prohlídka v klubovně 5 Kč/hod
                   Knihy - zdarma

Upomínky - po překročení výpůjční doby bude zaslána
                   I. upomínka - poplatek 50Kč
                   Další upomínka bude zaslána 14 dnů po první s poplatkem 100Kč

Povinnosti vypůjčovatele:
  - Pečovat o vypůjčené svazky
  - Při převzetí svazku zkontrolovat stav a úplnost svazku
  - Způsobenou škodu nahradit rovnocenným nepoškozeným výtiskem
  - Vypůjčovatel není oprávněn předávat vypůjčené svazky dalším osobám.

Pokud nemáte zobrazenu úplnou stránku
(vlevo menu s tlačítky, vpravo okno s informacemi)
můžete se na kompletní stránky dostat tudy:

Úplná stránka