Aktuálně - 2005:

Připravujeme Veletržní setkání sběratelů
Brno 2006


Změna vstupného a poplatků za stoly
 na výměnných schůzkách

Vzhledem ke zvýšení nájemného za sál bylo nutné upravit ceny vstupného a poplatků za stoly na našich burzách.


Od 6. června platí tyto sazby:
Vstupné na výměnnou schůzku       20Kč
Zlevněné vstupné pro členy KF A. Muchy    15Kč
  
Poplatek za stůl         40Kč
zlevněný poplatek pro členy KF A. Muchy  35Kč


Vyšel klubový zpravodaj č.46 (1/2005), k získání na burzách a u p. Baru.
(v příloze seznam klubové knihovny - část. 1)


Valná hromada KF A. Muchy
se konala 25. ledna 2005
16,00 hod., MK klub, Vlhká 21
Účast 26 osob, jako host přítomen p. Maleček, tajemník SČF. Přítomní byly seznámeni s činností klubu v roce 2004, stavem financí, plánem na rok 2005.
Hlavní úkol: výstava Brno 2005
Změny ve výboru: odstoupil Petr Štika, na jeho místo byl do výboru zvolen Alois Rafaj. Místo něj se stal náhradníkem Jiří Dostál. 


 Schválený Org. řád KF A. Muchy v Brně - zde 
 

 
Výdej známkových novinek:
Dominikánská 2
tel.: 543 235 004

po - pá:  10 00 - 17 00 hod.

Pravidelné akce:  (konkrétně viz Aktuality)

Členské kolování: pravidelně 4 dny v týdnu (viz. Klubovna)

Klubové výměnné schůzky - každou neděli (mimo svátky a prázdniny) od 7.00 do 11.00 hod. MK klub, Vlhká 21 (jedna zastávka tramvaje od vlakového nádraží směr Líšeň)

Klubové aukce - každou poslední neděli v měsíci (mimo svátky) - od 9.00 hod v rámci klubové výměnné schůzky.

Celostátní výměnné schůzky  - podle ročního plánu vždy od 7.00 do 12.00 hod.(viz. Aktuality), MK klub, Vlhká 21 (jedna zastávka tramvaje od vlakového nádraží směr Líšeň)

Klubovna:
Klubovna je v budově České pošty, Orlí 30, místnost č. 131.

Provozní doba klubovny:

(svátky a prázdniny zavřeno)
Pondělí:
14 00 - 17 00 hod. čl. kolování
Úterý:
14 00 - 16 00 hod čl. kolování
16 00 - 18 00 hod kroužek
mladých filatelistů
Středa:
10.00 - 15.00 hod sekretariát
Čtvrtek:
14 00 - 17 00 hod čl. kolování
Pátek:
14 00 - 17.00 hod čl. kolování

Středa před poslední nedělí v měsíci:
od 14. 00 hod příjem materiálu do klubové aukce (mimo svátky a prázdniny).

Z klubové historie:

- 1922 - Vzniká filatelistický klub ”Spolek brněnských sběratelů pošt. známek”.
- 1945 -  Klub se přejmenovává na  ”Spolek československých filatelistů v Brně”.
- 1951 -  V rámci socialistické reorganizace jsou samostatné kluby začleněny do organizací ROH u větších podníků. Většina členů, klubovna a majetek Spolku čs. filatelistů v Brně byli převedeni do Závodního klubu (ZK) při ROH KNV. Tak  vznikl ”Filatelistický odbor ZK při KNV”
- 1962
- Opět se mění název, tentokrát na  ”Filatelistický odbor ZK státních orgánů”
- 1965 -  Vzniká samostaná organizace tehdejší Národní fronty, S
vaz československých filatelistů. Filatelistický odbor ZK státních orgánů se vyčleňuje  do Klubu filatelistů 06-22.
- 1982 - Se souhlasem paní Jaroslavy Muchové přijal klub čestný název Klub filatelistů Alfonse Muchy.
- 1996 - Navázána spolupráce s partnerským klubem BSV St. Pölten z Rakouska
- 2000 - Klub je odpovědný za organizaci úspěšné celostátní výstavy Brno 2000
- 2002 - Klub je za SČF pověřen přípravami Evropské výstavy poštovních známek Brno 2005 
- 2004 - spoluúčast na putovní výstavě o díle A. Muchy (Japonsko 2004/2005)


Aktivity klubu:

- Výstavy v Moravském Krumlově
- Spolupráce se Společností památníku Alfonse Muchy v Ivančicích.
- Spolupráce s rakouským klubem filatelistů BSV St. Pölten
- Spoluúčast na organizaci výstavy Brno 2005


 

Výbor KF A. Muchy: (od 27.1.2004)

Baru Petr
Dvořáček František
Hvižď Jaromír
Kloubec Jiří
Klusáček Ladislav
Kramář Karel
Matoušek Pavel
Němeček František
Okáč Zdeněk (místopřed.)
Punčochář Jaroslav


Schiebl Valentin (předseda klubu)
Sobotka Josef
Štika Petr
Švehla Vladimír
Zicha Bohdan (místopřed.)
Náhradníci:
Adamů Petr
Rafaj Alois
Revizní komise:
Adam Jan
Burian Stanislav
Matoušek František