KLUB FILATELISTŮ
             ALFONSE MUCHY V BRNĚ

                            7.7.2024


 

Logo Klubu filatelistů Alfonse Muchy v Brně
 


 

OBSAH:
Aktuálně
Pravidelné akce
Z klubové historie
Aktivity klubu
Výbor KF A. Muchy
Provoz klubové knihovny
Práce s mládeží

Další informace o dění v klubu:

Z klubových akcí v r. 2023
Z klubových akcí v r. 2022
Z klubových akcí v r. 2021
Z klubových akcí v r. 2020
Z klubových akcí v r. 2019
Z klubových akcí v r. 2018
Z klubových akcí v r. 2017
Z klubových akcí v r. 2016
Z klubových akcí v r. 2015
Z klubových akcí v r. 2014
Z klubových akcí v r. 2013
Z klubových akcí v r. 2012
Z klubových akcí v r. 2011
Z klubových akcí v r. 2010
Z klubových akcí v r. 2009
Z klubových akcí v r. 2008
Z klubových akcí v r. 2007
Z klubových akcí v r. 2006
Z klubových akcí v r. 2005
Z klubových akcí v r. 2004
Z klubových akcí v r. 2003
Z klubových akcí v r. 2002
 

 

Práce s mládeží:
Pro absenci mládeže i vedoucích práce oba kroužky zanikly a práce s mládeží je jen náhodná.   

Dokumenty Klubu filatelistů 06-22 Alfonse Muchy v Brně:

Držitelé klubových vyznamenání
Org. řád klubu (4/2006)

 

Album
fournierových padělků
 

Archív klubového Zpravodaje
Klubový Zpravodaj č. 92 (12/2023)
Klubový Zpravodaj č. 91 (9/2023)

Klubový Zpravodaj č. 90 (4/2023)
Klubový Zpravodaj č. 89 (12/2022)
Klubový Zpravodaj č. 88 (5/2022)
Klubový Zpravodaj č. 87 (12/2021)
Klubový Zpravodaj č. 86 (7/2021)
Klubový Zpravodaj č. 85 (12/2020)
Klubový Zpravodaj č. 84 (9/2020)
Klubový Zpravodaj č. 83 (3/2020)
Klubový Zpravodaj č. 82 (12/2019)
Klubový Zpravodaj č. 81 (9/2019)
Klubový Zpravodaj č. 80 (5/2019)
Klubový Zpravodaj č. 79 (12/2018)
Klubový Zpravodaj č. 78 (9/2018)
Klubový Zpravodaj č. 77 (3/2018)
Klubový Zpravodaj č. 76 (12/2017)
Klubový Zpravodaj č. 75 (9/2017)
Klubový Zpravodaj č. 74 (12/2016)
Klubový Zpravodaj č. 73 (9/2016)
Klubový Zpravodaj č. 72 (3/2016)

Klubový Zpravodaj č. 71 (11/ 2015)

Klubový Zpravodaj č. 70 (3/ 2015)
Klubový Zpravodaj č. 69 (4/ 2014)
Klubový Zpravodaj č. 68 (12/ 2013)

Klubový Zpravodaj č. 67 (6/ 2013)
Klubový Zpravodaj č. 66 (12/ 2012)
Klubový Zpravodaj č. 65 (9/ 2012)
Klubový Zpravodaj č. 64 (4/ 2012)
Klubový Zpravodaj č. 63 (12/ 2011)
Klubový Zpravodaj č. 62 (8/ 2011)
Klubový Zpravodaj č. 61 (2 2011)
Klubový Zpravodaj č. 60 (11/ 2010)
Klubový Zpravodaj č. 59 (9/ 2010)
Klubový Zpravodaj č. 58 (3/ 2010)
Klubový Zpravodaj č. 57 (12/ 2009)

Klubový Zpravodaj č. 56 (10/ 2009)
Klubový Zpravodaj č. 55 (3/ 2009)

Klubový Zpravodaj č. 54 (11/ 2008)
Klubový Zpravodaj č. 53 (6/2008)
Klubový Zpravodaj č. 52 (2/ 2008)

Klubový Zpravodaj číslo 51 - (9/2007)
Klubový Zpravodaj číslo 50 - (3/2007)
Klubový Zpravodaj č. 49 (10/ 2006)
Klubový Zpravodaj č.48 (3/ 2006)

Klubový Zpravodaj č. 43 (1/ 2004) 
(neuveden -
návrh org. řádu klubu)
Klubový Zpravodaj č. 42 (10/2003)
Klubový Zpravodaj č. 41 (5/ 2003)
Klubový Zpravodaj č. 40 (2/ 2003)
Klub filatelistů Alfonse Muchy patří k největším klubům v republice. V prosinci 2021 měl klub 114 platících členů. V rámci svých možností se klub snaží organizovat výměnné schůzky, burzy a další akce. Pořádá nebo se podílí na pořádání filatelistických výstav v Brně a okolí.

KF A. Muchy - kontakty: Klub filatelistů 06-22 Alfonse Muchy, Pekařská 36 (od června 24)
Tel.:
777 604 978 (v provozních hodinách)
E-mail: kfamuchy(zavináč)seznam.cz
 

Výdej známkových novinek:
Dominikánská 2 (Baru)
tel.: 543 235 004
po - pá:  10 00-12 30; 13 30-17 00 hod.

Provozní doba klubovny:
   Středa: 10.00 - 15.00 hod sekretariát
Čvrtek: 16.15 - 17.15 hod čl. kolování (na dotaz)

Středy:
poslední středu v měsící (před klubovou aukcí) od 10 00 - 15 00 hod., příjem materiálu do klubové nab. soutěže (mimo svátky a prázdniny).

Klub udržuje od r. 1996 partnerské vztahy s rakouským klubem BSV St. Pölten.
 


 

Aktuálně 2024

Po menší přestávce se konala 29. června sobotní klubová burza opět s aukcí.

Burza byla poslabší a ani na aukci nebyla účast nijak vysoká. Vydáno bylo 12 aukčních čísel.
Asi se podepsala přestávka po úmrtí Z. Okáče a začínající prázdniny.
Přesto - podle mého odhadu - se aukce vydařila a nevracelo se mnoho položek.  

Bogota - nově výrazně červená

Prohlídka materiálu

Zahájené - představení a promluva předsedy Martina Blechy

Obětaví členoví aukční komise

Další aukce bude 28.9.2024.

Příjem materiálu do aukce probíhá v nové klubovně Klubu filatelistů Alfonse Muchy, Pekařská 36, Brno předpokládáme ve dnech:
  středy:   4. 9., 11. 9., 18. 9. a 25. 9. (2024) -  10.00 - 15.00hod.
  nově i na první měsíční burze - sobota 14. 9.
 
Případné info na tel. 777 664 978

 V den konání aukce příjem materiálu není možný !

---------------------------------------
Vyzvedněte si členské známky a novinky na rok 2024 u novinkáře - Baru, Dominikánská ul. č.2, 10.00-12.30 a 13.30-17.00
O prázdninách si ověřte otevírací dobu.
---------------------------------------


---------------------------------------

Klubový Zpravodaj č. 93 (květen/2024)

---------------------------------------

Z aktuálního dění v klubu (4/2024)
Tento měsíc je opravdu hektický. Konalo se Sběratelské setkání pod Petrovem (SSPP). To se jeví jako zdařilé.
Proběhlo několikaetapové stěhování vybavení klubovny z Orlí 30 na Pekařskou 36. Vypadá to, že úspěšně, i když nás ještě spousta práce čeká.
A to vše zkomplikovalo naprosto nečekané úmrtí předsedy klubu dr. Okáče, který se o spoustu záležitostí staral.

Vzhledem k množství úkolů byl tlak na brzkou akceschopnost výboru. Na výborové schůzi 10.4. bylo rozhodnuto přesunout náhradníky do výboru a proběhla volba nového předsedy klubu.
Tohoto náročného úkolu se ujal Ing. Martin Blecha a nově s ním byli zvoleni i dva další místopředsedové - Milan Koudelka a Ing. Jan Petrás.

Předpokládáme, že klubovna na Pekařské bude pro členy otevřena v úředních hodinách od 5. června.

SSPP - připomínka dr. Okáče SSPP - pokladna a prodej tiskovin SSPP - mladí návštěvníci
SSPP - celkový pohled SSPP - počasí přálo, zahrádka lákala SSPP celkový pohled
 
  SSPP - po akce posezení pod drakem SSPP - PL České pošty a KF A. Muchy
Výborová schůze 13. 3. začátek stěhování,
dr. Okáč
26. 3. klubovna Orlí - sbaleno Pekařská 36, za červenou tečkou je vstup do klubovny

---------------------------------------

Výměnné schůzky a aukce duben, květen, červen

Vážení přátelé a příznivci klubu filatelistů AM v Brně,
I přes stěhování klubovny se uskuteční výměnné schůzky podle plánu (tedy 27.4, 11.5. atd). Bohužel, vzhledem k nedávnému úmrtí našeho předsedy RNDr. Zdeňka Okáče, se při výměnných schůzkách 27.4. a 25.5 neuskuteční klubové aukce. Nejbližší aukce se uskuteční až v červnu, v plánovaném termínu 29.6. Upozorňujeme prodejce, že materiál do aukcí budeme přijímat až v červnu – od středy 5. června - v prostorách nové klubovny na Pekařské 36.

Děkujeme za pochopení.

---------------------------------------

Dne 5.4.2024 zemřel předseda našeho klubu RNDr. Zdeněk Okáč (1951 - 2024)Rozloučení proběhlo 11.4.2025 v obřadní síni krematoria v Brně.
 

Zdeněk Okáč a filatelie:
Začal, stejně jako všichni z jeho řečkovické mládežnické skupiny, v klubu filatelistů 06-12 Brno. Zde řadu let působil jako člen vedení klubu. V roce 1995 přestoupil do KF 06-22 Alfonse Muchy. Zde se už za rok stal členem výboru a od r. 2008 byl kontinuálně až dosud předsedou. Zde v plné míře mohl plně uplatnit své výjimečné organizační schopnosti, výřečnost a v neposlední řadě i smysl pro humor.
      Po celou dobu svého předsednictví byl Zdeněk dynamickým hýbatelem dění a iniciátorem klubových akcí. V povědomí všech zůstávají výměnné schůzky, celostátní burzy a šestnáct ročníků tzv. Veletržního setkání sběratelů. Připravil i novou formu - Sběratelské setkání pod Petrovem, ale realizace už se nedožil. Od roku 1996 udržoval spolupráci s partnerským rakouským BSV St. Pölten, zahrnující pravidelná vzájemná setkávání členů klubů, a další. Jako člověk výřečný a s dobrou pamětí propagoval filatelii všemi dostupnými způsoby.
      Celých 44 let byl ve vedení Jihomoravské oblastní komise mládeže. Od r. 2004 jako předseda. Náplní byly každoroční oblastní i celostátní kola Filatelistické olympiády mládeže, dříve s účastí až 200 dětí. Také byl dlouhou dobu šéfredaktorem tištěného zpravodaje Jihomoravský kurýr mládeže. Po reorganizaci v r. 2016, byl kooptován do celostátní komise mládeže SČF a v r. 2023 byl jmenován jejím předsedou. V devadesátých letech složil zkoušky jurymana pro hodnocení soutěžních filatelistických exponátů mládeže a účastnil se jako juryman na většině pozdějších soutěžních výstav s třídou mládeže.
      Své organizátorské schopnosti uplatnil na řadě výstav. Ještě jako mládežník při výstavách Brno 1966 a Brno 1969 vedl skupiny mládežnických kurýrů. Jako organizátor poprvé působil na celostátní filatelistické výstavě Brno 1974. Aktivě se účastnil řady lokálních výstav brněnských i mimobrněnských klubů. Z těch významnějších musíme zmínit alespoň: celostátní výstava mládeže Mladé Brno 1997 (předseda OV), celostátní výstava Brno 2000 (místopředseda OV a vedoucí filatelistického odboru),  evropská výstava Brno 2005 ( místopředseda OV a vedoucí filatelistického odboru),  Salon mládeže při světové výstavě Praga 2008 (předseda OV), Premiera Brno 2009 (předseda OV a vedoucím filatelistického odboru).
      Poslední akcí, kterou Zdeněk Okáč prosadil, koordinoval a řídil byla loňská celostátní výstava mládeže s mezinárodní účastí Mladé Brno 2023.

V roce 1995 byl Zdeněk Okáč zvolen do předsednictva Svazu českých filatelistů. V něm setrval po všechna následná volební období až do současnosti. Za svůj jedinečný přínos byl opakovaně vyznamenán nejvyšším svazovým vyznamenáním - Čestným uznáním za zásluhy o rozvoj filatelie.

Čest jeho památce                                  

---------------------------------------
26.3.2024 - vzhledem k přípravám na stěhování prostor je klubovna na Orlí uzavřena.
---------------------------------------

      

INFORMAČNÍ LETÁK        PŘIHLÁŠKA 
(opravený e-mail)
  
(naskenovanou vypsanou přihlášku lze zaslat na e-mail klubu)

Jak se dočtete i ve Zpravodaji, měníme formát Veletržního setkání sběratelů.
Ceny rostou, příjmy klesají. Původně dvoudenní setkání (pátek a sobota) se z ekonomických důvodů před několika lety změnilo v jednodenní (preferován byl pátek). Po zhodnocení výsledků posledních veletržních setkání se ukázala nutnost opět něco změnit.
Výbor klubu rozhodl, že změníme místo, změníme název a změníme termín. Od r. 2024 budou pokračovat sběratelská setkání pod názvem Sběratelské setkání pod Petrovem - bude se jednat o 17. sběratelské setkání. Místem konání budou prostory restaurace Bogota u nádraží a skutečně také pod Petrovem. Průzkumem bylo zjištěno, že aktuálně je preferovaným dnem sobota. Termínem 17. setkání sběratelů je sobota 13. dubna 2024.

TL známek s přítiskem k 17. sběratelskému setkání

K novému formátu setkání je připraven TL známek s přítiskem.
Klub proto vypisuje pro zájemce SUBSKRIPCI, končící 13.března 2024 v 17.30hod.
Bude se jednat o TL známky Hradčany (B) s 9-ti známkami a 11-ti kupóny - viz obrázek níže.
Předběžná cena je 550Kč za jeden TL.

Objednávky je možno upisovat osobně na výměnných schůzkách, nebo ve středu (10:00-15:00hod) v klubovně,
nebo v tutéž dobu telefonicky na čísle 722 405 095.
Odběr osobně
na výměnných schůzkách nebo v klubovně v otvíracích hodinách, popřípadě 13. dubna na sběratelském setkání. 

---------------------------------------

Hledání nové klubovny (9.2.2024)!
 Vzhledem k tomu, že jednání mezi Českou poštou a Magistrátem města Brna, týkající se využití budovy na Orlí, postoupila do finále, je jisté, že náš klub přijde o klubovnu na Orlí 30.
Zatím jsme nedostali vypověď, ale může to být poměrně rychlá záležitost.
Ve spolupráci s magistrátem hledáme nové prostory.
Novou adresu a termín zprovoznění klubovny rozešleme a zveřejníme co nejdříve .  

 

---------------------------------------

Výbor klubu filatelistů KF 06 –  22 Alfonse Muchy v Brně
 

svolal na středu 14. února 2024 valnou hromadu klubu

Místo konání: 
salonek restaurace Bogota, Nádražní ul.7., začátek byl v 16hodin 
Účast: 30 osob
Program:
Zpráva o činnosti za rok 2023 - Z. Okáč
Záměr akcí na rok 2024 - Z. Okáč
Zpráva pokladní - H. Hanáčková
Zpráva revizní komise - I. Rotter
Návrh usnesení - M. Ošmera
Diskuse
Tombola

Po valné hromadě proběhla výborová schůze zabývající se především novou klubovnou a přípravou Sběratelského setkání pod Petrovem.

     

---------------------------------------

3. 1. 2024 - 11.00 hod.  - otevření nového FilaPointu na poště Brno 25
Uskutečnila se autogramiáda a v prodeji byl TL známek s regionálním přítiskem.
Podrobnosti na stránce České Pošty s.p. v odkazu výše a na stránce aktualit.

---------------------------------------
 

 

 

Výbor Klubu filatelistů Alfonse Muchy:
(od 10.4.2024)
 
Ing. Martin Blecha - předseda
Ronald Baru - novinkář, členské známky
Jiří Dostál - organizátor aukcí
Jaromír Hvižď
Ing. Ladislav Klusáček, CSc.- zapisovatel
Zdeněk Koníček - organizátor aukcí
ak.arch. Tomáš Kotas
Milan Koudelka - místopředseda, tisk. mluvčí, správce klubovny
Ing. Milan Ošmera - organizátor aukcí
Ing. Oldřich Pecháček - organizátor aukcí
Ing. Jan Petrás - místopředseda, správce knihovny
JUDr. Boleslav Pospíšil - právník
Ing. Jaroslav Punčochář - místopředseda, redakce Zpravodaje a webu
Ing. Pavel Švehla - správce kolování
Ing. Bohdan Zicha - organizátor aukcí
 
Náhradníci výboru:
0
 
Revizoři:
Ing. Zdeněk Borovec
Přemysl Drdla
Ivo Rotter

Pokladní:
Helena Hanáčková 

 

Pravidelné akce:  (konkrétně viz Aktuality)

Členské kolování - pravidelně ve čtvrtek  

Klubové výměnné schůzky - každou 2. a 4. sobotu v měsící (mimo svátky a prázdniny) -  8,00-12,00hod. 

Klubové nabídkové soutěže
- každou poslední sobotu v měsíci (mimo svátky) - v rámci klubové výměnné schůzky.

Celostátní výměnné schůzky  - podle ročního plánu vždy (viz. Aktuality)

Veletržní setkání - tradiční celostátní akce konaná od r. 2006 v prostorách pavilonu A3 brněnského výstaviště.

 

Z klubové historie:

- 1919 - Je založeno "České sdružení filatelistů v Brně". Jeho následovník, KF06-08, se v r. 2008 slučuje s KF A. Muchy.
- 1922 - Vzniká filatelistický klub ”Spolek brněnských sběratelů pošt. známek”.
- 1945 -  Klub se přejmenovává na  ”Spolek československých filatelistů v Brně”.
- 1951 -  V rámci socialistické reorganizace jsou samostatné kluby začleněny do organizací ROH u větších podniků. Většina členů, klubovna a majetek Spolku čs. filatelistů v Brně byli převedeni do Závodního klubu (ZK) při ROH KNV. Tak  vznikl ”Filatelistický odbor ZK při KNV”
- 1962 - Opět se mění název, tentokrát na  ”Filatelistický odbor ZK státních orgánů”
- 1965 - Vzniká samostaná organizace tehdejší Národní fronty, Svaz československých filatelistů. Filatelistický odbor ZK státních orgánů se vyčleňuje  do Klubu filatelistů 06-22.
- 1982 - Se souhlasem paní Jaroslavy Muchové přijal klub čestný název Klub filatelistů Alfonse Muchy.
- 1996 - Navázána spolupráce s partnerským klubem BSV St. Pölten z Rakouska
- 2000 - Klub je odpovědný za organizaci úspěšné Celostátní výstavy s mezinárodní účastí Brno 2000
(konala se 5.-11. března 2000)
- 2002 - 2005 Klub je za SČF pověřen přípravami úspěšné Evropské výstavy poštovních známek Brno 2005
(konala se 10.-15. května 2005)
- 2004 - spoluúčast na putovní výstavě o díle A. Muchy (Japonsko 2004/2005)
- 2006 - klub uspořádal první Veletržní setkání v areálu brněnského výstaviště
- 2008 - sloučení KF 06-08 s našim klubem - KF A. Muchy se stává nositelem tradic obou nejstarších brněnských klubů. 
- 2009 - na konci léta uspořádal klub z pověření SČF výstavu Premiera Brno 2009. Jednalo se o novou podobu kvalifikační výstavy s minimalizací nákladů.
             Z exponátů bylo vystaveno jen po jedné ploše - hodnoceny byly kompletní exponáty v trezoru. 
- 2012 - sloučení KF06-101 Merkur z našim klubem. Výstava 90 let KF A. Muchy.
- 2013 - propagační výstava Krása motocyklů
- 2014 - navázána spolupráce s filatelisty z Lipska  
- 2015 - jubiljení10. veletržní setkání sběratelů, propagační výstava Pivovarnictví na známkách
- 2016 - oslavy 20. výročí spolupráce s BSV St. Pölten a propag. výstava Rozmanitosti jiřin na zámku v Lysicích
- 2017 - výstavka Květiny na známkách, 40-ti rámová propagační výstava ke 200 letům MZM ve vestibulu Dietrichsteinského paláce
-
2018 - spolupráce na Muzejní noci, klubová expozice v bývalé poštovní stáji u nádražní pošty Brno 2
- 2020/21 - činnost klubu umrtvena protiepidemickými opatřeními

- 2023 - příprava Celostátní výstavy mladých filatelistů s mezinárodní účastí, Mladé Brno 2023
 

Aktivity klubu:

- Spolupráce se Společností památníku Alfonse Muchy v Ivančicích
- Spolupráce s rakouským klubem filatelistů BSV St. Pölten
- Pořádání celostátních filatelistických výměnných schůzek, Veletržního setkání a spolupráce s ČP s.p. region jižní Morava
 

Knihovna klubu filatelistů Alfonse Muchy      
(knihovna se nachází v klubovně na Orlí 30)

Seznam knihovny klubu (v Excellu-stav 7/2021)

Výpůjční řád
Klubu filatelistů Alfonse Muchy KF 06-22 v Brně.

Půjčování po předložení průkazky klubu nebo průkazu totožnosti

Katalogy a nesvázané časopisy na dobu maximálně 15 dnů
Knihy maximálně na dobu 2 měsíců  


Výpůjční doba 
     Středa  10 – 15 hod.; 
     Čtvrtek  16,15 - 17,15 hod.

Poplatky:

  • Členové klubu KF 06-22

Katalogy – 1 kus 10Kč/den
Katalogy – prohlídka v klubovně 5Kč/hod. 
Knihy –  zdarma

  • Ostatní

Katalogy – 1 kus 20Kč/den     
Katalogy – prohlídka v klubovně 10Kč/hod. 
Knihy – za  měsíc 10Kč za kus

 Upomínky – po překročení výpůjční doby bude zaslána

  • I. upomínka e-mailem 50Kč
  • II. upomínka – poplatek 100 Kč
  • Další upomínka bude zaslána 14 dnů po první s poplatkem 200Kč

 Povinnosti vypůjčovatele

  • Pečovat o vypůjčené svazky
  • Při převzetí svazku zkontrolovat stav a úplnost svazku
  • Způsobenou škodu nahradit rovnocenným nepoškozeným výtiskem
  • Vypůjčovatel není oprávněn předávat vypůjčené svazky dalším osobám.

 Platnost od 1. února 2014