KLUB FILATELISTŮ                  
AKCE 2004

13.2.2005                                                                          


 

Aktuálně - 2004:

Klubový zpravodaj č. 45 (srpen 2004) - zde
 


22.5.2004 se uskutečnil autobusový zájezd na výstavu Žďár 2004.


Schválený Org. řád KF A. Muchy v Brně - zde 


Klubový zpravodaj č. 44 (březen 2004)


Exkurze na pracoviště Hybridní pošty se uskutečnila ve dnech 17. a 18. 3. 2004 - informace zde


Zámek v Moravském Krumlově - výstava
Od 1. dubna 2004 bude otevřena dlouhodobá výstavka "Dobývání a výzkum vesmíru" (Fr. Němeček) - 23 ploch.  


29.února 2004, zájezd do rakouského St. Pöltenu
V rámci partnerství s místním BSV je pořádán zájezd na burzu. 
Program: 6,00 odjezd od Janáčkova divadla; 8,30 návštěva celostátní burzy, pro zájemce prohlídka města; 14,30 odjezd ze St. Pöltenu. Při zpáteční cestě prohlídka dalšího města; 19,30 návrat do Brna.  
Cena zájezdu:  400,-Kč.
Zájemci se mohou hlásit v klubovně na Orlí 30, na výměnných schůzkách a v prodejně Baru, Dominikánská 2. 


27. ledna 2004 
se konala
valná hromada klubu
spojená s volbou nového výboru.
Valné hromady se zúčastnil tajemník SČF Mgr. Jaroslav Maleček 
účast: 32 členů klubu
Ze zprávy o činnosti (V. Schiebl): 

- navázána spolupráce s Johnem Muchou
- členská základna je 347 dospělých a 20 mládežníků
- hospodaření za rok 2003 s mírným přebytkem
R
evizní komise schválila hospodaření
Byl zvolen 15 členný výbor plus dva náhradníci

Byla zvolena tříčlenná revizní komise
Čtyřem členům klubu byl udělen Čestný odznak SČF II. dtupně.
Byl schválen Organizační řád KF A. Muchy
 Podrobnosti budou v klubovém zpravodaji únor/2004

Zpravodaj leden 2004 nebude "vyvěšen" na internetu - obsahoval návrh organizačního řádu jako podklad pro diskusi.


 
Výdej známkových novinek:
Dominikánská 2
tel.: 543 235 004

po - pá:  10 00 - 17 00 hod.

Pravidelné akce:  (konkrétně viz Aktuality)

Členské kolování: pravidelně 4 dny v týdnu (viz. Klubovna)

Klubové výměnné schůzky - každou neděli (mimo svátky a prázdniny) od 7.00 do 11.00 hod. MK klub, Vlhká 21 (jedna zastávka tramvaje od vlakového nádraží směr Líšeň)

Klubové aukce - každou poslední neděli v měsíci (mimo svátky) - od 9.00 hod v rámci klubové výměnné schůzky.

Celostátní výměnné schůzky  - podle ročního plánu vždy od 7.00 do 12.00 hod.(viz. Aktuality), MK klub, Vlhká 21 (jedna zastávka tramvaje od vlakového nádraží směr Líšeň)

Klubovna:
Klubovna je v budově České pošty, Orlí 30, místnost č. 131.

Provozní doba klubovny:

(svátky a prázdniny zavřeno)
Pondělí:
14 00 - 17 00 hod. čl. kolování
Úterý:
14 00 - 16 00 hod čl. kolování
16 00 - 18 00 hod kroužek
mladých filatelistů
Středa:
10.00 - 15.00 hod sekretariát
Čtvrtek:
14 00 - 17 00 hod čl. kolování
Pátek:
14 00 - 17.00 hod čl. kolování

Středa před poslední nedělí v měsíci:
od 14. 00 hod příjem materiálu do klubové aukce (mimo svátky a prázdniny).

Z klubové historie:

- 1922 - Vzniká filatelistický klub ”Spolek brněnských sběratelů pošt. známek”.
- 1945 -  Klub se přejmenovává na  ”Spolek československých filatelistů v Brně”.
- 1951 -  V rámci socialistické reorganizace jsou samostatné kluby začleněny do organizací ROH u větších podníků. Většina členů, klubovna a majetek Spolku čs. filatelistů v Brně byli převedeni do Závodního klubu (ZK) při ROH KNV. Tak  vznikl ”Filatelistický odbor ZK při KNV”
- 1962
- Opět se mění název, tentokrát na  ”Filatelistický odbor ZK státních orgánů”
- 1965 -  Vzniká samostaná organizace tehdejší Národní fronty, S
vaz československých filatelistů. Filatelistický odbor ZK státních orgánů se vyčleňuje  do Klubu filatelistů 06-22.
- 1982 - Se souhlasem paní Jaroslavy Muchové přijal klub čestný název Klub filatelistů Alfonse Muchy.
- 1996 - Navázána spolupráce s partnerským klubem BSV St. Pölten z Rakouska
- 2000 - Klub je odpovědný za organizaci úspěšné celostátní výstavy Brno 2000
- 2002 - Klub je za SČF pověřen přípravami Evropské výstavy poštovních známek Brno 2005 


Aktivity klubu:

- Výstavy v Moravském Krumlově
- Spolupráce se Společností památníku Alfonse Muchy v Ivančicích.
- Spolupráce s rakouským klubem filatelistů BSV St. Pölten
- Spoluúčast na organizaci výstavy Brno 2005


 

Výbor KF A. Muchy: (od 27.1.2004)

Baru Petr
Dvořáček František
Hvižď Jaromír
Kloubec Jiří
Klusáček Ladislav
Kramář Karel
Matoušek Pavel
Němeček František
Okáč Zdeněk (místopřed.)
Punčochář Jaroslav


Schiebl Valentin (předseda klubu)
Sobotka Josef
Štika Petr
Švehla Vladimír
Zicha Bohdan (místopřed.)
Náhradníci:
Adamů Petr
Rafaj Alois
Revizní komise:
Adam Jan
Burian Stanislav
Matoušek František