KLUB FILATELISTŮ
ALFONSE MUCHY V BRNĚ

6.1.2016  


 

Logo Klubu filatelistů Alfonse Muchy v Brně
 

Vstup do budovy České pošty, s.p. s klubovnou KF A. Muchy
 

OBSAH:
Aktuálně
Pravidelné akce
Z klubové historie
Aktivity klubu
Výbor KF A. Muchy
Provoz klubové knihovny
Práce s mládeží

Další informace o dění v klubu:

Z klubových akcí v r. 2015
Z klubových akcí v r. 2014
Z klubových akcí v r. 2013
Z klubových akcí v r. 2012
Z klubových akcí v r. 2011
Z klubových akcí v r. 2010
Z klubových akcí v r. 2009
Z klubových akcí v r. 2008
Z klubových akcí v r. 2007
Z klubových akcí v r. 2006
Z klubových akcí v r. 2005
Z klubových akcí v r. 2004
Z klubových akcí v r. 2003
Z klubových akcí v r. 2002
 

 

Práce s mládeží:
KF A. Muchy má dva kroužky, vedené p. Šottem v ústavu pro tělesné postižené a p. Hermanem.  

Dokumenty Klubu filatelistů 06-22 Alfonse Muchy v Brně:

Držitelé klubových vyznamenání
Org. řád klubu (4/2006)

 

Album
fournierových padělků

Klub filatelistů Alfonse Muchy patří k největším klubům v republice. V r. 2014 měl klub 187 členů. V rámci svých možností se klub snaží organizovat výměnné schůzky, burzy a další akce. Pořádá nebo se podílí na pořádání filatelistických výstav v Brně a okolí.

KF A. Muchy - kontakty: Klub filatelistů 06-22 Alfonse Muchy, Orlí 30, 602 00 Brno
Tel.:
542 212 069 (v provozních hodinách)
E-mail: kfamuchy(zavináč)seznam.cz, okacz(zavináč)email.cz; jpuncochar(zavináč)fides.cz
Klubovna je v budově České pošty, Orlí 30, 2. N.P., ( plánek zde ).
 

Výdej známkových novinek:
Dominikánská 2 (Baru)
tel.: 543 235 004
po - pá:  10 00 - 17 00 hod.

Provozní doba klubovny:
(svátky a prázdniny zavřeno)
  
Středa: 10.00 - 15.00 hod sekretariát
Čvrtek: 14.00 - 15.00 hod čl. kolování

Středy:
poslední středu v měsící (před klubovou aukcí) od 10 00 - 15 00 hod., příjem materiálu do klubové nab. soutěže (mimo svátky a prázdniny).

Klub udržuje partnerské vztahy s rakouským klubem BSV St. Pölten.
V r. 2014 projevil zájem o spolupráci i německý klub Philatelistenverein Leipzig e.V.
 Aktuálně - 2015:

Klubový Zpravodaj č. 71 - listopad 2015

---------------------------------------

Veletržní setkání 2016

Jak uvádíme i na jiných místech, Veltržní setkání se v roce 2016 uskuteční v pátek 8. dubna. Setkání bude jednodenní a podrobnější informace můžete najít na letáku.
---------------------------------------

Terminář klubových akcí pro rok 2016 - tady

---------------------------------------
Fotokronika ze zahájení výstavy - pivnice Pegas (15.-25.10.)


Zleva - pohled na část výstavy, autor výstavy Josef Sobotka (vlevo) a celkový pohled do sálu pivnice.


Děvčata z pošty obsluhují zákazníky, vpravo v diskusi s duší výstavy J. Hvižděm.

  
Vernisáž:zástupci klubu (Z.Okáč, J. Hvižď), České pošty (T. Křepela) a hlavní sponzor výstavy pan Rinchenbach z pivovaru Pegas.Na prostředním snímku akordeonové duo. Na pravém již živá zábava.

 
Pánové Křepela a Rinchenbach ještě jednou.

---------------------------------------

       
Na středeční schůzi (14.10.) výboru oslavili svá jubilea pánové
 Bohdan Zicha a Ivo Rotter
---------------------------------------

15. - 25.10.2015 Propagační výstava Pivovarnictví na známkách
Výstava sbírky p. Josefa Sobotky se koná v prostorách pivovaru a pivnice Pegas (za provozu) na Jakubské ul. 4 v Brně.
Dne 15.10. bude od 15.00 do 20,00 hod v prostorách pivnice zřízena příležitostná poštovní přepážka s příležitostným razítkem a R-nálepkou. V ostatní dny je výstava přístupná v otvírací době pivnice a razítko, R-nálepka a nálepka APOST budou používány na poště Brno 10 ve Špalíčku.
V pivnici Pegas budou v prodeji další materiály.
Výstavu pořádá pivovar Pegas ve spolupráci s našim klubem.
Souhrn připravených materiálů:
- příležitostné razítko, pošta Brno 10
- příležitostná CN Apost, pošta Brno 10
- příležitostná R-nálepka, pošta Brno 10
- pamětní list ČP, oblast JM
- známka s přítiskem na kupónu - pivovar Pegas
- pohlednice - pivovar Pegas
- kašet - ppp (KFAM)

---------------------------------------
Zpravodaj č. 70 - březen
---------------------------------------
Valná hromada 2015

Volební valná hromada našeho klubu se uskutečnila v úterý dne 17.2.2014 od 16:00 hod. Místem konání byla Pedagogická fakulta na Poříčí 7 v Brně.

- Schůzi zahájil místopředseda klubu ing. Zdeněk Nevosád, pověřený jejím vedením.
V úvodu přivítal hosta valné hromady, člena výkonného výboru SČF, MUDr. Bedřicha Helma.
 
- Proběhla volba návrhové, mandátové a volební komise  a ověřovatele zápisu
- Obsáhlou zprávu o činnosti klubu v r. 2014 a plán na rok 2015 přednesl předseda klubu RNDr. Zdeněk Okáč.
- Pokladní paní Helena Hamáčková přednesla zprávu o hospodaření klubu v r. 2014 a plán hospodaření na rok 2015.
- Nvázala zpráva revizní komise přednesená p. Ivo Rottrem.
- Zprávu o letošní připravované valné hromadě SČF (prosinec 2015) přednesl JUDr. Pavel Matoušek. Mimo voleb do vrcholných orgánů svazu budou schvalovány také nové stanovy SČF, jejichž návrh dostanou kluby k připomínkování v nejbližších týdnech.
- Proběhla volba členů výboru našeho klubu na další volební období.
- Následovala tombola a posléze diskuse (vystoupili pánové Helm, Okáč, Matoušek)

Valné hromady se zúčastnilo 27 členů klubu + 1 host.   

Zahájení: pánové Nevosád, Okáč, Helm a Hvižď MUDr. Helm přivezl do Brna svazové vyznamenání pro Honzu Petráse (člena našeho klubu a OS Olympsport-viz spodní snímek)  Pohled do zasedací místnost

 

 

 ---------------------------------------
2015 - terminář výměnných schůzek 
 nabídkových soutěží a celostátních výměnných schůzek  našeho klubu na rok 2015

---------------------------------------

Změna správce kolování

Od září 2014 se správcem kolování stal Ing. Pavel Švehla. Pro případnou domluvu uvádíme telefonní kontakt: 737 466 460
, e-mail: svehla.pavel (zavináč)volny.cz
---------------------------------------

Výborové schůze klubu - každou druhou středu v měsíci. 

 

Výbor Klubu filatelistů Alfonse Muchy:
(složení od 17.2.2015 )
RNDr. Zdeněk Okáč - předs.
Ronald Baru
Jiří Dostál
Jan Herman
Jaromír Hvižď
Jiří Kloubec
Ing. Ladislav Klusáček, CSc.
JUDr. Pavel Matoušek
Ing. Zdeněk Nevosád, CSc.
Ing. Milan Ošmera
Ing. Jaroslav Punčochář
Ing. Alois Rafaj
Mgr. Valentin Schiebl
Ing. Pavel Švehla
Ing. Vladimír Švehla, Ph.D.
Ing. Bohdan Zicha
 
Náhradníci výboru:
Ing. Jan Baráček, Ph.D.


Revizoři KF:
Stanislav Bořil
Ing. Zdeněk Borovec
Ivo Rotter

Pokladní:
Helena Hanáčková 

 

 

Pravidelné akce:  (konkrétně viz Aktuality)

Členské kolování - pravidelně ve čtvrtek  

Klubové výměnné schůzky - každou sobotu (mimo svátky a prázdniny) - restaurace na Kounicově 22 (Kometa pub), doba konání schůzek 9,30-11,30hod.  V den konání nabídkové soutěže 8,00 - 11.00hod.

Klubové nabídkové soutěže - každou poslední sobotu v měsíci (mimo svátky) - od 9.00 hod v rámci klubové výměnné schůzky.

Celostátní výměnné schůzky  - podle ročního plánu vždy od 7.00 do 12.00 hod.(viz. Aktuality), Kometa Pub, Kounicova 20.

Veletržní setkání - tradiční celostátní akce konaná od r. 2006 v prostorách pavilonu A3 brněnského výstaviště.

 

Z klubové historie:

- 1919 - Je založeno "České sdružení filatelistů v Brně". Jeho následovník, KF06-08, se v r. 2008 slučuje s KF A. Muchy.
- 1922 - Vzniká filatelistický klub ”Spolek brněnských sběratelů pošt. známek”.
- 1945 -  Klub se přejmenovává na  ”Spolek československých filatelistů v Brně”.
- 1951 -  V rámci socialistické reorganizace jsou samostatné kluby začleněny do organizací ROH u větších podniků. Většina členů, klubovna a majetek Spolku čs. filatelistů v Brně byli převedeni do Závodního klubu (ZK) při ROH KNV. Tak  vznikl ”Filatelistický odbor ZK při KNV”
- 1962 - Opět se mění název, tentokrát na  ”Filatelistický odbor ZK státních orgánů”
- 1965 -  Vzniká samostaná organizace tehdejší Národní fronty, Svaz československých filatelistů. Filatelistický odbor ZK státních orgánů se vyčleňuje  do Klubu filatelistů 06-22.
- 1982 - Se souhlasem paní Jaroslavy Muchové přijal klub čestný název Klub filatelistů Alfonse Muchy.
- 1996 - Navázána spolupráce s partnerským klubem BSV St. Pölten z Rakouska
- 2000 - Klub je odpovědný za organizaci úspěšné Celostátní výstavy s mezinárodní účastí Brno 2000
(konala se 5.-11. března 2000)
- 2002 - 2005 Klub je za SČF pověřen přípravami úspěšné Evropské výstavy poštovních známek Brno 2005
(konala se 10.-15. května 2005)
- 2004 - spoluúčast na putovní výstavě o díle A. Muchy (Japonsko 2004/2005)
- 2006 - klub uspořádal první Veletržní setkání v areálu brněnského výstaviště
- 2008 - sloučení KF 06-08 s našim klubem - KF A. Muchy se stává nositelem tradic obou nejstarších brněnských klubů. 
- 2009 - na konci léta uspořádal klub z pověření SČF výstavu Premiera Brno 2009. Jednalo se o novou podobu kvalifikační výstavy s minimalizací nákladů. Z exponátů bylo vystaveno jen po jedné ploše - hodnoceny byly kompletní exponáty v trezoru. 
- 2012 - sloučení KF06-101 Merkur z našim klubem. Výstava 90 let KF A. Muchy.
- 2013 - nesoutěžní výstava Krása motocyklů, zámeček Řečkovice
- 2014 - navázána spolupráce s filatelisty z Lipska  
 

Aktivity klubu:

- Výstavy v Letovicích (dříve v Moravském Krumlově)
- Spolupráce se Společností památníku Alfonse Muchy v Ivančicích.
- Spolupráce s rakouským klubem filatelistů BSV St. Pölten
- Pořádání celostátních filatelistických výměnných schůzek a Veletržního setkání.
 


Archív klubového Zpravodaje
Klubový zpravodaj č. 63 (12/ 2011)
Klubový zpravodaj č. 62 (8/ 2011)
Klubový zpravodaj č. 61 (2 2011)
Klubový zpravodaj č. 60 (11/ 2010)
Klubový zpravodaj č. 59 (9/ 2010)
Klubový zpravodaj č. 58 (3/ 2010)
Klubový zpravodaj č. 57 (12/ 2009)
Klubový zpravodaj č. 56 (10/ 2009)
Klubový zpravodaj č. 55 (3/ 2009)
 
Klubový zpravodaj č. 54 (11/ 2008)
Klubový zpravodaj č. 53 (6/2008)
Klubový zpravodaj č. 52 (2/ 2008)
 
Zpravodaj číslo 51 - (9/2007)
Zpravodaj číslo 50 - (3/2007)
 
Klubový zpravodaj č. 49 (10/ 2006)
Klubový zpravodaj č.48 (3/ 2006)
 
Klubový zpravodaj č. 43 (1/ 2004) 
(neuveden -
návrh org. řádu klubu)
 
Klubový zpravodaj č. 42 (10/2003)
Klubový zpravodaj č. 41 (5/ 2003)
Klubový zpravodaj č. 40 (2/ 2003)

Knihovna klubu filatelistů Alfonse Muchy      
(knihovna se nachází v klubovně na Orlí 30)

Seznam knihovny klubu (v Excellu-stav 1/2013)

Výpůjční řád
Klubu filatelistů Alfonse Muchy KF 06-22 v Brně.

Půjčování po předložení průkazky klubu nebo průkazu totožnosti

Katalogy a nesvázané časopisy na dobu maximálně 15 dnů
Knihy maximálně na dobu 2 měsíců  


Výpůjční doba 
     Středa  10 – 15 hod.; 
     Čtvrtek  14 - 15 hod.

Poplatky:

  • Členové klubu KF 06-22

Katalogy – 1 kus 10Kč/den
Katalogy – prohlídka v klubovně 5Kč/hod. 
Knihy –  zdarma

  • Ostatní

Katalogy – 1 kus 20Kč/den     
Katalogy – prohlídka v klubovně 10Kč/hod. 
Knihy – za  měsíc 10Kč za kus

 Upomínky – po překročení výpůjční doby bude zaslána

  • I. Upomínka e-mailem 50Kč
  • I. upomínka – poplatek 100 Kč
  • Další upomínka bude zaslána 14 dnů po první s poplatkem 200Kč

 Povinnosti vypůjčovatele

  • Pečovat o vypůjčené svazky
  • Při převzetí svazku zkontrolovat stav a úplnost svazku
  • Způsobenou škodu nahradit rovnocenným nepoškozeným výtiskem
  • Vypůjčovatel není oprávněn předávat vypůjčené svazky dalším osobám.

 Platnost od 1. února 2014

the same price of fk rolex datejust m278383rbr 0004 31mm ladies automatic for sale in usa is really equaled using personalized merit.reddit vape one is not really drift-driven mood for autonomy even more vividly showed.