2011 - KF A. MUCHY V BRNĚ
24.1.2012  

 


 

Logo Klubu filatelistů Alfonse Muchy v Brně

Vstup do budovy České pošty, s.p. s klubovnou KF A. Muchy

Obsah:
Aktuálně
Pravidelné akce
Výbor KF A. Muchy

Další informace o dění v klubu:

Z klubových akcí v r. 2010
Z klubových akcí v r. 2009
Z klubových akcí v r. 2008
Z klubových akcí v r. 2007
Z klubových akcí v r. 2006
Z klubových akcí v r. 2005
Z klubových akcí v r. 2004
Z klubových akcí v r. 2003
Z klubových akcí v r. 2002
 

 

Dokumenty Klub filatelistů KF 06-22 Alfonse Muchy v Brně:

Držitelé klubových vyznamenání
Org. řád klubu (4/2006)
Klub filatelistů Alfonse Muchy patří k největším klubům v republice. V r. 2011 měl klub 251 členů.
V rámci svých možností se klub snaží organizovat výměnné schůzky, burzy a další akce. Pořádá nebo se podílí na pořádání filatelistických výstav v Brně a okolí.
1922 (1919) - 2011

KF A. Muchy - kontakty: Klub filatelistů 06-22 Alfonse Muchy, Orlí 30, 602 00 Brno
Tel.: 542 212 069
E-mail:
okacz(zavináč)mosilana.cz; jpuncochar(zavináč)fides.cz
Klubovna je v budově České pošty, Orlí 30, místnost č. 131.


Výdej známkových novinek:
Dominikánská 2 (Baru)
tel.: 543 235 004
po - pá:  10 00 - 17 00 hod.

Provozní doba klubovny:
(svátky a prázdniny zavřeno)
Úterý: 16 00 - 18 00 hod kroužek ml.fil.
Středa: 10.00 - 15.00 hod sekretariát
Pátek: 14 00 - 17.00 hod čl. kolování
Středa:
od 10 00 - 15 00 hod, příjem materiálu do klubové aukce (mimo svátky a prázdniny).


Rok 2011:

Zpravodaj KF A. Muchy č. 63 - prosinec 2011
---------------------------------------
Vyzvednutí novinek 2011 
Novinkář, p. Ronald Baru, žádá všechny odběratele novinek, aby si (pokud tak již neudělali) vyzvedli novinky ČR za druhé pololetí 2011. Rok 2011 je již kompletně vydán.
---------------------------------------
První výborová schůze po prázdninách se uskutečnila 14. září. 
Do konce roku bude upřesněn plán akcí k 90. výročí klubu. Z. Okáč seznámil přítomné s přípravami výstavy Vysoké Mýto 2011. Zájezd na Sběratele se neuskutečnil, pro malý počet zájemců by to bylo neefektívní.
Současně předseda klubu oslavil své kulatiny.

Bohužel fotoaparát zůstal doma a telefon, jak vidíte, nic moc! 

---------------------------------------
Zpravodaj KF A. Muchy č. 62 - srpen 2011
---------------------------------------
Mimořádná VH klubu

Jak bylo uvedeno v odstavci o usnesení valné hromadě byl připomínkován bod usnesení o vytvoření OS Klub filatelistů Alfonse Muchy. Vzhledem k tomu se 26. června uskutečnila mimořádná VH, která vypustila tento bod (první odrážka bodu 3 usnesení z 16.2.2011). Klub KF 06-22 tedy zůstává v původní podobě. 
---------------------------------------

V dubnu se uskutečnilo již 6. veletržní setkání, uspořádané našim klubem


Obsazeno bylo 286 stolů. Slušná byla i návštěvnost. Veletržní setkání bylo i příležitostí k setkání s našimi partnery z rakouského St. Pölten. Za klub přijela 9. dubna do Brna čtyřčlenná delegace a s ní zájezd o 30 účastnících.
Za magistrát města Brna navštívil veletržní setkání náměstek primátora Ing. Oliver Pospíšil, který se zúčastnil česko-rakouského setkání. 

Novinkou tohoto ročníku VS byla účast mincovny z Kremnice s oblíbenou ražbou žetonů. 

Zahraničních účastníků bylo mezi prodejci a nakupujícími více. Účast si např. pochvaloval pan Torkild Sogaard z Dánska, který si doplnil svou sbírku zabývající se loděmi. Jako ukázku činnosti jejich odborné sekce nám věnoval číslo jejich odborného zpravodaje. Je vidět, že v Dánsku mají k moři blízko.


---------------------------------------

Zpravodaj KF A. Muchy č. 61 - únor 2011
(zpravodaj je vydáván primárně v papírové podobě, takže se v něm objevuje většina informací již uvedených na těchto stránkách)
---------------------------------------
Valná hromada klubu

Valná hromada našeho klubu se uskutečnila 16. února 2011
od 16,00 hod. v prostorách Pedagogické fakulty v Brně na Poříčí - v zasedací místnosti.

Valné hromady se zúčastnilo 29 osob. Zprávu o činnosti klubu za rok 2010 přednesl předseda RNDr. Zdeněk Okáč. Navázal plánem činnosti na rok 2011. Následovala zpráva o hospodaření  a zprava revizní komise (bez závad).

V rámci letošní valné hromady byly poprvé udělena klubová vyznamenání podle loni schválené klubové směrnice. Seznam prvních vyznamenaných členů je v samostatné příloze. I když to bylo poprvé, bylo mj. uděleno i nejvyšší klubové vyznamenání.
Dlouholetý předseda klubu, Mgr. Valentin Schiebl, který se zasloužil o dnešní podobu klubu a jeho činnosti, obdržel diplom na Čestné členství s funkcí Čestný předseda klubu.  
Celkem bylo vyznamenáno 10 členů klubu.

V přijatém usnesení valné hromady je výboru uloženo zažádat o registraci nových stanov klubu. Vzhledem k připomínkám není plněno, o řešení budeme informovat.  

I když se letos nejednalo o "volební" valnou hromadu, došlo ke změně ve složení výboru klubu. Místo zesnulého Karla Kramáře byl do výboru zvolen z řad náhradníků Jan Herman.

Dokumenty z jednání VH:

Zpráva o činnosti za rok 2010      Úkoly pro rok 2011       Usnesení VH

Pár fotek z VH:

"Barman" Meitner  Pohled do zasedačky a ještě jednou Z. Okáč rekapituluje
Mgr. Schiebl přebírá vyznamenání Jaromír Hvižď Ing. Klusáček Jiří Kloubec
Ivo Rotter Ing. Zicha JUDr. Matoušek vykládá stanovy 


---------------------------------------
Výborové schůze klubu - každou druhou středu v měsíci. 

 

Výbor Klubu filatelistů Alfonse Muchy:
(složení od 2.2011)
RNDr. Zdeněk Okáč - předs.
Jiří Dostál
Miroslava Henešová
Jan Herman
Jaromír Hvižď
Jiří Kloubec
Ing. Ladislav Klusáček, CSc.
JUDr. Pavel Matoušek
Ing. František Němeček
Ing. Zdeněk Nevosád, CSc.
Ing. Jaroslav Punčochář
Ing. Alois Rafaj
Mgr. Valentin Schiebl
Ing. Vladimír Švehla, Ph.D.
Ing. Bohdan Zicha
Náhradníci výboru:
Ronald Baru
Milan Ošmera

Revizoři KF:
Stanislav Bořil
Ctibor Mihola
Ivo Rotter

 

 

Pravidelné akce:  (konkrétně viz Aktuality)

Členské kolování - pravidelně 1 den v týdnu 

Klubové výměnné schůzky - každou neděli (mimo svátky a prázdniny) - restaurace na Kounicově 22 (Cometa pub), doba konání schůzek 9,30-11,00hod.  V den konání aukce 8,00 - 11.00hod.

Klubové aukce - každou poslední neděli v měsíci (mimo svátky) - od 9.00 hod v rámci klubové výměnné schůzky.

Celostátní výměnné schůzky  - podle ročního plánu vždy od 7.00 do 12.00 hod.(viz. Aktuality), MK klub, Vlhká 21 (jedna zastávka tramvaje od vlakového nádraží směr Líšeň)