Klubová vyznamenání Klubu filatelistů KF 06-22 Alfonse Muchy v Brně

Vyznamenání udělená (a přijatá) podle vnitřního předpisu  „O čestných oceněních  a vyznamenáních klubu“ ze dne 28. ledna 2010

Uděleno 14.12.2016:  
František Dvořáček Čestné členství 
Uděleno 16.2.2016:
Václav Zezula (Kometa pub) Čestné uznání 
Uděleno 17.2.2014:
Hvižď Jaromír Čestné členství 
Ing. Klusáček Ladislav, CSc Čestné členství 
Uděleno 4.9.2013:
Sobotka Josef Čestné členství 
Uděleno 16.2.2011:
Mgr. Schiebl Valentin Čestné členství s funkcí Čestný předseda
Hvižď Jaromír Čestný diplom II. stupně (stříbrný)
Chodák Karel Čestný diplom I. stupně (bronzový)
Kloubec Jiří Čestný diplom I. stupně (bronzový)
Ing. Klusáček Ladislav, CSc Čestný diplom I. stupně (bronzový)
Ing. Němeček František Čestný diplom I. stupně (bronzový)
Rotter Ivo Čestný diplom I. stupně (bronzový)
Střílek Josef Čestný diplom I. stupně (bronzový)
Ing. Švehla Vladimír Ph.D. Čestný diplom I. stupně (bronzový)
Ing. Zicha Bohdan Čestný diplom I. stupně (bronzový)

Klubová vyznamenání:

a) za zásluhy o KF AM, za aktivní činnost v KF AM a spolupráci při činnosti KF AM – čestné uznání (toto ocenění může být uděleno i opakovaně)

b) za významné zásluhy o KF AM, za déletrvající  spolupráci při činnosti KF AM, za dlouholetou aktivní činnost v KF AM  – čestný diplom  KF AM v posloupnosti:

- čestný diplom  Klubu filatelistů Alfonse Muchy  -  I. stupně (bronzový)  

- čestný diplom  Klubu filatelistů Alfonse Muchy  -   II. stupně (stříbrný)

- čestný diplom  Klubu filatelistů Alfonse Muchy  -   III. stupně (zlatý)

c) za mimořádné činy ve prospěch KF AM  nebo mimořádné dlouhodobé zásluhy o KF AM spojené s dlouholetou aktivní činností v KF AM - nejvyšší ocenění a vyznamenání KF AM:
"čestné členství Klubu filatelistů Alfonse Muchy“ udělené s pamětním listem.
Toto vyznamenání může být v odůvodněných případech uděleno i s připojením čestné funkce, kterou vyznamenaný vykonával (např. čestný předseda).