Logo Klubu filatelistů Alfonse Muchy v Brně

Klub filatelistů Alfonse Muchy patří k největším klubům v republice. 
V r. 2007 (k 30.6.) má klub 252 členů.
V rámci svých možností se klub snaží organizovat výměnné schůzky, burzy a další akce. Pořádá nebo se podílí na pořádání filatelistických výstav v Brně a okolí.


Aktuálně - 2007:

Zpravodaj číslo 51 - září 2007

(soubor .pdf,  1MB)
---------------------------------------

Zájezd do St. Pölten
klub připravil zájezd na celostátní výměnnou schůzku BSV St. Pölten, která se konala v neděli 7. října 2007
---------------------------------------
Veletržní setkání sběratelů
BRNO 2008, 4. - 5. dubna 2008

Sál Morava a jeho předsálí (pavilon A3 výstaviště). 
Obory:
pošt. známky, pohlednice a celistvosti, mince a bankovky
Doba konání: 9.00 - 17,30hod
Stůl/den-450,-Kč, při platbě do 28. února 2008 sleva 10%
Objednávky předem na adrese klubu nebo na kloubec@volny.cz
---------------------------------------
Vernisáž výstavy
Uskutečnila se 4.6.2007 v Knihovně J. Mahena na Kobližné ul. Mimo členů výboru KF A.M. a pracovníků a pracovnic knihovny se vernisáže zúčastnil i náměstek primátora města Brna Ing. Oliver Pospíšil a z Prahy přijel tajemník SČF p. Maleček.
Ten předal našemu klubu diplom Evropské asociace filatelistických svazů za aktivní činnost a propagaci filatelie. Mimo to předal předsedovi klubu V. Schieblovi, tajemníkovi klubu J. Hvižďovi a místopředsedovi klubu Z. Okáčovi Čestné uznání a zlaté odznaky SČF.


---------------------------------------
Zpravodaj číslo 50 - březen 2007
---------------------------------------
85 let našeho klubu


V letošním roce oslavíme 85 let existence klubu. Při této příležitosti proběhne několik akcí. Nejvýznamnější bude nesoutěžní výstava uspořádaná ve dnech 4. až 30. června v prostorách Mahenovy knihovny na Kobližné ul. S tímto výročím je svázána i pravidelná výstava v Moravském Krumlově, která je průřezová.
Mimo to je vydána (v prodeji od 21.2.2007) dopisnice s vícebarevným přítiskem. Návrh byl schválen p. Johnem Muchou. V přípravě je i příležitostné razítko a APOST
K výročí klub vydal propagační brožuru popisující činnost v uplynulých pěti letech a obsahující stať Bohdana Zichy "Sovětské koncentrační tábory" a Jaroslav Punčocháře "Pošta Brno 1 před r. 1918".
---------------------------------------


Veletržní setkání sběratelů
BRNO 2007, 30. - 31. března 2007

Konalo v sále Morava a jeho předsálí (pavilon A3 výstaviště). 
Obory: pošt. známky, pohlednice a celistvosti, mince a bankovky
Celková návštěvnost cca 800 návštěvníků.