KLUB FILATELISTŮ
ALFONSE MUCHY V BRNĚ

22.1.2017  


 

Logo Klubu filatelistů Alfonse Muchy v Brně
 

Vstup do budovy České pošty, s.p. s klubovnou KF A. Muchy
 

OBSAH:
Aktuálně
Pravidelné akce
Z klubové historie
Aktivity klubu
Výbor KF A. Muchy
Provoz klubové knihovny
Práce s mládeží

Další informace o dění v klubu:

Z klubových akcí v r. 2016
Z klubových akcí v r. 2015
Z klubových akcí v r. 2014
Z klubových akcí v r. 2013
Z klubových akcí v r. 2012
Z klubových akcí v r. 2011
Z klubových akcí v r. 2010
Z klubových akcí v r. 2009
Z klubových akcí v r. 2008
Z klubových akcí v r. 2007
Z klubových akcí v r. 2006
Z klubových akcí v r. 2005
Z klubových akcí v r. 2004
Z klubových akcí v r. 2003
Z klubových akcí v r. 2002
 

 

Práce s mládeží:
Pro absenci mládeže i vedoucích práce oba kroužky zanikly a práce s mládeží je jen náhodná.   

Dokumenty Klubu filatelistů 06-22 Alfonse Muchy v Brně:

Držitelé klubových vyznamenání
Org. řád klubu (4/2006)

 

Album
fournierových padělků

Klub filatelistů Alfonse Muchy patří k největším klubům v republice. V prosinci 2015 měl klub 152 členů. V rámci svých možností se klub snaží organizovat výměnné schůzky, burzy a další akce. Pořádá nebo se podílí na pořádání filatelistických výstav v Brně a okolí.

KF A. Muchy - kontakty: Klub filatelistů 06-22 Alfonse Muchy, Orlí 30, 602 00 Brno
Nově  Tel.: 542 151 913 (v provozních hodinách)
E-mail: kfamuchy(zavináč)seznam.cz, okacz(zavináč)email.cz; jpuncochar(zavináč)fides.cz
Klubovna je v budově České pošty, Orlí 30, 2. N.P., ( plánek zde ).
 

Výdej známkových novinek:
Dominikánská 2 (Baru)
tel.: 543 235 004
po - pá:  10 00 - 17 00 hod.

Provozní doba klubovny:
(svátky a prázdniny zavřeno)
  
Středa: 10.00 - 15.00 hod sekretariát
Čvrtek: 14.00 - 15.00 hod čl. kolování

Středy:
poslední středu v měsící (před klubovou aukcí) od 10 00 - 15 00 hod., příjem materiálu do klubové nab. soutěže (mimo svátky a prázdniny).

Klub udržuje od r. 1996 partnerské vztahy s rakouským klubem BSV St. Pölten.
V r. 2014 projevil zájem o spolupráci i německý klub Philatelistenverein Leipzig e.V.
 Aktuálně - 2016


Jubilant František Dvořáček

2.11.2016 oslavil krásné životní jubileum - 90 let - dlouholetý člen klubu, komise mládeže SČF a metodik pan František Dvořáček. Vídali jsme ho ve funkci tvůrce soutěžních otázek na filatelistickou olympiádu mládeže, jurymana na mládežnických výstavách, asistenta tajemníka a jurymana na výstavě Brno 2000 a při řadě klubových akcí.
Vzhledem k věku se v posledních letech na filatelistických akcích aktivně neúčastní, ale stále má přehled a obdivuhodně mladistvou mysl. Za svou dlouholetou č innost ve filatelii obdržel František Dvořáček již dříve vysoká svazová ocenění. K jeho jubileu mu výbor klubu diplom na Čestné členství. Ten si oslavenec osobně převzal na výborové schůzi dne 14.12.2016.

---------------------------------------

Klubový Zpravodaj č. 74 - prosinec 2016
---------------------------------------


20 let spolupráce s rakouským klubem BSV St. Pölten 2

Začátkem října 2016 se uskutečnila návštěva zástupců našeho klubu St. Pölten. Na tuto dobu směřovali rakouští přátelé akce k tomuto výročí. Takže zatím jen vyobrazení vydaných materiálů.

 

 

Na dvou vlastních známkách jsou nádraží obou měst a v používání bylo i příležitostné razítko.

Třetí vlastní známka vznikla operativně (na počkání) - jsou na ní předsedové obou klubu držící smlouvu o spolupráci z r. 1996.

---------------------------------------
Klubový Zpravodaj č. 73 - září 2016
---------------------------------------

Družební město St. Pölten je 30 let hlavním zemským městem


Toto výročí oslavilo mj. také vlastní známkou k této příležitosti.
---------------------------------------

Rozmanitosti jiřin - výstava květin a poštovních známek
 

FOTOREPORTÁŽ - 2.9.2016 - ZAHÁJENÍ

 

Od 2. do 4. září se konala na lysickém zámku tradiční výstava jiřin. Letos byla její doprovodnou akcí také propagační výstava poštovních známek. Tu, ve spolupráci s Českou poštou  s.p., zajišťoval náš klub.
Rozsah byl 24 ploch + cca 100 listů přímo v zámecké prohlídklové trase. Zastoupeny budou náměty květiny, hrady, madony, doprava a podle def. rozsahu i další.

K výstavě bude používáno příležitostné poštovní razítko a vyjde i pamětní list ČP (100ks) regionu JM a TL známek s přítiskem na kupónech (200TL).
Razítko bude první dny (2. a 3. září)  v Lysicích na zámku (11.00 až 14.00hod a 11.00 až 16.00hod) a pak, do 11.září, na poště Brno 1.
Výstava známek měla trvat od 2. do 11.9.2016. V průběhu výstavy byl ale termín zkrácen správou zámku, takže trvala jen do 6.9. Vzhledem k tomu, že to bylo zavírací pondělí, trvala výstava poměrně krátce. Omlouváme se všem, kteří případně vážili zbytečně cestu do Lysic.


Zkusmá montáž návrhu kupónu na TL a návrh razítka.

---------------------------------------

20 let spolupráce s rakouským klubem BSV St. Pölten 1
 
V pátek 8.4. příjela na návštěvu výprava z družebního klubu BSV St. Pölten. Celá výprava přijela autobusem na Veletržní setkání na výstaviště.
Část delegace odjela na objednanou návštěvu vily Tugendhat, část pobyla na veletržním setkání a delegace klubu se zástupci našeho klubu se zúčastnila oběda s náměstkem primátora města Brna, panem Hollanem.

K této příležitosti bylo použiváno:
- příležitostné razítko (8.4. na výstavišti, potom do 29.4. pošta Brno 1 (Post Merkur)
- příležitostná R- nálepka (od 8.4. do spotřebování), 480ks
- příležitostný APOST - on line 8.4. na výstavišti, potom do 29.4. pošta Brno 1 (Post Merkur)
- Česká pošta vydala  také pamětní list (300ks) a známky s přítiskem na kupónu, v prodeji na poště Brno 1 (Post Merkur)

 

20 let spolupráce s BSV St. Pölten - vydané materiály (TL jen částečně - zbytek padl na dopisy)

---------------------------------------

Veletržní setkání 2016

Uskutečnilo se v pátek 8.4. (leták). Nově to bylo to setkání jednodenní. Přestože se jednalo o normální pracovní den, hlavní nápor návštěvníků se soustředil na dopolední hodiny. To jich ovšem bylo tolik, že přesuny v prostorách setkání byly náročné.

Pro ilustraci alespoň nějaké snímky z odpoledních hodin.

Příchozí se chtíc, nechtíc seznámili se zemědělskou technikou - pozůstatky výstavy Techagro

Odpoledne už byl klid a jednotliví návštěvníci 

měli prodejce jen pro sebe

Pořadatelé vypadají po dopoledním náporu opotřebovaně, ale to dělá hlavně ten záblesk do očí

Minivýstavka ke 20-ti letům spolupráce KF A. Muchy a BSV St. Pölten

Ejhle! - mladý filatelista Ideový vedoucí a výkonný ředitel veletržního setkání - Z. Okáč (vedoucí KFAM) a V. Švehla Společensky pochmurné postavy - J. Hvižď a B. Zicha po návratu z oběda s náměstkem primátora

Čeká pošta - ppp na výstavišti Jedna fotka skupinová - ta "růžička" uprostřed je manažer brněnských pošt pan Křepela Děvčata na ppp měla k dipozici razítka hned tři - příležitostné k 20-ti letům spolupráce, denní Post Merkur a příležitostné "Pivo a známky" 

---------------------------------------

A. Mucha na Slovensku - připomínka z r. 2015

Péčí kolegy Jána Mičky z Trnavy můžeme našim členům připomenout něco z tvorby Alfonse Muchy na Slovensku a  známku, která toto jeho dílo připomíná. Jedná se o malbu z hotelu Thermia v Piešťanech. Vyšla v loňském roce a její inaugurace se uskutečnila 25.11.

---------------------------------------
Klubový Zpravodaj č. 72 - březen 2016
(vytištěn před schválením materiálů k 20. výročí spolupráce
KFAM a BSV St. Pölten)

---------------------------------------

Valná hromada klubu - 16.2.2016

VH se konala 16. února 2016. Oproti předchozím letům se změnilo místo konání. VH se uskutečnila v Kometa pubu na Kounicově 22 v salonku.
celkově se zúčastnilo 24 členů, což není mnoho. Hostem valné hromady byl tajemník SČF, Ing. Julius Cacka.
Valnou hromadu vedle místopředseda klubu Ing. Nevosád. Nejrozsáhlejším příspěvkem byla zpráva předsedy dr. Okáče. Zabýval se v ní činností klubu v roce 2015 a plánem na letošní rok.
V prosinci 2015 měl klub 152 členů.
Dr. Okáč mj. zmínil výstavu na zámku v Letovicích, kde loni došlo k přemístění a rozšíření. Exponáty byly instalovány na 22 plochách. Vystaveny byly exponáty: Svatební obyčeje, A. Dürer a Naše parky (vše od J. Sobotky) a Kosmonautika od J. Hermana. 
Samozřejmě nechybělo zhodnocení výstavy Pivovarnictví na známkách, uspořádáné v pivovaru Pegas. Výstavní zařízení máme vlastní a je bezplatně uloženo pohromadě v Troubsku.

Následovala zpráva pokladní, paní Hanáčkové, o hospodaření. K jednotlivým bodům ještě dr. Okáč průběžně informaval přítomné o ztrátovosti či ziskovosti jednotlivých aktivit. Příijmy klubu bohužel klesají, výdaje rostou. Bezesporu největší zátěží byl a je nájem klubovny a byla telefonní linka. Ta je už zrušena a do klubovny se dá dovolat na číslo uvedené v záhlaví této stránky. S úsporami souvisí také změna místa konání velkých výměnných schůzek.
Po pokladní zprávě přednesl zprávu předseda revizní komise I. Rotter. Nebylo shledáno pochybení.
Dalším bodem byl plán hospodaření na rok 2016. Ten je navržen jako vyrovnaný, vzhledem k úsporným opatřením v nižším objemu, než v uplynulém roce. Protože ale rozpočet je "natěsno", bylo valné hromadě navrženo ještě jedno opatření pro udržení aktivit klubu. Je jím návrat k členským příspěvkům pro klub. Tento příspěvek, který dlouhá léta pomáhal financovat provoz klubu, byl zrušen cca před deseti lety, kdy se podařilo našetřit dostatečnou finanční rezervu. V současné době, kdy náklady oproti příjmům výrazně narostly, je tato rezerva vyčerpána a pro rok 2017 valná hromada odhlasovala členský příspěvek pro klub ve výši 50Kč na člena. Byla zvolena minimalistická varianta s tím, že až příští rok ukáže zda postačuje.
V diskusy vystoupil tajemník SČF, Ing. Cacka, dr. Okáč a členové klubu přítomní v sále. Probíraly se otázky výstavní činnosti, činnosti SČF, výstavy Praga 2018, statutu našeho klubu v rámci SČF (pobočný spolek) ařada dalších otázek. Jak je už tradicí proběhla na závěr tombola.
   
 

Vedení VH s hostem Ing. Cackou (vlevo) Bližší pohled Pohled do sálu
Dr. Okáč přednáší zpravu Tajemník SČF (Ing. Cacka) při diskusy Paní Hanáčková losuje tombolu
Losovací nádoba v rukou kolegy Klusáčka je hodna pozornosti - je to tajemnická čepice Celkový pohled na sál Místo konání - Komety pub

---------------------------------------
 

Zemřel Karel Šott

21. prosince 2015 zemřel dlouholetý člen našeho klubu pan Karel Šott.
Karel Šott nebyl jen řadovým členem, své působiště nalezl v práci s mládeží a dlouhé roky vedl kroužek mladých filatelistů. Za jeho obětavou a neokázalou činnost mu  bylo v r. 2010 uděleno Čestné uznání SČF 1.stupně. Připomínáme si ho snímkem právě z předávání tohoto vyznamenání, kde ho vidíte vpravo (foto lze zvětšit). 

Čest jeho památce!

---------------------------------------

Terminář klubových akcí pro rok 2016 - tady
 ---------------------------------------

Výborové schůze klubu - každou druhou středu v měsíci. 
---------------------------------------

Klubový Zpravodaj č. 71 - listopad 2015

 

Výbor Klubu filatelistů Alfonse Muchy:
(složení od 16.2.2016 )
RNDr. Zdeněk Okáč - předs.
Ing. Jan Baráček, Ph.D.
Ronald Baru
Jiří Dostál
Jan Herman
Jaromír Hvižď
Ing. Ladislav Klusáček, CSc.
JUDr. Pavel Matoušek
Ing. Zdeněk Nevosád, CSc.
Ing. Milan Ošmera
Ing. Jaroslav Punčochář
Ing. Alois Rafaj
Mgr. Valentin Schiebl
Ing. Pavel Švehla
Ing. Vladimír Švehla, Ph.D.
Ing. Bohdan Zicha
 
Náhradníci výboru:
           ----


Revizoři KF:
Stanislav Bořil
Ing. Zdeněk Borovec
Ivo Rotter

Pokladní:
Helena Hanáčková 

 

 

Pravidelné akce:  (konkrétně viz Aktuality)

Členské kolování - pravidelně ve čtvrtek  

Klubové výměnné schůzky - každou sobotu (mimo svátky a prázdniny) - restaurace na Kounicově 22 (Kometa pub), doba konání schůzek 9,30-11,30hod.  V den konání nabídkové soutěže 8,00 - 11.00hod.

Klubové nabídkové soutěže - každou poslední sobotu v měsíci (mimo svátky) - od 9.00 hod v rámci klubové výměnné schůzky.

Celostátní výměnné schůzky  - podle ročního plánu vždy od 7.00 do 12.00 hod.(viz. Aktuality), Kometa Pub, Kounicova 20.

Veletržní setkání - tradiční celostátní akce konaná od r. 2006 v prostorách pavilonu A3 brněnského výstaviště.

 

Z klubové historie:

- 1919 - Je založeno "České sdružení filatelistů v Brně". Jeho následovník, KF06-08, se v r. 2008 slučuje s KF A. Muchy.
- 1922 - Vzniká filatelistický klub ”Spolek brněnských sběratelů pošt. známek”.
- 1945 -  Klub se přejmenovává na  ”Spolek československých filatelistů v Brně”.
- 1951 -  V rámci socialistické reorganizace jsou samostatné kluby začleněny do organizací ROH u větších podniků. Většina členů, klubovna a majetek Spolku čs. filatelistů v Brně byli převedeni do Závodního klubu (ZK) při ROH KNV. Tak  vznikl ”Filatelistický odbor ZK při KNV”
- 1962 - Opět se mění název, tentokrát na  ”Filatelistický odbor ZK státních orgánů”
- 1965 -  Vzniká samostaná organizace tehdejší Národní fronty, Svaz československých filatelistů. Filatelistický odbor ZK státních orgánů se vyčleňuje  do Klubu filatelistů 06-22.
- 1982 - Se souhlasem paní Jaroslavy Muchové přijal klub čestný název Klub filatelistů Alfonse Muchy.
- 1996 - Navázána spolupráce s partnerským klubem BSV St. Pölten z Rakouska
- 2000 - Klub je odpovědný za organizaci úspěšné Celostátní výstavy s mezinárodní účastí Brno 2000
(konala se 5.-11. března 2000)
- 2002 - 2005 Klub je za SČF pověřen přípravami úspěšné Evropské výstavy poštovních známek Brno 2005
(konala se 10.-15. května 2005)
- 2004 - spoluúčast na putovní výstavě o díle A. Muchy (Japonsko 2004/2005)
- 2006 - klub uspořádal první Veletržní setkání v areálu brněnského výstaviště
- 2008 - sloučení KF 06-08 s našim klubem - KF A. Muchy se stává nositelem tradic obou nejstarších brněnských klubů. 
- 2009 - na konci léta uspořádal klub z pověření SČF výstavu Premiera Brno 2009. Jednalo se o novou podobu kvalifikační výstavy s minimalizací nákladů. Z exponátů bylo vystaveno jen po jedné ploše - hodnoceny byly kompletní exponáty v trezoru. 
- 2012 - sloučení KF06-101 Merkur z našim klubem. Výstava 90 let KF A. Muchy.
- 2013 - propagační výstava Krása motocyklů
- 2014 - navázána spolupráce s filatelisty z Lipska  
- 2015 - jubiljení10. veletržní setkání sběratelů, propagační výstava Pivovarnictví na známkách
 

Aktivity klubu:

- Výstavy v Letovicích (dříve v Moravském Krumlově)
- Spolupráce se Společností památníku Alfonse Muchy v Ivančicích.
- Spolupráce s rakouským klubem filatelistů BSV St. Pölten
- Pořádání celostátních filatelistických výměnných schůzek a Veletržního setkání.
 


Archív klubového Zpravodaje
Klubový zpravodaj č. 71 (11/ 2015)
Klubový zpravodaj č. 70 (3/ 2015)
Klubový zpravodaj č. 69 (4/ 2014)
Klubový zpravodaj č. 68 (12/ 2013)

Klubový zpravodaj č. 67 (6/ 2013)
Klubový zpravodaj č. 66 (12/ 2012)
Klubový zpravodaj č. 65 (9/ 2012)
Klubový zpravodaj č. 64 (4/ 2012)
Klubový zpravodaj č. 63 (12/ 2011)
Klubový zpravodaj č. 62 (8/ 2011)

Klubový zpravodaj č. 61 (2 2011)
Klubový zpravodaj č. 60 (11/ 2010)
Klubový zpravodaj č. 59 (9/ 2010)
Klubový zpravodaj č. 58 (3/ 2010)
Klubový zpravodaj č. 57 (12/ 2009)

Klubový zpravodaj č. 56 (10/ 2009)
Klubový zpravodaj č. 55 (3/ 2009)

Klubový zpravodaj č. 54 (11/ 2008)
Klubový zpravodaj č. 53 (6/2008)
Klubový zpravodaj č. 52 (2/ 2008)

Klubový zpravodaj číslo 51 - (9/2007)
Klubový zpravodaj číslo 50 - (3/2007)
Klubový zpravodaj č. 49 (10/ 2006)
Klubový zpravodaj č.48 (3/ 2006)

Klubový zpravodaj č. 43 (1/ 2004) 
(neuveden -
návrh org. řádu klubu)

Klubový zpravodaj č. 42 (10/2003)
Klubový zpravodaj č. 41 (5/ 2003)
Klubový zpravodaj č. 40 (2/ 2003)

Knihovna klubu filatelistů Alfonse Muchy      
(knihovna se nachází v klubovně na Orlí 30)

Seznam knihovny klubu (v Excellu-stav 1/2013)

Výpůjční řád
Klubu filatelistů Alfonse Muchy KF 06-22 v Brně.

Půjčování po předložení průkazky klubu nebo průkazu totožnosti

Katalogy a nesvázané časopisy na dobu maximálně 15 dnů
Knihy maximálně na dobu 2 měsíců  


Výpůjční doba 
     Středa  10 – 15 hod.; 
     Čtvrtek  14 - 15 hod.

Poplatky:

  • Členové klubu KF 06-22

Katalogy – 1 kus 10Kč/den
Katalogy – prohlídka v klubovně 5Kč/hod. 
Knihy –  zdarma

  • Ostatní

Katalogy – 1 kus 20Kč/den     
Katalogy – prohlídka v klubovně 10Kč/hod. 
Knihy – za  měsíc 10Kč za kus

 Upomínky – po překročení výpůjční doby bude zaslána

  • I. Upomínka e-mailem 50Kč
  • I. upomínka – poplatek 100 Kč
  • Další upomínka bude zaslána 14 dnů po první s poplatkem 200Kč

 Povinnosti vypůjčovatele

  • Pečovat o vypůjčené svazky
  • Při převzetí svazku zkontrolovat stav a úplnost svazku
  • Způsobenou škodu nahradit rovnocenným nepoškozeným výtiskem
  • Vypůjčovatel není oprávněn předávat vypůjčené svazky dalším osobám.

 Platnost od 1. února 2014