Výstava Premiera Brno 2009
31.8. - 5.9.2009, Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kobližná ul.4

20.9.2009


Výstava Premiera Brno 2009 byla výstavou primárně určenou pro kvalifikaci nových exponátů na výstavy vyšších stupňů. Jednalo se o výstavu nízkorozpočtovou a proto byl hledán model, který zajistí naplnění hlavního cíle za daných finančních podmínek. Základním faktem je, že rozsah výstavních ploch byl omezen a fyzicky prezentován byl jen jeden rám z exponátu. Hodnoceny byly všechny přijaté exponáty v celém rozsahu. 
Na těchto stránkách se podařilo vytvořit i virtuální expozici, kde můžete vidět 15 z vystavených 37 exponátů. Na dalších 8 exponátů jsou odkazy na Exponet (zde nemusí odpovídat prezentace hodnocené podobě na výstavě)

 

 FOTOKRONIKA VÝSTAVY SEZNAM EXPONÁTŮ - VIRTUÁLNÍ ČÁST VÝSTAVY - PALMÁRE
ORGANIZAČNÍ VÝBOR VÝSTAVNÍ JURYProgram výstavy:

28.- 29. srpna   práce jury Česká pošta k výstavě:
31.srpna otevření výstavních prostor - dopisnice s přítiskem (Postfila)
31.srpna, 16.00 hod slavnostní zahájení (vystavovatelé a zvaní hosté) - Knihovna Jiřího Mahena Zrušeno - cenná nálepka APOST k 90 letům Klubu českých filatelistů v Brně - nepodařilo se zajistit
31.srpna - 4.září výstava otevřena denně od 10.00 do 19.00hod  
5.září výstava otevřena do 10.00 do 14.00hod  
5.září, 14.00 hod ukončení výstavy  
6. září, 10.00 palmáre, restaurace Stadion, Kounicova ul. 22  


Výstavní propozice - IREX - výstavy Premiera BRNO 2009                     

1.     Název a pořadatel  výstavy

Premiera Brno 2009 je premierová výstava poštovních známek Svazu českých filatelistů (dále jen SČF). Pořadatelem je SČF, organizací je pověřen Klub filatelistů Alfonse Muchy KF 06-22 Brno. Výstava se koná na počest 90.výročí založení prvního českého klubu filatelistů v Brně. Výstavu zastupuje po dobu její přípravy a realizace organizační výbor výstavy (dále jen OV). 
Záštitu nad pořádáním výstavy převzal za Českou poštu ředitel regionu Jižní Morava pan Ing. Jaroslav Navrátil a ředitelka městské Knihovny Jiřího Mahena v Brně paní Ing.Libuše Nivnická.

2.     Místo a datum konání výstavy                                

Výstava se koná v auditu městské Knihovny Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 70/4 v době od pondělí 31.8.2009 do soboty 5.9.2009. Otevřeno je denně od 10.00 hod do 19.00 v sobotu jen do 14.00 hod. Slavnostní zahájení se koná v pondělí 31.8.2009 v 16.00 hod. Palmáre výstavy (předání diplomů a vyhlášení výsledků) se koná v prostorách restaurace Stadion, Kounicova ul. 20/22, Brno v neděli 6.9.2009 v 10.00hod (změna). 

3.      Organizační a kvalifikační pravidla

Výstava bude soutěžní výstavou podle zásad Výstavního řádu SČF. Na výstavu mají do soutěžních tříd přístup členové SČF, kteří zaplatili příspěvek SČF na rok 2009. Přijímány budou exponáty nové ještě nevystavené. Kvalifikace není vyžadována.                    

 

4.      Výstavní soutěžní třídy

  1. Třída tradiční filatelie
  2. Třída poštovní historie
  3. Třída celin

 
4. Třída aerofilatelie
 
5. Třída astrofilatelie
 
6. Třída tematická
  7. Třída fiskální filatelie
 
8. Třída maximafilatelie
 
9. Třída mládeže
10. Třída jednorámových exponátů 
11. Otevřená třída

                                             

5.   Podmínky pro vystavování

Vzhledem k omezeným prostorovým podmínkám výstavy, budou exponáty vystaveny na standardních rámech jen částečně. Hodnocení exponátů bude prováděno i v trezoru. Přijaty budou všechny exponáty, i když nebudou vystaveny na výstavních plochách. (Například na žádost vystavovatele.) O tom, které exponáty a případně, které části exponátů budou vystaveny rozhoduje OV výstavy s přihlédnutím k přání vystavovatele. Termín podání přihlášek je 15.6.2009. Vystavovatelé budou o přijetí informováni do 15.7.2009. Spolu s tím budou vystavovatelům předány další informace o výstavě.

 

6.     Výstavní poplatky

     Vystavovatelé ve třídách 1 – 8 a 10-11 zaplatí za přijetí exponátu k hodnocení 50,- Kč za každý rám (16 listů). Vystavovatelé     ve třídě 9 – mládež jsou od poplatků osvobozeni.
     Výstavní poplatky jsou splatné do 31.7.2009 buď na určený účet prostřednictvím poštovní poukázky nebo osobně v klubovně KF 06-22 ve stanovené době. Tyto informace budou zaslány vystavovatelům při potvrzení přijetí exponátu. 

 

  1. Výstavní hodnocení

Exponáty vystavené a umístěné v trezoru bude hodnotit akreditovaná jury jmenovaná SČF. Při hodnocení bude postupovat dle výstavního řádu SČF a dalších dokumentů SČF. Vystavovatelé obdrží diplom na medaili dle výstavního řádu SČF. Jury může vyjádřit hodnocení i jiným způsobem (blahopřáním, věcnou cenou apod.). Exponáty obdrží  průkaz exponátu s hodnocením.

  1. Příjem a vracení exponátů

Písemně potvrzené přijaté exponáty musí být zaslány poštou tak, aby došly do 26.srpna 2009 na adresu OV. Exponáty mohou být tohoto dne předány osobně v místnostech OV Orlí 30, Brno. V exponátu musí být každý list uložen v samostatném průhledném obalu. Transportní obal na celý exponát si zabezpečí vystavovatel dle svého uvážení. Vystavovatelům se doporučuje uzavřít pojištění na dobu dopravy exponátu na výstavu. Na dobu přijetí exponátu pověřeným členem OV až do jeho předání zpět (vystavovateli nebo k dopravě) zajistí OV odpovídající bezpečnostní opatření a pojištění. Vracení exponátu proběhne buď osobně v sobotu 5.9.2009 při palmáre nebo v jinak dohodnuté době. Neodebrané exponáty budou zaslány poštou na adresu vystavovatele do jednoho týdne po ukončení výstavy.

 

9.  Adresa a členové OV výstavy

Adresa OV je: Klub filatelistů A.Muchy, Orlí 30, 602 00 Brno, tel 542151913,

E- mail:  okacz(zavináč)mosilana.cz

                              www.filabrno.net/Brno2009.htm

 

Pošta pro exponáty: dtto výše

 

Členové OV : Předseda OV a filatelistický odbor: RNDr. Zdeněk Okáč 
Místopředseda OV a propagační odbor: Ing. Jaroslav Punčochář  
Tajemník OV: Jaromír Hvižď  
Technický odbor: Jiří Dostál a Ivan Sláma
Výstavní odbor: Ing. Bohdan Zicha
Hlavní organizátor: Jan Herman
Sekretariát Mgr. Valentin Schiebl
 
Výstavní jury: Předseda: Ing. Walter Müller
Tajemník: RNDr. Zdeněk Okáč 
Člen: RNDr. Karel Špaček
Člen: Ing. Jiří Sedlák
Člen: Václav Kopecký
Člen: Jaromír Hvižď