KLUB FILATELISTŮ
ALFONSE MUCHY V BRNĚ

11.2.2021 


 

Logo Klubu filatelistů Alfonse Muchy v Brně
 

Vstup do budovy České pošty, s.p. s klubovnou KF A. Muchy
 

OBSAH:
Aktuálně
Pravidelné akce
Z klubové historie
Aktivity klubu
Výbor KF A. Muchy
Provoz klubové knihovny
Práce s mládeží

Další informace o dění v klubu:

Z klubových akcí v r. 2018
Z klubových akcí v r. 2017
Z klubových akcí v r. 2016
Z klubových akcí v r. 2015
Z klubových akcí v r. 2014
Z klubových akcí v r. 2013
Z klubových akcí v r. 2012
Z klubových akcí v r. 2011
Z klubových akcí v r. 2010
Z klubových akcí v r. 2009
Z klubových akcí v r. 2008
Z klubových akcí v r. 2007
Z klubových akcí v r. 2006
Z klubových akcí v r. 2005
Z klubových akcí v r. 2004
Z klubových akcí v r. 2003
Z klubových akcí v r. 2002
 

 

Práce s mládeží:
Pro absenci mládeže i vedoucích práce oba kroužky zanikly a práce s mládeží je jen náhodná.   

Dokumenty Klubu filatelistů 06-22 Alfonse Muchy v Brně:

Držitelé klubových vyznamenání
Org. řád klubu (4/2006)

 

Album
fournierových padělků
 

Archív klubového Zpravodaje

Klubový Zpravodaj č. 83 (3/2020)
Klubový Zpravodaj č. 82 (12/2019)
Klubový Zpravodaj č. 81 (9/2019)
Klubový Zpravodaj č. 80 (5/2019)
Klubový Zpravodaj č. 79 (12/2018)
Klubový Zpravodaj č. 78 (9/2018)
Klubový Zpravodaj č. 77 (3/2018)
Klubový Zpravodaj č. 76 (12/2017)
Klubový Zpravodaj č. 75 (9/2017)
Klubový Zpravodaj č. 74 (12/2016)
Klubový Zpravodaj č. 73 (9/2016)
Klubový Zpravodaj č. 72 (3/2016)

Klubový Zpravodaj č. 71 (11/ 2015)

Klubový Zpravodaj č. 70 (3/ 2015)
Klubový Zpravodaj č. 69 (4/ 2014)
Klubový Zpravodaj č. 68 (12/ 2013)

Klubový Zpravodaj č. 67 (6/ 2013)
Klubový Zpravodaj č. 66 (12/ 2012)
Klubový Zpravodaj č. 65 (9/ 2012)
Klubový Zpravodaj č. 64 (4/ 2012)
Klubový Zpravodaj č. 63 (12/ 2011)
Klubový Zpravodaj č. 62 (8/ 2011)
Klubový Zpravodaj č. 61 (2 2011)
Klubový Zpravodaj č. 60 (11/ 2010)
Klubový Zpravodaj č. 59 (9/ 2010)
Klubový Zpravodaj č. 58 (3/ 2010)
Klubový Zpravodaj č. 57 (12/ 2009)

Klubový Zpravodaj č. 56 (10/ 2009)
Klubový Zpravodaj č. 55 (3/ 2009)

Klubový Zpravodaj č. 54 (11/ 2008)
Klubový Zpravodaj č. 53 (6/2008)
Klubový Zpravodaj č. 52 (2/ 2008)

Klubový Zpravodaj číslo 51 - (9/2007)
Klubový Zpravodaj číslo 50 - (3/2007)
Klubový Zpravodaj č. 49 (10/ 2006)
Klubový Zpravodaj č.48 (3/ 2006)

Klubový Zpravodaj č. 43 (1/ 2004) 
(neuveden -
návrh org. řádu klubu)
Klubový Zpravodaj č. 42 (10/2003)
Klubový Zpravodaj č. 41 (5/ 2003)
Klubový Zpravodaj č. 40 (2/ 2003)
Klub filatelistů Alfonse Muchy patří k největším klubům v republice. V prosinci 2018 měl klub 150 platících členů. V rámci svých možností se klub snaží organizovat výměnné schůzky, burzy a další akce. Pořádá nebo se podílí na pořádání filatelistických výstav v Brně a okolí.

KF A. Muchy - kontakty: Klub filatelistů 06-22 Alfonse Muchy, Orlí 30, 602 00 Brno
Tel.:
722 405 095 (v provozních hodinách)
E-mail: kfamuchy(zavináč)seznam.cz, okacz(zavináč)email.cz; jpuncochar(zavináč)fides.cz
Klubovna je v budově České pošty, Orlí 30, 2. N.P., ( plánek zde ).
 

Výdej známkových novinek:
Dominikánská 2 (Baru)
tel.: 543 235 004
po - pá:  10 00 - 17 00 hod.

Provozní doba klubovny:
  
Středa: 10.00 - 15.00 hod sekretariát
Čvrtek: 16.15 - 17.15 hod čl. kolování

Středy:
poslední středu v měsící (před klubovou aukcí) od 10 00 - 15 00 hod., příjem materiálu do klubové nab. soutěže (mimo svátky a prázdniny).

Klub udržuje od r. 1996 partnerské vztahy s rakouským klubem BSV St. Pölten.
V r. 2014 projevil zájem o spolupráci i německý klub Philatelistenverein Leipzig e.V.
 


 


Rok 2019

Ještě jedna smutná zpráva z r. 2019
Dne 14. prosince 2019 zemřel člen našeho klubu a známý vystavovatel
Ing. Jindřich Vomela.Ještě na loňské výstavě v Liberci mohli návštěvníci vidět jeho exponáty.
Více v Merkur revue 1/2020

--------------------------------------

Zemřel Mgr. Valentin Schiebl
Dne 15. prosince 2019, zemřel dlouholetý zasloužilý činovník SČF i našeho klubu,
obětavý předseda a v posledních letech čestný předseda klubu - Mgr. Valentin Schiebl. 


Z dlouhé řady jeho aktivit si za všechny připomeňme alespoň působení ve funkci předsedy a tajemníka
úspěšných výstav Brno 2000 a Brno 2005.
Více v Informacích SČF 1/2020

--------------------------------------

Zpravodaj č.82 z prosince t.r.
--------------------------------------


Zpravodaj č.81 ze září t.r.
--------------------------------------

Výstavky pořádané v brněnském technickém muzeu a na hvězdárně

26.6.2019 se uskutečnil v Technickém muzeu v Brně (TMB) křest známky ke 150 letům koňky. Akci pořádalo TMB a Česká pošta s.p.

Doprovodnou výstavku zajišťoval náš klub. Od 26.6 do 14.7. to bylo osm ploch na téma dopravní technika ze sbírky Josefa Sobotky. Dopravní technika bude doplněna ukázkami domácí známkové tvorby s technickými náměty.  
Fotografie ze křtu

Od 30.7. do 29.9. bude v TMB druhá z této minisérie vystav - své exponáty na téma kosmos (k 50. výročí přistání Apolla 11 na Měsíci) vystaví pánové P. Fencl a J. Cacka a na triumvirát je doplní náš člen J. Herman - z technických důvodů neuskutečněno.

Tyto exponáty ale oslaví vlastní výročí (20.7.1969) přímo na Hvězdárně a planetáriu Brno.
Zde budou vystaveny od 15. do 28.7. a teprve pak se přestěhují do TMB.
  Fotografie z H a P Brno

--------------------------------------
Zpravodaj č.80 z května t.r.
--------------------------------------

Něco propagace filatelie na veřejnosti:
Vystoupení předsedy klubu dr. Okáče dne 3. dubna v pořadu Večerní host Radiožurnálu.

--------------------------------------


V rámci veletržního setkání jsme si připomněli také 100 let české organizované filatelie v Brně.
Byla zde zřízena příl. poštovní přepážka, kde se používala příl. R nálepka a příležitostný Apost. K dispozici byl také kašet k výročí a známky s personalizovaným kupónem (cca 10 ks TL zbývá k prodeji).
 

Sál Opět pohled do sálu a vlevo exponát P. Švehly, pět ploch Maďarska Z druhé strany čtyři plochy exponátu vlaječek ČP s.p.  Přepážka ČP s.p.
 

 

  Zasedání delegací BSV St. Pölten a KF A. Muchy  


--------------------------------------

Valná hromada klubu - 13. února 2019

Valná hromada našeho klubu se konala 13.2.2019.  Nebyla to schůze volební, takže výbor zůstává v níže uvedeném složení.
Program byl standardní (schůzi vedl Ing. Nevosád):
Zpráva o činnosti v uplynulém období (dr. Okáč)
Zpráva pokladní (pí. Hanáčková)
Plán činnosti klubu na rok 2019 (dr. Okáč)
Návrh rozpočtu na letošní rok (pí Hanáčková)
Následovala zpráva revizní komise (I. Rotter)
Diskuse, tombola (kompletně zajištěná položkami od Mgr. Schiebla, ketrému tímto děkujeme) a usnesení
Podrobnosti budou v připravovaném Zpravodaji.

 

Pohled do pléna (celková účast - 26 osob) Čtení zprávy o činnosti - zřejmě část hodnotící

Čtení zprávy o činnosti - část vysvětlující

Losování tomboly

---------------------------------------

21.1.2019 - Křest známky 100 let MUNI (viz Aktuality)
Při akci náš klub uspořádal doprovodnou výstavku pošt. známek - 8 ploch ze sbírky p. Josefa Sobotky

---------------------------------------
Mírná vlna zájmu médií o filatelii a známky se odrazila i v tisku a rozhlase

a) článek v novinách (10.12.2018)


b) rozhlas

8.1. t.r. byl hostem brněnského rozhlasu (pořad Apetýt) předseda Z. Okáč
přehrát si pořad můžete z archívu

---------------------------------------

12.12.2018 - klubová knihovna je doplněna o nové katalogy Michel.
Jedná se o díly 9.1 a 9.2 - Čína, Hongkong, Japonsko, Korea, Mongolsko, Gruzie aj..
Na cestě je díl Stř. Evropa.

---------------------------------------

Termínář vel. setkání, burz a pravidelných schůzek našeho klubu - 2019

---------------------------------------

Sobotní chůzky v kometa Pubu začínají vždy v 8,00hod.
 ---------------------------------------

 

 

Výbor Klubu filatelistů Alfonse Muchy:
(složení od 6.2.2018 )
RNDr. Zdeněk Okáč - předseda
Ing. Jan Baráček, Ph.D. - jednatel
Ronald Baru
Jiří Dostál
Jan Herman
Jaromír Hvižď
Ing. Ladislav Klusáček, CSc.
Ing. Zdeněk Nevosád, CSc.
Ing. Milan Ošmera
Ing. Oldřich Pecháček
Ing. Jaroslav Punčochář
Ing. Alois Rafaj
Ing. Pavel Švehla
Ing. Bohdan Zicha
 
Náhradníci výboru:
Ing. Jan Petrás
ak.arch. Tomáš Kotas

Revizoři KF:
Stanislav Bořil
Ing. Zdeněk Borovec
Ivo Rotter

Pokladní:
Helena Hanáčková 

 

Pravidelné akce:  (konkrétně viz Aktuality)

Členské kolování - pravidelně ve čtvrtek  

Klubové výměnné schůzky - každou sobotu (mimo svátky a prázdniny) - restaurace na Kounicově 22 (Kometa pub), doba konání schůzek 8,00-12,00hod. 

Klubové nabídkové soutěže
- každou poslední sobotu v měsíci (mimo svátky) - v rámci klubové výměnné schůzky.

Celostátní výměnné schůzky  - podle ročního plánu vždy (viz. Aktuality), Kometa Pub, Kounicova 20.

Veletržní setkání - tradiční celostátní akce konaná od r. 2006 v prostorách pavilonu A3 brněnského výstaviště.

 

Z klubové historie:

- 1919 - Je založeno "České sdružení filatelistů v Brně". Jeho následovník, KF06-08, se v r. 2008 slučuje s KF A. Muchy.
- 1922 - Vzniká filatelistický klub ”Spolek brněnských sběratelů pošt. známek”.
- 1945 -  Klub se přejmenovává na  ”Spolek československých filatelistů v Brně”.
- 1951 -  V rámci socialistické reorganizace jsou samostatné kluby začleněny do organizací ROH u větších podniků. Většina členů, klubovna a majetek Spolku čs. filatelistů v Brně byli převedeni do Závodního klubu (ZK) při ROH KNV. Tak  vznikl ”Filatelistický odbor ZK při KNV”
- 1962 - Opět se mění název, tentokrát na  ”Filatelistický odbor ZK státních orgánů”
- 1965 -  Vzniká samostaná organizace tehdejší Národní fronty, Svaz československých filatelistů. Filatelistický odbor ZK státních orgánů se vyčleňuje  do Klubu filatelistů 06-22.
- 1982 - Se souhlasem paní Jaroslavy Muchové přijal klub čestný název Klub filatelistů Alfonse Muchy.
- 1996 - Navázána spolupráce s partnerským klubem BSV St. Pölten z Rakouska
- 2000 - Klub je odpovědný za organizaci úspěšné Celostátní výstavy s mezinárodní účastí Brno 2000
(konala se 5.-11. března 2000)
- 2002 - 2005 Klub je za SČF pověřen přípravami úspěšné Evropské výstavy poštovních známek Brno 2005
(konala se 10.-15. května 2005)
- 2004 - spoluúčast na putovní výstavě o díle A. Muchy (Japonsko 2004/2005)
- 2006 - klub uspořádal první Veletržní setkání v areálu brněnského výstaviště
- 2008 - sloučení KF 06-08 s našim klubem - KF A. Muchy se stává nositelem tradic obou nejstarších brněnských klubů. 
- 2009 - na konci léta uspořádal klub z pověření SČF výstavu Premiera Brno 2009. Jednalo se o novou podobu kvalifikační výstavy s minimalizací nákladů.
             Z exponátů bylo vystaveno jen po jedné ploše - hodnoceny byly kompletní exponáty v trezoru. 
- 2012 - sloučení KF06-101 Merkur z našim klubem. Výstava 90 let KF A. Muchy.
- 2013 - propagační výstava Krása motocyklů
- 2014 - navázána spolupráce s filatelisty z Lipska  
- 2015 - jubiljení10. veletržní setkání sběratelů, propagační výstava Pivovarnictví na známkách
- 2016 - oslavy 20. výročí spolupráce s BSV St. Pölten a propag. výstava Rozmanitosti jiřin na zámku v Lysicích
- 2017 - výstavka Květiny na známkách, propagační výstava ke 200 letům MZM
 

Aktivity klubu:

- Výstavy v Letovicích (dříve v Moravském Krumlově)
- Spolupráce se Společností památníku Alfonse Muchy v Ivančicích
- Spolupráce s rakouským klubem filatelistů BSV St. Pölten
- Pořádání celostátních filatelistických výměnných schůzek, Veletržního setkání a spolupráce s ČP s.p. region jižní Morava
 

Knihovna klubu filatelistů Alfonse Muchy      
(knihovna se nachází v klubovně na Orlí 30)

Seznam knihovny klubu (v Excellu-stav 1/2013)

Výpůjční řád
Klubu filatelistů Alfonse Muchy KF 06-22 v Brně.

Půjčování po předložení průkazky klubu nebo průkazu totožnosti

Katalogy a nesvázané časopisy na dobu maximálně 15 dnů
Knihy maximálně na dobu 2 měsíců  


Výpůjční doba 
     Středa  10 – 15 hod.; 
     Čtvrtek  16,15 - 17,15 hod.

Poplatky:

  • Členové klubu KF 06-22

Katalogy – 1 kus 10Kč/den
Katalogy – prohlídka v klubovně 5Kč/hod. 
Knihy –  zdarma

  • Ostatní

Katalogy – 1 kus 20Kč/den     
Katalogy – prohlídka v klubovně 10Kč/hod. 
Knihy – za  měsíc 10Kč za kus

 Upomínky – po překročení výpůjční doby bude zaslána

  • I. upomínka e-mailem 50Kč
  • II. upomínka – poplatek 100 Kč
  • Další upomínka bude zaslána 14 dnů po první s poplatkem 200Kč

 Povinnosti vypůjčovatele

  • Pečovat o vypůjčené svazky
  • Při převzetí svazku zkontrolovat stav a úplnost svazku
  • Způsobenou škodu nahradit rovnocenným nepoškozeným výtiskem
  • Vypůjčovatel není oprávněn předávat vypůjčené svazky dalším osobám.

 Platnost od 1. února 2014