Z HISTORIE BRNĚNSKÝCH VÝSTAV

1923 BRNO 1923, I. mezinárodní výstava poštovních známek
5. – 15. 8.
Dům umělců (dnes Dům umění)
Pořadatel: České sdružení filatelistů v Brně
Předseda VV: Leopold Jungmann
Tajemník VV: št. kpt. V. Weiss
Předseda jury: Van Dieten (Holandsko)
Exponáty: 153 ve 28 třídách / 221 vitrín
101 vystavovatelů ( 45 ČSR, 56 zahraničních)
Výsledky: zlatá – 16, stříbrná – 30, bronz - 24
Návštěva: 35 000 osob
Cena vystavených exponátů byla odhadnuta na 25 mil. Kč
Náklady: po odečtení všech příjmů 9 307,- Kč
Ruční příl. razítko, pohlednice, katalog
1946 BRNO 1946, Celostátní výstava poštovních známek
3.- 15.8.
Stadion
Pořadatel: Spolek čs. filatelistů v Brně
Předseda výstavního výboru: Dr. Josef Pouč
Tajemník výstavního výboru: Antonín Matula
Exponátů: 233 (z toho 14 mládež), celkem vystavovalo 165 vystavovatelů
Hlavní ceny: Klub slovenských filatelistů, Leopold Vališ
Náklady: 1 639 526 (příjem) - 1 627 197 (výdaje) = 12 328 (zisk)
Aršík, výstavní let, R-nál. příl., příl. raz. stroj., ruční příl. razítko
1947 BRNO 1947, Propagační výstava k 30 letům KF
30.8. - 10.9.
KF pouličních drah
1948 BRNO 1948, Námětová výstava známekZK el. drah města Brna
1949 BRNO 1949, III. výstava KF pouličních drah
13. - 27.2.
UMPRUM
1949 BRNO 1949, Výstava 30 let čs.poštovní známky
30.9. - 16.10.
Ruční příl. razítko
1952 BRNO 1952, Propagační výstava
2. - 3.7.
KF ZK ROH závodů J. Švermy
1952 BRNO 1952, Propagační výstava pošt. známek
25.5.
Kroužek fil. ZK ROH Gottwaldových závodů železárny Královo Pole
1953 BRNO 1953, Krajská výstava pošt. známek
17.10. -1.11.
Dům umění
Předseda VV: p. Blísa
Předseda jury: prof. Vágner
Rozsah: 72 exp./ 196 rámů
Návštěva: 4200 osob
1953 BRNO 1953, Výstava pošt. známek
28.3. - 1.3.
KF ZK ROH Gottwaldovy závody - Královo Pole
1953 BRNO 1953, Výstava pošt. známek
28. - 30.3.
KF ZK ROH poštovních zaměstnanců Brno 2
Návštěva: 883 osob
1953 BRNO 1953, Výstava poštovních známek
18.10. - 1.11.
Zálepka, výstavní let, ruční příl. razítko, příl. stroj. razítko
1954 BRNO 1954, Klubová výstava pošt. známek
17. - 24.10.
Místnosti ZK
Rozsah: 35 rámů
1954 BRNO 1954, Klubová výstava poštovních známek
listopad
Budova DpmB
KF ZK ROH DPmB
1954 BRNO 1954, Propagační klubová výstava pošt. známek
7. 11. -
Kroužek filatelistů ZK ROH Gottwaldovy závody - Královopolská strojírna
1954 BRNO 1954, Propagační předvolební výstava pošt. známek
Agitační středisko ZK ROH
Kroužek filatelistů ZK ROH Gottwaldovy závody n.p. Brno
1954 BRNO 1954, Propagační výstava pošt. známek
26.10. -
KF ZK ROH První brněnská
1954 BRNO 1954, Výstava J.A.Švengsbír - miniaturní grafika
24. - 31.1.
KF Spojklub
1955 BRNO 1955, III. členská výstava KF Spojklubu
26.2. - 6.3.
1955 BRNO 1955, Klubovní výstava pošt. známek
Závodní klub
Kroužek filatelistů n.p. Aroma
1955 BRNO 1955, Výstava pošt. známek
17. - 22.4.
FK ZK ROH závodu J. Švermy
Návštěva: 500 osob
1956 BRNO 1956, výstava soutěže Lidové uměl. tvořivosti (LUT)
18.-23.12.1956
kroužek ZK ROH Spojklubu
20 exponátů
1956 BRNO 1956, výstava soutěže Lidové uměl. tvořivosti (LUT)
11/1956
kroužek ZK ROH Závodu Jana Švermy
12 exponátů
1957 BRNO 1957, II. výstava pošt. známek ZK ROH stavařů Brno
24.11. – 1.12.
ZK ROH stavařů
60 rámů
1957 BRNO 1957, Propag. výstava k VŘSR
3. – 17. 11.
Stará radnice
1957 BRNO 1957, výstava graf. a ryteckých prací J. Schmidta
31.8. – 8.9.
Sál ZK ROH- stavařů Brno
Kroužek fil. ZK ROH spojařů – Brno
1957 BRNO 1957, výstava soutěže Lidové uměl. tvořivosti (LUT)
1. – 10. 3.1957
ZK Mosilana, Vlhká 21
kroužek ZK ROH Mosilana n.p.
1957 BRNO 1957, výstava soutěže Lidové uměl. tvořivosti (LUT)
13. – 20. 1.1957
kroužek ZK ROH Dopravních podniků
18 exponátů
1958 BRNO 1958, Celostátní výstava poštovních známek
6. – 21. 9. 1958
Dům pánů z Kunštátu
Pořadatel: Ústředí čs. filatelistů v Praze – přední brněnské kroužky závodních klubů ROH
Předseda výstavního výboru: prof. Dr. Theodor Martinec
Tajemník výstavního výboru: František Rožnovský
Exponátů: 340 (z toho 114 zahraničních)
Výsledky: 18xZ, 35xVS, 56xMS, 89xB
Příl. známky (4), ruční příl. razítko, příl. raz. strojové
1959 BRNO 1959, Prop. výst. pošt. známek
2/59
KF ZK ROH Mosilana
1959 BRNO 1959, Výstava motivové filatelie
6. – 20. 9.
Učiliště spojů
Exponátů: 54
Příl. ruční razítko
1959 BRNO 1959, Výstava pošt. známek
12. – 19. 4.
ZK Královopolských strojíren
KF ZK ROH Královopolských strojíren
2200 návštěvníků
1960 BRNO 1960, II. výstava námětových sbírek
11. – 25. 9.
Spojové učiliště
Příležitostné ruční razítko
1960 BRNO 1960, Propag. výstava pošt. známek
6. –12. 11.
ZK Královopolské
KF ZK ROH Královopolské
1961 BRNO 1961 - MOTIVA , III. výstava námětových sbírek
10. – 24.9.
Učiliště ministerstva dopr. a spojů
3000 návštěvníků
Příl. ruční razítko
1961 BRNO 1961, VI. Členská výstava pošt. známek
14. – 22. 1.
KF ZK ROH zaměstnanců dopravy a spojů
1963 BRNO 1963 - MOTIVA IV, Námětová výstava pošt. známek
8. – 22. 9.
ZK ROH Státních orgánů
Příl. ruční razítko
1963 BRNO 1963, Známková tvorba M. Švabinského v rytině J. Schmidta
8.9. – 6.10.
Muzeum dělnického hnutí
1964 BRNO 1964, Propag. výstava pošt. známek
6. – 20.9.
Místnost DPMB
1966 BRNO 1966, Celostátní výstava poštovních známek
11. – 25. 11. 1966
Dům umění a Moravské muzeum
Pořadatel: SČSF – brněnské fil. kluby
Předseda výstavního výboru: JUDr. Jan Kostelka
Tajemník výstavního výboru: Vlastislav Vondrouš
Předseda soudcovského sboru: Ing. Ladislav Dvořáček
Exponátů: 510
Výsledky: 8xZ, 20xPZ, 35xS, 73xPS, 76xB, 75xD
Příl. známky (3), aršík, příl. celin. obálka, příležitostný let, R-nál. příl., ruční příl. razítka (8), příl. razítko
strojové
1968 BRNO 1968, I. výstava známek ČSSR - NDR
6. - 14.1.
KF 06-16
Křížová chodba Nové radnice
Exponáty: 31
Ruční příl. razítko
1968 BRNO 1968, Výstava pošt. známek Jugoslávie a Československa
14. -29.10.
1969 BRNO 1969 - MLADÉ BRNO 69, Oblastní výstava mladých filatelistů
26.5.- 1.6.
Dům dětí a mládeže
KF 06-16 a KMF 56-240
Exponáty: 53
Vrtulníkový let, ruční příl. razítko
1970 BRNO 1970, Výstava k 25. výr. osvobození
20. - 31.12.
Ruční příl. razítko
1971 BRNO 1971, Výstava pošt. známek
22.5.-30.5.
Dům pionýrů a mládeže
Tajemnice OV: Pavla Mužíková
Ruční příl. razítko
1972 BRNO 1972, Výstava pošt. známek mládeže
9. - 11.6.
Dětský ústav tělesně vadné mládeže
KMF 56-26
Předseda OV: Zdněk Mikula
Ruční příl. razítko
1973 BRNO 1973, Výstava M. Koperník (fotografie a známky) - putovní výstava
duben
Ministerstvo kultury
1974 BRNO 1974, Celostátní výstava pošt. známek
8. – 23. 6. 1974
Stadion a Dům umění
Pořadatel: Federální ministerstvo spojů a federace čs. filatelistů
Předseda výstavního výboru: Ing. Jan Karásek
Tajemník výstavního výboru: Dr. Jan Kostelka
Návštěva: přes 40 000
Exponátů: 16exp. pošt správ; 69 mimosout. třídy; 248 dospělí, 61 mládež, 19 literatura
Příl. známky (3), ZVTL (3), autopošta, vrtulníkové lety (2), příl. celin obálky (6), ruční a strojová příl.
razítka (14)
1975 BRNO 1975 - FYZEX 75, Filatelistická výstavka při výstavě fyzikálních učebních pomůcek
15.19.9.
Brněnské výstaviště
KF 06-22
Rozsah: 8exp./20 rámů
Návštěva: 900 osob
1976 BRNO 1976 - MLADÉ BRNO, Okresní výstava poštovních známek mládeže
27.3. - 4.4.
Dětský ústav těl. vadné mládeže Kociánka
KMF 56-26
Předseda OV: Zd. Mikula
1976 BRNO 1976, propagační výstava "Automobily" při závodu motokár Svazarmu
Rozsah: 10 ploch
1977 BRNO 1977, Propagační - boj proti fašismu
listopad.
Budova KV KSČ Brno
KF 06-22
1978 BRNO 1978, Krajská výstava, JM a SM kraj
1. – 9. 4.
Klub stavařů
Předseda jury: Zdeněk Kvasnička
Výsledky: PZ-2, MPZ – 8, S-16, MS-9, PS-11, MPS-6, B-2,
Příl. ruční razítko
1978 BRNO 1978, Přehlídka čs. exponátů vystavených na svět. výst. Praga 1978 (nesoutěžní)
2. – 17. 12. 1978
Muzeum dělnického hnutí (Místodržitelský palác)
Předseda OV: Ludvík Brokl
Tajemník OV: Jaromír Hvižď
Exponáty: 125 dospělí, 5 mládež, 10 literatura
Příl. ruční razítko
1979 BRNO 1979, Propagační výstava
prosinec
Pozemní stavby Brno
KF 06-79
1981 BRNO 1981, Propagační - výstava invalidních občanů
2.11. -
11 vystavovatelů
1982 BRNO 1982, Výstava k 60 letům KF 06-22
19. – 28.11.
Muzeum dělnického hnutí
Pořadatel: KF 06-22
Exponáty: 33
1983 BRNO 1983, Výstava ke Světovému mírovému shromáždění
Muzeum dělnického hnutí
Pořadatel: KF 06-22
1984 BRNO 1984, Celostátní výstava poštovních známek
3. – 17. 11. 1984
Muzeum dělnického hnutí (dnešní Místodržitelský palác)
Pořadatel: SČSF
Předseda výstavního výboru: Jan Michalec
Tajemník výstavního výboru: Jaromír Hvižď
Předseda jury: Ing. Josef Sůva
Exponáty: 11 nesout.; 206 dopělí; 39 mládež; 24 literatura
Výsledky: 4xZ, 16xPZ, 23xMPZ, 53xS, 55xMS, 49xPS, 35xMPS, 1xB
Návštěva: 9 750
3x zn. sešitek (2 x neofic.), ruční příl razítko
1985 BRNO 1985 – MYSLIVOST A PŘÍRODA, Celostátní námětová výstava s mezin. účastí
6. – 21. 7.
BVV – pavilon Morava
Předseda OV: Zdeněk Kosatík
Exponáty: 25 dosp. + 7 mládež /138 ploch
Návštěva: 12 000 osob
1985 BRNO 1985, A. Mucha a poštovní známka
23.9. – 6.10.
Technické muzeum Brno
Pořadatel: KF 06-22 A. Muchy
Exponáty: 19
Návštěva: 2500 osob
1985 BRNO 1985, Sovětské motivy na známkách našich filatelistů
Měnínská brána
Pořadatel: KF 06-22
1985 BRNO 1985, Výstava výsledků zájmové činnosti pracovníků Univ. J.E. Purkyně
filatelistické oddělení
1986 BRNO 1986, Mírové budování Československa na poštovních známkách
Měnínská brána
Pořadatel: KF 06-22
1987 BRNO 1987, Propagační výstavy
18. - 30. 8. - Motorismus na známkách
1.- 13. 9. - 65 let KF A. Muchy
15. - 20.9. - Výstava mladých filateltů
Technické muzeum Brno
Pořadatel: KF 06-22
Návštěva: cca 9000 osob
1987 BRNO 1987, Výstava mladých filatelistů
Technické muzeum Brno
Pořadatel: Kraj. Komise mládeže a KF 06-22
1988 BRNO 1988, Čs. známky 1918-1939 ve sbírkách brněnských filatelistů
Měnínská brána
Pořadatel: KF 06-22
1989 BRNO 1989, Poštovní provoz a filatelie
24.10. - 12.11.
Technické muzeum Brno
Pořadatel: KF 06-22
Rozsah: 50 rámů
1990 BRNO 1990, 140. výročí narození T.G. Masaryka
2. – 30.4.
Měnínská brána
Pořadatel: KF 06-22
1990 BRNO 1990, 150 let poštovní známky
13. – 28.11.
Technické muzeum Brno
Pořadatel: KF 06-22
Rozsah: 31 exp./50 panelů
1990 BRNO 1990, Výstava „Živá příroda“
6. – 8.7.
Brněnské výstaviště
Exponáty: 52 sout. (z toho 43 mládež)
1990 BRNO 1990, Výstava mladých filatelistů
Technické muzeum Brno
Pořadatel: Kraj. komise mládeže a KF 06-22
1991 BRNO 1991- MLADÉ BRNO 1991, Oblastní výstava mladých filatelistů
5. – 17.11.
Technické muzeum Brno
Pořadatel: Kraj. Komise mládeže a KF 06-22
Exponáty: 60 (56 sout.)
Ruční příl. razítko
1991 BRNO 1991, Námětová filatelie
Technické muzeum Brno
Pořadatel: KF 06-22
1993 BRNO 1993, Historie Brna ve filatelii
Technické muzeum Brno
Pořadatel: KF 06-22
1994 BRNO 1994, Propag. výstava poštovních známek
24.10. – 13.11.1994
Technické muzeum Brno
Pořadatel: KF 06-22
Exponáty: 15
Ruční příl. razítko
1995 BRNO 1995 - MLADÉ BRNO 1995 a PRVOBRNO 1995
Celostátní filatelistická výstava mládeže a výstava prvovystavovatelů
16. – 22. 10. 1995
Technické muzeum Brno, Josefská ul.
Pořadatel: OKM SČF - JM a KF 06-20 Brno
Předseda OV: RNDr. Zdeněk Okáč
Tajemnice OV: Elreda Štěrbová
Předseda jury: Mgr Jan Trnka
Exponáty: Mladé Brno – 26; Prvobrno – 44
Výsledky: MB: 9xMS a VPS; Prvobrno: 5 x MPS, 2x VS, 3x MS, 10xVPS, 8x MPS
Ruční příl. razítko, příl. výplatní otisk, kurýrní pošta
1995 BRNO 1995, Poštovnictví z let 1938-1945
Technické muzeum Brno
Pořadatel: KF 06-22 a Společnost pro poštovnictví v Českých zemích 1938-1945
1997 BRNO 1997, Jede, jede pošt. panáček ( výstava pošt. zařízení a filat. materiálu)
13.5. – 31.10.
Moravské zemské muzeum – Palác šlechtičen
Pořadatel: MZM s pomocí ČP.s.p. a KF A. Muchy
Poprvé zřízena Dětská pošta s vlastní známkou (Ferda mravenec)
Ruční příl. razítko
1997 BRNO 1997, Propag. výstava 75 let KF A. Muchy
17. – 27.9.1997
Stará radnice v Brně
Pořadatel: KF 06-22 A. Muchy
Exponáty: 25 dospělých (z toho 2 zahr.), 3 mládežnické – celkem 98 ploch
Ruční příl. razítko
2000 BRNO 2000, Celostátní výstava pošt. známek s mezinárodní účastí (internetové stránky)
5. - 11.3.
Kongresové centrum Brno, pavilony Morava a Brno v areálu brněnského výstaviště
Pořadatel: SČF (KF A. Muchy 06-22 spolu s členy dalších brněnských KF) a Česká pošta s.p.
Předseda OV: Mgr. Valentin Schiebl
Tajemník OV: Jaromír Hvižď
Předseda jury: Ing. Lumír Brendl
Exponáty: 236 vystavených exponátů na cca 1150 plochách
Výsledky:
Návštěva: cca 12 000 osob
Aršík, známka, známka automatová, zn. sešitek (2x), příl. dopisnice (7x), příl. celin. obálka, ruční příl.
razítko (4), příl. VO, dopisnice s přít. (3x), R-nál. přílež. (2x), dopisnice hybridní pošty
2001 BRNO 2001, Propag. "Archeologie - její osobnosti a instituce ve filatelist. dokumentech.
Filosofická fakulta Masarykovi university
KF 06-22 A. Muchy (Z. Měřínský)
2001 BRNO 2001, Propag. výstava "5 let spolupráce KF A. Muchy a BSV St Pölten"
(Ze sbírky J. Sobotky)
Nová radnice v Brně
KF 06-22 A. Muchy
2002 BRNO 2002, Propagační výstava k 80. výročí založení KF
16. - 30.9.
Obchodní galerie Orlí
KF 06-22 A. Muchy
Rozsah: 48 vitrín
2005 BRNO 2005, Evropská výstava pošt. známek
10. - 15.5.
Pavilon D, Kongresové centrum Brno, pavilony Morava a Brno v areálu brněnského výstaviště
Pořadatel: SČF ( KF A. Muchy 06-22 spolu s členy dalších brněnských KF) a Česká pošta s.p.
Předseda OV: Mgr. Valentin Schiebl
Tajemník OV: Jaromír Hvižď
Předseda jury: Ing. Lumír Brendl
Exponáty: celkem vystaveno 550 exponátů na cca 2200 plochách
Výsledky:

Medaile

Exponátů

VZ

Z

VPZ

PZ

VS

S

PS

B

Dipl

Cena

Blah.

Třída

LG

G

LV

V

LS

S

SB

B

D

SP

Fel

B1 (tradiční)

92

4

13

21

28

16

7

3

 

 

7

1

B2 (PH)

79

4

16

28

20

8

3

 

 

 

13

 

B3 (celiny)

18

1

1

7

6

3

 

 

 

 

1

 

B4 (Aero)

20

 

4

3

7

6

 

 

 

 

1

 

B5 (Astro)

4

 

 

1

2

1

 

 

 

 

 

 

B6 (Tématická/ )

52

 

10

16

12

8

5

 

1

 

4

 

B7 (kolky)

5

 

2

2

 

1

 

 

 

 

1

1

B8 (CM)

7

 

 

2

3

 

2

1

 

 

1

 

B9 (mládež)

49

 

 

7

9

15

11

6

1

 

4

2

B10 (literatura)

115

1

5

14

15

20

24

27

8

1

 

1

C1 (1-rámové)

55

 

 

1

22

 

20

 

12

 

2

 

C2 (otevřená)

20

 

 

 

9

 

6

 

5

 

3

 

Celkem

517

10

51

102

134

78

78

37

27

1

37

5

Návštěva: cca 20 000 osob
Aršík, známky, zn. sešitky, příl. dopisnice, ruční příl. razítko (5), příl. VO (4x), R-nál. přílež. (8x)

 2009 PREMIERA BRNO 2009, premiérová výstava poštovních známek
31.8. - 6.9.2009
Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4
Pořadatel: SČF (KF A. Muchy 06-22) a Knihovna Jiřího Mahena v Brně
Předseda OV: RNDr. Zdeněk Okáč
Tajemník OV: Jaromír Hvižď
Předseda jury: Ing. Walter Muller
Exponáty: celkem hodnoceno 37 exponátů (vystaveno 35 ploch)
Návštěva: cca 250 osob