Škoda Plzeň
8/2010


 

V roce 1859 založil hrabě Valdštejn - Vartenberk v Plzni pobočku své slévárny a strojírny. Továrna s více než stem pracovníků vyráběla stroje a zařízení pro cukrovary, pivovary, doly, parní stroje, kotle, železné mostní konstrukce, zařízení pro železnice atd. V roce 1866 nastupuje na post hlavního inženýra a následně v roce 1869 továrnu kupuje ing. Emil Škoda
V roce 1899 vznikla ze stále se rozšiřujícího podniku akciová společnost a ještě před vypuknutím první světové války se staly Škodovy závody největší zbrojovkou Rakouska - Uherska. Dodávaly jak námořnictvu tak pozemním silám především těžká děla a munici.
V roce 1917 pracuje v Plzni již 35 tisíc zaměstnanců.
V roce 1923 byla do obchodního rejstříku zapsána proslulá ochranná známka - okřídlený šíp v kruhu. 

V roce 1925 pohltila Škodovka továrnu Laurin a Klement v Mladé Boleslavi.

Škoda Plzeň a letectví:

Po r. 1918 se snažila Francie o hospodářské a vojenské připoutání osamostatněného Československa. Proto byla, vlivem kapitálové účasti koncernu Schneider Creusot, prosazena ve Škodových závodech licenční výroba letadel firmy Dewoitine a motorů Hispano Suiza. Konkrétně se jednalo o stíhací hornoplošník D-21C (u nás D-1) a motor HS 8Fb. D-1 se v Plzni stavěl sériově v letech 1928 - 1929. 

Vlastní letadlové oddělení ve škodovce vzniklo v r. 1925 a jeho "duší" byl Ing. Adaro. Kromě francouzských strojů se zabývali i vlastním vývojem. Ve dvou prototypech byl postaven průzkumný dvojplošník Škoda P-2 a jen na papíře zůstal bombardér B-3. Z leteckých motorů škodovky uvádím alespoň Škoda L a Škoda Wright.

Kromě letadlové dílny v Plzni vlastnil koncern Škoda i továrnu Avia v Letňanech, kam se rozhodl soustředit leteckou výrobu, a proto tam byla v r. 1929 plzeňská dílna převedena.

V letech
1927-1946 patřila koncernu Škoda také Československá letecká společnost (ČLS), významný letecký dopravce v meziválečném období.   

Druhá světová válka a nedobrovolné včlenění koncernu do zbrojního programu nacistického Německa, způsobily podniku značné škody nejen v závodech samých (zničení 70 % areálu po náletu spojeneckých letadel v dubnu 1945), ale i ztrátu řady zahraničních trhů.

Po válce byl ještě, v letech 1947 - 1949, v Plzni vyvinut podle německého JUMO 004 proudový motor R-2. 


V roce 1945 byl koncern zestátněn. Postupně se od Škodových závodů oddělovaly jeho části, jako např. automobilka v Mladé Boleslavi, letecká továrna Avia v Praze, závody na Slovensku a další továrny na potravinářská zařízení. Hlavním úkolem se stává výroba zařízení pro těžké strojírenství, investiční průmyslovou výstavbu, hromadnou dopravu a energetiku. 
 
Škoda