NÁRODNÍ VÝSTAVA POŠTOVNÍCH ZNÁMEK
HOLEŠOV 1999
PALMÁRE

A1. TŘÍDA POZVANÝCH EXPONÁTŮ

Pytlíček Ludvík, Semily

Československo – Hradčany a pošta 1919

Z+BJ

B1. NÁRODNÍ TŘÍDA

101

Babák Vladimír, Zlín

Československo 1945 - 1993

PS

102

Dusbábek František, Č. Budějovice

Československé předběžné známky rak. původu

PS

104

Klusáček Ladislav, Brno

Československo po r. 1945

S

105

Knopp Ludvík, Břeclav

ČSR 1918 - 1923

S

106

Novobilský Jaromír, Brno

Československo 1923 - 1928

Z+cena 6

107

Oliva Josef, Náměšť n/Oslavou

Československo 1918 – 1939

VS

108

Pospíšil Bohumír, Brno

Osvobozená republika

PZ

109

Přívozník Josef, Tábor

Československo 1945 - 1953

PZ

110

Rozhoň Martin, Praha

Hradčany 1918 - 1920

PZ

112

Tomáš Josef, Horka u St. Paky

Košické známky v pošt. provozu

B

113

Košťál Václav, Kratonohy

Osvobozená republika

S

114

Liška Leopold, Holešov

Československo 1918 - 1939

PZ

B2. TERITORIÁLNÍ TŘÍDA

201

Bělina Miroslav, Kladno

Rakouská inflace 1918 - 1925

VPZ

203

Bystrov Alexander, Praha

Dánsko č. 1 a 2

Z+BJ+cena1

204

Jedlička Jaroslav, Brno

Známkové země – Indická oblast

PS

205

Killinger František, Brno

Portugalsko 1878 - 1953

S

206

Klika Jaromír, Praha

Nizozemsko – královna Vilhemina

VPZ

207

Kloubec Jiří, Brno

Belgické Kongo, Ruanda - Urundi

B

208

Kotek Josef, Plzeň

Egypt

VPS

209

Liška Leopold, Holešov

Rakousko 1850 - 1867

VPZ+cena2

210

Mikulčák Jan, Praha

Rakousko – Uhersko, 60 let vlády Franz Josefa I.

PZ

211

Pop František, Březnice

Slovensko 1939 - 1945

S

213

Sollich Pavel, Opava

Německo 1872 - 1923

S

214

Svojitka Josef, Stará Huť

Švýcarsko

VPZ

215

Trepeš Stanislav, Kladno

Výplatní známky VB – sešitkové vydání

VB

216

Šimáček Antonín, Kladno

Velkovévodství Lucemburské

VB

217

Killinger František, Brno

Portugalsko 1912 - 1945

S

B3. POŠTOVNÍ HISTORIE

301

Liška Libor, Holešov

Pošta Holešov

PS

302

Petr Svatopluk,Ostrava-Poruba

Rakouské Slezsko – poštovnictví 1875

VPZ

303

Šedivý Josef, Březnice

Rakouské poštovnictví v král. Českém do r. 1850

VPZ

304

Vomela Jindřich, Brno

Brno

VPZ

306

Zronek Jindřich,

Po stopách pošt. historie 1587 - 1850

VPZ+BJ+ cena3

307

Petr Svatopluk, Ostrava – Poruba

Těšínské Slezsko 1938 - 1941

PZ

308

Geriš Jiří, Jeseník

Poštovny Jesenicka

VPS

309

Červinka Miloš, Praha

Historie poštovnictví na Děčínsku

VS

310

Pixa Václav, Písek

Instalace terminálů APOST v Jihočeském kraji

S

311

Fiala Karel, Karlovy Vary

Ukázky poštovnictví Karlových Varů

Ú

312

Oliva Josef, Náměšť n/Oslavou

Historie poštovního provozu na Moravě

VS

313

Špaček Karel, Poběžovice

Vlakové pošty v Čechách

VS

314

Bičovský Karel

Známkové země a pošty cizích států v Levantě

PS

315

Příkazský Michal, Brno

Čechy a Morava

PZ

B4 TŘÍDA POŠTOVNÍCH CELIN

401

Hořínek Milan, Olomouc

Celiny USA v poštovním provozu

VPS

402

Krátký Jan, Praha

Rakousko - celiny

PZ

403

Ondrášek Hynek, Praha

Celiny Portugalska a jeho zámořských území

S

404

Pytela Miloš, Holice

Celiny Kanady

VPS

405

Vízner Pavel, Praha

Rakousko – jubilejní dopisnice

VPS

406

Vazač Jaroslav, Chlumec n/Cidlinou

Vývoj korespondenčních lístků v Čechách

Ú

B5. TŘÍDA AEROFILATELIE

501

Kalabza Miloslav,

Polská balonová pošta

VPS

B6. TŘÍDA TEMATICKÉ FILATELIE

601

Horák Jiří, Praha

Motocykl v životě člověka

VPZ+cena 4

602

Hošek Jiří, Praha

A brzy bude po rybách

VS

603

Lamošová Eva, Praha

Létat – odvěká touha lidstva

B

604

Ondruška Ladislav, Praha

Od snů a bají k aerobusu

S

606

Rubišar Antonín, Bohuňovice

Od povozu k parovodu a lokomotivě

VS

607

Schiller David, Ostrava

Lipsko – město veletrhů

PZ

608

Gebel Jaroslav, Česká Lípa

Vývoj kolejové dopravy

VPS

609

Nejedlý František, Praha

Mír a život dětí

MPS

B7. TŘÍDA FISKÁLNÍ FILATELIE

701

Kořínek Jiří, Praha

Kolky v Československu 1918 - 1948

VS+cena13

B8. MAXIMAFILATELIE

801

Pop František, Březnice

Analogické pohlednice

PS

B9. TŘÍDA LITERATURY

901

Punčochář Jaroslav, Brno

Příležitostná razítka s letec. motivy z území Československa 1918 - 1997

PS

902

Bystrov Alexandr, Praha

Fire Rigsbankskilling, 2 - Rigsbankskilling

VS

903

Glončák Jaroslav, Valtice

Poštovní historie Valtic

S

904

Rubišar Jaroslav, Bohuňovice

Zpravodaj Sekce Doprava ve filatelii

VPS

905

Společnost aerofilatelie SČF

Československá letecká pošta 1918 – 1939

Z+cena11

906

Krejčí Václav, Přerov

Historie poštovnictví okresu Přerov

S

907

Hauptmann Miloš, Praha

Motýli PL 1217 – 1225, studie o emisi

VPZ+cena5

908

Kořínek Jiří

Kolkové signety listinné na území českých zemí 1686 - 1854

VS

B10. OPEN TŘÍDA

1001

Hauptmann Miloš, Praha

Švabinského motýli

cena 5

1002

Petrásek Jaroslav, Český Brod

Sokolstvo a jeho historie

cena 12

Ú – potvrzení o účasti, B – bronzová, VB – velká bronzová, PS – postříbřená, VPS – velká postříbřená
S – stříbrná, VS – velká stříbrná, PZ – pozlacená, VPZ – velká pozlacená, Z – zlatá

BJ – blahopřání jury
Cena – udělena věcná cena