8.7.5 OSTATNÍ VÝSTAVY
   
1914 PRAHA 1814 – Národopisná výstava českoslovanská v Praze
Vystaven exponát ČKF
1953 NOVÁ PAKA 1953, Výstava grafiky známek
13. - 20.12..
Ruční příl. razítko
1954 BRNO 1954, Výstava J.A.Švengsbír - miniaturní grafika
24. - 31.1.
KF Spojklub
1961 BRNO 1961, Výstava "Dílo prof. M. Švabinského"
1972 HRONOV 1972, Čs známka z rukou grafika a rytce Josefa Herčíka
9.-24.9.
Jiráskovo divadlo
KF Hronov a Záv. klub A. Jiráska
1973 BRNO 1973, Výstava M. Koperník (fotografie a známky) - putovní výstava
duben
Ministerstvo kultury
1974 KOLÍN 1974, "Osvětim varuje a lidé bděte"
výstava známek a fotografují
15. - 30.11.
Regionální muzeum
KF 01-04
Návštěva: 1474
1974 KUTNÁ HORA 1974, Výstava fotografií a známek "Osvětim varuje "
duben
KF 01-28 a ZK n.p. Praga, Svaz protifašist. bojovníků
Návštěva: 3000
1975 VODŇANY 1975, Výstava kreseb a grafiky Jiřího Švengsbíra a výstava KF 02-33
18.5.-15.6.
Městská galerie
1976 MORAVSKÁ TŘEBOVÁ 1976, Výstava obrazů, tapiserií a známek J. Lieslera
15.2. - 7.3.
Výstavní síň městského divadla
1976 PLZEŇ 1976, Výstava Člověk a volný čas"
9. - 17.10.
Výstaviště - expozice filatelie
1977 PRAHA 1977, Výstava grafiky a známek Bedřicha Housy
5. - 20.5.
Ruční příl. razítko
1984 KREMNICA 1984, Propagační výstava – „ Čs. spartakiády v numismatice a známkové tvorbě“
únor až srpen
Muzeum mincí a medailí
1984 KREMNICA 1984, Výstava „Odkaz SNP v numizmatike a filatelii“
30.8. – 30.9.
Muzeum mincí a medailí
1984 PRAHA 1984, Výstava zn. tvorby, kreseb a ilustrací – V. Kovářík
10.5. – 24.6.
Galerie Čs. spisovatel
Pořadatel: SČVU a MS ČSSR
Ruční příl. razítko
1985 BRNO 1985, Výstava výsledků zájmové činnosti pracovníků Univ. J.E. Purkyně
filatelistické oddělení
1986 PRAHA 1986, Výstava „Zajímavé doklady a listiny z historie poplatků“
2. – 30.11.
ÚKDŽ
Včetně filatelistických dokladů
1986 PRAHA 1986, Výstava malířské a známkové tvorby Anny Podzemné – Suchardové
22.4. – 25.5.
Galerie V. Špály
ruční příl. razítko
1986 PŘÍBRAM 1986, Příbram v obrazech pohlednic, mincí, medailí a známek
1986 ZNOJMO 1986, Výstava známkové tvorby J. Švengsbíra
11.6. – 31.8.
Dům revol. tradic a družby
KF 06-24
1991

1992

BRATISLAVA 1991 - Poštovní známka a grafika Martina Činovského
26.11.1991 - 12.1.1992
Palác Pálffyho
Ruční příl. razítko
1991 PRAHA 1991 – expozice Poštovního muzea na Všeobecné čs. výstavě 1991
15.5 – 28.10.
Výstaviště Praha
Společnost pro Všeobecnou výstavu a Poštovní muzeum
1993 ŽDÁR NAD SÁZAVOU 1993, Výstava známkové tvorby J. Herčíka
4. –23.5.
Stará radnice
KF 06-10 a Osvětový dům
1994 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 1994, Známková tvorba a grafika J. Lieslera
28.5. – 12.6.
Městské divadlo
1995 PRAHA 1998, Výstava KURÝR 95 (výstava kurýrní a zásilk. pošty, expresní pošty apod.)
22. –24. 3.
Palác U Hybernů
Účast: 17 firem
Ruční příl. razítko
1996 PRAHA 1996, Výstava KURÝR 96 – II. ročník
24. – 26.4.
Palác U Hybernů
Ruční příl. razítko
1997 BRNO 1997, Jede, jede pošt. panáček ( výstava pošt. zařízení a filat. materiálu)
13.5. – 31.10.
Moravské zemské muzeum – Palác šlechtičen
Pořadatel: MZM s pomocí ČP.s.p. a KF A. Muchy
Poprvé zřízena Dětská pošta s vlastní známkou (Ferda mravenec)
Ruční příl. razítko
1997 PLZEŇ 1997, Výstava Encyklopedie světa (ze sbírek J. Doktora)
Výstava cca 300 listů (mj. s filatelistickými materiály)
17.4 - 20.5.
Národopisné muzeum Plzeňsko
1997 PRAHA 1997, Známková tvorba členů Sdružení českých grafiků "Hollar"
12.3. - 5.4.
Výstavní síň Hollar
Výstava 64 umělců
1998 PLZEŇ 1998, Výstava známkové a volné grafiky V. Fajta
3.12.1998 - 24.1.1999
Galerie 13
1998 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 1998, Jiří Bouda – poštovní známka a grafika
19.9. – 4.10.1998
Stará radnice
KF 06-10
1999 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 1999, A. Fuchs a jeho tvorba
19.9. – 4.10.1998
Stará radnice
KF 06-10
2000 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 2000, Výstava L.a J. Knotkových a L. Jirky
15.10. 2000 -
Obřadní síň radnice
KF 06-10
Dopisnice s privát. přítisky
2001 MARIÁNSKÁ TÝNICE U KARLOVIC 2001, Expozice "Z historie poštovnictví na severním Plzeňsku"
květen - červenec
Muzeum v Mariánské Týnici
2001 VELKÉ KARLOVICE 2001, "R. Cigánik - známkoví tvorba a volní tvorba"
28.7.
Karlovské muzeum
Ruční příl. razítko
2001 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 2001, Výstava B. Housy a F. Horniaka - rytiny pošt. známek
14.1. - 21.1.
Prostory staré radnice
KF 06-10
Rozsah: 30 rámů
(ruční přílež. razítko a 2x dopisnice s přít.)
2002 LIBEREC 2002, Pošt. známka - nejmenší graf. útvar
10.10. - 24.11.2002
Severočeské muzeum
2002 UHERSKÝ BROD 2002, J.A. Komenský na pošt. známkách a pohlednicích, propag. výstava
20.3. - 20.6.2002
Dům kultury
2002 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 2002, Oldřich Kulhánek - grafika a pošt. známky
2. - 19. 5. 2002
Stará radnice
KF 06-10 a Dům kultury
2002 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 2002, Vladimír Suchánek - grafika a známková tvorba
5. - 24. 11. 2002
Stará radnice
KF 06-10 a Dům kultury
2003 BRNO 2003 - Český a slovenský exil 20. století
19.1. - 31.3.2003
Moravské zemské muzeum, Mramorové sály
Společnost pro kulturu a dialog
(SČF dodal exp. L. Brendla a B. Zichy) + Pošt. muzeum
CDV s přít, ruční příl. razítko
2004 ROVENSKO POD TROSKAMI 2004, Známková a grafická tvorba M. Srba
14. - 21.8.2004
Základní škola
KF 05-92 Rovensko pod Troskami 
Zást. OV: Jaroslav Růžička