VÝSTAVY MLÁDEŽE - 1945 - 1970
1952 PRAHA - KOBYLISY 1952, Výstava pošt. známek mládeže
19. - 20.4.
Škola Praha VIII
Fil. kroužek ZK ROH vozovna Kobylisy
Předseda VV: R. Míča
Exponáty: 30 exp. / 40 ploch
1955 MARTIN 1955, Propagační výstava mládeže
5. - 12.6.
Závodní klub
FK ZK ROH Stalinovec
Návštěva: 300 osob
1957 PARDUBICE 1957, Celostátní výstava mladých filatelistů
8. – 23. 6. 1957
Sportovní hala, Tyršovy sady
Předseda VV: Jan Buryška
Jednatel VV: František Urban
Předseda rozhodčího sboru: Jan Mrňák
Exponátů: 283
25 600 návštěvníků
Příl. známky (2), ruční příl. razítka (2), přílež. strojové raz.
1958 TEPLICE 1958, Propag. výstava mladých filatelistů
13.4. –
KF ZK ROH Báňské projekty
1959 OSTRAVA 1959, Krajská výstava pošt. známek mládeže
28.3. – 5.4.
Dům krajského svazu TV v Ostravě – Přívozu
Exponáty mládeže i dospělích
Příl. ruční razítko
1959 SVITAVY 1959, Prop. výstava mládeže
21.6. – 25.6.
1100 návštěvníků
1960 OLOMOUC 1960, Putovní školní výstava pošt. známek
1960 ÚSTÍ NAD LABEM 1960, Výstava pošt. zn. mládeže
1.– 31. 10.
Městské muzeum
1961 PRAHA 1961,Výstava pošt. známek mládeže
1961 TRENČÍN 1961, Výstava pošt. známek mládeže
1962 DETVA 1962, Výstava pošt. známek pionýrů
3. – 10. 6.
Kult. dům
KF ZK A. Sládkoviče
Předseda rozhodc. sboru: Miloš Müller
400 návštěvníků
1962 PRAHA 1962, Propagační žákovská výstava pošt. známek
9. –16.12.
Klubovna ZDŠ Praha Bubeneč
KF při Kult. středisku ONV
3000 návštěvníků
1963 PRAHA 1963, Výstava pošt. známek mládeže
1.– 2. 6.
KMF ZDŠ Braník, KF ZK ROH SBČS
1963 PRAHA 1963, Propagační výstavka žáků ZDŠ
31.5.-3.6.
Sokolovna v Krči
KF ZK ROH Chirana
1964 HAVÍŘOV 1964, Výstavka poštovních známek mládeže
1964 PLZEŇ 1964, Krajská výstava pošt. známek ze sbírek ml. filatelistů s mezin. účastí
Západočeské muzeum Plzeň
KMF a KF Závodů V.I.L.
1964 SOKOLOV 1964, Výstava sbírek mládeže
4.10.
KF Kulturního domu krajského výboru hornictví
1964 SVITAVY 1964, Propag. výstava pošt. známek
13. – 23. 6.
KMF při ZDŠ
1964 VYSOKÉ MÝTO 1964, Výstava pošt. známek mládeže
1966 GOLČŮV JENÍKOV 1966, Výstava pošt. známek mladých filatelistů
29.4.-5.5.
KF 05-32 a KMF
1966 MIKULOV (na Moravě) 1966, I. okresní výstava mladých filatelistů
24.4. - 9.5.
KF 06-21 a Osvět. beseda
Ruční příl. razítko
1966 PRAHA 1966, I. výstava známek mladých filatelistů
1.- 12.6.
Obecní dům
KF 00-4
Tajemník VV: L. Buček
Exponáty: 119 (105 soutěžních)
Ruční příl. razítko
1966 PRAHA 1966, Propagační výstava mládeže
2/66
Dům dětí a mládeže
1967 PARDUBICE 1967, II. Celostátní výstava mladých filatelistů
3. - 13.6.
Hotel Grand
Exponáty: 119
Výsledky: 3xS, 17xPS, 35xB, 45xD
Příl. celin. obálka, ruční příl. razítka (2), příl. stroj. razítko, přeprava hist. automobilem
1969 BRNO 1969 - MLADÉ BRNO 69, Oblastní výstava mladých filatelistů
26.5.- 1.6.
Dům dětí a mládeže
KF 06-16 a KMF 56-240
Exponáty: 53
Vrtulníkový let, ruční příl. razítko
1969 ČESKÉ BUDĚJOVICE 1969 - JUVENTUS 1969 BUDOVICII
12. - 21.12.
Dům kultury ROH
KF 02-1 a KMF 52-152
Předseda VV: Karel Kutil
Tajemník VV: Zdeněk Kohout
Předseda jury: Dr. Fr. Švarc
Exponáty: 62
Ruční příl. razítko
1969 KOLÍN 1969, Výstava mladých filatelistů
Pořadatel: KF 01-4 Kolín
1969 VALTICE 1969, I. okresní výstava pošt. známek mladých filatelistů
7. - 12. 5.
Zámek Valtice
Předseda jury: Z. Mikula
Exponáty: 30 soutěžních
1970 HODONÍN 1970, Výstava pošt. známek mládeže
10. - 15.3.
Ruční příl. razítko
1970 VALTICE 1970, Propag. výstava mládeže
8.5. - 11.5.