8.7.3 CELOSTÁTNÍ FILATELISTICKÉ VÝSTAVY PO r. 1945
 
1946

 


BRNO 1946, Celostátní výstava poštovních známek
3.- 15.8.
Stadion
Po
řadatel: Spolek čs. filatelistů v Brně (dnešní KF A. Muchy)
Předseda výstavního výboru: Dr. Josef Pouč
Tajemník výstavního výboru: Antonín Matula
Exponátů: 233 (z toho 14 mládež), celkem vystavovalo 165 vystavovatelů
Hl. ceny: Klub slovenských filatelistů, Leopold Vališ
Náklady: 1 639 526 (příjem) - 1 627 197 (výdaje) = 12 328 (zisk)
Aršík, výstavní let, R-nál. příl., příl. raz. stroj., ruční příl. razítko

PLAKÁT
1950 PRAHA 1950, Celostátní výstava poštovních známek
28.10 - 5.11.
Dům U Hybernů a Obecní dům hl. města Prahy
Předseda VV: Václav Matura
Místopředseda VV: Míla Boušek
Např. třída kolektivních exponátů předvedla 48 položek
Návštěva: 73 000 osob
Příl. známky (6x, 1 ZVTL), aršík, R-nál. příl., ruční příl. razítka, příl. raz. strojové
1952 BRATISLAVA 1952, Celostátní výstava poštovních známek
18. – 2.11.
Slovenské muzeum v Bratislavě
Předseda VV: Ladislav Novotný
Tajemník VV: Ján Hološ
Vysoké procento kolektivních exponátů.
Návštěva: 30 568 osob
Příl. známka a aršík, ruční příl. razítko (2), příl. raz. strojové
1958 BRNO 1958, Celostátní výstava poštovních známek
6. – 21. 9. 1958
Dům pánů z Kunštátu
Pořadatel: Ústředí čs. filatelistů v Praze – přední brněnské kroužky závodních klubů ROH
Předseda výstavního výboru: prof. Dr. Theodor Martinec
Tajemník výstavního výboru: František Rožnovský
Exponátů: 340 (z toho 114 zahraničních)
Výsledky: 18xZ, 35xVS, 56xMS, 89xB
Příl. známky (4), ruční příl. razítko, příl. raz. strojové
1960 BRATISLAVA 1960, Celostátní výstava poštovních známek
24.9. – 9.10.1960
Slovenské muzeum, Vajanského nám. a Dům pionýrů a mládeže
Pořadatel: Ústředí čs. filatelistů v Praze
Předseda výstavního výboru: Ladislav Novotný
Tajemník výstavního výboru: Adam Adamovič
Předseda soudcovského sboru: Dr. František Novák
Exponáty: 204 čs, 88 zahr. (dospělí i mládež)
Výsledky: 15x Z, 57 x S, 56 x PS, 113 x B
Ruční příl. razítko
1966 BRNO 1966, Celostátní výstava poštovních známek
11. – 25. 9. 1966
Dům umění a Moravské muzeum
Pořadatel: SČSF – brněnské fil. kluby
Předseda výstavního výboru: JUDr. Jan Kostelka
Tajemník výstavního výboru: Vlastislav Vondrouš
Předseda soudcovského sboru: Ing. Ladislav Dvořáček
Exponátů: 510
Výsledky: 8xZ, 20xPZ, 35xS, 73xPS, 76xB, 75xD
Příl. známky (3), aršík, příl. celin. obálka, příležitostný let, R-nál. příl., ruční příl. razítka (8), příl. razítko strojové
1974 BRNO 1974, Celostátní výstava pošt. známek
8. – 23. 6. 1974
Stadion a Dům umění
Pořadatel: Federální ministerstvo spojů a federace čs. filatelistů
Předseda výstavního výboru: Ing. Jan Karásek
Tajemník výstavního výboru: Dr. Jan Kostelka
Návštěva: přes 40 000
Exponátů: 16exp. pošt správ; 69 mimosout. třídy; 248 dospělí, 61 mládež, 19 literatura
Příl. známky (3), ZVTL (3), autopošta, vrtulníkové lety (2), příl. celin obálky (6), ruční a strojová příl. razítka (14)
1977 BYTČA 1977, Celostátní výstava poštovních známek
18.6. – 3. 7. 1977
Palác snoubenců Bytča
Pořadatel: SČF a ZSF – KF 09-22 a 09-44
Předseda výstavního výboru: dipl. technik Jozef Šutek
Tajemník výstavního výboru: dipl. technik Ján Zelný
Předseda jury: Dr. Vladimír Bernášek
Exponátů: nesout. – 3; 55 – soutěžních dospělích, 15 mládeže a 3 literatura
Ruční příl. razítko
1984 BRNO 1984, Celostátní výstava poštovních známek
3. – 17. 11. 1984
Muzeum dělnického hnutí (dnešní Místodržitelský palác)
Pořadatel: SČSF
Předseda výstavního výboru: Jan Michalec
Tajemník výstavního výboru: Jaromír Hvižď
Předseda jury: Ing. Josef Sůva
Exponáty: 11 nesout.; 206 dopělí; 39 mládež; 24 literatura
Výsledky: 4xZ, 16xPZ, 23xMPZ, 53xS, 55xMS, 49xPS, 35xMPS, 1xB
Návštěva: 9 750
3x zn. sešitek (2 x neofic.), ruční příl razítko
1993 OSTRAVA 1993, Národní filatelistická výstava
19.6. – 26.6.
Dům dětí a mládeže (DDM)
KF 07-23 a KMF57-01
Předseda OV: Ing. J. Štupalský
Předseda jury: Ing. J. Karásek
Exponáty: 66 (z toho 41 mládež)
Ruční příl. razítko
1994 TRUTNOV 1994, Národní filatelistická výstava
1.9. – 8.9.
Národní dům, Muzeum Trutnov
SČF – KF 05-98
Exponáty: 77
Dostavníková pošta, ruční příl. razítko, příl. VO, přítisk na celině
1995 PLZEŇ 1995, Národní filatelistická výstava
6. – 8.5.
Prostory Britské rady v Plzni
Pořadatel SČF
Exponátů 136 (z toho 73 literatura)
Výsledky: 3x VPZ, 8x MPZ, 2x Z
1996 ROUDNICE NAD LABEM 1996, Národní filatelistická výstava
26. – 28. 10.1996
Kult. a spol. středisko Říp
KF Roudnice
Předseda OV:František Baudis
Tajemník OV: Milan Ptáček
Předseda jury: Ing. Pavel Pitterman
Exponáty: 45 (32 soutěžních, 4 literatura, 9 mimosoutěžních)
Výsledky: 4 VPZ, 3 MPZ, 6 VS, 8 MS, 8 VPS, 5 MPS
Ruční příl. razítko, dopisnice s přítiskem
1997 BENEŠOV 1997, Národní filatelistická výstava
20. – 22.6.1997
Hotel Pošta
KF 01-15
Předseda OV: Otakar Nigrin
Předseda jury: MUDr. Bedřich Helm
Exponáty: 62 soutěžních, 5nesoutěžních
Výsledky: 7x PZ, 10xVS, 15xS, 13xVPS, 11xPS, 1xVB
Příl. dopisnice, ruční příl. razítko, příl. R-nálepka
1999 HOLEŠOV 1999, Národní výstava poštovních známek
9. – 16.10.1999
Místo: internát Střední policejní školy Ministerstva vnitra ČR.
Pořadatel: SČF – KF 06-43
Předseda OV: Dr. František Musil
Tajemník OV: Ing. Leopold Liška
Předseda jury: Ing. L. Brendl
Exponáty: 69 (z toho 8 exp. literatury a 1 nesoutěžní)
Výsledky: 3xG, 10xLV, 8xV, 9xLS, 12xS, 9xLSB, 8xSB, 2xLB, 3xB
Dopisnice s přítiskem, ruční příl. razítko
Palmáre
2000 BRNO 2000, Celostátní výstava pošt. známek s mezinárodní účastí (výstavní internetové stránky)
5. - 11.3.
Stručně celkové údaje
2001 KARLOVY VARY 2001, EUREGIA EGRENSIS,  Národní výstava s účastí vystavovatelů se SRN
23.8. - 26.8.
Hotel Thermal
KF 03-14 a Spolek karlovarských filatelistů
Předseda OV: František Lněnička
Tajemník OV: Karel Řepa
Předseda jury: Ing. Walter Müller
Exponáty: celkem 92 exponátů, z toho 87 soutěžních
Ruční příl. razítko, strojové příl. razítko, příl. R-nálepka, příl. celinová dopisnice 
Palmáre
2004 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 2004, ŽĎÁR 2004, Národní výstava pošt. známek a Premiéra
21. - 23. 5.2004
Dům kultury
KF 06-10
Předs. OV: E. Pelikán,  tajemník OV: Jar. Štěpán
Předs. jury: Ing. W. Müller,  tajemník jury:  Mgr. Jar. Maleček
Rozsah: 64 exp (národní),  68 exp (premiéra)
6 x dopisnice s přítiskem, ruční přílež. razítko, přílež. R nálepka, přílež. stroj. razítko
Palmáre Žďár,    Palmáre Premiéra