VÝSTAVY OD "Z"
1967 ZÁBŘEH NA MORAVĚ 1967, I. okresní výstava pošt. známek
5. -12.11.
ZK Hedva
KF 07-8
Předseda VV: Blaha
Návštěva: cca 1000 osob
Ruční příl. razítko
1990 ZÁBŘEH NA MORAVĚ 1990, Propagační výstava ke 150 letům pošty
1.3. –
Pošta Zábřeh a KF v Zábřehu
1957 ZÁLUŽÍ 1957, Výstava pošt. známek
3. – 10. 11.
ZK Stalinovců
Kroužek fil. ZK ROH Stalinovy závody
1961 ZBIROH 1961, Výstava pošt. známek
11.6. –
Městské muzeum
KF ZK ROH Zbirovia
1970 ZBIROH 1970, Propagační výstavka
28.6. - 5.7.
KF 03-27
1979 ZLATÁ IDKA 1979 - MONTANOFILA, Výstava s mezinárodní účastí
30. 3. -8.4.
KD Zl. Idka a dům odborů VSŽ Košice
KF 10-01 Košice
Předseda OV: Ing. D. Labanc
Předseda jury: Dr. S. Zrubec
Exponáty: 39
Výsledky: VPZ-2, MPZ-4, VS-3, MS -3, VPS-10, MPS-8, VB-8
Příl. ruční razítko
1942 ZLÍN 1942, Výstava pošt. známek ??
1947 ZLÍN 1947, Výstava pošt. známek ??
1952 ZNOJMO 1952, Okresní filatelistická výstava
1960 ZNOJMO 1960, Výstava k 15. výročí osvobození
1961 ZNOJMO 1961, Výstava pošt. známek
11.6. – 2.7.
Hotel Znojmo
KF ZK ROH OSP
Předseda VV: Karel Erben
Předseda soudc. sboru: Ing. Jan Karásek
Příl. ruční razítko
1964 ZNOJMO 1964, Okresní výstava poštovních známek
1.– 10. 5.
Tajemník VV: Ladislav Voříšek
Příl. ruční razítko
1967 ZNOJMO 1967, Okresní výstava pošt. známek
16. - 26.12.
Ruční příl. razítko
1972 ZNOJMO 1972, Propagační výstava pošt. známek
17.6.-16.7.
KF 06-24
Předseda OV: Rudolf Špička
Ruční příl. razítko
1972 ZNOJMO 1972, Výstava pošt. známek
1976 ZNOJMO 1976, Krajská výstava pošt. známek
3. - 18.7.
Ekonomická škola
KF 06-24
Předseda jury: Dr. Vl. Viklický
Exponáty: cca 65 sout a 31 mimosout.
Ruční příl. razítko
1977 ZNOJMO 1977, Výstava pošt. známek k výročí Vítězného únoru
1977 ZNOJMO 1977,Výstava pošt. známek k VŘSR
1982 ZNOJMO 1982, Propagační výstava pošt. známek
21.3. – 4.4.
1986 ZNOJMO 1986, Výstava známkové tvorby J. Švengsbíra
11.6. – 31.8.
Dům revol. tradic a družby
KF 06-24
1963 ZRUČ NAD SÁZAVOU 1963, Výstava k Měsící čs.-sov. přátelství
1964 ZRUČ NAD SÁZAVOU 1964, Okresní výstava pošt. známek
24.5. – 7.6.
ZK ROH Sázavan
Tajemník VV: Ludvík Bína
Příl.ruční razítko
1971 ZRUČ NAD SÁZAVOU 1971, Propagační výstava pošt. známek
1977 ZRUČ NAD SÁZAVOU 1977, Okresní výstava mládeže
květen
Předseda jury: Dr. Miloslav Frömer
Exponáty: 28
1979 ZRUČ NAD SÁZAVOU 1979, Oblastní výstava pošt. známek
13. - 20.5.
Spol. dům Sázavan
Předseda jury: Dr. Miloslav Frömer
Exponáty: 16 dosp. + 27 mládež
1959 ZVOLEN 1959, Oblastní výstava poštovních známek
- 13.6. -
Strojní a stavební průmysl. škola
ÚČSF
Předseda VV: Štefan Gronský
Předseda rozhodc. sboru: Dr. Fr. Novák
Exponáty: 150 (80 vystavovatelů)
Příl. známka a příl. ruční razítko
1972 ZVOLEN 1972 - FAUNA-FLÓRA, Námětová výstava
7. - 16.4.
Zvolenský zámek
Tajemník OV: V. Machálek
Předseda jury: Dr. Severin Zrubec
Exponátů: 52 exponátů (z toho 16 mládež)
Ruční příl. razítko 2x
1976 ZVOLEN 1976, Mezistátní výstava pošt. známek ČSSR-RSR
4.-19.9.
Zvolenský zámek
Předseda jury: Dr. P. Dič
Exponáty: 35 sout. a 5 nesout.
Příl. dopisnice, ruční příl. razítko
1960 ŽACLÉŘ 1960, Propagační výstava pošt. známek
12. – 19.6.
ZK Dolu J. Švermy
KF ZK ROH Dolu J. Švermy
1930 ŽAMBERK 1930, I. výstava poštovních známek
1957 ŽAMBERK 1957, I. okresní výstavka poštovních známek
17. až 24. 2.1957
Hotel „Rudá hvězda
Pořadatel: kroužek ZK ROH ORBAN
1984 ŽAMBERK 1984, Propagační výstava pošt. známek
29. 4. –6.5.
ZK ROH
KF 05-70
Exponáty: 25 exp./76 ploch
Návštěva: 1260 osob
1986 ŽAMBERK 1986, Výstava 150 let žamberské pošty
13. – 27.7.
Okr. správa spojů a KF Žamberk
Městské muzeum
Rozsah: 250 listů
Ruční příl. razítko
1990 ŽAMBERK 1990, Propagační výstava „60let filatelie v Žamberku“
2. – 30.9.
Městské muzeum
KF 05-70
1996 ŽAMBERK 1996, Propag. výstava ke 160 letům pošty Žamberk
8. - 18.8.
2004 ŽAMBERK 2004, Propagační k 75 rokům filatelie na Žambersku
25.4. - 23.5. 2004
Městské muzeum 
dopisnice s přítiskem, příl. R nál.
1963 ŽATEC 1963, Propag. výstava pošt. známek
30. 4. –11.5.
Dům osvěty
KF ZK ROH Fruta
Přes 1000 návštěvníků
1965 ŽATEC 1965, Okresní výstava pošt. známek
28. 8. - 12.9.
KD požárníků
Předseda VV: prof. A. Lenkvík
Exponáty: 100 (z toho cca 20 mládež)
Dostavníková pošta, ruční příl. razítko
1975 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 1975, Propagační výstava pošt. známek
24.10. - 2.11.
Agitační středisko sídliště Stalingrad
KF 06-10
Návštěva: 500 osob
1977 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 1977, Oblastní výstava pošt. známek
7. – 16.10.
KD
Exponáty: 44/ 200 ploch
Ruční příl. razítko
1984 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 1984 – MLADÝ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Oblastní výstava poštovních známek mladých filatelistů
29.4. – 9.5.
Pořadatel: KF 06-10
Okr. výbor NF
Předseda OV: J. Lisa
Exponáty: 98 (40 prvovystav.)
Výsledky: S-3, MS-6, PS-10, MPS-35, B-30, MB-16
Návštěva: 1250
Ruční příl. razítko
1993 ŽDÁR NAD SÁZAVOU 1993, Výstava známkové tvorby J. Herčíka
4. –23.5.
Stará radnice
KF 06-10 a Osvětový dům
1994 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 1994, Známková tvorba a grafika J. Lieslera
28.5. – 12.6.
Městské divadlo
1998 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 1998, Jiří Bouda – poštovní známka a grafika
19.9. – 4.10.1998
Stará radnice
KF 06-10
1999 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 1999, A. Fuchs a jeho tvorba
19.9. – 4.10.1998
Stará radnice
KF 06-10
2000 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 2000, Výstava L.a J. Knotkových a L. Jirky
15.10. 2000 -
Obřadní síň radnice
KF 06-10
Dopisnice s privát. přítisky
2001 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 2001, Výstava B. Housy a F. Horniaka - rytiny pošt. známek
14.1. - 21.1.
Prostory staré radnice
KF 06-10
Rozsah: 30 rámů
(ruční přílež. razítko a 2x dopisnice s přít.)
2002 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 2002, Oldřich Kulhánek - grafika a pošt. známky
2. - 19. 5. 2002
Stará radnice
KF 06-10 a Dům kultury
2002 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 2002, Propagační - 50 let org. filatelie ve Žďáru
21.- 26.5.. 2002
2002 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 2002, Vladimír Suchánek - grafika a známková tvorba
5. - 24. 11. 2002
Stará radnice
KF 06-10 a Dům kultury
2004 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 2004, ŽĎÁR 2004, Národní výstava pošt. známek a Premiéra
21. - 23. 5.2004
Dům kultury
KF 06-10
Předs. OV: E. Pelikán,  tajemník OV: Jar. Štěpán
Předs. jury: Ing. W. Müller,  tajemník jury:  Mgr. Jar. Maleček
Rozsah: 64 exp (národní),  68 exp (premiéra)
6 x dopisnice s přítiskem, ruční přílež. razítko, přílež. R nálepka, přílež. stroj. razítko
Palmáre Žďár,    Palmáre Premiéra
1976 ŽELEZNÝ BROD 1976, Oblastní výstava pošt. známek
20. - 29.2.
Klub pracujících Ž.B.
KF 04-09
Předseda jury: Dr. Vl. Bernášek
Exponáty: více než 30
Výsledky: MS-1, VPS-2, MPS-8, VB-6, MB-6
Ruční příl. razítko
1963 ŽIAR NAD HRONOM 1963, Okresní výstava pošt. známek
24.8. – 8.9.
Exponáty: 67 dospělí, 27 mládež
Příl. ruční razítko
1990 ŽIAR NAD HRONOM 1990, Propagační výstava „Člověk kráča vesmírom“
31.5. – 7.6.
Rozsah: 35 rámů
1936 ŽILINA 1936, Jubilejní výstava poštovních známek Klubu českých filatelistů
27.9. - 4.10.
1971 ŽILINA 1971 - ŽILINFILA. Oblastní výstava pošt. známek
17.4. - 23.4.
KF 09 22
Předseda OV: J. Šutek
Exponáty: 51 (z toho mládež 3), výsledky: PZ-8, PS-14, B-13, dipl.-8, potrvr.-6
Ruční příl. razítko 3x
1973 ŽILINA 1973 - ŽILINFILA
5. - 13.5.
1974 ŽILINA 1974 - ŽILINFILA 74, Oblastní výstava pošt. známek
19. - 29.10.
Dům odborů
KF 09-22
Předseda jury: T. Jaššo
Exponáty: 47 (44 sout.)
Výsledky: VPZ – 3, MPZ – 17, VS-14, MS-4, VPS-4, MPS-3, VB-5, MB-5
Ruční příl. razítko
1980 ŽILINA 1980, Mezistátní ČSSR – PLR
14. - 29.6.
Budatinský zámek v Žilině
Předseda OV: dipl. tech. Jozef Šutek
Předseda jury: dipl. tech. Štefan Plško
Exponáty: 52 sout. + 4 nesout.
Výsledky: VPZ-1, MPZ-9, VS-9, MS -10, VPS-7, MPS-9, VB-4, MB-3
Příl. ruční razítko
1986 ŽILINA 1986 – ŽILINFILA, Krajská výstava poštovních známek
5. – 21. 9. 1986
Považská galerie, Žilina
Pořadatel: SČSF – KF 53-19 Žilina
Předseda OV: Ing. Jaroslav Janda
Tajemník OV: Ing. Ján Konečný
Předseda jury: dipl. tech. Štefan Plško
Exponáty: 7 nesoutěžních; 43 dospělí, 4 literatura, 20 mládež
Výsledky: PZ-1, VS-3, S-10, a další
Návštěva: 1400
Ruční příl. razítko
1970 ŽILINFILA 1970 ŽILINA, Celoslovenská výstava poštovních známek
26.9. - 6.10.
Dům odborů
KF 09-22
Ruční příl. razítka (3)
1966 ŽLUTICE 1966, Propag. výstava pošt. známek
12/66
1970 ŽLUTICE 1970, Propagační výstava pošt. známek
20.4. - 26.4.
KF 03-28