VÝSTAVY OD "U"
1964 UHERSKÉ HRADIŠTĚ 1964, Okresní výstava poštovních známek
9. – 17. 5.
Slovácké muzeum
KF ZK ROH Strojírny prvé pětiletky
Předseda jury: Ing. Jan Karásek
Příl. ruční razítko
1984 UHERSKÉ HRADIŠTĚ 1984, Oblastní výstava pošt. známek
18. – 28.5.
Klub Reduta
KF 06-15
Předseda OV: L. Knopp
Exponáty: 77 ( z toho 32 mládež)
Návštěva: 600
Ruční příl. razítko
1956 UHŘINĚVES 1956, Propagační výstava
24. a 25. 6.
Střední škola na náměstí
Kroužek fil. Osvětové besedy
1967 UNHOŠŤ 1967, Výstava pošt. známek
1971 UNHOŠŤ 1971 Výstava pošt. známek mládeže
29.10. -4.11.
Muzeum Unhošť
Rozsah: 8vitrín
1977 UNIČOV 1977, Propagační
17. – 21.11.
KF Uničov
Předs. OV: p. Vykrut
Exponáty: 16
1986 UNIČOV 1986, Oblastní výstava pošt. známek - SM,JČ
24.5. – 2.6.
Koncertní síň
KF 07-28
Předseda jury: Ing. L. Brendl
Exponáty: 60
Výsledky: VS-8, MS-8, VPS-10, MPS-16, VB-15, MB-1, PÚ-1
Návštěva: 3172
Ruční příl. razítko
1988 UNIČOV 1988, Propagační výstava pošt. známek
26. - 30.10.
SZK Uničovských strojíren
KF 07-28
Tajemník OV: Oldřich Výkruta
Rozsah: 80 rámů
Návštěva: 5 216 osob
1955 ÚSTÍ NAD LABEM 1955, Propagační výstava pošt. známek
24. - 30.8.
FK ZK ROH Železničář
1956 ÚSTÍ NAD LABEM 1956, Krajská výstava poštovních známek
23.6. – 1.7.
Kult. dům železničářů
Ruční příl. razítko
1959 ÚSTÍ NAD LABEM 1959, propag. výstava pošt. známek
10/59
KF ZK ROH železničáři
1960 ÚSTÍ NAD LABEM 1960, Výstava pošt. zn. mládeže
1.– 31. 10.
Městské muzeum
1972 ÚSTÍ NAD LABEM 1972, Výstava pošt. známek
5. - 19.12.
1972 ÚSTÍ NAD LABEM 1972, Výstava pošt. známek NDR
12.3.- 9.4.
Odborový dům kultury pracujících
KF 04-04 a Spolek pro kult. styky s cizinou
Návštěva: 724
1974 ÚSTÍ NAD LABEM 1974, Výstava pošt. známek
6. - 15.12.
KF 04-04
20 vystavovatelů, 108 ploch
Výsledky: MS - 2, VPS - 3, MPS - 6, VB-3, MB-2
1975 ÚSTÍ NAD LABEM 1975, Krajská výstava poštovních známek
18. – 27.4.
Okr. dům kultury pracujících
KF 04-04
Tajemník OV: Vilém Kodýtek
Exponáty: cca 40 dosp + 14 mládež
Ruční příl. razítko
1976 ÚSTÍ NAD LABEM 1976, Propagační výstava pošt. známek
listopad
Hala Čs státní spočitelny
KF 04-04
Exponáty: 6 / 20 ploch
1982 ÚSTÍ NAD LABEM 1982, Oblastní výstava pošt. známek
22. – 30.5.
Odborový dům kultury pracujících
KF 04-04
Tajemník OV: Václav Hodek
Předseda jury: Ivo Hauptmann
Exponáty: přes 43exp. /200 ploch
Výsledky: VS-2, MS-4, VPS-11, MPS-8, VB-9, MB-9
Ruční příl. razítko
1986 ÚSTÍ NAD LABEM 1986, Celostátní výstava pošt. historie a aerofilatelie
4. – 14. 9.
Dům kultury ROH
Pořadatel: SČSF – KF 04-04 Ústí n. Labem
Předseda OV: Miroslav Jirousek
Tajemník OV: Václav Hodek
Předseda jury: Dr. Vratislav Palkoska
Exponáty: 6 nesoutěžních; 99 soutěžních, 14 literatura
Návštěva: 3400
Ruční příl. razítko
1950 ÚSTÍ NAD ORLICÍ 1950, Jubilejní výstava poštovních známek
3. - 17.9.
Stará radnice
Ruční příl. razítko
1957 ÚSTÍ NAD ORLICÍ 1957, Propag. výstava
20.-28.10.
Požární stanice
Kroužek fil. ZK ROH UTEX
1963 ÚSTÍ NAD ORLICÍ 1963, Oblastní výstava pošt. známek
4. – 18. 8.
Předseda VV: Jindřich Fohl
Předseda soudc. sboru: Dr. Hubert Slouka
Exponáty: 163, Výsledky: 11x PZ, 16xPS, 24xB
Ruční příl. razítko
1965 ÚSTÍ NAD ORLICÍ 1965, Výstava pošt. známek
1975 ÚSTÍ NAD ORLICÍ 1975, Propagační výstava pošt. známek
13.4.
Exponáty: 14