VÝSTAVY OD "S/Š"
1971 SABINOV 1971 - putovní propagační výstava
25. -26.9. SPTŠ Sabinov, 250 návštěvníků
1. -3.11. DPM Sabinov, 350 návštěvníků
15. - 18.11. Lipiany
KF 10-8 a KMF
1972 SABINOV 1972, 2. celoslovenská výstava mládeže
7. - 21.5.
Předseda OV: Ing. Jozef Vaškebu
Předseda jury: Ing. J. Medvecký
Exponáty: 124
Výsledky: VS-1, MS-5,VPS-5,MPS-11,VB-15, MB-39, PÚ-33
1972 SABINOV 1972, II. celoslovenská výstava pošt. známek
Předseda OV: Ing. J. Vaškeba
1983 SABINOV 1983, Oblastní výstava pošt. známek
25.2. – 6.3.
DK Sabinov
Ruční příl. razítko
1940 SÁZAVA 1940, Výstava poštovních známek
- 13.5. 1940 –
Ruční příl. razítko
1935 SEMILY 1935, Propagační výstava pošt. známek
1937 SEMILY 1937, Podkrkonošská výstava poštovních známek
4. - 6.7.
1940 SEMILY 1940, Výstava pošt. známek
1946 SEMILY 1946, Výstava poštovních známek
5. - 7.7.
Živnostenská škola
KF v Semilech
Ruční příl. razítko
1953 SEMILY 1953, Propagační výstava pošt. známek
23. - 31.5.
KF ZK ROH Oblastní sdružený komunální podnik
1981 SEMILY 1981, Oblastní výstava pošt. známek
20. - 28.6.
Jedn. dům klut. RPH
KF 05-16
Zást. OV: Jaromír Beneš
Ruční příl. razítko
1988 SEMILY 1988, Filatelistická výstava "70 let republiky ve známkové tvorbě"
24.9. - 20.11.
Muzeum v Semilech
1973 SENEC 1973, propagační výstava
4.-10.11.
Ruční příl. razítko
1975 SENEC 1975, I. oblestní výstava pošt. známek
28.9. - 5.10.
Tělocvična gymnázia
Předseda jury: Dr. Hallon
Výstava dospělých a 11 exp. mládeže
Ruční příl. razítko
1980 SENEC 1980, Národní námětová výstava pošt. známek
19. - 20.7.
Městské kult. a společ. středisko
KF 08-17
Předseda OV: Ladislav Sekerka
Předseda jury: Dr. S. Zrubec
Exponáty: cca 68 sout. (z toho 30 mládež) + 11 nesout.
Výsledky: VPZ-2, MPZ-1, VS-5, MS-9, VPS-10, MPS-24, VB-21
Ruční příl. razítko, příl. R-nál., přítisky
1987 SENICA 1987, Krajská výstava pošt. známek
7. – 15.11.
Záhorská galerie
Předseda OV: Ing. P. Brunovský
Předseda jury: Dr. S. Zrubec
Exponáty: 53 exp. (48 sout.)
Výsledky: VPZ-1, MPZ-2, VS-4, MS-9, VPS-15, MPS-14, VB-2, MB-1
Ruční příl. razítko
1956 SEZIMOVO ÚSTÍ 1956, Výstava pošt. známek
21. – 28. 10.
ZK ROH Kovosvit
Kroužek filatelistů ZK ROH Kovovsvit
60 rámů
Ruční příl. razítko
1957 SEZIMOVO ÚSTÍ 1957, Výstava ke 40.  výročí VŘSR
1959 SEZIMOVO ÚSTÍ 1959, Prop. výst. pošt. známek
11. – 18.10.
ZK ROH Kovosvit
KF ZK ROH Kovosvit
74 ploch
Příl. ruční razítko
1971 SEZIMOVO ÚSTÍ 1971, Propagační výstava pošt. známek
20. - 28.6.
Tajemník OV: Václav Vančura
1973 SEZIMOVO ÚSTÍ 1973 - TEMAFILA (účast SSSR,PLR,NDR, RSR, BLR, MLR)
5.-13.10.
Klub pracujících a agit. středisko
KF 02-5 aKF 02-3
Předseda OV: Václav Vančura
Ruční příl. razítko
1977 SEZIMOVO ÚSTÍ 1977 - TEMAFILA , Celostátní námětová výstava poštovních známek
8. –16.10.
Klub pracujících
Předseda OV: Ing. V. Vančura
Předseda jury: MUDr. Vl. Viklický
Exponáty: 129
Výsledky: VPZ-1, MPZ-5 a další
Příl. dopisnice, dopisnice s přítisky, ruční příl. razítko
1959 SKALICA 1959, Okresní výstava
27. 9. – 10.10.
KF ZK ROH ONV
Rozsah: 106 rámů
1976 SKALICA 1976, Oblastní výstava pošt. známek
9. - 17.9.
Předseda jury: Dr. P. Hallon
Exponáty: 56 (z toho 15 mládež)
Výsledky: VPZ-1, MPZ-1,VS-3, MS-1, VPS-6, MPS-8, VB-7, MB-10
Ruční příl. razítko
1982 SKALICA 1982, Krajská výstava pošt. známek
15. – 23.5.
DK
KF 08-36
Předseda jury: Dr. Pavol Hallon
Exponáty: 31 sout. + 5NDR+ nesout.
Ruční příl. razítko
1956 SKALICA NA SLOV. 1956, Propagační výstava
8. – 18. 4.
Hotel Tatran
Kroužek fil. ZK ROH OPK Skalica
Přes 1000 návštěvníků
1984 SLADEČKOVCE 1984, Propagační výstava pošt. známek
29.8. – 9.9.
KF 52-46 a KMF Z-167
Exponáty: 13 exp./36 ploch
1926 SLANÝ 1926, Propagační výstava Spolku neodvislých
1934 SLANÝ 1934, Výstava pošt. známek
- 24.6. -
Obchodní škola
Spolek filatelistů ve Slaném
Předseda VV: p. Horák
1960 SLANÝ 1960, Výstava pošt. známek
15. –18. 4.
KF ZK ROH ČKD Slaný
Předseda VV: JUDr. Miroslav Janoušek
Exponátů: 27 400 návštěvníků
1963 SLANÝ 1963, Oblastní výstava pošt. známek
6. – 13.10.
KF ZK ROH ČKD Slaný
Exponáty: 65
Dospělí i mládež
Příl ruční razítko
1941 SLATIŇANY 1941, Výstava poštovních známek
- 29.6. 1941 –
Ruční příl. razítko
1961 SLATIŇANY 1961, Výstava pošt. známek
30.4. –2.5.
Kult. Dům
KF ZK ROH Továrna hasících zařízení
600 návštěvníků
1973 SLATIŇANY 1973, Propagační výstava
13.-15.10.
Ruční příl. razítko
1996 SLATIŇANY 1996, Oblastní výstava poštovních známek mladých filatelistů
27. – 29.9.1996
Dům mládeže Slatiňany
Pořadatel: Vč OKM – KF 05-14 a KMF 55-50, Slatiňany
Zástupce OV: Antonín Odvárka
2002 SLATIŇANY 2002 - PREMIÉRA SLATIŇANY, Výstava pro mladé filatelisty
27.9. - 20.10 2002
St. zámek Slatiňany
Zástupce OV: Antonín Odvárka
Předseda jury : M. Kalabza
Tajemník jury: A. Odvárka
cca 20 exponátů
Palmáre
2003 SLATIŇANY 2003, Dvouvýstava Premiéra i Junior pro mladé filatelisty
15. -17.11 2003
Spol. dům
P
ředs. OV: Antonín Odvárka
Rozsah: Junior - 9 exp.
               Premiéra - 9 exp.
Medaile: Junior - 6xVS, 1xS, 2xPS

                Premiéra - 2xS, 2xPS, 5xB
Palmáre
1972 SLAVKOV U BRNA 1972, Memento - výstava dokumentů z fašistických koncentr. táborů a věznic
1.9. - 30.11.
1957 SMRŽOVKA 1957, Výstava ke 40. výročí VŘSR
1960 SMRŽOVKA 1960, Propag. výstava pošt. známek
5/1960
900 návštěvníků
1961 SMRŽOVKA 1961, Propag. výstava pošt. známek
28.9. – 7.10.
Klubovna ZK
KF ZK ROH Skleněná bižuterie
Dospělí/mládež
1957 SOBĚSLAV 1957, Propagační výstava
15. – 22.9.
Městské muzeum v Soběslavi
Kroužek fil. ZK ROH LADA Soběslav
1955 SOBOTKA 1955, Propagační výstava pošt. známek
25. a 26. 12.
Budova bývalé Živnostenské banky
KF ZK ROH Fruta
1963 SOBRANCE 1963, Výstava známek a nálepek
23. – 26.5.
Příl. ruční razítko
1972 SOBRANCE 1972, Propag. výstava Sobranec
2. - 5.2.
Osvětový dům, KF 10-25 a KMF
Návštěva cca: 1000
1953 SOKOLOV 1953,Výstava pošt. známek filatelistů - horníků
1. - 15.2.
Ruční příl. razítko
1961 SOKOLOV 1961, Propagační výstava pošt. známek
30. 4. –
Hornický dům
KF ZK ROH HDB
1964 SOKOLOV 1964, Výstava sbírek mládeže
4.10.
KF Kulturního domu krajského výboru hornictví
1978 SOKOLOV 1978, Oblastní výstava mládeže
11. – 19.11.
Hornický dům kultury a techniky
Předseda OV: J. Jeřábek
Předseda jury: Ing. L. Brendl
Exponáty: 43
Výsledky: MS-3, VPS-3, MPS-4, VB-13, MB-14, PÚ-4
Ruční příl. razítko
1981 SOKOLOV 1981, Oblastní výstava pošt. známek
13. -21.6.
Sport. hala HDKT
Exponáty: 48
Výsledky: VS-2, MS-6, VPS-5, MPS-13, VB-9, MB-6, PÚ-4
Ruční příl. razítko
1987 SOKOLOV 1987, Krajská výstava pošt. známek - ZČ, St.Č
20. – 28.6.
Hornický dům kultury
KF 03-08
Zástupce OV: J. Makrot
Předseda jury: A. Dušek
Exponáty: 64 sout. (z toho 16 mládež) + 2 nesout.
Výsledky: MPZ-1, VS-10, MS-9, VPS-14, MPS-25, VB-7
Ruční příl. razítko
1947 SPIŠSKÁ NOVÁ VES 1947, I. podtatranská výstava poštovních známek
3. - 9.5.
Ruční příl. razítko
1977 STOD 1977/78 ?, Propagační
KMF Stod
1957 STRAKONICE 1957, Výstava pošt. známek
1959 STRAKONICE 1959, Výstava pošt. známek
5. – 7. 9.
KF ZK ROH ČZM
Předseda soudc. sboru: M. Müller
Exponátů: více než 60
Příležitostné ruční razítko
1961 STRAKONICE 1961, Jihočeská výstava pošt. známek
14. – 22.10.
Kult. dům ČZM
KF ZK ROH ČZM
Exponátů: 111 (z toho 8 zahr.), 1400 návštěvníků
Příležitostné ruční razítko
1967 STRAKONICE 1967, Výstava pošt. známek - 600let města
28.10. - 12.11.
Ruční příl. razítko
1975 STRAKONICE 1975, Okresní výstava pošt. známek
6. - 19.9.
Dům kultury
Předseda jury: Eduard Buchta
Exponáty: 31, rozsah 118 ploch
Výsledky: PS-3, MPS-6, B-11, MB-7, PÚ-4
1976 STRAKONICE 1976, Oblastní výstava poštovních známek
4. - 12.9.
Sokolovna
1979 STRAKONICE 1979, Mezistátní ČSSR - RSR
7. - 16.9.
Spol. dům TJ Fezko
KF 02-2
Předseda OV: Jaroslav Toupal
Tajemník OV: Josef Klaus
Předseda jury: Dr. P. Dič
Exponáty: 62 (z toho 24 z RSR)
1981 STRAKONICE 1981, Krajská výstava poštovních známek - JČ a SeČ
15. - 24. 5.
Spol. dům TJ Fezko
KF 02-02
Předseda jury: Dr. V. Bernášek
Exponáty: 67 sout. + 7 nesout.
Ruční příl. razítko, přítisky
1985 STRAKONICE 1985, Celostátní výstava poštovních známek Československo
25.5. – 2.6.
Spol. dům TJ Fezko
Pořadatel: KF 02-2
Předseda OV: Josef Štroub
Předseda jury: A. Dušek
Exponáty: 125 (z toho 15 mládež a 8 literatura)
Návštěva: 5 110
Ruční příl. razítko
1987 STRAKONICE 1987, Mezistátní výstava ČSSR-SSSR
2. – 11.10.
Spol. dům TJ Fezko
KF 02-02
Předseda OV: Josef Šroub
Tajemnice OV: D. Topinková
Předseda jury: A. Dušek
Exponáty: 37 sout. ( 18 ČSSR, 19 SSSR)
Ruční příl. razítko
2001 STRAKONICE 2001, Propagační výstava ke dvoustému padesátému výročí založení pošty
cca 30.7. - 5.8.
Budova hlavní pošty
Česká pošta a klub filatelistů ve Strakonicích
Zástupce OV: Pavel Hankovec
Ruční příl. razítko
1992 STRÁŽNICE 1992, Filatelistická výstava J.A. Komenský
27.7. - 2.8.
KD Strážničan
Předseda OV: V. Hasala
Předseda jury: E. Müller
Exponáty: 11
Příl. VO
1971 STRUNKOVICE NAD BLATNICÍ 1971, Propagační výstava pošt. známek
7. - 14.8.
KF 02-28
Rozsah: 25 ploch
1937 STŘEKOV 1937, Výstava poštovních známek
17.10.
1959 STŘÍBRO 1959, Propag. výst. pošt. známek
1.– 10.2.
Budova zvláštní školy
KF ZK ROH Rudných dolů a KF Osvětové besedy
1960 STŘÍBRO 1960, Výstava pošt. známek
6. – 16. 11.
Sál požární zbrojnice
KF ZK ROH Geologický průzkum
150 výstavních ploch, 800 návštěvníků
Přílež. ruční razítko
1957 STUDENKA-BUTOVICE, Výstava ke 40. výročí VŘSR
1963 STUDÉNKA 1963, Prop. výstava pošt. známek
6/1963
KF ZK ROH Studénka
800 návštěvníků
1940 SUŠICE 1940, Výstava pošt. známek
- 30.9.1940 –
Ruční příl. razítko
1946 SUŠICE 1946, Výstava pošt. známek
1950 SUŠICE 1950, II. výstava pošt. známek (JČ a ZČ kraj)
22. - 30.10.
ZK Solo
Národní spolek sběratelů pošt. známek
Ruční příl. razítko
1976 SUŠICE 1976, Krajská výstava pošt. známek
4. - 12.9.
Hotel Pod stráží
KF 03-09
Předseda jury: Ing. J. Sůva
Exponáty: 57 (z toho 18 mládež) /139 rámů
Výsledky: VS-3, MS-7, VPS-8, MPS-10, VB-15, MB-3
Ruční příl. razítko
1983 SUŠICE 1983, Oblastní výstava mladých filatelistů
27. 8. – 11.9.
Posádkový dům armády
KF 03-09
Exponáty: 52 sout.
Výsledky: VS-3, MS-5, VPS-8, MPS-9, B-13, MB-14
Návštěva: 950
Ruční příl. razítko
1987 SUŠICE 1987, Propagační výstava - filatelie, filumenie
22 exponátů
1989 SUŠICE 1989, Oblastní výstava pošt. známek
20. - 28.5.
KF 03-09
Zástupce OV: J. Váňa
Předseda jury: Ing. Milan Bokvaj
Exponáty: 37 (z toho 31 mládež)
Výsledky: PZ-1, VS-3, S-4, VPS-6, PS-17, VB-19, B-13, PÚ-2
Ruční příl. razítko
1994 SUŠICE 1994, Výstava pošt. známek mladých filatelistů
1946 SVIT 1946, Propagační filatelistická výstava
1977 SVIT 1977, I. propagační výstava poštovních známek
23.4. – 1.5.
Sdružený klub ROH
KF 10-06
Předseda OV: Ing. Š. Vitkay
Exponáty: 25 sout (z toho 7 mládež)
Návštěva: 700 osob
1981 SVIT 1981, Krajská výstava pošt. známek
25.4. – 3.5.1981
SPŠ M.C. Sklodowské
KF 10-06
Předseda OV: Ing. Ivan Diačik
Předseda jury: dipl. tech. Štefan Plško
Větroňový let, ruční příl. razítko
1983 SVIT 1983, Výstava pošt. známek MODERNA
1984 SVIT 1984 - MODERNA, Národní výstava pošt. známek
19. – 27.5.
SPŠ chemická – Svit
KF 54-06
Předseda OV: Ing. I. Diačik
Předseda jury: Dr. S. Zrubec
Exponáty: 86 (z toho 31 mládež, 4 literatury)
Výsledky: MPZ-4, VS-13, MS-20, VPS-25, MPS-18, VB-2
Návštěva: 1200
Ruční příl. razítko
1958 SVITAVY 1958, I. okr. výstava pošt. známek
14. –22. 6.
Městský dvůr
KF Okr. domu osvěty
Exponáty: 32 1300 návštěvníků
Příl. ruční razítko
1959 SVITAVY 1959, Prop. výstava mládeže
21.6. – 25.6.
1100 návštěvníků
1959 SVITAVY 1959, Propag. výstava pošt. zn.
17. – 19. 1.
KF Okr. domu osvěty
400 návštěvníků
1961 SVITAVY 1961, Oblastní výstava pošt. známky
5. – 12. 11.
Městský dvůr
KF jednotného klubu pracujících ROH
Exponáty: 75 dospělí/ 22 mládež
Ruční příl. razítko
1964 SVITAVY 1964, Propag. výstava pošt. známek
13. – 23. 6.
KMF při ZDŠ
1972 SVITAVY 1972, Výstava Lety do vesmíru.
1976 SVITAVY 1976, Oblastní výstava pošt. zn. mladých filatelistů
21. - 30.5.
Okr. muzeum dělnického hnutí
1981 SVITAVY 1981, Oblastní výstava mládeže
25.9. - 11.10.
Muzeum dělnického hnutí
KF 05-78
Ruční příl. razítko
1981 SVITAVY 1981, Výstava pošt. známek ??
1982 SVITAVY 1982, Oblastní výstava pošt. známek a celostátní námětu Kosmos
1. – 10.10.
Hotel Městský dvůr
KF Svitavy, KNF SČSF a KNF Kosmos
Tajemník OV: Stanislav Sýkora
Předseda jury: Ing. J. Sůva
Exponáty: 64 (z toho 35 mladých)
Výsledky: S-6, MS-5, VPS-11, MPS-13, VB-14, MB-9
Ruční příl. razítko
1999 SVITAVY 1999 - MLADÉ SVITAVY 99, Celostátní výstava pošt. známek mladých filatelistů s mezinárodní účastí.
8.10 – 10.10.1999
Dům Nadace J. Plívy
Předseda OV: Pavel Ducháček
Tajemník OV: Stanislav Sýkora
Předseda jury: František Dvořáček
Pořadatel: KM SČF – KF 05-78, KMF 55-54 a KMF 55-56, Svitavy
Ëxponáty: kat. Z – 28
kat. A –18
kat. B – 4
kat. C – 6
kat. D – 1
Ostatní (zahraniční) exp.: 5
2x dopisnice s přít., ruční příl. razítko
1975 SVRATKA 1975, Propagační výstava (přenesená výstava z Buchtova kopce)
24.- 29.11.
ZK MARS
KF 06-58
Návštěva : 1000 osob
1983 ŠAĹA 1983, Mezistátní výstava pošt. známek SSR - USSR
23.9. – 2.10.
KD Chemik
KF 52-36
Předseda OV: Ing. I. Janík
Předseda jury: Dr. S. Zrubec
Exponáty: 68sout + 8 nesout. (32 z USSR)
Výsledky: VPZ-3, MPZ-9, VS-12, MS-20, VPS-12, MPS-6, VB-6
Ruční příl. razítko
1971 ŠAĹA 1971, Oblastní výstava pošt. známek
10. -15.9.
KF 08 95
Předseda OV: Ivan Janík
Exponáty: 30sout. + 4nesout
Ruční příl. razítko
1976 ŠAĽA 1976, Oblastní výstava pošt. známek
22. - 30.5.
KD ROH Dusľo
KF 08-95
Předseda OV: Ing. Ivan Janík
Předseda jury: Dr. Pavol Dič
Exponáty: více než 50 /160rámů
Ruční příl. razítko
1979 ŠAĽA 1979, Mezistátní výstava pošt. známek ČSSR - MLR
21. - 30.9.
DK ROH Chemik
KF 08-95
Předseda jury: Dr. S. Zrubec
Exponáty: přes 51
Výsledky: Z-3, PZ-11, S-16, PS-8, B-13
Ruční příl. razítko a obálky s přít.
1999 ŠLAPANICE U BRNA 1999, Alfons Mucha a poštovní známka
(ze sbírky R. Skalického)
9.7. – 1.8. 1999
Muzeum Šlapanice
KF A. Muchy
1960 ŠUMPERK 1960, Výstava   čs- sov. přátelství
1961 ŠUMPERK 1961, Výstava pošt. známek
12. – 19. 11.
Zákl. devítiletá škola
KF ZK ROH Závodu 1. pětiletky
2500 návštěvníků
1975 ŠUMPERK 1975, Oblastní výstava poštovních známek
24.4. - 10.5.
Vlastivědný ústav
KF 07-04
Předseda jury: prof. Angr
Exponáty: 64 (z toho 17 mládež)
Výsledky: VPZ-2, MPZ-2, VS-4, MS-5 a další
Návštěva: cca 3000 osob
Ruční příl. razítko
1976 ŠUMPERK 1976, Výstava pošt. známek
1982 ŠUMPERK 1982,Výstava pošt. známek a aerofilatelie
16. – 24.10.
DK ROH Pramet
KF 07-04
Předseda OV: V. Jirgl
Tajemník OV: Ladislav Ston
Předseda jury: A. Dušek
Exponáty: 74
Výsledky: PZ-2, MPZ-8, S-14, MS-14, PS-18, MPS-11, B-2
Ruční příl. razítko