VÝSTAVY OD "R/Ř"
1930 RAKOVNÍK 1930, Výstava pošt. známek
26. - 28.10.
Hostinec Na střelnici
K.Č.F. v Rakovníku a okolí
Ruční příl. razítko (černá/červená)
1963 RAKOVNÍK 1963, Propag. výstava pošt. známek
1.– 15. 9.
Dům osvětové besedy
Rozsah 108 rámů
Příl. ruční razítko
1981 RAKOVNÍK 1981, Oblastní výstava pošt. známek
5. - 13.9.
Dům osvěty
KF 01-07
Předseda jury: Josef Rathauský
Exponáty: 42sout. + 9 nesout.
Ruční příl. razítko
1957 RIMAVSKÁ SOBOTA 1957, Výstava pošt. známek
KF ZK ROH Spojené závody
1500 návštěvníků
1978 RIMAVSKÁ SOBOTA 1978, Oblastní výstava pošt. známek
28.10 – 5.11.
Předseda jury: Ladislav Króner
Exponáty: 50 (z toho 14 mládež)
Ruční příl. razítko
1984 RIMAVSKÁ SOBOTA 1984, Krajské výstava pošt. známek
20. – 28.10.
KD JZD Pokrok
KF 53-30
Předseda OV: Jozef Rafaj
Předseda jury: Dr. Pavol Diča
Exponáty: 91 (soutěžní 79, mládež 51)
Návštěva: 800
Ruční příl. razítko
1990 RIMAVSKÁ SOBOTA 1990, Krajská výstava pošt. známek
8. – 15. 9.
Měst. kult. středisko
KF 53-30
Tástupce OV: J. Mag
Předseda jury: JUDr. P. Diča
Exponáty: 102 (z toho 38 mládež)
Ruční příl. razítko
1957 ROKYCANY 1957, Propag. výstava
29. 9 – 1.10.
Lidový dům
Kroužek fil. ZK ROH OÚNZ
80 ploch, 700 návštěvníků
1962 ROKYCANY 1962, Výstava pošt. známek
7. – 10. 5.
Příl. ruční razítko
700 návštěvníků
1966 ROKYCANY 1966, Krajská výstava pošt. známek
21. - 27.5.
Sál ODK, střelnice v Rokycanech
KF 03-05
Ruční příl. razítko
1970 ROKYCANY 1970, Krajská výstava pošt. známek
13. - 21.6.
KF 03-5
Tajemník VV: Václav Folk
1971 ROKYCANY 1971, Propagační výstava pošt. známek
1982 ROKYCANY 1982, Krajská výstava pošt. známek- ZČ a Stř.Č
4. - 12.9.
ZK ROH
Předseda jury: Dr. Vl. Bernášek
Exponáty: 65 sout.
Výsledky: MPZ-2, VS-7, MS-7, VPS-15, MPS-26, B-8
Ruční příl. razítko
1995 ROUDNICE N. LABEM 1995, Propag. výstava pošt. známek
5. – 7. 5.
Kulturní a spol. středisko Říp
KF 04-42
Exponáty: 17
Výpl. otisk
1972 ROUDNICE NAD LABEM 1972, Propagační výstava pošt. známek
1.2.-29.2.
Hala České st. spořitelny
Rozsah: 40rámů
1977 ROUDNICE NAD LABEM 1977, Propagační výstava pošt. známek
19.9. - 28.10.
Exponáty: 24 (z toho 8 mládež)
1978 ROUDNICE NAD LABEM 1978, Propagační výstava
7.11 - 1.12.
Česká st. spořitelna
Exponáty: 30
1979 ROUDNICE NAD LABEM 1979, Oblastní výstava pošt. známek
1. -20.10.
1983 ROUDNICE NAD LABEM 1983, Oblastní výstava mladých filatelistů
29.10. – 5.11.
Spojené ZK ROG Říp a hala ČS a.s.
KF 04-42
Předseda jury: K. Tesařík
Exponáty: 53
Výsledky: S-1, MS-4, PS-4 a další
Návštěva: 4 975
Ruční příl. razítko
1988 ROUDNICE NAD LABEM 1988, Oblastní výstava mládeže - SeČ, VČ
6. - 15.5.
Hala Čs st. spořitelny a Sdruž. ZK ROH
Předseda jury: K. Tesařík
Exponáty: 56
Výsledky: S-5, MS-4, MPS-8 a další
Ruční příl. razítko
1992 ROUDNICE NAD LABEM 1992, Národní výstava pošt. známek
4. – 6.12.
Tyršův stadion
Pořadatel: KF 04-42
Zástupce OV: F. Baudiš
Exponáty: 58 sout.
Výsledky: 5xVPZ, 5xMPZ, 11xVS, 9xMS, 11xVPS, 9xMPS, 3xVB
cca 2000 návštěvníků
2x přítisk na celině, ruční příl. razítko
1996 ROUDNICE NAD LABEM 1996, Národní filatelistická výstava
26. – 28. 10.1996
Kult. a spol. středisko Říp
KF Roudnice
Předseda OV:František Baudis
Tajemník OV: Milan Ptáček
Předseda jury: Ing. Pavel Pitterman
Exponáty: 45 (32 soutěžních, 4 literatura, 9 mimosoutěžních)
Výsledky: 4 VPZ, 3 MPZ, 6 VS, 8 MS, 8 VPS, 5 MPS
Ruční příl. razítko, dopisnice s přítiskem
Palmare
2002 ROUDNICE NAD LABEM 2002, JUNIOR a PREMIÉRA, Mladežnická dvouvýstava
21. - 23.6. 2002
SOU Neklanov ul.
KF 04-42
Předseda KF: Fr. Baudis
Exp:    Junior - 17 exp.
           Premiéra - 35 exp.
Ruční příl. razítko
1994 ROVENSKO POD TROSKAMI 1994, Propag. výstava poštovních známek
23. – 25.9.
Radnice
Pořadatel: KF 05-92
Exponáty: 32 (z toho 2 mládež)
Návštěva: 1 100 osob
Přítisk na celině
2004 ROVENSKO POD TROSKAMI 2004, Známková a grafická tvorba M. Srba
14. - 21.8.2004
Základní škola
KF 05-92 Rovensko pod Troskami 
Zást. OV: Jaroslav Růžička
1957 ROZTOKY U PRAHY, Výstava pošt. známek
20. – 22. 4. 1957
Kroužek fil. Roztoky u Prahy
Sokolovna
1980 ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM 1980, Oblastní výstava pošt. známek
31.10. - 9.11.
Brdské muzeum
Předseda OV: Ing. Jaroslav Veselý
Předseda jury: Josef Rathauský
Exponáty: 55
Výsledky: S-2, MS-3, PS-7, MPS-11 a další
Ruční příl. razítko
1960 RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ 1960, Výstava pošt. známek
8. – 11. 5.
Prostory ČSM ve Rtyni
KF ZK ROH Dolu Z. Nejedlý
600 návštěvníků
1950 RUMBURK 1950, Výstava pošt. známek
19. 11.
Ruční příl. razítko
1957 RUMBURK 1957, Propag. výstava
23.,24. listopadu
Střední škola v Rumburku
Kroužek fil. ZK ROH OPK
1977 RUMBURK 1977, Propagační
4. – 6.11.
KF 04-43
Návštěva: 274 osob
1978 RUMBURK 1978, Propagační výstava
26. – 28.5.
KF 04-43
Vystavovatelů: 13
Návštěva: 320
1978 RUŽOMBEROK 1978, Propagační výstava
13. - 19.11.
KF 09-02
1980 RUŽOMBEROK 1980, I. Okresní výstava pošt. známek
10. - 24.2.
Liptovské muzeum
KF 09-02
Tajemník OV: Lubomír Adamčiak
Předseda jury: Š. Plško
Výsledky: uděleno 14 medailí
1982 RUŽOMBEROK 1982, Krajská výstava pošt. známek
3. – 17. 4.
Liptovské muzeum
KF 09-02
Předseda jury: JUDr. Pavol Diča
Exponáty: 59 (z toho 48 sout. a 20 mládež)
Ruční příl. razítko
1985 RUŽOMBEROK 1985, Propagační výstava pošz. známek
8. – 31.5.
Liptovské muzeum
KF 53-02
1986 RUŽOMBEROK 1986, Propagační výstava 25 let 1. člověka v kosmu
KF 53-12
11 vystavovatelů/42 panelů
1987 RUŽOMBEROK 1987, Krajská filatelistická výstava
13. – 27.9.
Liptovské muzeum
KF 53-02
Zástupce OV: L. Adamčiak
Předseda jury: JUDr. P. Diča
Exponáty: 67 sout. (z toho 26 mládež)
Ruční příl. razítko
1991 RUŽOMBEROK 1991- STREDNÉ SLOVENSKO, Filatelistická výst. k otevření hrobky A. Hlinky
7.9. – 22.9.
Liptovské muzeum a ZK OZ SCP
KF 53-02 aj.
Tajemník OV: Kamil Štekr
Exponáty: 67 (z toho 26 nesout., mládež 13)
Výsledky: MPZ-2, VS-2, MS-3, VPS-6, MPS-8, VB-8 a další
Ruční příl. razítko a příl. VO
1986 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU 1986, Oblastní výstava pošt. známek – VČ,St.Č
9. – 16.8.
Sdruž. klub ROH
KF 05-12
Předseda jury: Ing. J. Sůva
Exponáty: 40 (36 sout.)
Výsledky: S-2, MS-7, PS-5, MPS-5, B-14, MB-4
Návštěva: 900
Ruční příl. razítko