VÝSTAVY OD "P"
1925 PARDUBICE 1925, Výstava pošt. známek
Sokolovna
1928 PARDUBICE 1928, Výstava čs. pošt. známek
30.9. 4.10.
Městská výstavní síň u nádraží
K.Č.F. v Pardubicích
Ruční příl. razítko
1940 PARDUBICE 1940, Výstava poštovních známek
- 10.9.1940 –
Ruční příl. razítko
1947 PARDUBICE 1947, Jubilejní krajinská výstava poštovních známek k 25 letům KF Pardubice
22.6. - 29.6.
Předseda VV: L. Beneš
Jednatel VV: L. Cibulka
Ruční příl. razítko (2)
1955 PARDUBICE 1955, Propagační výstava pošt. známek
22. - 29.5.
Hotel Stalingrad
KF ZK ROH Chemoprojekt
1957 PARDUBICE 1957, Celostátní výstava mladých filatelistů
8. – 23. 6. 1957
Sportovní hala, Tyršovy sady
Předseda VV: Jan Buryška
Jednatel VV: František Urban
Předseda rozhodčího sboru: Jan Mrňák
Exponátů: 283
25 600 návštěvníků
Příl. známky (2), ruční příl. razítka (2), přílež. strojové raz.
1961 PARDUBICE 1961, Výstava pošt. známek
1964 PARDUBICE 1964, Výstava pošt. známek
10/64
1965 PARDUBICE 1965, Výstava pošt. známek
1967 PARDUBICE 1967, II. Celostátní výstava mladých filatelistů
3. - 13.6.
Hotel Grand
Exponáty: 119
Výsledky: 3xS, 17xPS, 35xB, 45xD
Příl. celin. obálka, ruční příl. razítka (2), příl. stroj. razítko, přeprava hist. automobilem
1971 PARDUBICE 1971, Propagační výstava pošt. známek
19. - 24.6.
Tajemník OV: Josef Franc
1973 PARDUBICE 1973, Klubová propag. výstava
10.-18.3.
KF Pardubice
Rozsah: 50 rámů
Návštěva: cca 1000
Ruční příl. razítko
1975 PARDUBICE 1975, Propagační
29.3. - 4.4.
KD ROH Pardubice Dukla
Ruční příl. razítko
1976 PARDUBICE 1976, Oblastní výstava poštovních známek mládeže
6. - 12.3.
ZDŠ Polabiny IV
1977 PARDUBICE 1977, Krajská výstava pošt. známek mládeže
25.5. – 5.6.
ZDŠ-Polabiny IV
Ruční příl. razítko
1980 PARDUBICE 1980, Krajská výstava mládeže – SeČ, JM, SM
31.5. – 8.6.
ZDŠ Polabiny IV
Předseda jury: Jan Trnka
Exponáty: 69
Výsledky: S-7, MS-6, VPS-16, MPS-22, VB-11, MB-7
Ruční příl. razítko
1984 PARDUBICE 1984, Výstava mládeže
červen
Předseda jury: Milosl. Kalabza
Exponáty: 24
1985 PARDUBICE 1985, Místní výstava mládeže
9.3.-
Předseda jury: Miloslav Kalabza
Exponáty: 18
1987 PARDUBICE 1987, Výstava " Poštovnictví na Pardubicku"
14.12.87 - 10.1.1988
PKO
Krajské muzeum, VČ komise PH a KF 100
2002 PARDUBICE 2002, Propagační výstava pošt. známek k 80. výročí KF v Pardubicích
4. - 6. 10. 2002
Evropský spolkový dům
KF Pardubice
ruční příl. razítko, dopisnice s přítiskem
1980 PARTIZÁNSKÉ 1980, Oblastní výstava pošt. známek
1. - 8.9.
1979 PASKOV 1979, Propagační Flóra Paskov
11. – 12.8.
Agitační středisko
KF 07-12 a ZO svazu ovocnářú a zahrádkářů
1963 PEČKY 1963, Propag. výstava pošt. známek
10. – 17. 3.
Radnice Pečky
KF ZK ROH TONA
Přes 1000 návštěvníků
1971 PEČKY 1971, Propagační výstava pošt. známek
1982 PEČKY 1982, Propagační výstava známek
1985 PEČKY 1985, Oblastní výstava pošt. známek – StČ, VČ
11. – 19.5.
ZK ROH
KF 01-64
Předseda OV: Dr. V. Ziegler
Předseda jury: Dr. Vl. Viklický
Exponáty: 51
1977 PIEŠŤANY 1977, Propagační výstava poštovních známek
17. - 25.9.
KF 08-11
Předseda OV: p. Komlóši
Předseda jury: Dr. P. Hallon
Exponáty: 29
1980 PIEŠŤANY 1980, Oblastní výstava poštovních známek
21. - 29.8.
Stř. zemědělská tech. škola
KF 08-11
Předseda jury: Dr. Pavol Hallon
Exponáty: 41
Ruční příl. razítko
1983 PIEŠŤANY 1983, Krajská filatelistická výstava – ZS, JM
3. – 11.9.
Kongres. hala Čs. st. lázní
Předseda OV: Fr. Doppler
Předseda jury: dipl. tech. Š. Plško
Exponáty: 59 (z toho 24 mládež)
Ruční příl. razítko
1932 PÍSEK 1932, Výstava pošt. známek
Klub českých filatelistů
1935 PÍSEK 1935, Výstava pošt. známek
Klub českých filatelistů
1940 PÍSEK 1940, Výstava poštovních známek
1941 PÍSEK 1941, Výstava poštovních známek
- 6.6. 1941 –
Rozsah: 150 rámů
Ruční příl. razítko
1948 PÍSEK 1948, "Sokol na čs. pošt. známkách a pošt. známkách slovanských států"
22.5. - 6.6.
Spořitelna
1972 PÍSEK 1972, Celostátní výstav spec. oborů
20.5 - 5.6.
Oblastní muzeum
Předseda OV: Josef Skala
Předseda jury: Josef Rathauský
Exponáty: 97
Návštěva: 3000
Ruční příl. razítko 2x, Celinová obálka
1974 PÍSEK 1974, Malé muzeum poštovní historie
KF 02-23
1975 PÍSEK 1975, Propagační výstava pošt. známek
1. - 18.5.
Ruční příl. razítko
1978 PÍSEK 1978, Oblastní výstava pošt. známek mladých filatelistů
18. – 24.6.
Okr. dům pionýrů a mládeže
Předseda jury: Ing. Lumír Brendl
Exponáty: 44
Výsledky: VS-1, MS-1, VPS-3, MPS – 6, B-312, PÚ-2
Ruční příl. razítko
1979 PÍSEK 1979 - DE PÍSEK, Propagační výstava pošt. známek
13. - 28.10.
Okr. muzeum
KF Písek a komise PH+C
Exponáty: 44
Ruční příl. razítko
1985 PLASY 1985, Oblastní výstava pošt. známek – ZČ, JM
27.4. – 9.5.
Zámecký sál
KF 03-13 Plzeň
Předseda jury: Ing. Pavel Pittermann
Exponáty: 66 .
Návštěva: cca 2000 osob
Příl. VO
1929 PLZEŇ 1929, Jubilejní výstava pošt. známek
1.- 8.9.
Měšťanská beseda
KF v Plzni
Exponáty: více než 18
Ruční příl. razítko
1951 PLZEŇ 1951, Krajská výstava pošt. známek
24.2. - 7.3.
Klub filatelistů Škoda Plzeň
Ruční příl. razítko
1959 PLZEŇ 1959, II. celostátní výstava pošt. zn. strojařů
2. –17. 5.
Záv. klub stavařů
Příl. ruční razítko. příl. raz. strojové
1959 PLZEŇ 1959, Výstava ke dni čs. pošt. známky
1961 PLZEŇ 1961, II. čs. – něm. výstava
17. – 25.6.
Záv. klub ZVIL
Odbor filatelistů závodu V.I.L.
Exponáty: 60 exp. čs – 17 exp. NDR
Příl. ruční razítko
1961 PLZEŇ 1961, Výstava pošt. známek
17. – 26. 6.
Ruční příl. razítko
1964 PLZEŇ 1964, Krajská výstava pošt. známek ze sbírek ml. filatelistů s mezin. účastí
Západočeské muzeum Plzeň
KMF a KF Závodů V.I.L.
1967 PLZEŇ 1967, Výstava pošt. známek
3. - 13. 6.
Ruční příl. razítko
1971 PLZEŇ 1971, Propagační výstava pošt. známek
1973 PLZEŇ 1973, Družební Plzeň-Rosswein
17.-26.6.
Kult. sál ZK ROH n.p. Škoda
Exponáty: 52
Ruční příl. razítko
1975 PLZEŇ 1975, Propagační výstava pošt. známek
3. - 12.3.
Exponáty: 32 (z toho 12 mládež)
1976 PLZEŇ 1976, Výstava Člověk a volný čas"
9. - 17.10.
Výstaviště - expozice filatelie
1977 PLZEŇ 1977, Mezistátní ČSSR – NDR
25.6. – 3.7.
ZK ROH ŠKODA Plzeň
Předseda OV: Karel Pech
Předseda jury: Josef Rathauský
Exponáty: 84 (z toho 14 mládež)/ 460 ploch
Výsledky: VPZ-2, MPZ-10, VS- 15, MS-14, VPS-15, MPS-12 a další
Ruční příl. razítko
1980 PLZEŇ 1980 - JUNIORSOCFILEX, Mezinárodní výstava mládeže
29.8. – 7.9.
Předseda jury: Dr. Fr. Švarc
Exponáty: 99
Výsledky: PZ-11, S-24, PS-30, B-24
Ruční příl. razítko
1982 PLZEŇ 1982 - HIPOFILA, Krajská výstava pošt. známek
1. – 10. 10.
PKO v Prešově
KF 54-02
Ruční příl. razítko
1982 PLZEŇ 1982, Oblastní výstava mladých filatelistů
12. – 20.6.
Obv. DpaM
Předseda OV: Karel Pech
Předseda jury: Ing. L. Brendl
Exponáty: 35 sout.
Výsledky: MS-1, VPS-2, MPS-5, a další, N-3
Ruční příl. razítko
1984 PLZEŇ 1984 – MLADÁ PLZEŇ, Oblastní výstava poštovních známek mladých filatelistů
16. – 24.6.
Obv. dům pionýrů a mládeže
Pořadatel: KF 03-13 a KMF 53-14 a 53-39
Vedení OV: Karel Pech a Stan. Bořík
Předseda jury: Ing. L. Brendl
Exponáty: 45 (z toho 15 prvovstavovatelů)
Výsledky: MPZ-1, MS-6, VPS-8, MPS-8, VB-16, MB-5, PÚ-2
Návštěva: 1270
Ruční příl. razítko
1990 PLZEŇ 1990, Propagační výstava „Americká armáda v Plzni“
1995 PLZEŇ 1995, Národní filatelistická výstava
6. – 8.5.
Prostory Britské rady v Plzni
Pořadatel SČF
Exponátů 136 (z toho 73 literatura)
Výsledky: 3x VPZ, 8x MPZ, 2x Z
1997 PLZEŇ 1997, Výstava Encyklopedie světa (ze sbírek J. Doktora)
Výstava cca 300 listů (mj. s filatelistickými materiály)
17.4 - 20.5.
Národopisné muzeum Plzeňsko
1998 PLZEŇ 1998, Výstava známkové a volné grafiky V. Fajta
3.12.1998 - 24.1.1999
Galerie 13
1999 PLZEŇ 1999, Propag. výstava k 80 letům KF
2000 PLZEŇ 2000, Propag. výstava " Polní pošta US  armády v jihozápadních Čechách "
2004 PLZEŇ 2004, Propag. k 85 letům KF v Plzni
21.8. - 19.9. 2004
Galerie 21
1957 PODĚBRADY 1957, Propag. výstava
6. – 28.10.
Zámek v Poděbradech
Kroužek fil. ZK ROH Poděbradské sklárny
1963 PODĚBRADY 1963, Okresní výstava pošt. známek
23. – 30.6.
Hloškova vila
Příl. ruční razítko
1969 PODĚBRADY 1969, Oblastní výstava pošt. známek
23. 8. - 7.9.
KF 01-2
Předseda jury: Ing. L. Dvořáček
Exponáty: přes 70
Ruční příl. razítko
1971 PODĚBRADY 1971, Výstava pošt. známek
22.5.-30.5.
Tajemník OV: Antonín Janák
Ruční příl. razítko
1972 PODĚBRADY 1972, Námětová výstava pošt. známek s mezin. účastí - zdravotnictví a Červ. kříž
1. - 16.7.
Výst. síň ČS st. lázně
KF S.K. Neumanna (01-2)
Předseda OV: Ladislav Hegr
Exponáty: 58 (z toho 29 mládež)
Účast: NDR, MLR, PLR, RSR, SSSR
Ruční příl. razítko
1974 PODĚBRADY 1974, Propagační výstava pošt. známek
září - řijen
1960 POLIČKA 1960, Výstava pošt. známek
5. – 12. 6.
Okresní muzeum
KF Osvětové besedy
1956 PORUBA U OSTRAVY 1956, Propagační výstava
16. – 24. 6.
Kroužek fil. Osvětové besedy
300 návštěvníků
1959 POVAŽSKÁ BYSTRICA 1959, Prop. výstava pošt. známek
10. 1. –
ZK Odborového domu
1987 POVÁŽSKÁ BYSTRICA 1987, Oblastní filatelistická výstava
3. –8.6.
KF 53-15
Ruční příl. razítko
1989 POVÁŽSKÁ BYSTRICA 1989, Výstava nových exponátů
12. - 19.3.
Okr. DpaM
Předseda OV: M. Peterka
Předseda jury: Dr. S. Zrubec
Exponáty: 144 (z toho 107 mládež)
Výsledky: MPZ-1, VS-8, MS-11, VPS-21, MPS-37, VB-36, MB-24
Ruční příl. razítko
1914 PRAHA 1914 – Národopisná výstava českoslovanská v Praze
Vystaven exponát ČKF
1914 PRAHA 1914, Výstavka českých filatelistů
31.5. – 2. 6. 1914
Hotel Zlatá husa, Václavské nám.
Pořadatel: Klub českých filatelistů v Praze
Celkem 19 vystavovatelů - 23 exponátů
Bylo zřízeno i žákovské oddělení se třemi exponáty.
Medaile: 2 x zl., 6 x stř., 7 x br.
I. cena V. Brož - Staré Rakouskoa Itálie.
Návštěva: 1 500
1927 PRAHA 1927, Jubilejní výstava známek Klubu českých filatelistů
25.9. - 2.10.
Ústav pro zvelebování živností v Praze
K.Č.F. v Praze
Exponáty: 65
Návštěvnost: cca 3000 osob
Ruční příl. razítko (2x) barva černá/červená, příl. VO, R-nál. příležitostná, příl. stroj. razítko
1932 PRAHA 1932, Sletová filatelistická výstava
18.6. - 10.7.
Filatelistická expozice se vztahem k Sokolstvu.
1934 PRAHA 1934, Výstava pošt. známek
9.- 10. 2.
Spolek neodvislých
1935 PRAHA 1935, Propag. výstava pošt. známek
8. a 10. 3.
Spolek neodvislých filatelistů
1935 PRAHA 1935, Propag. výstava pošt. známek Sdružení českých filatelistů v Žižkově.
26. - 28.10.
1936 PRAHA 1936, Filatelistická výstava Mánesa
15. -31.10.
1938 PRAGA 1938, Mezinárodní výstava poštovních známek
26.6. – 4.7.1938
Národní dům na Vinohradech, Hasičský dům a Dům zemědělské osvěty
Pořadatel: Ústředí čs. filatelistů a Deutscher Philatelisten Verband in der Tschechoslovakei
Exponáty: 513 (více než 60% zahraničních a 16 exp. mládeže)
Výsledky: 12xVZ, 30xMZ, 3xVS, 88xMS, 87xB
Nejvyšší ocenění: W.S.Alfieris – Řecké známky 1831-1886
Náklady na výstavu: přes 1 300 000 Kč
Aršík, pohlednice, ruční příl. razítka (5), příl. razítko strojové (12 pošt)
Náklady: 1 359 322 (příjmy) - 1 403 792 (výdaje) = - 44 471 (ztráta)
1940 PRAHA 1940, Výstava "Poštovní známky 1840 - 1940"
1940 PRAHA 1940, II. výstava Národního spolku sběratelů
1947 PRAHA 1947, Výstava "Vývoj švýcarské poštovní známky 1943-1946"
24.2. - 10.3.
UMPRUM
Čs. pošta a švýcarská pošta
Ruční příl. razítko
1948 PRAHA 1948, Výstava 30 let čs. pošt. známky
18.12. -
Ministerstvo pošt
Návštěva: cca 10 000
1948 PRAHA 1948, Výstava 30 let čs. známky
11. - 19.12.
Ústředí čs. filatelistických spolků
Slovanský dům
Předseda VV: Mg. Ph. Jan Halla
Ruční příl. razítka (2)
1948 PRAHA 1948, Výstava pošt. známek
23.5.
Restaurace ve Smetanových sadech
Sdružení českých filatelistů
1950 PRAHA 1950, Celostátní výstava poštovních známek
28.10 - 5.11.
Dům U Hybernů a Obecní dům hl. města Prahy
Předseda VV: Václav Matura
Místopředseda VV: Míla Boušek
Např. třída kolektivních exponátů předvedla 48 položek
Návštěva: 73 000 osob
Příl. známky (6x, 1 ZVTL), aršík, R-nál. příl., ruční příl. razítka, příl. raz. strojové
1951 PRAHA 1951, I. výstava poštovních známek ROH
17. - 25.11.
Místnosti ZK ROH
Fil. odbor ZK ROH Škodovy závody Praha
Místnosti ZK
Ruční příl. razítko
1952 PRAHA - KOBYLISY 1952, Výstava pošt. známek mládeže
19. - 20.4.
Škola Praha VIII
Fil. kroužek ZK ROH vozovna Kobylisy
Předseda VV: R. Míča
Exponáty: 30 exp. / 40 ploch
1952 PRAHA 1952, Propagační výstava
2. - 7.9.
KF ZK ROH Tesla Karlín
1953 PRAHA 1953, Výstava maďarských poštovních známek
9.12. - 6.1.1954
Výstavní síň maďarské kultury
Ruční příl. razítko
1953 PRAHA 1953, Výstava pošt. známek
14. - 17.5.
Závodní klub
KF ZK ROH Stalingrad
1954 PRAHA 1954, Propagační výstava poštovních známek
Ústředí ČSF a výstavní výbor Praga 1955
Hala pošty Praha 1
1955 PRAGA 1955, Mezinárodní výstava poštovních známek
10. – 25.9.
Slovanský ostrov. výstavní síň Mánes
Předseda VV: Fr. Smolík
Tajemník VV: Karel Basika
Předseda jury: Lucien Berthelot (předseda FIP)
Exponáty: 320 (cca 30% zahraničních)
Počet zemí: 16
Návštěvnost: 102 000 osob
Výstavní aršík (o pěti známkách), příl. dopisnice (1), ruční příležitostná razítka (3), strojové příl. razítko
(2pošty), R-nál. příležitostná , dostavníková pošta
1956 PRAHA 1956, Propag. výstava
28.1. – 18.2.
Žižkovské divadlo LUT
Kroužek fil. OB Praha 11
1956 PRAHA 1956, Výstava ke Dni čs. známky
15. – 23. 12.
Budova ÚRO Praha
Kroužek fil. ZK ROH ÚRO
Ruční příl. razítko
1956 PRAHA 1956, Výstava ke Dni čs. známky
15. – 18.12
budova ministerstva paliv v Praze
Pořadatel: kroužek ZK ROH ministerstva paliv
Ruční příl. razítko
1957 PRAHA 1957, Výstavka ke dni čs. známky
1597 PRAHA 1957, Výstava pošt. známek SSSR
1597 PRAHA 1597, Výstava ke 40. výročí VŘSR
1958 PRAHA 1958, Propag. výstava pošt. známek
10. – 17. 11.
Budova Min. zahr. věcí
KF ZK ROH MZV
1958 PRAHA 1958, Propag. výstava pošt. známek
13. – 22. 11.
Budova MZO
KF ZK ROH MZO
1958 PRAHA 1958, Výstava spoj. techniky a pošt. známek
20.6.- 10.7.
Dům kultury spojařů (Radiopalác)
Rozsah přes 100 rámů
15 000 návštěvníků
1959 PRAHA 1959, Krajská výstava pošt. známek
18.12.- 28.12.
Ústřední kult. dům dopravy a spojů
KF ZK ROH MZO a výsadních spol.
Předseda VV: Kvasnička
Dospělí i mládež
Příl. ruční razítko
1959 PRAHA 1959 -   LIBEŇ, Výstava pošt. známek
10.10.
ZK ROH pošta Praha 10
KF ZK ROH obv. pošt. úřadu Praha 10
Exponátů: 39 exp.
Dospělí i mládež
1959 PRAHA 1959, Výstava pošt. známek
1960 PRAHA 1960, II. prop.výstava pošt. známek
13. – 22. 11.
Ústřední dům pionýrů a mládeže
KF ZK ROH MZO
Dospělí/mládež
Přílež. ruční razítko
1960 PRAHA 1960, Propag. výstava pošt. známek
20. – 24. 4.
Budova 28. osmiletky
Dospělí i mládež
KF Osvětové besedy
1960 PRAHA 1960, Propag. výstava pošt. známek
19. – 21. 10.
KF ZK ROH Chemapol
1960 PRAHA 1960, Propagační výstava pošt. známek
16. – 25. 11.
KF ZK ROH St. banky čs.
1961 PRAHA 1961,Výstava pošt. známek mládeže
1961 PRAHA 1961, Výstava pošt. známek
22. – 23.4.
KMF a KF Chirana
1961 PRAHA 1961,Výstava čs. pošt. známek
20.5. – 6. 6.
Budova PZO Strojexport
1962 PRAGA 1962, Světová výstava poštovních známek
18.8. – 2.9.1962
Průmyslový a Bruselský pavilon PKOJF
Předseda VV: Juraj Maňák
Tajemník VV: Miloslav Protivenský
Předseda jury: Lucien Berthelot
Exponáty: 933; 6500 ploch
Počet zemí: 85
Návštěvnost: 283 000 osob
Výsledky: 14xZ, 70xPZ, 15xS, 100xPS, 191xB , 253x diplom
Příl. známky (23, 1x ZVTL), aršík, příl. celin. obálka, aerogram, celinová pohlednice (8), pigeongram, 9x
příl. ruční razítko, příl. raz. strojové (2pošty), R-nál. příležitostná
Výstavní vrtulníková a dostavníková pošta
1962 PRAHA 1962, Propagační žákovská výstava pošt. známek
9. –16.12.
Klubovna ZDŠ Praha Bubeneč
KF při Kult. středisku ONV
3000 návštěvníků
1962 PRAHA 1962, Výstava pošt. známek
21.11.
KF ZK ROH Průmyslové sklo
1963 PRAHA 1963, Výstava pošt. známek mládeže
1.– 2. 6.
KMF ZDŠ Braník, KF ZK ROH SBČS
1963 PRAHA 1963, Propag. výstava pošt. známek
9. 6. – 14.6.
Sál Maďarské kultury
KF ZV ROH Min. zahr. obchodu
1963 PRAHA 1963, Propag. výstava pošt. známek
18. – 28.10.
Dům čs. dětí – Pražský hrad
Pořadatelé: ÚSS, Poštovní muzeum, ÚČSF, KF při kult. středisku
1963 PRAHA 1963, Propagační výstavka žáků ZDŠ
31.5.-3.6.
Sokolovna v Krči
KF ZK ROH Chirana
1963 PRAHA 1963, Výstava známkové tvorby Maxe Švabinského
5.12. 63 – 5.1.1964
Výstavní síň Hollar
Příl. ruční razítko
1964 PRAHA 1964
BRATISLAVA 1964, 14.2. – 8.3., Slovenská pedagogická škola
Nejlepší čs. známka v r. 1963
1964 PRAHA 1964, Propag. výstava pošt. známek
16. – 21. 6.
Ústř. dům pionýrů a mládeže
KF ZV ROH MZO
1964 PRAHA 1964, Výstava pošt. známek PLR
22.9. -
Kulturní středisko PLR
Rozsah 40 panelů
1965 PRAHA 1965, Propagační "Nejlepší čs. známka 1964"
18.1 -
Galerie na Karlově nám.
1965 PRAHA 1965, Výstava pošt. známek
19.1. – 27.2.
Dům dětí.
Ruční příl. razítko
1965 PRAHA 1965, Výstava pošt. známek
20. 9. -
Polské kult. středisko
1966 PRAHA 1966, "Vietnam není sám"; Výstava pošt. známek
15. - 27. 11.
Celinová dopisnice, ruční příl. razítko
1966 PRAHA 1966, I. Krajská výstava specializovaných oborů SČSF
16. 12. - 20.12.
Exponáty : 96
Návštěva: 2000 osob
Příl. celin. obálka, ruční příl. razítko, příl. razítko strojové
1966 PRAHA 1966, I. výstava známek mladých filatelistů
1.- 12.6.
Obecní dům
KF 00-4
Tajemník VV: L. Buček
Exponáty: 119 (105 soutěžních)
Ruční příl. razítko
1966 PRAHA 1966, Propag. výstava pošt. známek
25. - 26.5.
KF 00-19 při ÚRO
1966 PRAHA 1966, Propagační výstava mládeže
2/66
Dům dětí a mládeže
1966 PRAHA 1966, Výstava pošt- známek OSN
9. - 10.9.
Příl. ruční raz.
1966 PRAHA 1966, Výstava specializovaných oborů
15. - 20.12.
Ruční příl. razítko, příl. stroj. razítko
1967 PRAHA 1967, Celostátní výstava čs. známka
9. – 18. 12. 1967
Sjezdový palác PKOJF
Pořadatel: ÚV SČSF – KF 00-1 Praha
Předseda OV: Prof. Dr. Ing. Rudolf Gilbert
Tajemník OV: Karel Basika
Předseda soudc. sboru: Jan Mrňák
Exponáty: 76
Výsledky: 3xPZ, 15xS, 32xPS, 15xB
Příl. celin. obálka, ruční příl. razítko, razítko příl. strojové
1967 PRAHA 1967, Nesoutěžní výstava Praha - Moskva
9. 12. - 18.12.
PKOJF Praha
Exponáty: 38
Ruční příl. razítko
1967 PRAHA 1967, Výstava k 50. výročí VŘSR
1967 PRAHA 1967, Výst. pošt. známek
1968 PRAGA 1968, Světová výstava poštovních známek
22.6. – 7.7.1968
Průmyslový palác, Sportovní hala (PKOJF), palác U Hybernů
Předseda OV: Jaroslav Zavřel
Tajemník OV: Milan Eichler
Předseda jury: Ing. Ladislav Dvořáček
Exponáty: 1171; 10 000 ploch (z toho 174 mládež)
Výsledky: 28xVZ, 38xMZ, 109xPZ, 211xS, 260xPS, 317xB, 109xPotvr.
Návštěvnost: 345 000 osob
Náklady: 24 mil. Kč
Příl. známky (23), aršík, příl. celin. obálka, aerogramy (2), příl. dopisnice (16), zn. sešitky
Výstavní vrtulníková a dostavníková pošta, výstavní balonové lety (4 – startér Nobile, Běhounek aj.),
ruční příl. razítka (cca 18), příl. raz. strojová (15 pošt), R-nál. příležitostná
1968 PRAHA 1968, Výstava 50 let čs. známky
12/68
Muzeum K. Gottwalda
1970 PRAHA 1970, Propag. výstava pošt. známek
15. a 16. 4.
Výstavní síň MV SČSF
1970 PRAHA 1970, Propagační výstava pošt. zn. OSN
22. 10. -
Klub školství a kultury
1971 PRAHA 1971, Výstava
14. - 21.5.
Slovanský dům
Ministerstvo spojů a Poštovní muzeum
1971 PRAHA 1971, Výstava pošt. známek
květen
Výst. síň SČSP
MV SČF aSČSP
Tajemník OV: Ing. Fr. Rada
Ruční příl. razítko
1971 PRAHA 1971, Výstava pošt. známek
červenec
Polské kult. středisko
1971 PRAHA 1971, Výstava sovětských pošt. známek
24.2. -2.3.
Klub ÚV KSČ
Ruční příl. razítko
1972 PRAHA 1972 - LENINIÁNA, Propagační výstava pošt. známek
20.4.-5.5.
Dům sov. vědy a kultury
SČSP a SČF
1972 PRAHA 1972, Obvodní výstava pošt. známek
duben
Obv. KD Praha 9
1972 PRAHA 1972, Výstava sovětské známky
2.-25.11.
Dům sovětské vědy a kultury
POFIS, SČF, ARTIA a SČSP
Ruční příl. razítko
1973 PRAHA 1973, 2. obvodní výstava ml. filatelistů
24.4.-10.5.
Obv. kult. dům Praha 9 a ZDŠ Letňany
Exponáty: 50
Výsledky: VPS-7, MPS-11, VB-22, MB-7
1974 PRAHA 1974, Jubilejní výstava 55 let. čs. známky
8. – 24.2.
Výstavní síň ÚLUV
MV SČF, komise čs. známky
Předseda OV: Václav Mitáček
Předseda jury: Dr. Vl. Bernášek
Rozsah: 240 ploch
Návštěva: přes 8000
Příl. celin. obálka, příl. ruční razítko
1974 PRAHA 1974, Oblastní výstava mládeže
19.5. - 25.5.
ZDŠ Praha Kobylisy
Předseda jury: Dr. Fr. Švarc
Exponáty: 33
Výsledky: VPS-2, MPD-4, BV-17,MB-10
Návštěva: cca 1000 osob
1974 PRAHA 1974, Výstava pošt. známek Polské lidové republiky 1944 - 1974
29.11.
1975 PRAHA 1975 - tématická výstava " Zdraví a mládí" - mezinárodní účast
30. 8. – 7.9.
Sál Metro - KD hl. města Prahy
Předseda OV: MUDr. Vl. Viklický
Tajemník OV: Ing. J. Česák
Předseda jury: Dr. František Švarc
210 výst. ploch, dospělí i mládež (22exp. mládeže)
1975 PRAHA 1975 - Třicet šťastných let
14. - 31.1.
Dům sovětské vědy a kultury
SČF, SČSP aj.
Dospělí i mládež
Ruční příl. razítko
1975 PRAHA 1975, Celostátní výstava pošt. známek
21. – 29. 6.
Sál Metro - KD hl. města Prahy
Předseda OV: Josef Jandouš
Exponáty: 25 dosp. a 25 mládež, 210 výst. ploch
Ruční příl. razítko
1975 PRAHA 1975, Propagační výstava pošt. známek
6.5.
Budova Výstavby hl. města Prahy
KF 00-65
1976 PRAHA 1976 - PRAHA KOBYLISY 76, Oblastní výstava mládeže
20. - 25.4.
ZDŠ v Kobylisích
Exponáty: 73
Návštěvnost: 712
1976 PRAHA - SOCFILEX 1976 Praha, Mezinárodní výstava poštovních známek soc. států
7.5. - 16.5.
Palác u Hybernů
Předseda jury: Ing. J. Sůva
Exponáty: 12 pošt. správ, 80 vystavovatelů/10 zemí, 92 exponátů
Výsledky: Z-2, PZ-8, S-16, PS-20, B-18
Ruční příl. razítko (6x), strojové příl. razítko
1976 PRAHA 1976 (Praha - Krč), Propagační výstava
15. - 21.5. (5 panelů)
a 3. - 9.11. (30 ploch)
KF 00-146 Akademia
1976 PRAHA 1976 (Praha 6), Propagační výstava
28.10. - 12.11.
Vstupní hala n.p. Laboratorní sklo
KF 00-107 a 00-65
1976 PRAHA 1976, Oblastní výstava pošt. známek
29.10. – 7.11.
Náprstkovo muzeum
Předseda OV: I. Žák
Tajemník OV: V. Kalvoda
Předseda jury: Dr. Vl. Bernášek
Exponáty: 57 (36 dosp. + 21 mládež)
Výsledky: VS-5, MS-9, VPS-11 a další
Ruční příl. razítko
1977 PRAHA 1977, Městská výstava
28.10 – 6.11.
Náprstkovo muzeum
KF 00-01
Předseda OV: Josef Kloucal
Předseda jury: Dr. Vl. Bernášek
Exponáty: 61 (z toho 26 mládež)
Výsledky: VPZ-1, MPZ-3, VS- 10, MS-9, VPS-7, MPS-11, VB-13, MB-7
Ruční příl. razítko
1977 PRAHA 1977, Oblastní výstava pošt. známek mládeže
23.4. - 1.5.
Obv. KD Severka, Praha 8
Předseda OV: Ing. Bohumír Bauer
Exponáty: 79
Výsledky: MS-3, VPS-4, MPS-14 a další
Ruční příl. razítko
1977 PRAHA 1977, Propagační výstava
5. –12.12.
KF 00-146
Rozsah. 25 panelů
1977 PRAHA 1977, Propagační výstava poštovních známek
únor
Budova Výstavby hl. města Prahy
KF 00-65
Předseda OV: Ing. Jar. Kolman
Předseda jury: Ing. Jan Karásek
Exponáty: 58 sout (z toho 9 mládež) a 10 nesout.
Příl. dopisnice, ruční příl. razítko
1977 PRAHA 1977, Výstava grafiky a známek Bedřicha Housy
5. - 20.5.
Ruční příl. razítko
1977 PRAHA 1977, Výstava pošt. známek mládeže
6.12.
ZDŠ-Praha Vysočany
KMF 50-11, 50-15
Předseda jury: Dr. Miloslav Frömer
1978 PRAGA 1978, Světová výstava poštovních známek
8. – 17.9.1978
Průmyslový palác, Bruselský pavilon (PKOJF), palác U Hybernů a Jízdárna pražského hradu
Předseda jury: Ing. Ladislav Dvořáček
Exponáty: 1155 soutěžních (137 čs. exponátů), 250 exp. literatury, 143 exp. poštovních správ
Návštěvnost: 336 000 osob
Náklady na výstavu: 43 mil. Kč
Příl. známky (49+8ZVTL), aršíky (3), příl. celin. obálky (5), příl. dopisnice (7), zn. sešitky
Výstavní balonové lety, vrtulníkový let, ruční příl. razítka, Strojové příl. razítko (3)
1978 PRAHA 1978 - POŽÁROFILA, Propagační výstava pošt. známek
23. – 25.6.
Raisův sál UKDŽ
KF 08-40 Levice
1978 PRAHA 1978, Oblastní výstava pošt. známek mladých filatelistů
15. – 30. 4.
KD Praha 8
Předseda jury: Dr. Miloslav Frömer
Exponáty: 72
Výsledky: MS-2, VPS-1, MPS-14 a další
Ruční příl. razítko
1978 PRAHA 1978, Specializ. klubová výstava sběratelů perfinů
23.2. – 6.3.
Budova VHMP
KF 00-65
1979 PRAHA 1979 - ZDRAVÍ A MLÁDÍ, Námětová výstava pošt. známek
13. - 19.6.
KD Hl. města Prahy - Slovanský ostrov
KF 00-34
Předseda jury: Ing. J. Sůva
Exponáty: 56 (z toho 17 mládeže)
1979 PRAHA 1979, Oblastní výstava a výstava mládeže
26.10. - 4.11.
KD Na severce a KD Rokoska
KF 00-06
1979 PRAHA 1979, Propagační výstava
24.4.
Budova KOOSPOL
KF 00-33
1980 PRAHA 1980 - POŽÁROFILA, Propagační
Budova KOOSPOL
KF KOOSPOL
1980 PRAHA 1980, Národní námětová výstava známek
25.10. - 2.11.
Palác Kotva
KF Slovan
Předseda OV: Ivo Žák
Tajemník OV: Bedřich Polák
Předseda jury: MUDr. V. Viklický
Exponáty: 77 (z toho 7 mládež a 16 literatura)/ 340 ploch
Výsledky: PZ-2, MPZ-4, S-11, MS-11, PS-21, MPS-20,B-8
Ruční příl. razítko
1980 PRAHA 1980, Oblastní výstava mládeže
16. – 25.5.
1980 PRAHA 1980, Propagační výstava filatelistických exotů
5. - 15.5.
Budova VHMP (Výstavby hl. města Prahy)
KF 00-65
1980 PRAHA 1980, Propagační výstava maďarských známek
28.2. -
Maďarské kult. středisko
Maď. kult. středisko a SČF
1981 PRAHA 1981, Oblastní výstava mládeže
30.4. - 10.5.
Ruční příl. razítko
1981 PRAHA 1981, Oblastní výstava pošt. známek
7.11. - 15.11.
Muzeum SNB
KF 00-35
Předseda OV: p. Široký
Předseda jury: Josef Rathauský
Exponáty: 44 (z toho 6 nesout a 17 mládeže)
Výsledky: VS-5, MS-2, VPS-6, MPS-7, VB-8, MB-8, PÚ-2
Návštěva: 7000 ososb
Vrtulníkový let, ruční příl. razítko
1981 PRAHA 1981, Výstava čs. sov. přátelství
1982 PRAHA 1982, Mezistátní výstava ČSSR – SSSR
30.10. – 7.11.
ZK Vojenských staveb
Měst. výbor SČSF Praha
Předseda OV: Radomír Líbal
Předseda jury: F. Daniel
Exponáty: 60 exp. / 300 rámů
Výsledky: PZ-11, MPZ-3, S-15, MS-8, PS-4. MPS-4, B-1
Ruční příl. razítko
1982 PRAHA 1982, Oblastní výstava pošt. známek
1.– 15.5.
Kult. středisko Novodvorská
Ruční příl. razítko
1982 PRAHA 1982, Propagační výstava
9. – 17.10.
Agitační středisko Praha 2
KF 00-15
1982 PRAHA 1982, Propagační výstava R-nálepek
17. – 25.4.
Agitační středisko Praha 2
1982 PRAHA 1982, Výstava V.I. Lenin
19.1. - 2.2.
Muzeum V.I.L.
FMS, Muzeum V.I.L., Pošt muzeum
Rozsah: 27 ploch
Ruční příl. razítko
1983 PRAHA 1983, Krajská filatelistická výstava Praha – Bratislava - Stř.Č, ZČ
29.10. – 6.11.
ÚLUV Praha
Měst. výbor SČF
Předseda OV: Ing. Pavel Pittermann
Předseda jury: A. Dušek
Exponáty: 64 (z toho 10 mládeže)
Výsledky: PZ-2, MPZ-3, S-16, MS-11, PS-18, MPS-5, B-1
Návštěva: 1 912
1983 PRAHA 1983, Oblastní výstava mladých filatelistů
30.6. – 10.7.
Kult. středisko Domovina
Exponáty: 50
Návštěva: 680
Ruční příl. razítko
1983 PRAHA 1983, Propag. výstava PH a celin
28.5. – 5.6.
Ústř. škola ROH
KF 00-15
Ruční příl. razítko
1984 PRAHA 1984 – MLADÁ PRAHA, Výstava poštovních známek mladých filatelistů
10. – 20.5.
ZK TESLA Holešovice
Pořadatel: Měst. komise ml. fil. Praha
Exponáty: 68
Návštěva: 1800
Ruční příl. razítko
1984 PRAHA 1984, Oblastní výstava poštovních známek – Praha, Stř.Č a Družební výst. Praha – Berlin
6. – 14.10.
ÚLUV Praha
KF 00-1
Exponáty:121
Návštěva: 2600
Ruční příl. razítko
1984 PRAHA 1984, Výstava zn. tvorby, kreseb a ilustrací – V. Kovářík
10.5. – 24.6.
Galerie Čs. spisovatel
Pořadatel: SČVU a MS ČSSR
Ruční příl. razítko
1985 PRAHA 1985 – MLADÁ PRAHA, Oblastní výstava pošt. známek mladých filatelistů – Praha, JČ
16. – 26.5.
ZK Tesla Holešovice
Pořadatel: měst. komise mládeže SČF
Exponáty: 70
Návštěva: 2 015
Ruční příl. razítko
1985 PRAHA 1985, Krajská výstava poštovních známek Praha – Bratislava
5. – 13. 10.
Výstavní síň ÚLUV, Národní třída 36
Pořadatel: SČSF – MěV SČSF Praha
Předseda OV: Ing. František Hutyra
Tajemník OV: Jan Mikulčák
Předseda jury: JUDr. Vladimír Bernášek
Exponáty: 64
Výsledky: MPZ-4, S-16, MS-12, PS-22, MPS-8, B-2
Návštěva: 2 240
Ruční příl. razítko
1985 PRAHA 1985, Námětová výstava ke spartakiádě 1985
24.6.- 7.7.
Muzeum SNB a MV
SČSF, Ústř. štáb Čs. spartakiády a Muzeum SNB a MV
Exponáty: 38
Návštěva: 12 881
Stroj. příl. razítko
1985 PRAHA 1985, Přehlídka exponátů
7. – 20.6.
Výstavní síň Aurora
Exponáty: 24 (12 mládež)
Výsledky: S-1, MS-4, PS-9, MPS-7, B-3,
1986 PRAHA 1986, Národní výstava poštovních známek
20.10. – 9.11.
Muzeum SNB
ÚV SČSF
Předseda OV: L. Zářecký
Předseda jury: Ing. J. Sůva
Exponáty: 31
Výsledky: MOZ-4, VS-3, MS-9, VPS-3, MPS-6, VB-2
Návštěva: 1868
Zn. Sešitek, ruční příl. razítko
1986 PRAHA 1986, Oblastní výstava pošt. známek - Praha, ZČ
20. – 28.9.
ÚLUV, Obv. výbor SVAZARMU
KF 00-3
Předseda OV: JUDr. V. Švehla
Exponáty: 37
Návštěva: 680
Ruční příl. razítko
1986 PRAHA 1986, Propagační výstava sovětské pošt. známky
srpen
Sál Aurora
1986 PRAHA 1986, Výstava „Pošta a doporučený dopis“
3. – 11.10.
Ústřední škola ROH, Praha 2
Předseda OV: Ing. Pravoslav Kukačka
Exponáty: 50exp.+15 literatura/ 120 ploch
Příl výpl. otisk
1986 PRAHA 1986, Výstava „Zajímavé doklady a listiny z historie poplatků“
2. – 30.11.
ÚKDŽ
Včetně filatelistických dokladů
1986 PRAHA 1986, Výstava malířské a známkové tvorby Anny Podzemné – Suchardové
22.4. – 25.5.
Galerie V. Špály
ruční příl. razítko
1987 PRAHA 1987 – MLADÁ PRAHA, Výstava pošt. známek mládeže
23. – 31.5.
KS Domovina
Komise mládeže a KF 00-100
Tajemník OV: Josef Jílek
Ruční příl. razítko
1987 PRAHA 1987, Krajská výstava Praha, Bratislava, JČ
3. - 11.10.
ÚLUV
Předseda OV: Ing. J. Neugebauer
Předseda jury: Ing. H. Ondrášek
Exponáty: 61 (z toho 16 mládež)
Ruční příl. razítko
1988 PRAGA 1988, Světová výstava poštovních známek
26.8. – 4.9.1988
Průmyslový palác, Bruselský pavilon, Zimní stadion, palác U Hybernů, Poštovní muzeum, Jizdárna
pražského hradu
Předseda VV:
Tajemník OV: Ing. Břetislav Janík
Předseda jury: Ing. Ladislav Dvořáček
Exponáty: 928 soutěžních, 177 exp. literatury, 47 nesoutěžních
Výsledky: VZ-32, Z-81, VPZ-120, PZ-143, VS-160, S-150, PS-123, B-81, PÚ-10, N-4
Návštěvnost: 200 000 osob
Náklady na výstavu: 32 mil. Kč
Příl. známky (23), aršíky (9), 20TL v aršík. úpravě, příl. dopisnice (18), zn. sešitek
Výstavní letecká, balonová a dostavníková pošta, ruční příl. razítka (27)
1988 PRAHA 1988, Oblastní výstava pošt. známek - SeČ, Praha
18. - 22.5.
ZK ROH Tesla
Zástupce OV: Ing. J. Neugebauer
Ruční příl. razítko
1988 PRAHA 1988, Propagační výstava k 70. výročí vzniku Československa
12. - 14.10.
Biologický ústav ČSAV
KF 00-146
Rozsah: 15 rámů
Návštěva: 166 osob
1989 PRAHA 1989, Družební Praha-Sofie-Berlin-Varšava
14. - 19.4.
Zástupce OV: Ing. J. Neugebauer
Ruční příl. razítko
1989 PRAHA 1989, Výstava pošt. známek mládeže
1990 PRAHA 1990, Krajská výstava pošt. známek
28.3. - 1.4.
ÚLUV
Zástupce OV: Ing. J. Neugebauer
1990 PRAHA 1990, Propagační - 150 let 1. známky
20. - 23.4.
Dům slovenské kultury
Zástupce OV: Ing. Hynek Ondrášek
1990 PRAHA 1990, Výstava R- nálepek
1991 PRAHA 1991 – expozice Poštovního muzea na Všeobecné čs. výstavě 1991
15.5 – 28.10.
Výstaviště Praha
Společnost pro Všeobecnou výstavu a Poštovní muzeum
1992 PRAHA 1992 - MLADÁ PRAHA 92, Oblastní výstava pošt. známek mladých filatelistů
24. – 31.5.
Kult. středisko Novodvorská
KF 00-1
Exponáty: 44
Výsledky: 1xMPZ, 1xVS, 3xMS, 4xMPS, 9xVB, 20xMB, 2 potvr.
Návštěva: 800
Příl. VO, ruční příl. razítko, celin. obálka
1993 PRAHA 1993, Propag. výstava "Listovní zásilky do r. 1850"
1995 PRAHA 1995, Austrálie na pošt. známek
25. 10. – 19.11.
Náprstkovo muzeum
1995 PRAHA 1995, Novinky v automatizaci pošty v ČR
1996 PRAHA 1996, Výstava KURÝR 96 – II. ročník
24. – 26.4.
Palác U Hybernů
Ruční příl. razítko
1996 PRAHA 1996 - KOSMOS 1996, Oborová výstava
11. – 16. 11
Planetárium v pražské Královské oboře
SČF – námětová sekce Kosmos
Předseda jury: Ing. L. Brendl
12 exponátů; 3xPZ, 3xVS,2x S, 2x VPS 2x diplom
1997 PRAHA 1997, Známková tvorba členů Sdružení českých grafiků "Hollar"
12.3. - 5.4.
Výstavní síň Hollar
Výstava 64 umělců
1998 PRAGA 1998, Mezinárodní výstava poštovních známek
10.-13.9.1998
Veletržní palác, Poštovní muzeum
Předseda OV: Ing. Lumír Brendl
Tajemník OV: Radomír Líbal
Předseda jury: Allan K. Huggins (V.B.)
Exponáty: soutěžní-248, promotion-22, literatura-98
Výsledky: 7xVZ, 25xMZ, 45xVPZ, 57xMPZ, 65xVS, 35xMS, 37xPS, 12xB, 8x potvr.
Promotio: 2xMZ, 4xVPZ, 8xMPZ, 11xVS, 2xMS, 6xPS, 3xB, 2x potvr.
Počet zemí: 30
Návštěva: 42 000
Příl. známky (4), aršíky (2), zn. sešitek, příl. dopisnice (7), příl. celin. obálka, aerogram
příležitostná razítka ruční, stroj. příl. razítko
Výstavní balonový let, dětská pošta
1998 PRAHA 1998, Nejstarší kolky na území českých zemí
4.9. – 3.10.1998
Lobkovický palác – Pražský hrad
1995 PRAHA 1998, Výstava KURÝR 95 (výstava kurýrní a zásilk. pošty, expresní pošty apod.)
22. –24. 3.
Palác U Hybernů
Účast: 17 firem
Ruční příl. razítko
1999 PRAHA 1999 – KOSMOS, Národní oborová filatelistická výstava s mezinár. účastí
13. –21. 11. 1999
Planetárium Praha
Dopisnice s přítiskem, ruční příl. razítko
1999 PRAHA 1999 – OLYMPSPORT, Národní oborová filatelistická výstava se zahr. účastí
17.5 – 22.5.1999
Muzeum České policie v Praze
Exponáty: 111 (z toho 33 exp. literatury)
Zemí: 17
Výsledky: 83 medaile,
2x příl. R nálepka, 2x příl. výpl. otisk, dopisnice s přítiskem (8), ruční příl. razítka (7)
Návštěvnost: přes 5000 osob
2001 PRAHA 2001, Polní pošta mírových misí - propagační výstava
21.9. - 23.9. 2001
Rekrutační středisko AČR, Senovážné nám.
AČR+ČMSPH SČF
Rozsah: 240 albových listů
Celinová dopisnice s přít.
2002 PRAHA 2002, Výstava A. Dvořák ve filatelii
   - 31.5.2002
Muzeum A. Dvořáka
2003 PRAHA 2003, SBĚRATEL
12. - 14.9.
Výstaviště Holešovice
Rozsah: cca 17 jednorámových exponátů
2004 PRAHA 2004, SCOUTPHILEX ´04
15. - 17.10.2004
Kult centrum Zahrada
Zástupce OV: Ivan Vápenka
1973 PRACHATICE 1973, Propagační výstava pošt. známek
červen
Předseda OV: J. Šimůnek
1986 PRACHATICE 1986 – MLADÉ PRACHATICE, Oblastní výstava mládeže – JČ, Praha
28.8. – 11.9.
Galerie Dolní brána
Pořadatel: KF 02-9
Předseda jury: Jaroslav Maleček
Exponáty: 79
Výsledky: MPZ-1, MS-5, VPS-8, MPS-13, VB-25, MB-25
Návštěva: 1045
Ruční příl. razítko
1959 PREŠOV 1959, Putovní výstava "Škola filatelie"
1962 PREŠOV 1962, Výstava pošt. známek
7.4.
Místnosti Parku kultury a oddechu
KF při Poliklinice v Prešově
1973 PREŠOV 1973, Propagační výstava pošt. známek
13.-25.10.
1975 PREŠOV 1975, Výstava k 30. výr. osvobození
1982 PREŠOV 1982 - HIPOFILA, Krajská výstava pošt. známek
1. – 10. 10.
PKO v Prešově
KF 54-02
Ruční příl. razítko
1983 PREŠOV 1983, Oblastní výstava poštovních známek
17. –25. 6.
DK ROH
Předseda jury: Dr. S. Zrubec
Exponáty: 45 (z toho 39 mládež)
1984 PREŠOV 1984, Propagační výstava pošt. známek
10. – 17.6.
PKO
KF 54-02
Návštěva : přes 500 osob
1986 PREŠOV 1986, Krajská výstava pošt. známek
13. – 22.6.
Černý orel
KF 54-02
Předseda OV: L. Sárossy
Předseda jury: Dr. S. Zrubec
Exponáty: 70 sout. (33 mládež)
Výsledky: MPZ-3, VS-5, MS-9, VPS-14, MPS-16, VB-20, MB-2
Návštěva: 580
1991 PREŠOV 1991, Propag. výstava „Požární ochrana“
30.10.1991 – 6.2.1992
Vlastivědné muzeum v Prešově
NS Požární ochrana ZSF
Ruční příl. razítko
1963 PRIEVIDZA 1963, Okresní výstava pošt. známek – Horná Nitra
29.4. – 12.5.
Příl. ruční razítko
1964 PRIEVIDZA 1964, III. HORNÁ NITRA, Okresní výstava pošt. známek
19.-30.4.
KF Baník
Předseda soudc. sboru: Miloš Můller
Ruční příl. razítko
1967 PRIEVIDZA 1967, Okresní výstava pošt. známek IV. HORNÁ NITRA
21. - 28.5.
Ruční příl. razítko
1973 PRIEVIDZA 1973, Výstava Horná Nitra
1975 PRIEVIDZA 1975 - VI. HORNÁ NITRA 75, Okresní výstava pošt. známek
24. 5. – 1.6.
Kult. dům
KF 09-01
Předseda jury: Dr. Vojtěch Čelka
Exponáty: 36 (z toho 10 mládeže)
Výsledky: VPZ-3, MPZ-2, VS-1, VPS-2, MPS-7, VB-12, MB-6, PÚ-1.
Ruční příl. razítka
1977 PRIEVIDZA 1977 - HORNÁ NITRA, Výstava poštovních známek
3. – 11.9.
1980 PRIEVIDZA 1980 - HORNÁ NITRA, Krajská výstava pošt. známek
24.4. - 4.5.
DK ROH
Předseda OV: mjr. J. Košťál
Předseda jury: Dr. V. Čelka
Exponáty: přes 32
uční příl. razítko
1983 PRIEVIDZA 1983 - HORNÁ NITRA, Krajská výstava pošt. známek
26.3. - 9.4.
Dům osvěty
KF 53-01
Předseda OV: Anton Súkeník
Předseda jury: dipl. tech. Štefan Plško
Exponáty: přes 73 (40 mládež,, 6 nesout)
Návštěva: 3640 osob
Ruční příl. razítko
1986 PRIEVIDZA 1986, Propag. putovní výstavka – III. dny filatelie
11. – 12.10.
1964 PROSEČNICE 1964, Propag. výstava pošt. známek
KF léčebny TBC
1956 PROSTĚJOV 1956, II. okr. propagační výstava pošt. známek
14. – 28. 10.
Okresní muzeum
Kroužek filatelistů ZK ROH Oděvní závody
30 exponátů
Ruční příl. razítko
1959 PROSTĚJOV 1959, III. prop. výstava
18. 10. – 1. 11.
Městská knihovna
KF ZK ROH Oděvního prům.
1972 PROSTĚJOV 1972, Oblastní výstava pošt. známek
9. - 24.9.
Prostějovský zámek a Okr. vlastivědné muzeum
KF 06-18, KF Hanácký postilion a KF v Konici
Předseda OV: Zdeněk Mik
Dospělí i mládež
Exponátů: 52 (z toho 7 mládež)
Dopisnice s přítiskem, ruční příl. razítko
1974 PROSTĚJOV 1974, Propagační výstava mladých filatelistů
9. - 17. 11.
Zástupce OV: Vladimír Janál
Exponáty: 45
Ruční příl. razítko
1977 PROSTĚJOV 1977, Oblastní výstava pošt. známek
3. –12.6.
Národní dům v Prostějově
KF 06-18 a 06-31
Tajemník OV: Zdeněk Mík
Exponáty: 42 (z toho 26 mládež)
Výsledky: VPZ-1, MPZ-5 a další
Ruční příl. razítko, parašutistická pošta
1982 PROSTĚJOV 1982, Krajská výstava pošt. známek- JM a ZS
11. - 19.9.
Národní dům
Předseda OV: Ing. Zdeněk Znojil
Předseda jury: Ing. Jan Karásek
Exponáty: 61 (z toho 19 mládež)
Výsledky: VPZ-1, MPZ-3, VS-13, MS-8, PS-29, B-6
Ruční příl. razítko
1987 PROSTĚJOV 1987 - MLADÝ PROSTĚJOV, Oblastní výstava mládeže
18. - 26.4.
Národní dům
Zástupce OV: A. Melichar
1990 PROSTĚJOV 1990, Krajská výstava pošt. známek - JM, StČ
8. – 16. 9.
Dělnický dům
KF 06-31
zástupce OV: Ing. Z. Znojil
Exponáty: 66
Ruční příl. razítko
1995 PROSTĚJOV 1995, Memento – dopisy z koncentračních táborů
Pořadatel: KF 06-22 Brno
2003 PŘEDKLÁŠTEŘÍ U TIŠNOVA,  Známka české pošty a její tvůrci (K. Zeman, E, Ranný, J Tvrdoň)
od 15.10.2003
Regionální muzeum Brno venkov, Předklášteří u Tišnova
1927 PŘEROV 1927, Výstava pošt. známek (při příležitosti Zemědělské, živnostenské a umělecké výstavy
16. - 23.10.
Městský dům
K.Č.F. v Přerově
Ruční příl. razítko
1956 PŘEROV 1956, Výstava pošt. známek
10. – 24.6.
ZK ROH Pivovary Přerov
Kroužek fil. ZK ROH Pivovary Přerov
4000 návštěvníků
Ruční příl. razítko
1964 PŘEROV 1964, Oblastní výstava pošt. známek
21.6. – 5.7.
KF ZK ROH pivovar (KF 07-18)
Tajemník VV: Jan Richtr
Předseda soudc. sboru: Ing. arch. Miroslav Radouš
66 vystavovatelů
Příl. ruční razítko
1979 PŘEROV 1979, Oblastní výstava pošt. známek
18. - 27.5.
ZK ROH Přerovské strojírny
KF 07-18
Předseda OV: Ing. Václav Krejčí
Předseda jury: Ing. Miroslav Blaha
Exponáty: 40
1981 PŘEROV 1981 - MLÁDÍ POBEČVÍ, Oblastní výstava mládeže
3. - 11.10.
Městský DpaM
Předseda OV: Ing. Václav Krejčí
Předseda jury: Miloslav Kalabza
Exponáty: 72
Výsledky: MPZ- 1, S-1, MS-4, PS-6, MPS-19, B-39, PÚ-2
Ruční příl. razítko
1981 PŘEROV 1981, Výstava pošt. známek
KF 07-18
1987 PŘEROV 1987, Výstava pošt. známek
KF 07-18
1956 PŘÍBRAM 1956, Hornická výstava pošt. známek
8. - 10. 9.
Hornický dům
Kroužek fil. ZK ROH Jáchymovské doly
20 exponátů
1900 návštěvníků
Ruční příl. razítko
1958 PŘÍBRAM 1958, II. hornická výstava pošt. známek
10.9. – 14.9.
ONV
Kroužek fil. ZK ROH Jáchymovské doly
Příl. ruční razítko
1960 PŘÍBRAM 1960, III. okresní výstava pošt. známek
25.8. – 8.9.
Kult. Dům
KF ZK ROH závodů J. Dimitrova, Calorie Příbram a OB Březnice
Rozsah: 185 rámů, dospělí i mládež
Ruční příl. razítko
1963 PŘÍBRAM 1963, IV. okresní hornická výstava pošt. známek
14. –22. 9.
Dům kultury
KF ZK ROH Jáchymovské doly
Exponáty: 130
1967 PŘÍBRAM 1967, Výstava pošt. známek
1969 PŘÍBRAM 1969, Propag. výstavka
12/69
KF 01-68
Rozsah: 33 rámů
1972 PŘÍBRAM 1972, Krajská výstava poštovních známek
1.- 8.10.
Kulturní dům
Předseda OV: Ing. Otakar Veselý
Předseda jury: Dr. J. Bísek
Exponáty: 71 (z toho 5 nesoutěžních), výsledky: VPZ-7, VS-13, MS-5, VB-13, MB-12
Ruční příl. razítko
1977 PŘÍBRAM 1977, Krajská výstava pošt. známek
1.- 8.10.
DK Příbram
Předseda OV: Ing. O. Veselý
Tajemník OV: V. Nečas
Předseda jury: Alois Dušek
Exponáty: 75 (z toho 10 mládež)
Výsledky: VPZ-1, MPZ-2, VS- 3, MS-4, VPS-10, MPS-8, VB-15, MB-10
Ruční příl. razítko
1982 PŘÍBRAM 1982, Oblastní výstava pošt. známek
17. – 24.4.
Zámeček
KF 01-88
Předseda jury: Dr. V. Palkoska
Exponáty: 43 mládež, 37 dospělí
Výsledky dosp.: VS-5, MS-8, VPS-5, MPS-6, B-13
Ruční příl. razítko
1988 PŘÍBRAM 1988, Propagační výstavy
15. - 19.2. Propagační výstava "Boj proti fašismu"
16. - 19.5. propagační výstava k poválečnému budování ČSSR
KF 01-68
1990 PŘÍBRAM 1990 – MLADÁ PŘÍBRAM, Oblastní výstava poštovních známek mladých filatelistů
7. – 15.4.
Městs. kult. středisko Zámeček
KF 01-68
Předseda jury: Jaroslav Maleček
Exponáty: 83
Výsledky: VS-1, MS-6 a dalaší
Ruční příl. razítko
2000 PŘÍBRAM 2000 - MLADÁ PŘÍBRAM 2000, Národní výstava mladých filatelistů
16. – 18.6.2000
Galerie Zámeček
Předseda OV: Ing. Vlastimil Staněk
Tajemník OV: Dr. J. Čeřovský
Předseda jury: Ing. Lumír Brendl
Exponáty: 66 ( z toho 57 soutěžních)
Výsledky: 4xPZ, 7xVS, 4xS, 7xVPS, 13xPS, 11xVB, 10xB, 1x U aj.
Hlavní cena výstavy: David Rýdl, "Od Olympie k Naganu"
Dopisnice s přítiskem, přílež. ruční razítko
Palmáre
2002 PŘÍBRAM 2002 - PREMIÉRA PŘÍBRAM, Výstava pošt. známek
2. - 15. 9.2002
Zámeček - Ernestinum
KF 01-68 v Příbrami
Zástupce OV: JUDr. Vladimír Čeřovský
Předseda jury: Ing. W. Müller
Tejemník jury: Ing. P. Pittermann
Expon.: 79 exp. (novinkou byla třída jednorámových exponátů)
Medaile: 4xZ, 3xVPZ, 12xPZ, 11xVS, 3xS, 6xPS, 7xB, 5xúčast
Dopisnice s přítiskem 2x, ruční příl. razítko
2004 PŘÍBRAM 2004, MLADÁ PŘÍBRAM. Národní výstava mládeže
25.6. - 4.7.2004
Zámeček Ernestinum
KF 01-68
Předs. jury: Mgr. V. Špatný
Rozsah: Junior- 24 exp.         Premiéra: 8 exp.
Medaile: 2xVPZ, 4xPZ, ---- 3x účast
1996 PŘIBYSLAV 1996, 15 let námětové sekce Požární ochrana ve filatelii
- 30. 10.
Centrum hasičského hnutí
1971 PÚCHOV 1971, Propagační výstava sovětských poštovních známek
16. - 25.11.
DK ROH
KF 09-32
1972 PÚCHOV 1972, Propagační námětová výstava pošt. známek
22.2.-3.3.
KD ROH
KF 09-32
Návštěva: 1500
1973 PÚCHOV 1973, Spol. výstava KF Hranice a Půchov
1974 PÚCHOV 1974, Výstava pošt. známek
listopad
Dům kultury
KF 09-32
1975 PÚCHOV 1975, Výstava k 30. výr. osvobození
1975 PÚCHOV 1975, Výstava "Půlstoletí bojů, práce a úspěchů KSČ
1978 PÚCHOV 1978, Přehlídka nových exponátů
1. – 8.6.
Exponáty: 16
Návštěva: 947 osob