VÝSTAVY OD "O"
1956 OLDŘICHOV U DUCHCOVA 1956, Výstava pošt, známek)
1947 OLOMOUC 1947, Jubilejní výstava pošt. známek
12. - 20.4.
KF Morava v Olomouci
1952 OLOMOUC 1952, Výstava pošt. známek ke Dni vítězství
9. - 11.5.
Hlavní pošta
FK ZK ROH poštovních zaměstnanců
1957 OLOMOUC 1957, Krajská výstava poštovních známek
14. – 29.9.1957
Vlastivědné muzeum Olomouc
Předseda VV: Max Hornyš
Předseda jury: Jaroslav Kovařík
55 exponátů (z toho 5 mládež), 120 rámů
Návětěva: 4265 osob
Ruční příl. razítko
1960 OLOMOUC 1960, Putovní školní výstava pošt. známek
1965 OLOMOUC 1965, Výstava pošt. známek
1970 OLOMOUC 1970, Propag. výstava pošt. známek - Flóra Olomouc
14. - 23.8.
Exponáty: 10
1971 OLOMOUC 1971 - MLADÁ OLOMOUC, Krajská výstava mladých filatelistů
19. - 27.6.
Dům pionýrů a mládeže
KF 07-02
Tajemník OV: Tomáš Homola
Exponáty: 132 (z toho 78 začátečníci)
1976 OLOMOUC 1976 - MLADÁ OLOMOUC, Oblastní výstava mládeže
2. - 10.10.
OD PaM
KF 07-02
Exponáty: 32
Výsledky: VPS-3, MPS - 6, VB-11, MB-11
Ruční příl. razítko
1978 OLOMOUC 1978, Místní výstava mládeže
2. – 4.6.
ZDŠ Čajkovského
Předseda jury: Ing Walter Müller
Exponáty: 33
Výsledky: MS-1, VPS- 1, MPS-7, VB-9, MB-8
1979 OLOMOUC 1979, Místní výstava mladých filatelistů
31.5. - 3.6.
1980 OLOMOUC 1980 – JUNIORFILA, Oblastní výstava mládeže
30.5. – 8.6.
KF 07-02
Exponáty: 82
1981 OLOMOUC 1981, Národní výstava mládeže
28.5. - 6.6.
ZDŠ Čajkovského ul.
KF 07-02
Předseda jury: Dr. Miloslav Frömer
Exponáty: 75
Ruční příl. razítko
1983 OLOMOUC 1983, Oblastní námětová výstava pošt. známek, flóra, fauna a živ. prostř. - SM,JM
19. – 28.8.
Pavilon G výstaviště Flora
Předseda OV: p. Kabelka
Předseda jury: L. Knopp
Exponáty: 78 (z toho 38 mládež a 3 literatura)
Ruční příl. razítko, příl. strojové raz
1989 OLOMOUC 1989 - MLADÁ OLOMOUC, Oblastní výstava mládeže
3. - 18..6.
Krajské vlastivědné muzrum.
1989 OLOMOUC 1989, Mezistátní výstava ČSSR-MLR
19. - 27.5.
Krajské vlastivědné muzeum
Předseda OV: Jan Kabelka
KF 07-02
Exponáty: 40
1996 OLOMOUC 1996, Propag. výstavka – voj. korespondence 1906 - 1996
30.4. – 12.5.
KF Haná Olomouc
1933 OPAVA 1933, I. výstava pošt. známek
7. - 22.10.
Zemské muzeum
Arbeiter - Briefmarken Sammlerverein - Troppau
Ruční příl. razítko
1949 OPAVA 1949, I. propagační výstava pošt. známek
15. - 23.10.
Budova bývalé obchodní a živnostenské komory
Národní sdružení sbšratelů pošt. známek v Opavě
1954 OPAVA 1954, II. výstava pošt. známek
19.9. – 3.10.
Slezské muzeum
KF ZK ROH zaměstn. pošty Opava 1
Návštěva: 850 osob
Ruční příl. razítko
1958 OPAVA 1958, Výstava k 10. výročí Vítězného února
1961 OPAVA 1961, Výstava pošt. známek
5. – 11. 11.
Slezské muzeum
KF ZK ROH Ostroj
Dospělí i mládež
1964 OPAVA 1964, Okresní výstava pošt. známek
20. 6. – 28.6.
Slezské muzeum
KF ZK ROH OSTROJ
Předseda VV: Otta Deutsch
Exponátů: více než 50
Příl. ruční razítko
1967 OPAVA 1967, Oblastní výstava pošt. známek
8. - 16.7.
Ruční příl. razítko
1974 OPAVA 1974, Mezinárodní výstava ČSSR, SSSR, NDR a PLR
24.8. – 8.9.
Dům osvěty P. Bezruče
Předseda OV: František Czulík
Exponáty: 80 sout + 4 čestná tř.
Výsledky: PZ – 26, S – 22 aj.
Rozsah: 350 rámů
Příl. ruční razítko
1958 ORLOVÁ 1958, Výstava známek ke „Dni horníků“
6. –14.9.
Kult. dům
KF ZK ROH dolu Orlová III
Ruční příl. razítko
1982 ORLOVÁ 1982, Oblastní výstava pošt. známek
6. – 14. 11.
Měst. kult. středisko
KF 07-26
Předseda OV: Karel Budín
Předseda jury: Ing. Jan Karásek
Exponáty: 41 dosp. + 43 mládež
Ruční příl. razítko
1988 ORLOVÁ 1988, Oblastní výstava pošt. známek - SeČ, JM
16.- 25.4.
Městský KD
Předseda OV: p. Budín
Předseda jury: F. Žampach
Exponáty: 84 (z toho 44 mládež)
1959 OSLAVANY 1959, Propag. výst. pošt. známek
5/1959
1951 OSTRAVA 1951, Krajská výstava pošt. známek
8. - 15.9.
Odbor. filatelistů ZK ROH OKD
Ruční příl. razítko
1952 OSTRAVA 1952, Propagační výstava
21. 28.9.
KD železničářů - hl. nádraží
KF ZK ROH železničářů
1959 OSTRAVA 1959, Krajská výstava pošt. známek mládeže
28.3. – 5.4.
Dům krajského svazu TV v Ostravě – Přívozu
Exponáty mládeže i dospělích
Příl. ruční razítko
1959 OSTRAVA 1959, Krajská výstava poštovních známek
28.3. – 5.4.
KF 07-35
Ruční příl. razítko
1965 OSTRAVA 1965, Výstava pošt. známek
1967 OSTRAVA 1967, Celostátní námětová výstava pošt. známek
17.6. - 12.7.
Sport. hala TJ NHKG
Předseda soudc. sboru: Dušek
Exponáty: 137 sout.
Výsledky: 5xPZ, 9xS, 24xPS, 32xB, 42xD, 25xPotvr.
Příl. celin. obálka, příl. strojové razítko, ruční příl. razítko
1971 OSTRAVA 1971, Výstava k 50. výr. KSČ
1973 OSTRAVA 1973, I. družební Ostrava-Katovice
3.- 9.9.
Ruční příl. razítko
1976 OSTRAVA 1976, Mezistátní ČSSR-PLR
4. - 19.9.
DK VŽKG
Předseda jury: Josef Rathauský
Exponáty: 90 ČSSR + 20 PLR
Výsledky: VPZ-7, MPZ-8, VS-16, MS - 21 a další
Ruční příl. razítko
1978 OSTRAVA 1978, Družební výstava Ostrava – Volgograd
18. – 28.2.
DK VŽKG
Předseda OV: Alois Bakota
Návštěva: 30000 osob
Příl. ruční razítko
1979 OSTRAVA 1979, Oblastní výstava mladých
3. - 11.6.
Ruční příl. razítko
1980 OSTRAVA 1980, Národní PH+C
17.5. – 25.6.
DK pracujících Vítkovic
Exponáty: 21 sout.+11 nesout.
Ruční příl. razítko
1981 OSTRAVA 1981, Propagační klubová
21. - 30.10
Dům kultury pracujících Vítkovic
KF 07-01
1981 OSTRAVA 1981, Propagační výstava pošt. známek
20.9.
KF 07-34
Exponáty: 20 / 60 ploch
1983 OSTRAVA 1983, Oblastní výstava mladých filatelistů
18. – 26.6.
Městský dům pionýrů a mládeže
KF 07-23 a KMF 57-01
Předseda jury: Miloslav Beneš
Exponáty: 112 (z toho 56 prvovyst.)
Výsledky: S-3, MS-3, PS-23, MPS-27, B-36, MB-19, PÚ-1
Ruční příl. razítko
1986 OSTRAVA 1986, oblastní výstava poštovních známek mladých filatelistů
10. – 24.6.
Městský dům pionýrů a mládeže
Pořadatel: KF 07-23
Exponáty: 96
Návštěva: 3000
Ruční příl. razítko
1988 OSTRAVA 1988, Okresní výstava mládeže
18. - 26.6.
KF 07-23 a KMF 57-01
Předseda jury: Miloslav Beneš
Exponáty: 39
Exponáty: VS-1, MS-1, VPS-6, MPS-10, VB-8, MB-7
1989 OSTRAVA 1989, Propagační výstava k výstavě Ekofórum
15. - 25.6.
Přednášková síň Ekofóra
Exponátů: 12
1990 OSTRAVA 1990 - MLADÁ OSTRAVA, Národní výstava poštovních známek mladých filatelistů
9. – 17.6
Městský dům dětí a mládeže
Pořadatel: KF 07-23 a KMF 57-01
Ing. J.Štupalský
Exponáty: 49
Výpl. otisk, ruční příl. razítko, R-nálepka
Ruční příl. razítko
1990 OSTRAVA 1990, Krajská výstava pošt. známek - SM,VČ
1. – 9. 9.
Odb. učiliště, s.p. Vítkovice
KF 07-35
Předseda OV: J. Veselý
Předseda jury: Ing. J. Karásek
Exponáty: 57 (z toho 18 mládež)
Ruční příl. razítko
1993 OSTRAVA 1993, Národní filatelistická výstava
19.6. – 26.6.
Dům dětí a mládeže (DDM)
KF 07-23 a KMF57-01
Předseda OV: Ing. J. Štupalský
Předseda jury: Ing. J. Karásek
Exponáty: 66 (z toho 41 mládež)
Ruční příl. razítko
1977 OSTRAVA PORUBA 1977, Oblastní výstava mládeže
3. - 11.9.
DpaM
Předseda jury: Zdeněk Mikula
Exponáty: 65
1960 OSTROV NAD OHŘÍ 1960, Výstava pošt. známek
1961 OSTROV NAD OHŘÍ 1961, Prop. výstava pošt. známek
27. – 29. 10.
Kult. dům
KF při Kult. domu
1974 OSTROV NAD OHŘÍ 1974 - MLADÝ OSTROV, Oblastní výstava mládeže
25.5. - 2.6.
Městský dům pionýrů a mládeže
KF Ostrov nad Ohří, MDPM a KMF 53-07
38 vystavovatelů
1979 OSTROV NAD OHŘÍ 1979, Oblastní výstava mládeže
18. - 24.11.
Dům kultury
Předseda OV: Jaroslav Kůra
Předseda jury: Ing. L. Brendl
Exponáty: 37
Výsledky: VS- 2, MS-2, VPS-3 a další
1980 OTROKOVICE 1980, Propagační výstava mládeže
22. – 25.6.
Dům polit. výchovy na Bahňáku
1981 OTROKOVICE 1981, Oblastní výstava mládeže
20. - 28.6.
Gymnázium " Na Bahňáku"
KF 06-33 a KMF
Zást. OV: Josef Postava
Předseda jury: Zdeněk Mikula
Exponáty: 94 (55 prvovysatvovatelů)
Rušní příl. razítko