VÝSTAVY OD  "M"
1975 MALACKY 1975 - ZAHORIE 75, Oblastní výstava pošt. známek
10. - 18.5.
Exponáty: 39 ( z toho 8 nesout. a 8 mládeže)
Ruční příl. razítko
1980 MALACKY 1980 - ZÁHORIE, Oblastní výstava pošt. známek
30.8. - 7.9.
Dům osvěty
KF 08-83
Předseda OV: Dr. P. Hallon
Předseda jury: dipl. tech. Š. Plško
Exponáty: 37 (z toho 3 mimosout.)
Ruční příl. razítko
1960 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 1960, Propag. výstava pošt. známek
17. – 31. 7.
Dům Nový Klinger
KF ZK ROH St. lázně Mar. Lázně
800 návštěvníků
1972 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 1972, Krajská výstava pošt. známek
31.7. - 7.8.
Léčebné domy "Casino" a "Klinger"
KF 03-3
Předseda OV: Antonín Pláteník
Rozsah: 63exp (z toho 17 mládež) a cca 200 rámů
Ruční příl. razítko
1979 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 1979, Chopiniana Philatelistica
2001 MARIÁNSKÁ TÝNICE U KARLOVIC 2001, Expozice "Z historie poštovnictví na severním Plzeňsku"
květen - červenec
Muzeum v Mariánské Týnici
1954 MARTIN 1954, II. výstava pošt. známek
5. – 12.9.
ZK ROH Stalinovec
Ruční příl. razítko
1955 MARTIN 1955, Propagační výstava mládeže
5. - 12.6.
Závodní klub
FK ZK ROH Stalinovec
Návštěva: 300 osob
1957 MARTIN 1957, I. celostátní výstava poštovních známek strojařů
4. – 18.5.1957
Slovenské národní muzeum
Předseda VV: Štefan Plško
Předseda jury: Karel Basika
Exponátů: 120
Ruční příl. razítko
1969 MARTIN 1969, Oblastní výstava poštovních známek
23.8. – 7.9.1969
Závodní klub ROH TS Martin
Pořadatel: KF 09-5 Martin
Předseda VV: Eugen Farbaky
Tajemník VV: Jozef Korený
Předseda jury: Dr. Severín Zrubec
Exponáty: 37 dospělí, 8 mládež, 2 literatura aj.
Ruční příl. razítko
1971 MARTIN 1971, Propagační výstava pošt. známek
19.6. -
DK ROH Turčianských strojíren
KF 09-05
Ruční příl. razítko
1972 MARTIN 1972 - MINIFILA, Výstava pošt. známek mládeže
25. a 26.2.
KMF Martin
Exponáty: 22
1973 MARTIN 1973
28.5.-10.6.
1974 MARTIN 1974 - MARTINIA 1974, Celoslovenská výstava poštovních známek
24.8. - 8.9.
Slov. národní muzeum
KF 09-05 a Slov. nár. muzeum
Předseda OV: d.t. Eugen Farbaky
Předseda jury: d.t. Štefan Plško
Exponáty: 68 sout a 9 nesout.
Příl. celin. obálka a ruční příl razítko
1976 MARTIN - JUVENES 1976, Výstava pošt. zn. mladých filatelistů
27. - 31.5.
Exponáty: 24
1977 MARTIN 1977, Propagační
5. 11.
DK ROH Turčanských strojíren
KF 09-05
1979 MARTIN 1979, Národní výstava pošt. známek
25.8. - 8.9.
Slov. národní muzeum
Předseda OV: dipl. tech. E. Farbaky
Předseda jury: Dr. S. Zrubec
Exponáty: 63 (10 nesout, 18 mládež)
Výsledky: VPZ-5, MPZ-6, V-12, MS-5, VPS-14, MPS-8, VB-1, MB-2
Návštěba: 11000 osob
1980 MARTIN 1980 - JUVENES, Oblastní výstava mládeže
ODPaM
KMFS 204 a KF 09-05
Předseda jury: Ing. M. Bachratý
Exponáty: 64
1984 MARTIN 1984, Celoslovenská výstava pošt. známek
2. – 17.6.
Slov. nár. muzeum
KF 53-05
Předseda OV: dipl. tech. Eugen Farbaky
Předseda jury: Dr. S. Zrubec
Exponáty: 107 (z toho 10 nesout.)
Výsledky: VPZ-5, MPZ-8, VS-24, MS-18, VPS-24, MPS-15, VB-2
Návštěva: 17 000 osob
Ruční příl. razítko, zn. sešitek
1986 MARTIN 1986, Propag. putovní výstavka – III. dny filatelie
11. – 12.10.
dále: PRIEVIDZA, TRENČÍN, HARMANEC, LIPT. MIKULÁŠ, BREZNO
1988 MARTIN 1988, Propagační výstava k 35. výročí klubu
KF 53-05
1989 MARTIN 1989 - MARTINIA, Národní filatelistická výstava
16. - 25.6.
DK ROH ZŤS
Předseda OV: dipl. tech. E. Farbaky
Předseda jury: Dr. S. Zrubec
Exponáty: 40 sout. + 10 nesout.
Výsledky: VPZ-2, MPZ-3, VS-13, MS-11, VPS-4, MPS-9, VB-2
Ruční příl. razítko
1967 MEDOVARCE 1967, Výst. pošt. známek
1990 MEZIMĚSTÍ 1990, Propagační výstava „ Železniční motivy“
7. – 14.10.
Divadelní sál železniční stanice
2001 MĚLNÍK 2001, Historie pošt v Mělníku, (ke 165. výročí založení pošty v Mělníku.)
16.8. - 9.9.2001
Okr. muzeum
1966 MIKULOV (na Moravě) 1966, I. okresní výstava mladých filatelistů
24.4. - 9.5.
KF 06-21 a Osvět. beseda
Ruční příl. razítko
1973 MIKULOV 1973, Oblastní výstava pošt. známek
23.6. - 7.7.
Předseda OV: Antonín Kutálek
1979 MIKULOV 1979, Oblastní výstava pošt. známek
16. - 25.11.
1951 MILEVSKO 1951, Propagační výstava pošt. známek
25. - 26.12.
ZK filatelistů při klubu ROH Janka
1954

1955

MILEVSKO 1954, Filatelistická výstava
25.12.54 - 2.1.55
Záv. kroužek ROH Janka
1963 MILEVSKO 1963, Oblastní jihočeská výstava pošt. známek
18. – 26. 5.
Prostory Klubu pracujících ZVVZ
ÚČSF – KF Klubu pracujících v Milevsku
Exponáty: 150
Příl. ruční razítko
1967 MILEVSKO 1967, Výst. pošt. známek
1984 MILEVSKO 1984, Propagační výstava pošt. zn – 800 let. města
KF 02-10
1949 MLADÁ BOLESLAV 1949, Výstava 30 let čs. známky
20. a 27. 11.; 4.12.
1959 MLADÁ BOLESLAV 1959, Prop. výstava pošt. zn. – 100let zn. Škoda
11. – 18.10.
Dům armády
KF ZK ROH AZNP
Předseda VV: Ladislav Burger
70 výst. ploch, 1500 návštěvníků
Příl. ruční razítko
1973 MLADÁ BOLESLAV 1973, Námětová výstava pošt. známek
16.-24.6.
DK ROH automobilových závodů
Ruční příl. razítko
1978 MLADÁ BOLESLAV 1978, Krajská výstava pošt. známek, SČ a Praha
8. – 16.4.
DK AZNP
Exponáty: 52
Výsledky: VPZ- 2, MPZ-5, VS-9, MS-11, VPS-8,B-4
Příl. ruční razítko
1988 MLADÁ BOLESLAV 1988, Oblastní výstava mládeže - St.Č, Praha
23.4.- 1.5.
DK ROH AZNP
KF mladá Boleslav
Předseda jury: Jan Trnka
Exponáty: 99
Výsledky: MS-2, VPS-13, MPS-22, VB-28, MB-27, PÚ-1
Ruční příl. razítko
2003 MLADÁ BOLESLAV 2003, Slovenská známková tvorba
     - 17.8.2003
Městský palác Templ
1946 MNICHOVO HRADIŠTĚ 1946, Výstava poštovních známek
21.4. - 1.5.
Spolek filatelistů:
Ruční příl. razítko
1981 MNICHOVO HRADIŠTĚ 1981, 3. propagační výstava
25. - 27.9.
Klub pracujících
KF 01-36
Návštěva: 453 osob
1955 MODLANY 1955, Propagační výstava pošt. známek
květen
KF ZK ROH dolu Kateřina
Návštěva : 200 osob
1967 MODŘANY 1967, Okresní výstava pošt. známek
25.6. - 2.7.
Ruční příl. razítko
1972 MODŘANY 1972, Oblastní výstava pošt. známek
9. - 17.12.
Předseda OV: Josef Janouš
Exponáty: 50exp , Výsledky: MPZ-4, VS-6, MS-6, VPS-5, MPS-8
1926 MORAVSKÁ OSTRAVA 1926,- Výstava ke II. sjezdu čs. filatelistů
1931 MORAVSKÁ OSTRAVA 1931, Výstava k VII. sjezdu čs. filatelistů
1935 MORAVSKÁ OSTRAVA 1935, Výstava čs. pošt. známek
28.4. - 5.5.
K.Č.F. V Moravské Ostravě
Zástupce OV: Josef Vaněk
1946 MORAVSKÁ TŘEBOVÁ 1946, Výstava poštovních známek
28. a 29.9.
Ruční příl. razítko
1957 MORAVSKÁ TŘEBOVÁ 1957, Propaga. výstava k 700 letům města
21. – 29.9.
ZK Sandrik
80 ploch
1976 MORAVSKÁ TŘEBOVÁ 1976, Výstava obrazů, tapiserií a známek J. Lieslera
15.2. - 7.3.
Výstavní síň městského divadla
1978 MORAVSKÁ TŘEBOVÁ 1978, Oblastní výst. mládeže
19. – 26.2.
Městské muzeum
Ruční příl. razítko
1969 MORAVSKÉ BUDĚJOVICE 1969, Výstava pošt. známek
7. - 21. 9.
Městská Osvětová beseda
Předseda jury: Ing. J. karásek
Exponáty: 37
Ruční příl. razítko
1976 MORAVSKÉ BUDĚJOVICE 1976, Oblastní výstava pošt. známek
5. – 12.12.
Městská osvětová beseda
1983 MORAVSKÉ BUDĚJOVICE 1983, Oblastní výstava mladých filatelistů
16. – 24. 4.
KF 06-36
Exponáty: 95
Návštěva: 713
Ruční příl. razítko
1996 MORAVSKÝ  KRUMLOV 1996, A. Mucha a pošt. známka
duben až říjen 1996
Zámek M. Krumlov
Pořadatel: KF 06-22 A. Muchy
1997 MORAVSKÝ KRUMLOV 1997, Unámkové země I. a II. část (ze sbírky J. Jedličky)
4/97 - 10/97
Zámek - galerie A. Muchy
KF 06-22 A. Muchy
1998 MORAVSKÝ KRUMLOV 1998, Známkové země Afriky, poštovních oblastí a mezinár. organizací
(ze sbírky J. Jedličky)
4/1998 –10/1998
Zámek – Galerie A. Muchy
KF 06-22 A. Muchy
1999 MORAVSKÝ KRUMLOV 1999, Toulky minulostí českého a slovenského národa ve známkové tvorbě.
(ze sbírky J. Zámečníčka)
4/99 – 10/99
Zámek, rozsah 19 ploch
KF 06-22 A. Muchy
2000 MORAVSKÝ KRUMLOV 2000, Olympijské hry od Athén až po Sydney 1896-2000
(ze sbírky Fr. Němečka)
duben – říjen
Zámek v Moravském Krumlově
Pořádá: KF 06-22 A. Muchy v Brně
2001 MORAVSKÝ KRUMLOV 2001, Propagační výstava "Grónsko, země věčného ledu a sněhu na poštovních známkách"
duben až říjen
Zámek v Moravském Krumlově
Pořádá: KF A. Muchy v Brně
2003 MORAVSKÝ KRUMLOV 2003, Propagační "Krásy živé i neživé přírody"
1.4. - 31.10.2003
Zámek
KF 06-22 A. Muchy  
1960 MOST 1960, Oblastní výstava pošt. známek
8. – 15. 5.
Oblastní dům horníků
KF ZK ROH horníků a chemiků
Předseda VV: O. Slezák
Exponáty: 40 dospělí i mládež
1961 MOST 1961, Výstava pošt. známek
19. – 26.11.
Kult. dům
KF Oblastního domu horníků
1963 MOST 1963, Propag. výstava pošt. známek
8. – 16. 6.
KF Oblastního domu horníků
1977 MOST 1977, Oblastní výstava pošt. známek
26.3. – 3.4.
Kult. střed. " Vítězný únor"
KF 04-12
Předseda jury: Dr. V. Palkoska
Exponáty: 46
Výsledky: VS- 1, MS-8, VPS-4, MPS-6, B- 26
Ruční příl. razítko
1980 MOST 1980, Krajská výstava pošt. známek SeČ a SM
20. - 28.9.
Kult. středisko OKH Máj
KF 04-12
Předseda OV: p. Pochman
Předseda jury: Dr. Vr. Palkoska
Exponáty: 59sout. + 8nesout. + 7 literatura
Příl. ruční razítko
1984 MOST 1984, Propagační výstava pošt. známek
8. – 14.5.
KF 04-12
Exponáty: 16
1985 MOST 1985, Propag. výstava pošt. známek
8. – 10.11.
Obl. KD horníků a energetiků
Komise PH a C SČF
1990 MOST 1990, Propagační výstava poštovních známek – dny horníků
7. – 9.12.
Obl. dům kultury
Pořadatel: KF 04-12
1947 MOTYČÍN 1947, Filatelistická výstava k 20 letům klubu
23. - 27.5.
1971 MYJAVA 1971, Propagační výstava pošt. známek
29.4. - 1.5.
KF 08-32
1987 MÝTO 1987, III. podbrdská oblastní výstava – ZČ, St.Č, Praha
19. – 27. 9.
Radnice
Předseda OV: B. Sudík
Předseda jury: MUDr. B. Helm
Exponáty: 42
Návštěva: 700 osob
Ruční příl. razítko