VÝSTAVY OD "L"
1962 LANŠKROUN 1962, Propagační výstavka pošt. známek
23. – 30. 9.
KF ZK ROH v Lanškrouně
Exponátů. 30 dospělí i mládež
1012 návštěvníků
1993 LANŠKROUN 1993, Pošt. historie města Lanškroun
6.5. – 23.6.
Městské muzeum
Sbírka K. Uhlíře + Pošt. muzeum a Městské muzeum Lanškroun
Ruční příl. razítko
1958 LÁZNĚ BĚLOHRAD 1958, Propagační výstava pošt. známek
24. a31. srpna, 7. září
Fričovo muzeum
Kroužek fil. ZK ROH Krkonošský nábytek
400 návštěvníků
1960 LEVICE 1960, Výstava pošt. známek k 15. výr. osvobození
1975 LEVICE 1975, Oblastní výstava poštovních známek
15. - 22.3.
DK Družba
KF 08-40
Předseda OV: Ladislav Čenger
Exponáty: 29 sout + 6 nesout.
Výsledky: MS-3, PS-4, VB-9, MB-7, PÚ-1
Ruční příl. razítko
1976 LEVICE 1976- POŽIARFILA, Námětová výstava poštovních známek
7. - 15.8.
KF 08-40
Exponáty: 20 (z toho 9 požárnických)
Návštěva: 2000
Ruční příl. razítko
1977 LEVICE 1977, propagační výstava pošt. známek
5.2.
ONV
KF 08-40
Zástupce OV: N. Feiner
1979 LEVICE 1979 - JUNIORFILA, VI. národní výstava mladých
26.5. - 3.6.
KD Družba
Komise mládeže ZSF
Předseda jury: Ing. Otto Bartoň
Výsledky: PZ-1, MPZ-1, S-6 a další
1980 LEVICE 1980, Propagační
19. -27.5.
KF 08-40
Exponáty: 23
Návštěva: 600 osob
1982 LEVICE 1982, Mezistátní ČSSR - KUBA
23. - 31. 10.
DK Družba
Předseda OV: J. Koblen
Předseda jury: Dr. S. Zrubec
Exponáty: 43 sout. + 4 nesout. (z toho 12 mládež a 7 z Kuby)
Výsledky: VPZ-5, MPZ-1, VS-12, MS-10, VPS-9, MPS-3, B-3
Ruční příl. razítko
1984 LEVICE 1984, Propagační výstava
9. – 18.6.
Okr. DpaM
Exponáty: 15
1985 LEVICE 1985, Výstava pošt. známek ke 40. výr. osvobození
1990 LEVICE 1990 - JUNIORFILA, Národní výstava poštovních známek ml. filatelistů
19. – 28.10.
KD Družba
Pořadatel: KF 52-22
Zástupce OV: N. Feiner
Exponáty: 74
Výsledky: 6xMS, 33xVPS, 28xMPS
Ruční příl. razítko
1991 LEVICE 1991, Výstava poštovních známek mládeže
1971 LEVOČA 1971, Propagační výstava pošt. známek
23.3. - 4.4.
Městské divadlo
KF 10-20
Exponátů: 25
1973 LEVOČA 1973, Výstava pošt. známek
17.-29.4.
Radnice v Levoči
KF 10-20
Návštěva : 1300
1975 LEVOČA 1975, Propagační výstava poštovních známek
5. - 15.6.
Spišské muzeum
KF 10-20
Návštěva: cca 8000
1977 LEVOČA 1977, Krajská výstava poštovních známek
5. – 19.11.
Spišské muzeum
Předseda OV: Ing. Bašťovanský
Předseda jury: dipl. tech. Š. Plško
Exponáty: 48 (z toho 27 mládež a 8 nesout.)
Ruční příl. razítko
1940 LIBÁŇ 1940, Výstava pošt. známek
1952 LIBEREC 1952, Krajská výstava pošt. známek
13. - 21.9.
Místní KF ZK ROH
Předseda VV: p. Horák
Ruční příl. razítko
1961 LIBEREC 1961, Výstava pošt. známek
8. – 12.11
KF ZK ROH Skloexport
1967 LIBEREC 1967, Krajská výstava poštovních známek
16. 7. – 6. 8. 1967
Severočeské muzeum
Pořadatel: SČSF – skupina klubů Severočeského kraje
Předseda OV: Jan Čech
Tajemník OV: Karel Vondra
Výsledky: 2xPZ, 10xS, 15xPS, 26xB, 30xD
Dospělí i mládež
Ruční příl. razítko (2)
1973 LIBEREC 1973 - MLADÝ LIBEREC, Krajská výst. pošt. známek mládeže (+ Lucembursko a NDR)
6.-20.10.
Severočeské muzeum Liberec
KV SČF
Předseda OV: Jan Čech
Ruční příl. razítko
1978 LIBEREC 1978, Krajská výstava poštovních známek
22.4. - 7.5.
Severočeské muzeum
Ruční příl. razítko
1957 LIBKOVICE 1957, Propag. výstava
12. a 13. Října
Kroužek fil. ZK ROH Mostecké keramické závody v Libkovicích
300 návštěvníků
1962 LIBKOVICE 1962, Výstava pošt. známek
1952 LIBOCHOVICE 1952, Výstava pošt. známek
7. - 9.9.
Závodní klub ROH
KF ZK ROH spojených českých skláren
Ruční příl. razítko
1960 LIBOCHOVICE 1960, Výstava k 15. výročí osvobození
1970 LIBŠTÁT 1970, Propagační výstavka
9.5. - 10.5.
KF 05-46
1958 LIPNIK NAD BEČVOU 1958, Výstava k 10. výročí Vítězného února
1965 LIPNIK NAD BEČVOU 1965, Okresní výstava pošt. známek
1. - 10. 5.
Sdružené ZK
1969 LIPNIK NAD BEČVOU 1969, Propagační výstav poštovních známek
9. - 25.5.
Předseda VV: Vítězslav Vlček
Rozsah: 450 výst. rámů
Ruční příl. razítko
1970 LIPNIK NAD BEČVOU 1970, 1. celoarmádní výstava poštovních známek
19.4. -3.5.
Tělovýchovný areál posádky
Předseda VV: V. Vlček
Výsledky: 5xPZ, 4xMPZ, 26xS, 15xMS, 19xPS, 21xMPS, 13xB, 9xMB
3 vrtulníkové lety, příl. ruční razítko
1971 LIPNIK NAD BEČVOU 1971, Oblastní výstava pošt. známek
9. - 25.10.
Hala posádky v Lipniku
Tajemník OV: Josef Zuzaňák
Exponáty: domácí + 25 exponátů z Bulharska a 1 z německa
Dospělí i mládež
1975 LIPNIK NAD BEČVOU 1975, Krajská výstava pošt. známek
20. - 31.3.
SZK Modrá hvězda
KF Lipnik
Předseda OV: Vlček
Exponáty: 56 (z toho 25 mládež)
Výsledky: VPZ-1,MPZ-3,VS-2, MS-5, VPS-9, MPS-13, VB-10,MB-13
1986 LIPNIK NAD BEČVOU 1986, Krajská výstava pošt. známek - SM,St.Č.
13. – 20.9.
Sdruž. klub ROH
KF 07-45
Předseda OV: Vítězslav Vlček
Tajemník OV: Josef Zuzaňák
Předseda jury: Fr. Žampach
Exponáty: 70 (z toho 29 mládež)
Výsledky: VPZ-1, MPZ-1, VS-5, S-14, VPS-20, PS-25, VB-1
Návštěva: 2600
Ruční příl. razítko
1994 LIPNIK NAD BEČVOU 1994, 1. celoarmádní výstava
9.6. – 12. 6.
Tělocvična 2. spoj. brigády
Předseda OV: Vítěslav Vlček
Předseda jury: Ing. L. Brendl
Exponátů: 126
Výsledky: 2xVPZ, 6xMPZ, 15x VS, 29x MS,21x VPS, 15x MPS, 21x VB, 9x MB
Vrtulníkový let, ruční příl. razítko, R-nál
1975 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 1975, Výstava k 30. výr. osvobození
1986 LIPT. MIKULÁŠ 1986, Celostátní výstava pošt. známek mladých filatelistů – mezinár. účast
30.5. – 14.6.
Galerie P.M. Bohúňa
Pořadatel: SČSF – KF 53-06 Lipt. Mikuláš
Předseda OV: Dr. Jozef Oško
Tajemník OV: Dr. Marian Šťasný
Předseda jury: Dr. František Švarc
Exponáty: 94 tuzemských v šesti soutěžních a 29 zahr. v mimosoutěžní třídě
Výsledky: MPZ-8, VS-7, MS-18, VPS-27, MPS-21
2x ruční příl. razítko
1985 LIPTOVSKÝ HRÁDOK 1985, Propagační ke spartakiádě
15. – 20.5.
KF 53-52
Exponáty: 15 exp. / 31 ploch
1971 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 1971 - JUNIORFILA, Celoslovenská výstava mládeže
17. - 30.5.
Okr. odborový dům
KF 09-06
Předseda OV: Jozef Oško
Exponáty: 119, výsledky: VS-1,MS-1, VPS-5, MPS-3, VB-12, MB-25, PÚ-73
Ruční příl. razítko 2x, 2x obálka s přít., dostavníková pošta
1981 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 1981 - JUNIORFILA, Národní výstava mládeže
3. -18.10.
Pblastní galerie P.M. Bohúňa
Předseda OV: Jozef Oško
Předseda jury: Ing. J. Tomandl
Exponáty: 93
Výsledky: PZ-1, MPZ-1, S-3, MS-10, PS-18, MPS-31, B-16, MB-4
Ruční příl. razítko (2x)
1985 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 1985, Propagační výstava ke spartakiádě
21.4. – 27.4.
Rozsah: 360 listů
Návštěva: 1000 osob
Od. 5.5. - RUŽOMBEROK
1985 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 1985, Výstava pošt. známek PLR
16. – 18.5.
KF 53-06
1986 LIPT. MIKULÁŠ 1986, Propag. putovní výstavka – III. dny filatelie
11. – 12.10.
dále: PRIEVIDZA, TRENČÍN, HARMANEC, MARTIN, BREZNO
1986 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 1986, Celostátní výstava poštovních známek mladých filatelistů
30.5. – 14.6.
Galerie P.M.Bohúně
Pořadatel: KF 53-06
Exponáty: 97sout. + 29 nesout
1989 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 1989 – EKOFILA, výstava pošt. známek
16.6.
Ruční příl. razítko
1971 LIŠOV (JČ) 1971, Propagační výstava pošt. známek
červen
Lidová knihovna
1982 LIŠOV U ČES. BUDĚJOVIC 1982, Oblastní výstava mladých filatelistů
10. – 24.10.
Ruční příl. razítko
1972 LITOMĚŘICE 1972 - ZAHRADA ČECH, propagační
23.9. - 8.10
Předseda OV: Karel Adam
Rozsah: 48 rámů
1975 LITOMĚŘICE 1975, Propagační výstava Zahrada Čech
1936 LITOMYŠL 1936, Výstava pošt. známek
12. - 19.4.
1954 LITOMYŠL 1954, Výstava pošt. známek
1958 LITVÍNOV 1958, Propagační výstava pošt. známek
14. – 21. 12.
KF ZK ROH Stalinových závodů
1962 LITVÍNOV 1962, III. členská výstava pošt. známek
3. – 11. 2.
Zákl. devítiletá škola
KF ZK ROH Stalinovi závody
1967 LYSICE 1967, Výstava pošt. známek
1968 LYSICE 1968, Výstava pošt. známek
1961 LOMNICE NAD POPELKOU 1961, Výstava pošt. známek
1960 LOMNICE U TIŠNOVA 1960, Výstava k 15. výročí osvobození
1960 LOŠTICE 1960, I. propagační výstava pošt. známek
12/1960
Záv. klub Olomoucké tvarůžkárny
KF ZK Olomoucké tvarůžkárny
1969 LOŠTICE 1969, Výstava pošt. známek
9. - 16.11.
Ruční příl. razítko
1982 LOUČOVICE 1982, Oblastní výstava pošt. známek
23. – 31.10.
KD Loučovice
Exponáty: 32
Ruční příl. razítko
1984 LOUČOVICE 1984, Oblastní výstava poštovních známek – JČ a ZČ
18.8. – 1.9.
DK Loučovice
KF 02-20
Předseda jury: Ing. Milan Bokvaj
Exponáty:40 (jen dospělí)
Návštěva: 384
Ruční příl. razítko
1928 LOUNY 1928, Výstava pošt. známek
28.10. - 1.11.
Hotel Koruna
Klub neodvislých filatelistů v Lounech
Ruční příl. razítko (černé/červené)
1953 LOUNY 1953, Výstava pošt. známek k 700 letům města
26.7. - 5.8.
Budova bývalé Obchodní akademie
KF ZK ROH Svazu zaměstnanců v dopravě
Ruční příl. razítko
1937 LOVOSICE 1937, Briefmarkenausstellung
1960 LUČENEC 1960, Výstava exp. oceněných na Bratislavě 1960
1992 LUČENEC 1992, Výstava pošt. známek
1975 LYSICE 1975, Propagační výstava poštovních známek
Lidová knihovna
MV NF + KMF
1978 LYSICE 1978, Propagační výstava pošt, známek
11. –19.2.
KF 06-13
Rozsah: 900 albových listů
Návštěva: cca 1000 osob
1988 LYSICE 1988 (okr. Blansko), propagační výstava pošt. známek a dokumentů pošt. provozu
14.- 21.2.
KF 06-13