VÝSTAVY OD  "D"
1956 DAČICE 1956, Výstava pošt. známek
8. – 10. 9.
Mateřská škola
1955 DĚČÍN 1955, Propagační výstava k 700 rokům města
květen
Budova u hl. nádraží
KF ZK ROH ONV
1965 DĚČÍN 1965, Výstava pošt. známek
1975 DĚČÍN 1975, Oblastní námětová výstava
21.6. - 6.7.
Kult. a spol. středisko
Exponáty: 51 (z toho 24 mládež)
Výsledky: PZ-1, VS-3, MS-1, VPS-6, MPS-8, VB-10, MB-16, PÚ-3.
Ruční příl. razítko
1977 DĚČÍN 1977 - MLADÝ FILATELISTA 1977, Oblastní výstava mládeže
11. - 18.6.
Učňovská škola místního hospodářství
Předseda jury: Ing. Lumír Brendl
Exponáty: 64
Výsledky: 1xS, 2xMS, 3xPS, 4xMPS, 19xB, 27xMB, N-7
Ruční příl. razítko
1981 DĚČÍN 1981, Oblastní výstava pošt. známek
10. - 18.10.
Okresní knihovna Děčín
KF 04-11
Předseda jury: Ivo Hauptman
Exponáty: 45 sout. (z toho 17 mládež) / 184 ploch
Ruční příl. razítko
1986 DĚČÍN 1986, Krajská výstava pošt. známek – SeČ, ZČ
27.9. – 5.10.
Restaurace Atlantik
KF 04-11
Předseda jury: Dr. V. Bernášek
Exponáty: 65 (22 mládež)
1962 DETVA 1962, Výstava pošt. známek pionýrů
3. – 10. 6.
Kult. dům
KF ZK A. Sládkoviče
Předseda rozhodc. sboru: Miloš Müller
400 návštěvníků
1964 DETVA 1964, Podlipanská výstava pošt. známek
12. – 17. 9.
Předseda VV: Štefan J. Plško
Exponáty: 86 dospělí, 22 mládež
Ruční příl. razítko
1966 DETVA 1966, HRIŇOVÁ, SLATINA, ZVOLEN, Putovní propagační výstava pošt. známek
15. - 22.5. (dále 24. - 29.5.; 1. - 10.6.; 12. - 18.6.)
KF 09-1
1969 DETVA 1969, II. podpolianská oblastní výstava pošt. známek
31.8. - 7.9.
KF 09-10
1973 DETVA 1973 - MODERNA, Oblastní výstava pošt. známek
8.- 23.9.
KD A. Sládkoviča
Předseda OV: S. Plško
Předseda jury: Dr. S. Zrubec
Exponátů: 43
Výsledky: VPZ – 1, MPZ – 3, VS – 6, MS – 8, VPS – 1, MPS – 6, VB – 6, MB – 5
Ruční příl. razítko
1977 DETVA 1977 - JUNIORFILA, V. Národní výstava mládeže
21. 5. - 5.6.
DK ROH A. Sládkoviča
Předseda OV: dipl. tech. Š. Plško
Předseda jury: Ing. Otto Bartoň
Ruční příl. razítko, doprava zásilek let. kursem 2006.
1979 DETVA 1980, Propagační výstava pošt. známek
11.11. - 20.11.
KD ROH A. Sládkoviča
1981 DETVA 1981- MODERNA, Národní výstava poštovních známek
29.8. - 6.9.
OU stř. strojnické školy
Klub podpolianských filatelistou
Předseda OV: dipl. tech. Štefan Plško
Předseda jury: Dr. S. Zrubec
Exponáty: přes 90 (81 soutěžních) /700ploch
Výsledky: VPZ-2, MPZ-6, VS-16, MS-19, VPS-16, MPS-13, VB-8
Ruční příl. razítko
1982 DETVA 1982, Propagační výstava pošt. známek k 60. výročí SSSR
5.12. 82– 31.1.83
1985 DETVA 1985, Výstavka známkové tvorby OSN
25.11. – 14.12.
Návštěva : 4000 osob
1988 DETVA 1988, Mezinárodní výstava pošt. známek Slovensko – Ukrajina
21.5. – 31.5.
Zn. sešitek
1989 DETVA 1989, Propagační výstavy
- 45 let klubu filatelistů v Detve, DK ROH
Putovní výstava ke 40 . výročí vzniku světového a čs. mírového hnutí
- Vysoká škola lesnická a dřevařská Zvolen
- Státní lázně, Sliač
-
Dětské rehabilitač ní středisko MARÍNA, lázně Kováč ová
- Státní lázně Dudince
- Místní školy v Detve
2004 DOLNÍ ČERMNÁ 2004, Propag. výstava  700 let první zmínky o obci
25. - 27.6.2004
Obecní úřad
KF 05-115 a obecní úřad
dopisnice s přítiskem
1954 DOLNÍ MARŠOV 1954, Výstava pošt. známek
1937 DOLNÍ POUSTEVNA 1937, I. výstava poštovních známek
30. a 31. 1.
1976 DOLNÝ KUBÍN 1976, Propagační výstava mládeže
24.4. - 8.5.
1977 DOLNÝ KUBÍN 1977, Okresní výstava mládeže
21. 3. - 3.4.
Ruční příl. razítko
1982 DOLNÝ KUBÍN 1982 – OBLASTNÁ ORAVA, Oblastní výstava pošt. známek
20. – 28.11.
KF 53-10
Tajemník OV: Ing. D. Križo
Předseda jury: Dr. Vojtěch Čelka
Exponáty: 103 soutěžních (z toho 81 mládež)
Výsledky: S-22, PS-65, B-14
1984 DOLNÝ KUBÍN 1984 – ORAVA 84, Oblastní výstava poštovních známek mladých filatelistů
5. – 13.5.
Oravská galerie v Dolním Kubíně
Pořadatel: KF53-10
Předseda OV: Dr. Jozef Oško
Exponáty: 167 (66 prvovyst.)
Výsledky: S-4, MS-7, PS-18, MPS-65, B-32, MB-24, PÚ-16
Návštěva: 3000
Ruční příl. razítko
1989 DOLNÝ KUBÍN 1989, Výst. pošt. známek
1927 DOMAŽLICE 1927, Propagační výstava pošt. známek
31.7. - 7.8.
Reálné gymnázium
Spolek českých filatelistů
Ruční příl. razítko
1955 DOMAŽLICE 1955, Propagační výstava pošt. známek
5. - 12.6.
KF ZK ROH pošt. změstnanců
Návštěva: 700 osob
1971 DOMAŽLICE 1971 - JUNIOR 71, Výstava mladých filatelistů
11. - 19.9.
Městské kult. středisko
Tajemník OV: Fr. Navrátil
Exponáty: 110 mládež + 22 dospělí
Ruční příl. razítko
1974 DOMAŽLICE 1974, propagační výstava pošt. známek
20. - 29.9.
Předseda OV: František navrátil
Ruční příl. razítko
1981 DOMAŽLICE 1981, Krajská výstava pošt. známek ZČ a VČ kraje
12. - 20.9.
Posádkový dům armády
Předseda jury: Dr. V. Palkoska
Exponáty: 61
Výsledky: MPZ-1, S-4, MS-18, PS-9, B-19
1978 DOUBRAVNÍK 1978, Propagační výstava
6. – 9.5.
KF Tišnov
Rozsah: 50 ploch
Návštěva: 300 osob
1985 DUBNICA 1985, Oblastní filatelistická výstava
27.10.- 3.11.
DK ROH ZŤS
KF 53-04
Tajemník OV: Dr. Tibor Doboš
Předseda jury: dipl. tech. Štefan Plško
Exponáty: 92 sout.
Ruční příl. razítko
1973 DUBNICA NAD VÁHOM 1973, Výstava pošt. známek
25.2. - 4.3.
Ruční příl. razítko
1980 DUNAJSKÁ STREDA 1980 - MODRÁ DUNAJ, Oblastní výstava pošt. známek
7. – 21.11.
Ruční příl. razítko
1984 DUNAJSKÁ STREDA 1984, Krajská výstava pošt. známek
17. – 26.11.
Městský dům kultury a umění
KF 52-30
Předseda OV: Ing. Ervín Drobný
Exponáty: 54 (z toho 17 mládež)
Návštěva: 1250
Ruční příl. razítko
1986 DUNAJSKÁ STREDA 1986, Propagační výstava
10. –19.2.
KF 53-30
Návštěva: 365 osob
1983 DVŮR KRÁLOVÉ 1983, Propagační výstava Fauna-flóra
Hankův dům
KF 05-02
Návštěva: 600 osob
1986 DVŮR KRÁLOVÉ 1986, Krajská výstava pošt. známek - VČ, JM
7. – 15.6.
Kult. stř. TIBA
KF 05-02
Tajemník OV: Vladimír Kňourek
Předseda jury: Dr. Vladimír Bernášek
Exponáty: 58 sout.
Výsledky: MPZ-3, S-6, MS-6, PS-16, MPS-10, B-16, MB-1
Ruční příl. razítko
1981 DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 1981, Propagační výstava aero a kosmos
KF 05-02
1981 DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 1981, Propagační výstava k VŘSR
KF 05-02
1982 DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 1982, Propagační výstava k MDD
letectví, kosmonautika, motorismus
červen
Návštěva: 600 osob
2000 DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2000, 160 let první známky
23.5. – 7.6. 2000
Městské muzeum Špýchar
KF 05-2