VÝSTAVY OD  "CH"
1967 CHEB 1967, Okresní výstava pošt. známek k 50. výročí VŘSR
2. - 9.9.
Ruční příl. razítko
1971 CHEB 1971, Výstava pošt. známek
5.-12.6.
Tajemník OV: Dr. Václav Chod
1986 CHEB 1986 – MLADÝ CHEB, Oblastní výstava poštovních známek mládeže – ZČ,JM
15. – 23.11.
Pos. dům armády
Exponáty: 88 ( z toho 30 prvovyst.)
Ruční příl. razítko
1964 CHOCEŇ 1964, Oblastní výstava poštovních známek
20.9. – 4.10.1964
Pořádatel: SČSF – KF Domu odborů Choceň
Předseda soudc. Sboru: K. Basika
Návštěva: přes 3000 osob
Příl. dopisnice, příl. ruční razítko
1978 CHOCEŇ 1978, Propagační výstava
21. – 28.5.
Muzeum
KF 05-09
1984 CHOCEŇ 1984, Propagační výstava pošt. známek
červen
2004 CHOCEŇ 2004, Propag. výstava pošt. zn a pohlednic
20.6. - 7.7.2004
Orlické muzeum
ruční příl. razítko, dopisnice spřít.
1970 CHOMUTOV 1970, Krajská výstava pošt. známek
6.9. - 13.9.
Divadlo v Chomutově
Tajemník VV: Ing. J. Bohdanecký
Ruční příl. razítko
1977 CHOMUTOV 1977, Mezistátní ČSSR – SSSR
18. – 27.11.
Divadlo v Chomutově
KF 04-02
Předseda OV: Ing. Jan Bohdanecký
Předseda jury: F. Daniel
Exponáty: 30 ČSSR + 30 SSSR / 142 rámů
Ruční příl. razítko, CDV s přítiskem
1982 CHOMUTOV 1982, Oblastní výstava mladých filatelistů
16. – 24.10
ZK VTŠ Divadlo
Ruční příl. razítko
2001 CHOMUTOV 2001, Výstava poštovnictví Chomutovska
23.6. - 2.9.
1988 CHOTĚŠOV 1988 (okr. Plzeň), Oblastní výstava mládeže - ZČ,SM
5. - 9.5.
Národní dům
KF Chotěšov
Zástupce OV: V. Vrátník
Předseda jury: Jaromír Jeřábek
Exponáty: 83
1959 CHRAST U CHRUDIMY 1959, Výstava pošt. známek
28.6. – 5.7.
Místní osmiletá škola
KF ZK ROH Východočeských papíren
Předseda VV: Čestmír Novák
Přílež. ruční razítko
1952 CHRUDIM 1952, Výstava pošt. známek
27.4. - 11.5.
Kroužek filatelistů ZK ROH poštovních zaměstnanců
1966 CHÝŠE (na Karlovarsku) 1966, Propag. výstava pošt. známek
11/66
Agitační středisko