VÝSTAVY OD  "C"
1986 CÍFER 1986, Krajská výstava pošt. známek
18. – 26.10.
KD Cífer
KF 52-03
Předseda OV: I. Čechovič
Tajemník OV: Ing. O. Hradský
Předseda jury: Dr. S. Zrubec
Exponáty: 62 (8 nesout.)
Výsledky: MPZ-1, VS-8, MS-5, VPS-19, MPS-19, VB-3
Ruční příl. razítko
1978 CÍFER 1978, I. propagační výstava
31.3. – 1.4.
KF 08-13
Rozsah: 6 exponátů/20 ploch
1980 CÍFER 1980, Propagační výstava
1982 CÍFER 1982, Oblastní výstava pošt. známek
16. – 24.10.
Tělocvična Cífer
KF 08-13
Předseda OV: Imrich Čechovič
Předseda jury: dipl. tech. Štefan Plško
Exponáty: 40 sout. (z toho 20 mládež)
Ruční příl. razítko
1935 ČÁSLAV 1935, Výstava pošt. známek sdružení filatelistů "Klečka"
26.10. - 3.11.
1983 ČERVENÝ KOSTELEC 1983, Oblastní výstava pošt. známek - VČ, SeČ
17. - 25.9.
Divadlo J.K. Tyla
KF 05-25
Exponáty: 52
Návštěva: 769
Ruční příl. razítko
1952 ČESKÁ LÍPA 1952, Propagační výstava pošt. známek
25.5. - 1.6.
Místnosti ZK
Kroužek filatelistů ZK ROH zaměstnanců ČSD
1955 ČESKÁ SKALICE 1955, Propagační výstava pošt. známek
10. - 31.8.
KF ZK ROH Kolora
Návštěva: 800 osob
Ruční příl. razítko
1962 ČESKÁ SKALICE 1962, Propag. výstava ke 100. výročí úmrtí B. Němcové
1972 ČESKÁ SKALICE 1972, Propagační výstava pošt. známek
20.- 28.5.
Sál závodního klubu B. Němcové
KF 05-99
1980 ČESKÁ SKALICE 1980, Oblastní výstava pošt. známek
14.9. – 5.10.
Ruční příl. razítko
1982 ČESKÁ SKALICE 1982, Krajská výstava pošt. známek - VČ a SeČ
18.9. – 10. 10.
Muzeum B. Němcové
KF 05-99
Exponáty: 43 dosp. + 27 mládež
Výseldky: PZ-1, MPZ-2, S-4, MS-11, PS-21, MPS-18, B-13
Návštěva: 3000 osob
Ruční příl. razítko
1956 ČESKÁ TŘEBOVÁ 1956, Propagační výstava
7. – 14. 10.
KD ČSD
Kroužek fil. ZK ROH ČSD
1959 ČESKÁ TŘEBOVÁ 1959, Výstava pošt. známek – 40 let filatelie
20. – 27. 9.
Ruční příl. razítko
1961 ČESKÁ TŘEBOVÁ 1961, Prop. výstava pošt. známek
8/1961
Hala nádraží ČSD
KF ZK ROH ČSD
1969 ČESKÁ TŘEBOVÁ 1969, Oblastní výstava poštovních známek
7. - 14.9.
KF 05-7
1979 ČESKÁ TŘEBOVÁ 1979, Oblastní výstava mladých filatelistů
6. -14.10.
Předseda OV: Ing. Fr. Novák
Předseda jury: Ing. L. Brendl
Exponáty: 73
Výsledky: VS-1, MS-3, VPS-6, MPS-26, VB-23, MB-14
1974 ČESKÉ BUDĚJOVICE 1974, Propagační - V.I.Lenin ve známkové tvorbě
20.1. - 27.1.
Předseda OV: Karel Kutil
Ruční příl. razítko
1980 ČESKÉ BUDĚJOVICE - OLYMPSPORT 1980, Celostátní oborová výstava
25.5. - 1.6.
Dům kultury ROH
Pořadatel: KF 02-01
Exponáty: cca 80 ( z toho 14 mládež, 10 zahr., 15 literatura
Ruční příl. razítko, příl. celin. obálka
1949 ČESKÉ BUDĚJOVICE 1949, Výstava třicet let čs. známky (zapůjčena Ministerstvem pošt)
13. - 20.2.
Klub českých filatelistů
Melantrich
Ruční příl razítko
1952 ČESKÉ BUDĚJOVICE 1952, I. krajská výstava poštovních známek
3. - 18. 5.
Krajské museum
Fil. kroužek ZK ROH poštovních zaměstnanců
Ruční příl. razítko
1960 ČESKÉ BUDĚJOVICE 1960, Výstava pošt. známek
14. – 29. 5.
Dům odborů
KF ZK ROH Strojařů
Předseda VV: K. Skalický
Exponátů: 70
Příležitostní ruční razítko
1960 ČESKÉ BUDĚJOVICE 1960, Výstava poštovních známek
14. 5. – 29.5.
Ruční příl. razítko
1965 ČESKÉ BUDĚJOVICE 1965, II. krajská výstava poštovních známek
5. - 12. 9.
Klub strojařů
Ruční příl. razítko (2)
1969 ČESKÉ BUDĚJOVICE 1969 - JUVENTUS 1969 BUDOVICII
12. - 21.12.
Dům kultury ROH
KF 02-1 a KMF 52-152
Předseda VV: Karel Kutil
Tajemník VV: Zdeněk Kohout
Předseda jury: Dr. Fr. Švarc
Exponáty: 62
Ruční příl. razítko
1970 ČESKÉ BUDĚJOVICE 1970, III. krajská výstava pošt. známek a výstava Olympsport
3. – 17.10.1970
Dům kultury ROH
Pořadatel: KF 02-1 Č. Budějovice
Předseda prac. výboru: Karel Kutil
Tajemník prac. výboru: Josef Hruška
Předseda jury: Alois Dušek
Exponáty: krajská - 9 mimo soutěž, 75 soutěžní; Olympsport – 35 soutěžních (celkem 400ploch)
Ruční příl razítko (2)
1972 ČESKÉ BUDĚJOVICE 1972 - JUVENTUS 1972 BUDOVICII, II. krajská výstava mládeže
4 - 12.11.
Dům kultury ROH
KF 02-1
Předseda OV: Ing. Jan Švestka
Exponáty: 155, rozsah 267 ploch
Výsledky: VS-2, MS-8, VPS-10, MPS - 35, VB-48, MB-42, PÚ-8
Ruční příl. razítko
1974 ČESKÉ BUDĚJOVICE 1974, Mezinárodní výstava pošt. známek ČSSR – NDR
24.8. – 1.9.
Předseda OV: Vladimír Kvasnica
Předseda jury: Dr. Fr. Švarc
Exponáty: přes 90
Výsledky: VPZ – 2, MPZ – 17 aj.
Příl. celin. obálka, ruční příl. razítko
1975 ČESKÉ BUDĚJOVICE 1975,Výstava mládeže
19. 2. - 2.3.
Krajské střed. památkové péče
KMF 52-01
Vedení OV: Z. Kohout a Ing. J. Švestka
1976 ČESKÉ BUDĚJOVICE 1976 - III. JUVENTUS BUDOVICII
22. - 30.5.
DK ROH
KF 02-01
Předseda OV: Jan Kalina
Předseda jury: Dr. Fr. Švarc
Exponáty: 98 (z toho 16 zahr.)
1976 ČESKÉ BUDĚJOVICE 1976, Propagační výstava
13.4. - 8.5.
Muzeum dělnického revolučního hnutí
KF 02-01
Rozsah: 50 ploch
1977 ČESKÉ BUDĚJOVICE 1977, Propagační
7. 11. –
Muzeum děln. hnutí
KV SČSF
Exponáty: 17
1978 ČESKË BUDĚJOVICE 1978, Krajská výstava pošt. známek
20. – 28. 5.
DK ROH
Příl. ruční razítko
1983 ČESKÉ BUDĚJOVICE 1983, Propag. výstava Čes. Budějovice - Gomel
8. - 12.12.
Pořadatel: skup. známky SSSR při JČ KV SČSF
Ruční příl. razítko
1984 ČESKÉ BUDĚJOVICE 1984, Krajská výstava pošt. známek
11. – 19.5.
Dům kultury ROH
KF 02-01
Předseda OV: Karel Kutil
Předseda jury: A. Dušek
Exponáty: 70
Výsledky: PZ-2, MPZ-5, S-11, MS-16, PS-15, MPS-12, B-6
Návštěva: 5106
Ruční příl. razítko
1988 ČESKÉ BUDĚJOVICE 1987, Mezistátní výstava ČSSR - NDR
20. - 27.5.
KF 02-01
Zástupce OV: K. Kutil
Předseda jury: Ing. Milan Bokvaj
Exponáty: 34 sout. (17 z NDR) + 5 nesout.
Ruční příl. razítko
1934 ČESKÉ VELENICE 1934, Propagační výstavka
24.6.
K.Č.F. v České Velenici
1969 ČESKÉ VELENICE 1969, Propag. výstava pošt. známek
17. - 23.11.
KF 02-45
Rozsah: 30 rámů
Ruční příl. razítko
1970 ČESKÉ VELENICE 1970, Výstava pošt. známek
1983 ČESKË VELENICE 1983, Propagační výstavy pošt. známek
- 35. výročí Vítězného února
- založení lidových milicí
- 80. výročí narození J. Fučíka
1952 ČESKÝ BROD 1952, Propagační výstava pošt. známek
6. - 8.6.
KF ZK ROH Jednota
1961 ČESKÝ BROD 1961, I. propag. výstava pošt. známek
5. – 11.11.
Podlipanské muzeum
KF při domu osvěty
1980 ČESKÝ BROD 1980, Výst. pošt. známek
1991 ČESKÝ BROD 1991- OLYMPSPORT , Mezinárodní oborová výstava
21. – 28.9.
SČSF, Společnost olympijské akademie, Olympijské společnosti Slovensko a KF 01-18.
Exponáty: 58 sout.
Výsledky: VPZ-1, PZ-9, VS-16, S-8 a další
Příl. VO, ruční příl. razítko a příl. stroj. razítko
1979 ČESKÝ KRUMLOV 1979, Oblastní výstava pošt. známek
1. - 9.9.
1978 ČESKÝ TĚŠÍN 1978, Oblastní výstava pošt. známek
7. – 15.10.
Hotel Piast
KF 07-20
Předseda jury: Ing. Walter Müller
Exponáty: 48
Výsledky: MPZ-2, VS-1, MS-5, VPS-4, MPS-7, VB-12, MB-8
Návštěva: 3200 osob
1979 ČESKÝ TĚŠÍN 1979, Propagační výstava pošt. známek
14. – 16.9.
KF 07-20
Předseda jury: MVDr. Alexandr Bárd
1985 ČESKÝ TĚŠÍN 1985, Požární ochrana
27.9. – 2.11.
Vlastivědné muzeum
SČF a federální výbor Svazu PO
Rozsah: 50 ploch
Návštěva: 2360 osob