REGIONÁLNÍ VÝSTAVY 1991 - 1992
1991 BRNO 1991, Námětová filatelie
Technické muzeum Brno
Pořadatel: KF 06-22
1991 ČESKÝ BROD 1991- OLYMPSPORT , Mezinárodní oborová výstava
21. – 28.9.
SČSF, Společnost olympijské akademie, Olympijské společnosti Slovensko a KF 01-18.
Exponáty: 58 sout.
Výsledky: VPZ-1, PZ-9, VS-16, S-8 a další
Příl. VO, ruční příl. razítko a příl. stroj. razítko
1991 NITRA 1991 - EKOFILA, Propag. výstava pošt. známek
13. – 18.12.
Nitranská státní galerie
KF 52-51
Ruční příl. razítko
1991 NITRA 1991 – MEDACTA 91, Výstava pošt. známek
1991 PREŠOV 1991, Propag. výstava „Požární ochrana“
30.10.1991 – 6.2.1992
Vlastivědné muzeum v Prešově
NS Požární ochrana ZSF
Ruční příl. razítko
1991 RUŽOMBEROK 1991- STREDNÉ SLOVENSKO, Filatelistická výst. k otevření hrobky A. Hlinky
7.9. – 22.9.
Liptovské muzeum a ZK OZ SCP
KF 53-02 aj.
Tajemník OV: Kamil Štekr
Exponáty: 67 (z toho 26 nesout., mládež 13)
Výsledky: MPZ-2, VS-2, MS-3, VPS-6, MPS-8, VB-8 a další
Ruční příl. razítko a příl. VO
1991 TRENČÍN 1991, Výstava pošt. známek
1991 VSETÍN 1991, Krajská výstava pošt. známek
26.10. – 5.11.
Zámek Vsetín
KF 07-89 a Okresní vlastivědné muzeum
Exponáty: 36sout., 1 nesout.
Ruční příl. razítko a R-nál.
1992 BRATISLAVA 1992 – SLOVENSKO 92, Městská filatelistická výstava
30.4. – 10. 5.
Mirbachův palác
Sdruž. KF v Bratislavě
Předseda jury: JUDr. Jozef Olah
Exponáty: cca33 sout. +4 nesout. /150 ploch
Výsledky: 5xMPZ, 5x VS, 10x MS, 9xVPS, 2xMPS, 2xVB
Ruční příl. razítko
1992 HORNÍ SLAVKOV 1992, Oborová výstava pošt. známek k 200 letům porcelánky
23. – 31.5.
Dům kultury
Pořadatel: KF 03-39
Zástupce OV: E. Kováč
Předseda jury: MuDr. Viklický
Exponáty: 41 sout. + 6 nesout.
Výsledky: 1xVPZ, 3xMPZ, 6xVS, 9xMS, 4xVPS, 12xMPS, 6xVB
2x přítisk na celině, ruční příl. razítko, balonový let
1992 LUČENEC 1992, Výstava pošt. známek
1992 NÁCHOD 1992, Propagační výstavy
- Celiny a dopisy z května 45
- Provizorní revoluční razítka 45
- Výstavka zn. USA
- Výstavka k OH v Seoulu
- Výstavak "38"
- Výstavka vánočních známek
1992 NITRA 1992 - EKOFILA 92
3. - 18.10.
Městské muzeum Nitra
KF 52-51
Exponáty: 17 + pošt. grafika F. Horniaka
Větroňový let, ruční příl. razítko
1992 ROUDNICE NAD LABEM 1992, Národní výstava pošt. známek
4. – 6.12.
Tyršův stadion
Pořadatel: KF 04-42
Zástupce OV: F. Baudiš
Exponáty: 58 sout.
Výsledky: 5xVPZ, 5xMPZ, 11xVS, 9xMS, 11xVPS, 9xMPS, 3xVB
2x přítisk na celině, ruční příl. razítko
návštěvníci: cca 2000
1992 STRÁŽNICE 1992, Filatelistická výstava J.A. Komenský
27.7. - 2.8.
KD Strážničan
Předseda OV: V. Hasala
Předseda jury: E. Müller
Exponáty: 11
Příl. VO