REGIONÁLNÍ VÝSTAVY 1989 - 1990
1989 BOSKOVICE 1989, Krajská výstava pošt. známek (JM, SeČ, St.Č)
16. - 24.9.
Zámecký skleník
Předseda OV: Zdeněk Kosatík
Předseda jury: Dr. Vratislav Palkoska
Exponáty: 59
Výsledky: PZ-1, VS-3, MS-12, …… VB-4, MB-1
1989 BRATISLAVA 1989, Městská výstava Bratislava - Praha
13. - 22.4.
DK Dúbravka
Zástupce OV: JUDr. M. Štern
Předseda jury. Ing. J. Tomandl
Exponáty: 55
Výsledky: PZ-2, S-26, PS-24, B-2
1989 BRATISLAVA 1989, Přehlídka exponátů Praga 98
1989 BRNO 1989, Poštovní provoz a filatelie
24.10. - 12.11.
Technické muzeum Brno
Pořadatel: KF 06-22
Rozsah: 50 rámů
1989 DETVA 1989, Propagační výstavy
- 45 let klubu filatelistů v Detve, DK ROH

Putovní výstava ke 40 . výročí vzniku světového a čs. mírového hnutí
- Vysoká škola lesnická a dřevařská Zvolen
- Státní lázně, Sliač-
-
Dětské rehabilitač ní středisko MARÍNA, lázně Kováč ová
- Státní lázně Dudince
- Místní školy v Detve

1989 DOLNÝ KUBÍN 1989, Výst. pošt. známek
1989 FRÝDEK MÍSTEK 1989, Krajská filatelistická výstava
11. - 18.3.
Sál n.p. Slezan
KF 07-09 a 07-12
Zástupce OV: J. bartoš
Předseda jury: Ing. Fr. Hutyra
Exponáty: 83 (z toho 33 mládež)
Ruční příl. razítko
1989 IVANČICE 1989, A. Mucha a poštovní známka
Pořadatel: KF 06-22
1989 JEVÍČKO 1989, Výst. pošt. známek
1989 KARLOVY VARY 1989, Krajská výstava pošt. známek - ZČ,SeČ, Praha
15. -23.7.
Stř. pedagogická škola Drahovice
Zástupce OV: F- Lněnička
Předseda jury: Jiří Šulc
Exponáty: 62 dospělých + 33 mládež
Výsledky: VPZ-1, MPZ-2, VS-12, MS-14, VPS-21, VB-8, MB-1
1989 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 1989 – EKOFILA, výstava pošt. známek
16.6.
Ruční příl. razítko
1989 MARTIN 1989 - MARTINIA, Národní filatelistická výstava
16. - 25.6.
DK ROH ZŤS
Předseda OV: dipl. tech. E. Farbaky
Předseda jury: Dr. S. Zrubec
Exponáty: 40 sout. + 10 nesout.
Výsledky: VPZ-2, MPZ-3, VS-13, MS-11, VPS-4, MPS-9, VB-2
Ruční příl. razítko
1989 NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ 1989, Propagační výstava
květen
KV SČSF
1989 NOVÉ ZÁMKY 1989, Výst. pošt. známek
1989 OLOMOUC 1989, Mezistátní výstava ČSSR-MLR
19. - 27.5.
Krajské vlastivědné muzeum
Předseda OV: Jan Kabelka
KF 07-02
Exponáty: 40
1989 OSTRAVA 1989, Propagační výstava k výstavě Ekofórum
15. - 25.6.
Přednášková síň Ekofóra
Exponátů: 12
1989 POVÁŽSKÁ BYSTRICA 1989, Výstava nových exponátů
12. - 19.3.
Okr. DpaM
Předseda OV: M. Peterka
Předseda jury: Dr. S. Zrubec
Exponáty: 144 (z toho 107 mládež)
Výsledky: MPZ-1, VS-8, MS-11, VPS-21, MPS-37, VB-36, MB-24
Ruční příl. razítko
1989 PRAHA 1989, Družební Praha-Sofie-Berlin-Varšava
14. - 19.4.
Zástupce OV: Ing. J. Neugebauer
Ruční příl. razítko
1989 SUŠICE 1989, Oblastní výstava pošt. známek
20. - 28.5.
KF 03-09
Zástupce OV: J. Váňa
Předseda jury: Ing. Milan Bokvaj
Exponáty: 37 (z toho 31 mládež)
Výsledky: PZ-1, VS-3, S-4, VPS-6, PS-17, VB-19, B-13, PÚ-2
Ruční příl. razítko
1990 BRATISLAVA 1990, Výstava poštovních známek Bratislava – Kyjev - Krakov
4. – 13.5.
Dům kultury Ružinov
Exponáty: 76 (z toho 14 Polsko, 11 Ukrajina a 17 mládež)
Ruční příl. razítko – 1 den
1990 BRATISLAVA 1990, Člověk kráčí vesmírem
1990 BRNO 1990, 140. výročí narození T.G. Masaryka
2. – 30.4.
Měnínská brána
Pořadatel: KF 06-22
1990 BRNO 1990, 150 let poštovní známky
13. – 28.11.
Technické muzeum Brno
Pořadatel: KF 06-22
Rozsah: 31 exp./50 panelů
1990 BRNO 1990, Výstava „Živá příroda“
6. – 8.7.
Brněnské výstaviště
Exponáty: 52 sout. (z toho 43 mládež)
1990 HOŘOVICE 1990, Oblastní výstava pošt. známek - StČ,JČ, ZČ aSeČ
16. – 24. 6.
Společ. dům
KF 01-67 a Sdružený klub v Hořovicích
Zástupce OV: Ing. Z. Špaček
Předseda OV: Dr. V. Palkoska
Exponáty: 62 (54 sout.)
Výsledky: 2xVS, 3xMS, 17xVPS, 14xMPS, 9xVB, 9xMB
Ruční příl. razítko
1990 JABLONNÉ NAD ORLICÍ 1990, Oblastní výstava pošt. známek - VČ, SM, JM a Praha
5. – 13. 5.
SKP U dubu
KF 05-19
Předseda OV: Josef Macek
Předseda jury: Ing. Zd . Znamínko
Exponáty: 41 (jen dospělí)
Výsledky: 1xVS, 4xMS, 10xVPS, 13xMPS, 8xVB, 4xMB, 1-N
Ruční příl. razítko
1990 KOŠICE 1990, Krajská výstava pošt. známek
17. – 20.11.
KD VSŽ
KF 54-01
Exponáty: 40 (z toho 17 mládež)
Výsledky: 3xMPZ, 4xVS, 9xMS, 6xVPS, 10xMPS, VB-6, MB-6
Ruční příl. razítko
1990 KREMNICA 1990 – FILATELISTICKÁ JAR, Přehlídka nových exponátů mládeže
březen/duben
Muzeum mincí a medailí
Předseda jury: Ing. M. Bachratý
Exponáty: 94
Výsledky: MS-2, PS-23, MPS-22, B-23, MB-14, PÚ-8
1990 MEZIMĚSTÍ 1990, Propagační výstava „ Železniční motivy“
7. – 14.10.
Divadelní sál železniční stanice
1990 MOST 1990, Propagační výstava poštovních známek – dny horníků
7. – 9.12.
Obl. dům kultury
Pořadatel: KF 04-12
1990 NITRA 1990 – EKOFILA
5. – 18.12.
1990 OSTRAVA 1990, Krajská výstava pošt. známek - SM,VČ
1. – 9. 9.
Odb. učiliště, s.p. Vítkovice
KF 07-35
Předseda OV: J. Veselý
Předseda jury: Ing. J. Karásek
Exponáty: 57 (z toho 18 mládež)
Ruční příl. razítko
1990 PLZEŇ 1990, Propagační výstava „Americká armáda v Plzni“
1990 PRAHA 1990, Krajská výstava pošt. známek
28.3. - 1.4.
ÚLUV
Zástupce OV: Ing. J. Neugebauer
1990 PRAHA 1990, Propagační - 150 let 1. známky
20. - 23.4.
Dům slovenské kultury
Zástupce OV: Ing. Hynek Ondrášek
1990 PRAHA 1990, Výstava R- nálepek
1990 PROSTĚJOV 1990, Krajská výstava pošt. známek - JM, StČ
8. – 16. 9.
Dělnický dům
KF 06-31
zástupce OV: Ing. Z. Znojil
Exponáty: 66
Ruční příl. razítko
1990 RIMAVSKÁ SOBOTA 1990, Krajská výstava pošt. známek
8. – 15. 9.
Měst. kult. středisko
KF 53-30
Tástupce OV: J. Mag
Předseda jury: JUDr. P. Diča
Exponáty: 102 (z toho 38 mládež)
Ruční příl. razítko
1990 TRENČÍN 1990, Krajská družební výstava pošt. známek + Halle,Gyor, Zielona Gora
18. – 25. 5.
Městské kult. středisko (koni Hvězda)
KF 52-10 a 52-19
Předseda OV: Jozef Korený
Tajemník OV: L. Droppa
Exponáty: 69 + literatura
Výsledky: PZ-13, S-23 a další
Ruční příl. razítko
1990 ZÁBŘEH NA MORAVĚ 1990, Propagační výstava ke 150 letům pošty
1.3. –
Pošta Zábřeh a KF v Zábřehu
1990 ŽAMBERK 1990, Propagační výstava „60let filatelie v Žamberku“
2. – 30.9.
Městské muzeum
KF 05-70
1990 ŽIAR NAD HRONOM 1990, Propagační výstava „Člověk kráča vesmírom“
31.5. – 7.6.
Rozsah: 35 rámů