REGIONÁLNÍ VÝSTAVY 1987 - 1988
1987 BECHYNĚ 1987, Oblastní filatelistická výstava – JČ, SM
30.5. – 7.6.
Spol. dům
Předseda OV: V. Kovařík
Předseda jury: A. Dušek
Exponáty: 97 (z toho cca 50 mládež)
Ruční příl. razítko
1987 BOJNICE 1987 - MODERNA, Národní filatelistická výstava
29.5. - 21.6.
Zámek Bojnice
KF 53-01
Předseda OV: Štefan Mikuš
Předseda jury: dipl. tech. Š. Plško
Exponáty: 68 sout. (20 mládež) + 3 nesout.
Výsledky: MPZ-4, VS-10, MS-15, VPS-20, MPS-11, VB-7
Ruční příl. razítko
1987 BRATISLAVA 1987, Národní námětová výstava pošt. známek
1. – 15.11.
Muzeum V.I.Lenina
Zástupce OV: RNDr. M. Zika
Předseda OV: Dr. S. Zrubec
Exponáty: 51 sout. (z toho 14 mládež)
Výsledky: VPZ-1, MPZ-5, VS-11, MS-11, VPS-11, MPS-9, B-3
2x zn. sešitek, ruční příl. razítko
1987 BRATISLAVA 1987, Propagační výstava "Památky na pošt. známkách"
6. - 23.8.
Bratislava - hrad
ÚV ZSF
1987 BRNO 1987, Propagační výstavy
18. - 30. 8. - Motorismus na známkách
1.- 13. 9. - 65 let KF A. Muchy
15. - 20.9. - Výstava mladých filateltů
Technické muzeum Brno
Pořadatel: KF 06-22
Návštěva: cca 9000 osob
1987 HAVLÍČKŮV BROD 1987 - POŽÁROFILA, Výstava pošt. známek
17. - 31.7.
Radnice
KV SČF, NS požární ochrana aj.
1987 HOLEŠOV 1987, Krajská filatelistická výstava – JM a SeČ
20. – 27.9.
KF 06-43
Předseda OV: Fr. Musil
Tajemník OV: Ing. Leopold Liška
Předseda jury: Ing. J. Karásek
Exponáty: 67
Výsledky: VPZ-1, MPZ-6, VS-11, MS-10, VPS-10, MPS-14, VB-3, MB-1
Ruční příl. razítko
1987 JIRKOV 1987, Propagační výstava
6. - 11. 11.
Sdruž. klub pracujících
KF 04-75
1987 KARVINÁ 1987, Krajská výstava pošt. známek - SM, VČ
6. - 14.11.
Městský DPaM
Předseda OV: Ing. Kolarcz
Předseda jury: M. Blaha
Exponáty: 72 ( z toho 25 mládež)
Ruční příl. razítko
1987 KOKAVA NAD RIMAVICOU 1987, Propagační výstava pošt. známek
25.6.
ZŠ Kokava
KF 53-55 a KMF S-220 a S-223
1987 KOŠICE 1987, Propagační výstava Košice - Užhorod
20. - 25. 10.
DK ROH VSŽ
Exponáty: 28 (z toho 11 ze SSSR)
1987 KRALUPY NAD VLTAVOU 1987, Oblastní filatelistická výstava – StČ, VČ
14. – 21.6.
Spol. dům Vltava
KF 01-26
Zástupce OV: J. Duras
Ruční příl. razítko
1987 KROMĚŘÍŽ 1987 - TEMAFILA, Celostátní námětová filatelistická výstava
29.8. – 6.9.
Dům kultury
KF 06-05
Předseda OV: Bohumír Bubeniček
Předseda jury: Ing. J. Sůva
Exponáty: 83 sout. + 10 nesout.
Výsledky: VPZ-1, MPZ-6, VS-20, MS-23, VPS-16, MPS-7
Příl. výpl. otisk, příl. ruční razítko, známkový sešitek (2x)
1987 MÝTO 1987, III. podbrdská oblastní výstava – ZČ, St.Č, Praha
19. – 27. 9.
Radnice
Předseda OV: B. Sudík
Předseda jury: MUDr. B. Helm
Exponáty: 42
Návštěva: 700 osob
Ruční příl. razítko
1987 NITRA 1987 – ESPERANTO, Propagační výstava pošt. známek
1987 NITRA 1987 – PLASTIKAFILA, Celoslovenská přehlídka nových exponátů
14. – 22.2.
Galeria Fr. Studeného
KF 52-51
Předseda OV: Ing. M. Kulka
Předseda jury: Dr. S. Zrubec
Exponáty: 150 ( z toho 104 mládež)
Výsledky: VS-3, MS-13, VPS-24, MPS-31, VB-42, MB-25, PÚ-7
1987 PARDUBICE 1987, Výstava " Poštovnictví na Pardubicku"
14.12.87 - 10.1.1988
PKO
Krajské muzeum, VČ komise PH a KF 100
1987 POVÁŽSKÁ BYSTRICA 1987, Oblastní filatelistická výstava
3. –8.6.
KF 53-15
Ruční příl. razítko
1987 PRAHA 1987, Krajská výstava Praha, Bratislava, JČ
3. - 11.10.
ÚLUV
Předseda OV: Ing. J. Neugebauer
Předseda jury: Ing. H. Ondrášek
Exponáty: 61 (z toho 16 mládež)
Ruční příl. razítko
1987 PŘEROV 1987, Výstava pošt. známek
KF 07-18
1987 RUŽOMBEROK 1987, Krajská filatelistická výstava
13. – 27.9.
Liptovské muzeum
KF 53-02
Zástupce OV: L. Adamčiak
Předseda jury: JUDr. P. Diča
Exponáty: 67 sout. (z toho 26 mládež)
Ruční příl. razítko
1987 SENICA 1987, Krajská výstava pošt. známek
7. – 15.11.
Záhorská galerie
Předseda OV: Ing. P. Brunovský
Předseda jury: Dr. S. Zrubec
Exponáty: 53 exp. (48 sout.)
Výsledky: VPZ-1, MPZ-2, VS-4, MS-9, VPS-15, MPS-14, VB-2, MB-1
Ruční příl. razítko
1987 SOKOLOV 1987, Krajská výstava pošt. známek - ZČ, St.Č
20. – 28.6.
Hornický dům kultury
KF 03-08
Zástupce OV: J. Makrot
Předseda jury: A. Dušek
Exponáty: 64 sout. (z toho 16 mládež) + 2 nesout.
Výsledky: MPZ-1, VS-10, MS-9, VPS-14, MPS-25, VB-7
Ruční příl. razítko
1987 STRAKONICE 1987, Mezistátní výstava ČSSR-SSSR
2. – 11.10.
Spol. dům TJ Fezko
KF 02-02
Předseda OV: Josef Šroub
Tajemnice OV: D. Topinková
Předseda jury: A. Dušek
Exponáty: 37 sout. ( 18 ČSSR, 19 SSSR)
Ruční příl. razítko
1987 SUŠICE 1987, Propagační výstava - filatelie, filumenie
22 exponátů
1987 TEREZÍN 1987, Oblastní výstava známek – SeČ, JM
8. – 24. 5.
Památník Terezín – Malá pevnost
Pořadatel: SČSF – KF 04-14 Litoměřice
Předseda OV: Vratislav Pixa
Tajemník OV: Gustav Guth
Předseda jury: Ing. Josef Sůva
Exponáty: 10 mimosoutěž; 51 dospělí, 20 mládež, 9 literatura
Výsledky: MPZ-2, VS-2, MS-7, VPS-7, MPS-10, VB-15, MB-12, PÚ-5
Příl. ruční razítko
1987 Výstava ČSSR – KUBA 1987
Zn. sešitek
1988 BANSKÁ BYSTRICA 1987, Mezistátní výstava ČSSR - BLR
23.4. - 9.5.
Stredoslovenská galéria
Předseda OV: Ing. Viliam Löffler
Předseda jury: Dr. S. Šablatůra
Exponáty: 24 z ČSSR a 18 z BLR
1988 BENEŠOV 1988, Krajská výstava pošt. známek - StČ, ZČ
4. – 12. 6. 1988
Sál MKS
Zástupce OV: M. Hořejší
Předseda jury: Ing. P. Pittermann
Exponáty: 73 ( z toho 22 mládež)
Výsledky:MPZ-3, VS-5, MS-9, VPS-17, MPS-24, VB-9
Zn. sešitek, ruční příl. razítko
1988 BRATISLAVA 1988 - EKOFILA, Nesoutěžní výstava pošt. známek
15. - 31.12.
KF 51-34
Exponáty: 44
Ruční příl. razítko
1988 BRATISLAVA 1988, III. přehlídka nových filatelistických exponátů
18.2. – 6.3.
SOU stavební
Předseda jury: Dr. S. Zrubec
Exponáty: 161 (119 mládež)
Výsledky: VS-4, MS-10, VPS-28, MPS-31, VB-43, MB-28, PÚ-11, N-5
2x zn. sešitek, ruční příl. razítko
1988 BRATISLAVA 1988, Výstava pošt. razítek
1988 BRNO 1988, Čs. známky 1918-1939 ve sbírkách brněnských filatelistů
Měnínská brána
Pořadatel: KF 06-22
1988 BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM 1988, Oblastní výstava pošt. známek - JM, St.Č
1.- 8.5.
Kult. dům uranových závodů
Předseda OV: P. Filip
Předseda jury: Ing. J. Karásek
Exponáty: 54 (z toho 16 mládež)
Ruční příl. razítko
1988 ČESKÉ BUDĚJOVICE 1987, Mezistátní výstava ČSSR - NDR
20. - 27.5.
KF 02-01
Zástupce OV: K. Kutil
Předseda jury: Ing. Milan Bokvaj
Exponáty: 34 sout. (17 z NDR) + 5 nesout.
Ruční příl. razítko
1988 DETVA 1988, Mezinárodní výstava pošt. známek Slovensko – Ukrajina
21.5. – 31.5.
Zn. sešitek
1988 KADAŇ 1988, Krajská výstava poštovních známek - SeČ, JM
27.5.- 5. 6.
Sdružené ZK ROH
Pořadatel: KF 04-33
Zástupce OV: J. Špulák
Předseda jury: Alois Dušek
Příl. ruční razítko
1988 KLADNO 1988, Mezistátní výstava poštovních známek ČSSR – NSR
1. – 5. 4.
Dům kultury ROH Poldi – SONP Kladno
Pořadatel: SČSF - KF 01-05
Předseda OV: Radomír Líbal
Tajemník OV: Blanka Hýbková
Předseda jury: Alois Dušek
Exponáty: 13 mimo soutěž; 36 dospělí, 8 mládež
Příl. ruční razítko
1988 KOŠICE 1988, Výstava družebních měst Košice - Eger
4. - 13.11.
DK ROH VSŽ
KF 54-01
Předseda OV: D. Evinic
Tajemník OV: Ing. P. Leukanič
Exponáty: 48 soutěžních
Ruční příl. razítko
1988 LYSICE 1988 (okr. Blansko), propagační výstava pošt. známek a dokumentů pošt. provozu
14.- 21.2.
KF 06-13
1988 MARTIN 1988, Propagační výstava k 35. výročí klubu
KF 53-05
1988 ORLOVÁ 1988, Oblastní výstava pošt. známek - SeČ, JM
16.- 25.4.
Městský KD
Předseda OV: p. Budín
Předseda jury: F. Žampach
Exponáty: 84 (z toho 44 mládež)
1988 PRAHA 1988, Oblastní výstava pošt. známek - SeČ, Praha
18. - 22.5.
ZK ROH Tesla
Zástupce OV: Ing. J. Neugebauer
Ruční příl. razítko
1988 PRAHA 1988, Propagační výstava k 70. výročí vzniku Československa
12. - 14.10.
Biologický ústav ČSAV
KF 00-146
Rozsah: 15 rámů
Návštěva: 166 osob
1988 PŘÍBRAM 1988, Propagační výstavy
15. - 19.2. Propagační výstava "Boj proti fašismu"
16. - 19.5. propagační výstava k poválečnému budování ČSSR
KF 01-68
1988 SEMILY 1988, Filatelistická výstava "70 let republiky ve známkové tvorbě"
24.9. - 20.11.
Muzeum v Semilech
1988 TRENČÍN 1988, Propagační výstava poštovních známek - "60 let I. slovenské výstavy"
25.6. – 3.7.
Předseda OV: P. Mažár
Rozsah: 136 rámů/ více než 74 exp.
Zn. sešitek
1988 TRNAVA 1988, Krajská filatelistická výstava - 750 let svobodného královského města
16. - 25.9.
Předseda OV: P. Hodoš
Předseda jury: Dr. S. Zrubec
Exponáty: více než 50
Výsledky: VPZ-2, MPZ-1, VS-7, MS-14, VPS-15, MPS-7, B-4
1988 TRUTNOV 1988, Krajská filatelistická výstava - VČ, SM
18. - 26.6.
Národní dům
KF 05-76
Předseda OV: Ing. F. Mašek
Předseda jury: Ing. F. Hutyra
Exponáty: 71 (z toho 24 mládež a 17 nesout.)
Ruční příl. razítko
1988 UNIČOV 1988, Propagační výstava pošt. známek
26. - 30.10.
SZK Uničovských strojíren
KF 07-28
Tajemník OV: Oldřich Výkruta
Rozsah: 80 rámů
Návštěva: 5 216 osob