REGIONÁLNÍ VÝSTAVY 1985 - 1986
1985 BOHUMÍN 1985, Mezistátní filatelistická výstava ČSSR – PLR
29.6.- 7.7.
KD ZK ROH Železárny a drátovny Bohumín
KF 07-10
Předseda OV: Ing. Stanislav Wilczek
Předseda jury: Ing. Walter Můller
Exponáty: 92
Výsledky: PZ-7, MPZ-18, S-24, MS-16, PS-9, MPS-8, B-1
Návštěva: 4 756
Ruční příl. razítko
1985 BRATISLAVA 1985, Mezistátní filatelistická výstava ČSSR – KUBA
14.6.- 7.7.
Mirbachův palác
SČSF a Galéria města Bratislavy
Předseda OV: Dr. Jozef Oláh
Předseda jury: Dr. S. Zrubec
Exponáty: 60 (z toho 13 Kuba a 7 mládež)
Výsledky: VPZ-2, MPZ-6, VS-7, MS-12, VPS-21, MPS-7, VB-1
Návštěva: 7 000
Zn. sešitek, ruční příl. razítko
1985 BRATISLAVA 1985, Požární ochrana ve filatelii
25.3. – 8.4.
Pořadatel: Námětová sekce SČSF
1985 BRATISLAVA 1985, Propag. filatelistická výstava
24.10.- 3.11.
Mirbachův palác
Měst. výbor SČSF a Galéria města Bratislavy
Exponáty: 4 + OSN
Návštěva: 4 000
Ruční příl. razítko
1985 BRNO 1985, Sovětské motivy na známkách našich filatelistů
Měnínská brána
Pořadatel: KF 06-22
1985 BRNO 1985 – MYSLIVOST A PŘÍRODA, Celostátní námětová výstava s mezin. účastí
6. – 21. 7.
BVV – pavilon Morava
Předseda OV: Zdeněk Kosatík
Exponáty: 25 dosp. + 7 mládež /138 ploch
Návštěva: 12 000 osob
1985 BRNO 1985, A. Mucha a poštovní známka
23.9. – 6.10.
Technické muzeum Brno
Pořadatel: KF 06-22 A. Muchy
Exponáty: 19
Návštěva: 2500 osob
1985 BRNO 1985, UNIVOX 85
1985 BYTČA 1985, Propagační výstava ke 40. výr. osvobození
30. 4. – 10.5.
KF 53-38
Rozsah: 16 panelů
Návštěva: 600 osob
1985 BYTČA 1985, Propagační výstava ke spartakiádě
25.5.
KF 53-38
1985 ČESKÝ TĚŠÍN 1985, Požární ochrana
27.9. – 2.11.
Vlastivědné muzeum
SČF a federální výbor Svazu PO
Rozsah: 50 ploch
Návštěva: 2360 osob
1985 DETVA 1985, Výstavka známkové tvorby OSN
25.11. – 14.12.
Návštěva : 4000 osob
1985 DUBNICA 1985, Oblastní filatelistická výstava
27.10.- 3.11.
DK ROH ZŤS
KF 53-04
Tajemník OV: Dr. Tibor Doboš
Předseda jury: dipl. tech. Štefan Plško
Exponáty: 92 sout.
Ruční příl. razítko
1985 FRÝDEK-MÍSTEK 1985, Krajská výstava pošt. známek – SM,VS
19. – 28.4.
Okr. vlastivědné muzeum
KF 07-09
Předseda OV: Josef Bartoš
Předseda jury: Dr. Jiří Bísek
Exponáty: 78 (z toho 32 mládež)
Výsledky: PZ-4, MPZ-4, S-20, MS-15, PS-21, MPS-11, B-2, MB-1
1985 GBELY 1985, Výstava pošt. známek ke 40. výročí osvobození
1985 GOTTWALDOV 1985, Propagační výstava pošt. známek
KF Gottwaldov
Exponáty: 11
1985 JIHLAVA 1985, Výstava pošt. známek ??
KF Vysočina
1985 JIRKOV 1985, Oblastní výstava pošt. známek – SeČ, SM
13. – 21.4.
Klub pracujících
KF 04-75
Předseda jury: František Stodola
Exponáty: 76 (z toho 28 mládeže)
1985 KLATOVY 1985, Krajská výstava poštovních známek – ZČ, SeČ
31.8. – 8.9.
KD Družba
Pořadatel: KF 03-6
Předseda OV: S. Hošek
Předseda jury: A. Dušek
Exponáty: 73 exp. / 300 ploch
Výsledky: MPZ-1, S-9, MS-14, PS-23, MPS-17, B-8
Návštěva: 1 000
Ruční příl. razítko
1985 KOKAVA NAD RIMAVICOU 1985, Propagační výstava pošt. známek
7. – 8.5.
KF 53-55
Návštěva: 368 osob
1985 KOŠICE 1985, Krajská výstava pošt. známek - VS, SM, St.Č
4. – 11.8.
DK ROH VSŽ
KF 54-01
Předseda OV: MUDr. I. Mareček
Předseda jury: Dr. S. Zrubec
Exponáty: 75 (z toho 9 nesout. a 9 literatura)
Výsledky: VPZ-2, MPZ-2, VS-10, MS-11, VPS-8, MPS-12, VB-11, MB-4.
Návštěva: 680
Ruční příl. razítko
1985 KOŠICE 1985, Oblastní výstava pošt. známek
17. – 24.3.
Dům ČSSP
KF 54-01
Předseda OV: Ing. Vlad. Chmelár
Předseda jury: Dr. Pavoů Diča
Exponáty: 36 sout. (z toho 25 mládeže)
Návštěva: 500
Ruční příl. razítko
1985 KREMNICA 1985,Národní výstava námětové filatelie
17.5. – 2.6.
Muzeum mincí a medailí
Pořadatel: ZSF a Muzeum mincí a medailí
Předseda OV: RNDr. Ladislav Jasenák
Předseda jury: Dr. S. Zrubec
Exponáty: 83 (z toho 24 mládež)
Výsledky: MPZ-4, VS-9, MS-23, VPS-30, MPS-13
Návštěva: 4 000
Ruční příl. razítko
1985 LEVICE 1985, Výstava pošt. známek ke 40. výr. osvobození
1985 LIPTOVSKÝ HRÁDOK 1985, Propagační ke spartakiádě
15. – 20.5.
KF 53-52
Exponáty: 15 exp. / 31 ploch
1985 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 1985, Propagační výstava ke spartakiádě
21.4. – 27.4.
Rozsah: 360 listů
Návštěva: 1000 osob
Od. 5.5. - RUŽOMBEROK
1985 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 1985, Výstava pošt. známek PLR
16. – 18.5.
KF 53-06
1985 MOST 1985, Propg. výstava pošt. známek
8. – 10.11.
Obl. KD horníků a enrgetiků
Komise PH a C SČF
1985 NITRA 1985, Krajská výstava poštovních známek - ZS,JM
22. – 30.6.
Internát Vysoké školy zemědělské
Pořadatel: KF 52-48
PŘEDSEDA ov: Ing. Dr. I. Okénka
Tajemník OV: M. Ňaršík
Předseda jury: Dr. S. Zrubec
Exponáty: 78 (z toho 49 mládeže)
Výsledky: MPZ-1, VS-12, MS-11, VPS-24, MPS-16, VB-6, MB-1
Návštěva: 1 500
Ruční příl. razítko
1985 PEČKY 1985, Oblastní výstava pošt. známek – StČ, VČ
11. – 19.5.
ZK ROH
KF 01-64
Předseda OV: Dr. V. Ziegler
Předseda jury: Dr. Vl. Viklický
Exponáty: 51
1985 PLASY 1985, Oblastní výstava pošt. známek – ZČ, JM
27.4. – 9.5.
Zámecký sál
KF 03-13 Plzeň
Předseda jury: Ing. Pavel Pittermann
Exponáty: 66 .
Návštěva: cca 2000 osob
Příl. VO
1985 PRAHA 1985, Krajská výstava poštovních známek Praha – Bratislava
5. – 13. 10.
Výstavní síň ÚLUV, Národní třída 36
Pořadatel: SČSF – MěV SČSF Praha
Předseda OV: Ing. František Hutyra
Tajemník OV: Jan Mikulčák
Předseda jury: JUDr. Vladimír Bernášek
Exponáty: 64
Výsledky: MPZ-4, S-16, MS-12, PS-22, MPS-8, B-2
Návštěva: 2 240
Ruční příl. razítko
1985 PRAHA 1985, Námětová výstava ke spartakiádě 1985
24.6.- 7.7.
Muzeum SNB a MV
SČSF, Ústř. štáb Čs. spartakiády a Muzeum SNB a MV
Exponáty: 38
Návštěva: 12 881
Stroj. příl. razítko
1985 PRAHA 1985, Přehlídka exponátů
7. – 20.6.
Výstavní síň Aurora
Exponáty: 24 (12 mládež)
Výsledky: S-1, MS-4, PS-9, MPS-7, B-3,
1985 RUŽOMBEROK 1985, Propagační výstava pošz. známek
8. – 31.5.
Liptovské muzeum
KF 53-02
1985 STRAKONICE 1985, Celostátní výstava poštovních známek Československo
25.5. – 2.6.
Spol. dům TJ Fezko
Pořadatel: KF 02-2
Předseda OV: Josef Štroub
Předseda jury: A. Dušek
Exponáty: 125 (z toho 15 mládež a 8 literatura)
Návštěva: 5 110
Ruční příl. razítko
1985 TRENČÍN 1985, Propagační výstava pošt. známek
10. – 19.10.
KF 52-19
Rozsah: 768 listů/ 48 panelů
1985 TŘEBOŇ 1985, Oblastní filatelistická výstava – JČ, Praha
29.6. – 7.7.
Pořadatel: SČSF – KF 02-8 Třeboň
Předseda OV: Čestmír Zamrzla
Tajemník OV: Václav Šustr
Předseda jury: František Žampach
Exponáty: 32 + literatura
Ruční příl. razítko
1985 VELKÁ NAD VELIČKOU 1985, Propagační výstava pošt. známek
11. 10.
1985 VELKÉ MEZIŘÍČÍ 1985, Krajská výstava poštovních známek – JM, VČ
1. – 8.9.
Jednotný klub pracujících
Pořadatel: KF 06-9
Předseda jury: Ing. Milan Bokvaj
Exponáty: 119
Výsledky: MPZ-1, S-11, MS-15, PS-31, MPS-26, B-12, MB-4
Návštěva: 1 850
Ruční příl. razítko
1986 BANSKÁ BYSTRICA 1986, Propagační výstava „ Mezinár. rok mieru“
30. 10. –
KF 53-53 a 53-07
Rozsah: 50 ploch
1986 BRATISLAVA 1986, Krajská filatelistická výstava Bratislava – Praha
24.4. – 4.5.
Slov. nár. muzeum
KF 51-55
Předseda OV: Ing. P. Malík
Předseda jury: Dr. Sv. Šablatůra
Exponáty: 69 (59 sout.)
Výsledky: MPZ-7, VS-8, MS-12, VPS-16, VB-3
Ruční příl. razítko
1986 BRATISLAVA 1986, Výstava pošt. známek Bratislava-Kyjev-Krakov
12.12.1986 – 3.1.1987
Dům ČSSP
KF 51-55
Předseda OV: Ing. F. Martinka
Předseda jury: Dr. S. Zrubec
Exponáty: 23 Bratislava, 20 Kyjev, 11 Krakov
Výsledky: VPZ-4, MPZ-7, VS-14, MS-11, VPS-7, MPS-9, VB-2
Zn. sešitek, ruční příl. razítko
1986 BREZNO 1986, Propag. putovní výstavka – III. dny filatelie
11. – 12.10.
dále: LIPT. MIKULÁŠ, TRENČÍN, HARMANEC, MARTIN, PRIEVIDZA
1986 BRNO 1986, Mírové budování Československa na poštovních známkách
Měnínská brána
Pořadatel: KF 06-22
1986 CÍFER 1986, Krajská výstava pošt. známek
18. – 26.10.
KD Cífer
KF 52-03
Předseda OV: I. Čechovič
Tajemník OV: Ing. O. Hradský
Předseda jury: Dr. S. Zrubec
Exponáty: 62 (8 nesout.)
Výsledky: MPZ-1, VS-8, MS-5, VPS-19, MPS-19, VB-3
Ruční příl. razítko
1986 DĚČÍN 1986, Krajská výstava pošt. známek – SeČ, ZČ
27.9. – 5.10.
Restaurace Atlantik
KF 04-11
Předseda jury: Dr. V. Bernášek
Exponáty: 65 (22 mládež)
1986 DUNAJSKÁ STREDA 1986, Propagační výstava
10. –19.2.
KF 53-30
Návštěva: 365 osob
1986 DVŮR KRÁLOVÉ 1986, Krajská výstava pošt. známek - VČ, JM
7. – 15.6.
Kult. stř. TIBA
KF 05-02
Tajemník OV: Vladimír Kňourek
Předseda jury: Dr. Vladimír Bernášek
Exponáty: 58 sout.
Výsledky: MPZ-3, S-6, MS-6, PS-16, MPS-10, B-16, MB-1
Ruční příl. razítko
1986 HARMANEC 1986, Propag. putovní výstavka – III. dny filatelie
11. – 12.10.
dále: LIPT. MIKULÁŠ, TRENČÍN, PRIEVIDZA, MARTIN, BREZNO
1986 JIHLAVA 1986, Oblastní výstava pošt. známek - JM,SeČ
19. – 25.6.
DK ROH
KF 06-40 Vysočina
Předseda OV: Ing. Eduard Klečka
Předseda jury: Ing. Jan Karásek
Exponáty: 100 sout. (47 mládež)
Návštěva: 728
Ruční příl. razítko
1986 KOLÍN 1986 – SOCFILEX, Mezinárodní výstava pošt. známek (9 států)
21. – 29.6.
KD pracujících
KF 01-04
Předseda OV: Zdeněk Matiáš
Předseda jury: Dr. S. zrubec
Exponáty: 134 + 9 exp. poštovních správ (38 literatura)
Výsledky: Z-3, VPZ-7, MPZ-21, PS-31 a další
Návštěva: 10 844
Dopisnice, ruční příl. razítko
1986 KOŠICE 1986, Oblastní výstava pošt. známek
20. 3. – 30.3.
Exponáty: 187 (z toho 115 mládež)
Výsledky: MPZ-2, VS-10, MS-23, VPS-30, MPS-37, VB-45, MB-34
Ruční příl. razítko
1986 KOŠICE 1986, Propagační výstava
4.10. –
Rozsah: 14 exp.
1986 LIPNIK NAD BEČVOU 1986, Krajská výstava pošt. známek - SM,St.Č.
13. – 20.9.
Sdruž. klub ROH
KF 07-45
Předseda OV: Vítězslav Vlček
Tajemník OV: Josef Zuzaňák
Předseda jury: Fr. Žampach
Exponáty: 70 (z toho 29 mládež)
Výsledky: VPZ-1, MPZ-1, VS-5, S-14, VPS-20, PS-25, VB-1
Návštěva: 2600
Ruční příl. razítko
1986 LIPT. MIKULÁŠ 1986, Propag. putovní výstavka – III. dny filatelie
11. – 12.10.
dále: PRIEVIDZA, TRENČÍN, HARMANEC, MARTIN, BREZNO
1986 MARTIN 1986, Propag. putovní výstavka – III. dny filatelie
11. – 12.10.
dále: LIPT. MIKULÁŠ, TRENČÍN, HARMANEC,PRIEVIDZA , BREZNO
1986 NIŽNÁ 1986, Propagační výstava
15.4. – 23.4.
KF 53-14
1986 PRAHA 1986, Národní výstava poštovních známek
20.10. – 9.11.
Muzeum SNB
ÚV SČSF
Předseda OV: L. Zářecký
Předseda jury: Ing. J. Sůva
Exponáty: 31
Výsledky: MOZ-4, VS-3, MS-9, VPS-3, MPS-6, VB-2
Návštěva: 1868
Zn. Sešitek, ruční příl. razítko
1986 PRAHA 1986, Oblastní výstava pošt. známek - Praha, ZČ
20. – 28.9.
ÚLUV, Obv. výbor SVAZARMU
KF 00-3
Předseda OV: JUDr. V. Švehla
Exponáty: 37
Návštěva: 680
Ruční příl. razítko
1986 PRAHA 1986, Propagační výstava sovětské pošt. známky
srpen
Sál Aurora
1986 PRAHA 1986, Výstava „Pošta a doporučený dopis“
3. – 11.10.
Ústřední škola ROH, Praha 2
Předseda OV: Ing. Pravoslav Kukačka
Exponáty: 50exp.+15 literatura/ 120 ploch
Příl výpl. otisk
1986 PREŠOV 1986, Krajská výstava pošt. známek
13. – 22.6.

erný orel
KF 54-02
Předseda OV: L. Sárossy
Předseda jury: Dr. S. Zrubec
Exponáty: 70 sout. (33 mládež)
Výsledky: MPZ-3, VS-5, MS-9, VPS-14, MPS-16, VB-20, MB-2
Návštěva: 580
1986 PRIEVIDZA 1986, Propag. putovní výstavka – III. dny filatelie
11. – 12.10.
dále: LIPT. MIKULÁŠ, TRENČÍN, HARMANEC, MARTIN, BREZNO
1986 RUŽOMBEROK 1986, Propagační výstava 25 let 1. člověka v kosmu
KF 53-12
11 vystavovatelů/42 panelů
1986 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU 1986, Oblastní výstava pošt. známek – VČ,St.Č
9. – 16.8.
Sdruž. klub ROH
KF 05-12
Předseda jury: Ing. J. Sůva
Exponáty: 40 (36 sout.)
Výsledky: S-2, MS-7, PS-5, MPS-5, B-14, MB-4
Návštěva: 900
Ruční příl. razítko
1986 TĹMAČE 1986, Propagační výstava pošt. známek
26.10. – 2.11.
KF 52-09
Exponáty: 12
1986 TRENČÍN 1986, Propag. putovní výstavka – III. dny filatelie
11. – 12.10.
dále: LIPT. MIKULÁŠ, PRIEVIDZA, HARMANEC, MARTIN, BREZNO
1986 TRENČÍN 1986 – POLITFILA, Národní oborová filatelistická výstava
9.5. – 18.5.
Okruhový dům armády
KF 52-19
Předseda OV: Ing. J. Einšpigl
Tajemník OV: Ing. Karol Milan
Předseda jury: Dr. S. Zrubec'
Exponáty: 62sout. + 10 nesout. (33 mládež)
Výsledky: MPZ-5, VS-8, MS-12, VPS-15, MPS-16, VB-12
2x zn. sešitek, ruční příl. razítko
1986 UNIČOV 1986, Oblastní výstava pošt. známek - SM,JČ
24.5. – 2.6.
Koncertní síň
KF 07-28
Předseda jury: Ing. L. Brendl
Exponáty: 60
Výsledky: VS-8, MS-8, VPS-10, MPS-16, VB-15, MB-1, PÚ-1
Návštěva: 3172
Ruční příl. razítko
1986 ÚSTÍ NAD LABEM 1986, Celostátní výstava pošt. historie a aerofilatelie
4. – 14. 9.
Dům kultury ROH
Pořadatel: SČSF – KF 04-04 Ústí n. Labem
Předseda OV: Miroslav Jirousek
Tajemník OV: Václav Hodek
Předseda jury: Dr. Vratislav Palkoska
Exponáty: 6 nesoutěžních; 99 soutěžních, 14 literatura
Návštěva: 3400
Ruční příl. razítko
1986 VODŇANY 1986, Krajská výstava pošt. známek (JČ,Praha)+ celostátní oborová námětu Kosmos
25.10. – 3.11.
Městské muzeum a galerie
KF 02-33
Předseda OV: Stanislav Lokvenc
Předseda jury: A. Dušek
Exponáty: 70 sout.
MPZ-5, VS-15, MS-6, VPS-20, MPS-17, VB-4, MB-1
Návštěva: 1884
Výpl. otisk (2), ruční příl. razítko
1986 ŽAMBERK 1986, Výstava 150 let žamberské pošty
13. – 27.7.
Okr. správa spojů a KF Žamberk
Městské muzeum
Rozsah: 250 listů
Ruční příl. razítko
1986 ŽILINA 1986 – ŽILINFILA, Krajská výstava poštovních známek
5. – 21. 9. 1986
Považská galerie, Žilina
Pořadatel: SČSF – KF 53-19 Žilina
Předseda OV: Ing. Jaroslav Janda
Tajemník OV: Ing. Ján Konečný
Předseda jury: dipl. tech. Štefan Plško
Exponáty: 7 nesoutěžních; 43 dospělí, 4 literatura, 20 mládež
Výsledky: PZ-1, VS-3, S-10, a další
Návštěva: 1400
Ruční příl. razítko