REGIONÁLNÍ VÝSTAVY 1983 - 1984
1983 BANSKÁ BYSTRICA 1983 - URPINIA 83, Oblastní výstava pošt. známek Les a dřevo
4. - 12.6.
Okr. dům osvěty
Kluby filatelistů z B.B.
Předseda OV: dipl. tech. I. Strieš
Předseda jury: Dr. S. Zrubec
Exponáty: 128 (z toho 103 mládež)
Výsledky: VPZ-1, MPZ-1, VS-10, MS-15 a další
Ruční příl. razítko
1983 BENEŠOV U PRAHY 1983, Oblastní filatelistická výstava
10. – 17.9.
Okr. DpaM
KF 01-15
Předseda OV: Ladislav Němeček
Předseda jury: Ing. Jan Karásek
Exponáty: 48
Návštěva: 3 602
Ruční příl. razítko
1983 BRATISLAVA 1983 - SLOVENSKO 83, Národní filatelistická výstava
23.6. – 3.7.
DK Bratislava
Měst. výbor ZSF - KF 51-55
Předseda OV: Ing. F. Martinka
Tajemník OV: JUDr. Jozef Oláh
Předseda jury: Dr. S. Zrubec
Exponáty: 178
Výsledky: VPZ-6, MPZ-13, VS-30, MS-37, VPS-42, MPS-22, B-6
Zn. sešitky (4), ruční příl. razítko
1983 BRATISLAVA 1983, Oblastní výstava pošt. známek
8. - 18.9.
Ústř. dům pionýrů a mládeže
Měst. výbor ZSF
Předseda OV:- Dr. Jozef Oláh
Předseda jury: DR.S. Zrubec
Exponáty: 32 sout.+9 nesout.
Ruční příl. razítko
1983 BRTISLAVA 1983 - AERO 83, Aerofilatelistická výstava
1983 BRNO 1983, Výstava ke Světovému mírovému shromáždění
Muzeum dělnického hnutí
Pořadatel: KF 06-22
1983 ČERVENÝ KOSTELEC 1983, Oblastní výstava pošt. známek - VČ, SeČ
17. - 25.9.
Divadlo J.K. Tyla
KF 05-25
Exponáty: 52
Návštěva: 769
Ruční příl. razítko
1983 ČESKÉ BUDĚJOVICE 1983, Propag. výstava Čes. Budějovice - Gomel
8. - 12.12.
Pořadatel: skup. známky SSSR při JČ KV SČSF
Ruční příl. razítko
1983 ČESKË VELENICE 1983, Propagační výstavy pošt. známek
- 35. výročí Vítězného února
- založení lidových milicí
- 80. výroč- í narození J. Fučíka
1983 DVŮR KRÁLOVÉ 1983, Propagační výstava Fauna-flóra
Hankův dům
KF 05-02
Návštěva: 600 osob
1983 HOLEŠOV 1983, Propagační výstava pošt. známek
16. – 25.2.
VŠ SNB
KF 06-43
1983 HOLÍČ 1983 - ZÁHORIE, Oblastní výstava pošt. známek
15. - 23.10.
ZK ROH Lanárských a konopárskych závodov
Předseda OV: L. Kukliš
Předseda jury: Dr. S. Zrubec
Exponáty: 63 (z toho 10 nesout a 26 mládež)
Výsledky: MPZ-1, VS-1, MS-7, VPS-10, MPS-12, VB-15, MB-7
Ruční příl. razítko
1983 HORNÍ SLAVKOV 1983, Oblastní výstava pošt. známek, ZČ, JČ
1. - 9.10.
DK
KF 03-39
Exponáty: 48
Návštěva: 679
Ruční příl. razítko
1983 JIRKOV 1983, Propagační tematická výstava 2.sv. válka
6. – 13.5.
Klub pracujících
KF 04-75
1983 KOKAVA NAD RIMAVICOU 1983, Propagační výstava
3. – 5.11.
KF 53-55
Návštěva: 376 osob
1983 KOŠICE 1983, Mezistátní výstava poštovních známek ČSSR-MLR
20. – 27.11.1983
Dům kultury ROH VSŽ
Pořadatel: SČSF – KF 54-01 a 54-30
Předseda OV: Ing. Pavol Leukanič
Tajemník OV: MVDr. Alexander Bárd
Předseda jury: Ing. Jozef Sůva
Exponáty: 50 dospělých, 20 mládež, 13 literatura
Ruční přílež. razítko, příl. dopisnice
1983 KROMĚŘÍŽ 1983, Filatelistická výstava „Výtvarné umění a hudba“
27.8. – 11. 9. 1983
Dům kultury
Pořadatel: SČSF – KF 06-5 Kroměříž, KNF SČSF
Předseda OV: Ing. Antonín Drábek
Tajemník OV: Ivan Vodica
Předseda jury: Dr. Severin Zrubec
Exponáty: 51 dospělých, 5 mládež, 6 literatura
Výsledky: MPZ-2, VS-11, MS-6, VPS-12, MPS-6, VB-19
Návštěva: 2 839
Přílež. výpl. otisk, ruční přílež. razítko (2x)
1983 KROMĚŘÍŽ 1983, ukázky exponátů z výstavy „Výtv. umění a hudba“ na XVII roč. ARSFILMU
Vystaveno 17 exponátů
Pořadatel: KF 06-5
1983 NITRA 1983 - HORNÁ NITRA, Krajská výstava pošt. známek
23.3. - 9.4.
Dům osvěty a klub umění
KF 53-01
Ruční příl. razítko
1983 OLOMOUC 1983, Oblastní námětová výstava pošt. známek, flóra, fauna a živ. prostř. - SM,JM
19. – 28.8.
Pavilon G výstaviště Flora
Předseda OV: p. Kabelka
Předseda jury: L. Knopp
Exponáty: 78 (z toho 38 mládež a 3 literatura)
Ruční příl. razítko, příl. strojové raz
1983 PIEŠŤANY 1983, Krajská filatelistická výstava – ZS, JM
3. – 11.9.
Kongres. hala Čs. st. lázní
Předseda OV: Fr. Doppler
Předseda jury: dipl. tech. Š. Plško
Exponáty: 59 (z toho 24 mládež)
Ruční příl. razítko
1983 PRAHA 1983, Krajská filatelistická výstava Praha – Bratislava - Stř.Č, ZČ
29.10. – 6.11.
ÚLUV Praha
Měst. výbor SČF
Předseda OV: Ing. Pavel Pittermann
Předseda jury: A. Dušek
Exponáty: 64 (z toho 10 mládeže)
Výsledky: PZ-2, MPZ-3, S-16, MS-11, PS-18, MPS-5, B-1
Návštěva: 1 912
1983 PRAHA 1983, Propag. výstava PH a celin
28.5. – 5.6.
Ústř. škola ROH
KF 00-15
Ruční příl. razítko
1983 PREŠOV 1983, Oblastní výstava poštovních známek
17. –25. 6.
DK ROH
Předseda jury: Dr. S. Zrubec
Exponáty: 45 (z toho 39 mládež)
1983 PRIEVIDZA 1983 - HORNÁ NITRA, Krajská výstava pošt. známek
26.3. - 9.4.
Dům osvěty
KF 53-01
Předseda OV: Anton Súkeník
Předseda jury: dipl. tech. Štefan Plško
Exponáty: přes 73 (40 mládež,, 6 nesout)
Návštěva: 3640 osob
Ruční příl. razítko
1983 SABINOV 1983, Oblastní výstava pošt. známek
25.2. – 6.3.
DK Sabinov
Ruční příl. razítko
1983 SVIT 1983, Výstava pošt. známek MODERNA
1983 ŠAĹA 1983, Mezistátní výstava pošt. známek SSR - USSR
23.9. – 2.10.
KD Chemik
KF 52-36
Předseda OV: Ing. I. Janík
Předseda jury: Dr. S. Zrubec
Exponáty: 68sout + 8 nesout. (32 z USSR)
Výsledky: VPZ-3, MPZ-9, VS-12, MS-20, VPS-12, MPS-6, VB-6
Ruční příl. razítko
1983 TEPLICE 1983, Propagační výstava pošt. známek
18. – 28.11.
Agitační středisko
KF 04-03
Rozsah: přes 90 rámů
1983 TŘEBÍČ 1983, Výstava pošt. známek
KF 06-3
1983 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 1983, Krajská filatelistická výstava - SM, VČ, SeČ, JČ
30.4. – 9.5.
ZK Sklounion
KF 07-29
Předseda jury: Ing. Pavel Pittermann
Exponáty: 55 sout. (z toho 15 mládež)
Výsledky: PZ-3, MPZ-2, S-17, MS-7 a další
Ruční příl. razítko
1984 BLÍŽKOVICE (u Znojma) 1984, Propagační výstava
srpen
KF 06-24 Znojmo
Rozsah: 33 ploch
1984 BRATISLAVA 1984, Městská výstava pošt. známek Bratislava – Praha
30.8. – 9.9
Ústř. dům pionýrů a mládeže
KF 51-55
Předseda OV: Dr. Jozef Oláh
Předseda jury: Dr. S. Šablatůra
Exponáty: 85 (z toho 37 mládež)
Výsledky: PZ-3, MPZ-1, S-14, MS-25, PS-15, MPS-11, B-4
Zn. sešitek, ruční příl. razítko
1984 BRATISLAVA 1984, Oblastní výstava pošt. známek
26.4. – 13.5.
Slov. nár. muzeum
KF 51-55
Předseda OV: Dr. J. Oláh
Tajemník OV: Ing. Jaroslav Tomandl
Předseda jury: Dr. S. Zrubec
Exponáty: 57 (z toho 39 nových)
Ruční příl. razítko
1984 ČESKÉ BUDĚJOVICE 1984, Krajská výstava pošt. známek
11. – 19.5.
Dům kultury ROH
KF 02-01
Předseda OV: Karel Kutil
Předseda jury: A. Dušek
Exponáty: 70
Výsledky: PZ-2, MPZ-5, S-11, MS-16, PS-15, MPS-12, B-6
Návštěva: 5106
Ruční příl. razítko
1984 DUNAJSKÁ STREDA 1984, Krajská výstava pošt. známek
17. – 26.11.
Městský dům kultury a umění
KF 52-30
Předseda OV: Ing. Ervín Drobný
Exponáty: 54 (z toho 17 mládež)
Návštěva: 1250
Ruční příl. razítko
1984 GALANTA 1984, Oblastní výstava pošt. známek
14. – 23.9.
Dům kultury a umění
KF 52-25
Předseda OV: Vlastimil Mrva
Předseda jury: dipl. tech. Š. Plško
Exponáty: 55 (z toho 24 mládež)
Návštěva: 1158
Ruční příl. razítko
1984 HARMANEC 1984, Oblastní výstava pošt. známek
15. – 23.9.
KD a ZK ROH
KF 53-12
Předseda OV: Vlad. Hiadlovský
Tajemník OV: Michal Kiššimon
Předseda jury: Dr. S. Zrubec
Exponáty: 140 (z toho 86 mládež)
Výsledky: MPZ-2, VS-9, MS-14, VPS-26, MPS-42, VB-32, MB-14
Návštěva: 2000
Ruční příl. razítko
1984 HRADEC KRÁLOVÉ 1984, Propagační výstava
18.12. –
DK ROH
KV SČSF a KF 05-22
1984 CHOCEŇ 1984, Propagační výstava pošt. známek
červen
1984 JINDŘICHŮV HRADEC 1984, Propag. pošt. historie a poštovnictví
20.10. – 10.11.
Okr. muzeum
KF 02-4, Okr. muzeum a OSS
Exponáty: 10
Návštěva: 1182Ruční příl. razítko
1984 KOLÍN 1984, Krajská výstava poštovních známek – Stř.Č, ZČ,KM a Praha
25.8. – 2. 9.
Kulturní dům pracujících v Kolíně
Pořadatel: SČSF – KF 01-4 Kolín
Předseda OV: Zdeněk Matiáš
Tajemník OV: MVDr. Zdeněk Křupka
Předseda jury: Dr. Vladimír Bernášek
Exponáty: 123 (z toho 50 mládež a 12 nesout.) / 500 ploch
Návštěva: 2108
Ruční přílež. razítko
1984 KOŠICE 1984, Oblastní výstava pošt. známek
22. – 29.4.
DK ROH VSŽ
KF 54-01
Předseda OV: MVDr. A. Bárd
Tajemník OV: MVDr. I. Maráček
Předseda jury: Jozef Čížek
Exponáty: přes 90
Výsledky: VS-3, MS-12, VPS-9, MPS-25, VB-23, MB-22
Ruční příl. razítko
1984 LEVICE 1984, Propagační výstava
9. – 18.6.
Okr. DpaM
Exponáty: 15
1984 LOUČOVICE 1984, Oblastní výstava poštovních známek – JČ a ZČ
18.8. – 1.9.
DK Loučovice
KF 02-20
Předseda jury: Ing. Milan Bokvaj
Exponáty:40 (jen dospělí)
Návštěva: 384
Ruční příl. razítko
1984 MARTIN 1984, Celoslovenská výstava pošt. známek
2. – 17.6.
Slov. nár. muzeum
KF 53-05
Předseda OV: dipl. tech. Eugen Farbaky
Předseda jury: Dr. S. Zrubec
Exponáty: 107 (z toho 10 nesout.)
Výsledky: VPZ-5, MPZ-8, VS-24, MS-18, VPS-24, MPS-15, VB-2
Návštěva: 17 000 osob
Ruční příl. razítko, zn. sešitek
1984 MILEVSKO 1984, Propagační výstava pošt. zn – 800 let. města
KF 02-10
1984 MOST 1984, Propagační výstava pošt. známek
8. – 14.5.
KF 04-12
Exponáty: 16
1984 PRAHA 1984, Oblastní výstava poštovních známek – Praha, Stř.Č a Družební výst. Praha – Berlin
6. – 14.10.
ÚLUV Praha
KF 00-1
Exponáty:121
Návštěva: 2600
Ruční příl. razítko
1984 PREŠOV 1984, Propagační výstava pošt. známek
10. – 17.6.
PKO
KF 54-02
Návštěva : přes 500 osob
1984 RIMAVSKÁ SOBOTA 1984, Krajské výstava pošt. známek
20. – 28.10.
KD JZD Pokrok
KF 53-30
Předseda OV: Jozef Rafaj
Předseda jury: Dr. Pavol Diča
Exponáty: 91 (soutěžní 79, mládež 51)
Návštěva: 800
Ruční příl. razítko
1984 SLADEČKOVCE 1984, Propagační výstava pošt. známek
29.8. – 9.9.
KF 52-46 a KMF Z-167
Exponáty: 13 exp./36 ploch
1984 SVIT 1984 - MODERNA, Národní výstava pošt. známek
19. – 27.5.
SPŠ chemická – Svit
KF 54-06
Předseda OV: Ing. I. Diačik
Předseda jury: Dr. S. Zrubec
Exponáty: 86 (z toho 31 mládež, 4 literatury)
Výsledky: MPZ-4, VS-13, MS-20, VPS-25, MPS-18, VB-2
Návštěva: 1200
Ruční příl. razítko
1984 TEPLICE 1984, Oblastní výstava pošt. známek – SČ, VČ
30.9. – 7.10.
Restaurace U pramene
KF 04-03
Předseda OV: Ing. W. Thiemel
Předseda jury: M. Blaha
Exponáty: 45 (z toho 14 mládež)
Návštěva: 790
Ruční příl. razítko
1984 TREBIŠOV 1984, Krajská výstava pošt. známek
1.– 9.12.
Kult. a spol. středisko
Exponáty: přes 55
Výsledky: MPZ-2, S-3, MS-9, PS-6, MPS-19, B-12, MB-4
Návštěva: 2200
1984 TŘEBECHOVICE POD OREBEM 1984, Propagační výstava sovětských známek
3.12. – 18.12.
KV SČSF
1984 UHERSKÉ HRADIŠTĚ 1984, Oblastní výstava pošt. známek
18. – 28.5.
Klub Reduta
KF 06-15
Předseda OV: L. Knopp
Exponáty: 77 ( z toho 32 mládež)
Návštěva: 600
Ruční příl. razítko
1984 ŽAMBERK 1984, Propagační výstava pošt. známek
29. 4. –6.5.
ZK ROH
KF 05-70
Exponáty: 25 exp./76 ploch
Návštěva: 1260 osob