REGIONÁLNÍ VÝSTAVY 1979 - 1980
1979 AŠ 1979, Oblastní výstava pošt. známek
20. - 27.10.
IV. ZDŠ
1979 BRNO 1979, Propagační výstava
prosinec
Pozemní stavby Brno
KF 06-79
1979 BYTČA 1979, Propagační výstava pošt. známek
12. - 23.3.
KF 09-44 a KMF S-225
Exponáty: 12 / 20 panelů
1979 ČESKÝ KRUMLOV 1979, Oblastní výstava pošt. známek
1. - 9.9.
1979 ČESKÝ TĚŠÍN 1979, Propagační výstava pošt. známek
14. – 16.9.
KF 07-20
Předseda jury: MVDr. Alexandr Bárd
1979 DETVA 1980, Propagační výstava pošt. známek
11.11. - 20.11.
KD ROH A. Sládkoviča
1979 GOTTWALDOV 1979, Mezinárodní výstava poštovních známek ČSSR-KUBA
15.- 23.9.
Sál družby
KF 06-02
Exponáty: 50 ČSSR + 30 Kuba
Příl. dopisnice, ruční příl. razítko
1979 JIRKOV 1979, Okresní výstava pošt. známek
24. - 31.3.
Předseda jury: Ivo Hauptman
Exponáty: 29sout.
Výsledky: MPZ-1, S-3, PS-6, B-19
Příl. ruční razítko
1979 KADAŇ 1979, Oblastní výstava pošt. známek
22. - 30.9.
KD pracujících
KF 04-33
Předseda jury: Dr. Vl. Viklický
Exponáty: 42 sout.
Ruční příl. razítko
1979 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 1979, Chopiniana Philatelistica
1979 MARTIN 1979, Národní výstava pošt. známek
25.8. - 8.9.
Slov. národní muzeum
Předseda OV: dipl. tech. E. Farbaky
Předseda jury: Dr. S. Zrubec
!Exponáty: 63 (10 nesout, 18 mládež)
Výsledky: VPZ-5, MPZ-6, V-12, MS-5, VPS-14, MPS-8, VB-1, MB-2
!Návštěba: 11000 osob
1979 MIKULOV 1979, Oblastní výstava pošt. známek
16. - 25.11.
1979 PASKOV 1979, Propagační Flóra Paskov
11. – 12.8.
Agitační středisko
KF 07-12 a ZO svazu ovocnářú a zahrádkářů
1979 PÍSEK 1979 - DE PÍSEK, Propagační výstava pošt. známek
13. - 28.10.
Okr. muzeum
KF Písek a komise PH+C
Exponáty: 44
Ruční příl. razítko
1979 PRAHA 1979, Oblastní výstava a výstava mládeže
26.10. - 4.11.
KD Na severce a KD Rokoska
KF 00-06
1979 PRAHA 1979, Propagační výstava
24.4.
Budova KOOSPOL
KF 00-33
1979 PRAHA1979 - ZDRAVÍ A MLÁDÍ, Námětová výstava pošt. známek
13. - 19.6.
KD Hl. města Prahy - Slovanský ostrov
KF 00-34
Předseda jury: Ing. J. Sůva
Exponáty: 56 (z toho 17 mládeže)
1979 PŘEROV 1979, Oblastní výstava pošt. známek
18. - 27.5.
ZK ROH Přerovské strojírny
KF 07-18
Předseda OV: Ing. Václav Krejčí
Předseda jury: Ing. Miroslav Blaha
Exponáty: 40
1979 ROUDNICE NAD LABEM 1979, Oblastní výstava pošt. známek
1. -20.10.
1979 STRAKONICE 1979, Mezistátní ČSSR - RSR
7. - 16.9.
Spol. dům TJ Fezko
KF 02-2
Předseda OV: Jaroslav Toupal
Tajemník OV: Josef Klaus
Předseda jury: Dr. P. Dič
Exponáty: 62 (z toho 24 z RSR)
1979 ŠAĽA 1979, Mezistátní výstava pošt. známek ČSSR - MLR
21. - 30.9.
DK ROH Chemik
KF 08-95
Předseda jury: Dr. S. Zrubec
Exponáty: přes 51
Výsledky: Z-3, PZ-11, S-16, PS-8, B-13
Ruční příl. razítko a obálky s přít.
1979 TREBIŠOV 1979, Okresní výstava pošt. známek
25.11. – 3.12.
LŠU Trebišov
KF 10-30
Exponáty: 13 dosp.+14 mládež
Návštěva: přes 2000 osob
1979 TRENČÍN 1979 - LAUGARICIO 1979, Národní výstava poštovních známek.
20. - 28.10.
Výstavní areál Trenčín - město módy.
Předseda OV: J. Korený
Předseda jury: Dr. S. Zrubec
Exponáty: 148 (z toho 16 mládež), z toho 126 sout. /658 ploch
Výsledky: VPZ- 10, MPZ-16, VS-26, MS-20, VPS- 14, MPS-18, VB-17, MB-5
Příl. celin. obálka, větroňová pošta, ruční příl. razítko
1979 TURNOV 1979, Oblastní výstava pošt. známek
16. - 24.6.
Předseda jury: Dr. V. Palkoska
Exponáty: cca 70 (cca 33% dospělí a 67 mládež)
1979 ZLATÁ IDKA 1979 - MONTANOFILA, Výstava s mezinárodní účastí
30. 3. -8.4.
KD Zl. Idka a dům odborů VSŽ Košice
KF 10-01 Košice
Předseda OV: Ing. D. Labanc
Předseda jury: Dr. S. Zrubec
Exponáty: 39
Výsledky: VPZ-2, MPZ-4, VS-3, MS -3, VPS-10, MPS-8, VB-8
Příl. ruční razítko
1979 ZRUČ NAD SÁZAVOU 1979, Oblastní výstava pošt. známek
13. - 20.5.
Spol. dům Sázavan
Předseda jury: Dr. Miloslav Frömer
Exponáty: 16 dosp. + 27 mládež
1980 BRATISLAVA 1980 - SLOVKART, Propagační výstava pošt. známek
13. – 17.12.
Pořadatel: KF 08-117
Exponáty: 11
1980 BRATISLAVA 1980, Oblastní výstava poštovních známek
29.8. - 14.9.
Dům ČSSP
KF 08-111
Předseda OV: Dr. Jozef Oláh
Tajemník OV: Dr. Miloš Štern
Předseda jury: Dr. S. Zrubec
Exponáty: 88 (71 soutěžních)
Ruční příl. razítko
1980 BREZNO 1980, Okresní výstava poštovních známek
7. - 31.5.
Horehronské muzeum
Predseda OV: Vlad. Čížik
Tajemník OV: Ing. Jozef Krč
Předseda jury: Dr. Pavol Diča
Exponáty: 16 sout. + 5 nesout.
Výsledky: VS-1, MS-3, VPS-1, MPS-6, VB-2, MB-3
1980 BRUNTÁL 1980, Oblastní výstava pošt. známek
26.4. – 4.5.
Divadlo JKS
KF 07-21
Předseda jury: Ing. Jan Karásek
Exponáty: 59 sout. + 5 nesout. (z toho 14 mládež)
Ruční příl. razítko
1980 BUKOVEC (záp. Slovensko) 1980, Propagační výstava
4. - 5.4.
Kult. dům
Místní NV a Svaz protifašistických bojovníků
1980 BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM 1980, Oblastní výstava pošt. známek
3. – 11.5.
Internát zemědělské školy
Předseda jury: Josef Rathauský
Exponáty: 61 sout.
Výsledky: MPZ- 3, VS-7, MPS-10, B-27, MS-6, VPS-7
1980 CÍFER 1980, Propagační výstava
1980 ČESKÁ SKALICE 1980, Oblastní výstava pošt. známek
14.9. – 5.10.
Ruční příl. razítko
1980 ČESKÉ BUDĚJOVICE - OLYMPSPORT 1980, Celostátní oborová výstava
25.5. - 1.6.
Dům kultury ROH
Pořadatel: KF 02-01
Exponáty: cca 80 ( z toho 14 mládež, 10 zahr., 15 literatura
Ruční příl. razítko
1980 ČESKÝ BROD 1980, Výst. pošt. známek
1980 DUNAJSKÁ STREDA 1980 - MODRÁ DUNAJ, Oblastní výstava pošt. známek
7. – 21.11.
Ruční příl. razítko
1980 FRÝDEK-MÍSTEK 1980, Oblastní výstava poštovních známek
3. - 12.4.
Zámek
KF 07-09
Předseda OV: p. Bartoš
Předseda jury: Ing. Milan Bokvaj
Exponáty: 79 (z toho 44 mládež)
Ruční příl. razítko
1980 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ 1980, Propagační
červen
KF 07-23
Exponáty: 18
Návštěva: 600 osob
1980 GALANTA 1980, Okresní výstava pošt. známek
29.11.– 7.12.
1980 HLOHOVEC 1980, Krajská výstava pošt. známek
8. - 16.11.
ZK ROH Slovakofarma
KF 08-21
Předseda OV: Ing. Baránek
Tajemník OV: Ladislav Ježík
Předseda jury: Jozef Obert
Exponáty: 50
Ruční příl. razítko
1980 HORNÍ SLAVKOV 1980, Krajská výstava pošt. známek ZČ a Praha
18. – 26.10.
Dům kultury
Pořadatel: KF 03-39
Exponáty: 56 / 285 ploch / 54 vystavovatelů
Ruční příl. razítko
1980 JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU 1980, Propagační výstava
21.-28.9.
1980 JIŘÍKOV 1980, Propagační výstava pošt. známek
17. - 19.5.
Hotel Česká beseda
Návštěva: 600 osob
1980 KARVINÁ 1980, Oblastní výstava pošt. známek
12. - 20.4.
Městský DpaM
KF 07-14
Exponáty: 52 (z toho 23 mládež)
Výsledky: PZ-1, S-5, MS-9, PS-12, MPS-14,B-4, MB-4
Návštěva: 1800 osob
1980 KOŠICE 1980, Národní výstava pošt. známek
2. - 9.11.
DK ROH VSŽ
KF 10-01
Předseda OV: Ing. P. Leukanič
Předseda jury: Dr. S. Zrubec
Exponáty: 138 (z toho 50 mládež) /550 ploch
Výsledky: VPZ-5, MPZ-10, VS-22, MS-18, VPS-32, MPS-29, VB-17Ruční příl. razítko
1980 KROMĚŘÍŽ 1980, Krajská výstava pošt. známek JM a VČ kraje
30.8. – 7.9.
Dům kultury
Pořadatel: SČSF – KF 06-5
Předseda OV: Ing. Antonín Drábek
Tajemník OV: Bedřich Hradec
Předseda jury: Ing. Jan Karásek
Exponáty: 65 (z toho 10 nesout.)
Ruční příl. razítko
1980 LEVICE 1980, Propagační
19. -27.5.
KF 08-40
Exponáty: 23
Návštěva: 600 osob
1980 MALACKY 1980 - ZÁHORIE, Oblastní výstava pošt. známek
30.8. - 7.9.
Dům osvěty
KF 08-83
Předseda OV: Dr. P. Hallon
Předseda jury: dipl. tech. Š. Plško
Exponáty: 37 (z toho 3 mimosout.)
Ruční příl. razítko
1980 MOST 1980, Krajská výstava pošt. známek SeČ a SM
20. - 28.9.
Kult. středisko OKH Máj
KF 04-12
Předseda OV: p. Pochman
Předseda jury: Dr. Vr. Palkoska
Exponáty: 59sout. + 8nesout. + 7 literatura
Příl. ruční razítko
1980 NERATOVICE 1980, Krajská výstava pošt. známek JČ a SČ
1. - 10.9.
DK ROH Spolana
Předseda jury: Josef Rathauský
Exponáty: 85 sout. (z toho 34 mládež) + 7 nesout.
Příl. ruční razítko
1980 OLYMPSPORT 1980 Č. Budějovice, Celostátní výstava pošt. známek Olympsport.
Příl. celin. obálka
1980 OSTRAVA 1980, Národní PH+C
17.5. – 25.6.
DK pracujících Vítkovic
Exponáty: 21 sout.+11 nesout.
Ruční příl. razítko
1980 PARTIZÁNSKÉ 1980, Oblastní výstava pošt. známek
1. - 8.9.
1980 PIEŠŤANY 1980, Oblastní výstava poštovních známek
21. - 29.8.
Stř. zemědělská tech. škola
KF 08-11
Předseda jury: Dr. Pavol Hallon
Exponáty: 41
Ruční příl. razítko
1980 PRAHA 1980 - POŽÁROFILA, Propagační
Budova KOOSPOL
KF KOOSPOL
1980 PRAHA 1980, Národní námětová výstava známek
25.10. - 2.11.
Palác Kotva
KF Slovan
Předseda OV: Ivo Žák
Tajemník OV: Bedřich Polák
Předseda jury: MUDr. V. Viklický
Exponáty: 77 (z toho 7 mládež a 16 literatura)/ 340 ploch
Výsledky: PZ-2, MPZ-4, S-11, MS-11, PS-21, MPS-20,B-8
Ruční příl. razítko
1980 PRAHA 1980, Propagační výstava filatelistických exotů
5. - 15.5.
Budova VHMP (Výstavby hl. města Prahy)
KF 00-65
1980 PRAHA 1980, Propagační výstava maďarských známek
28.2. -
Maďarské kult. středisko
Maď. kult. středisko a SČF
1980 PRIEVIDZA 1980 - HORNÁ NITRA, Krajská výstava pošt. známek
24.4. - 4.5.
DK ROH
Předseda OV: mjr. J. Košťál
Předseda jury: Dr. V. Čelka
Exponáty: přes 32
Ruční příl. razítko
1980 ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM 1980, Oblastní výstava pošt. známek
31.10. - 9.11.
Brdské muzeum
Předseda OV: Ing. Jaroslav Veselý
Předseda jury: Josef Rathauský
Exponáty: 55
Výsledky: S-2, MS-3, PS-7, MPS-11 a další
Ruční příl. razítko
1980 RUŽOMBEROK 1980, I. Okresní výstava pošt. známek
10. - 24.2.
Liptovské muzeum
KF 09-02
Tajemník OV: Lubomír Adamčiak
Předseda jury: Š. Plško
Výsledky: uděleno 14 medailí
1980 SENEC 1980, Národní námětová výstava pošt. známek
19. - 20.7.
Městské kult. a společ. středisko
KF 08-17
Předseda OV: Ladislav Sekerka
Předseda jury: Dr. S. Zrubec
Exponáty: cca 68 sout. (z toho 30 mládež) + 11 nesout.
Výsledky: VPZ-2, MPZ-1, VS-5, MS-9, VPS-10, MPS-24, VB-21
Ruční příl. razítko, příl. R-nál., přítisky
1980 TEREZÍN 1980, Výstava poštovních známek
17.5. – 1.6.1980
Památník Terezín
Pořadatel: KF 04-14 a 04-38
Tajemník OV: Gustav Guth
Exponáty: 25
Ruční příl. razítko
1980 ŽILINA 1980, Mezistátní ČSSR – PLR
14. - 29.6.
Budatinský zámek v Žilině
Předseda OV: dipl. tech. Jozef Šutek
Předseda jury: dipl. tech. Štefan Plško
Exponáty: 52 sout. + 4 nesout.
Výsledky: VPZ-1, MPZ-9, VS-9, MS -10, VPS-7, MPS-9, VB-4, MB-3
Příl. ruční razítko