REGIONÁLNÍ VÝSTAVY 1978
1978 BRNO 1978, Krajská výstava, JM a SM kraj
1. – 9. 4.
Klub stavařů
Předseda jury: Zdeněk Kvasnička
Výsledky: PZ-2, MPZ – 8, S-16, MS-9, PS-11, MPS-6, B-2,
Příl. ruční razítko
1978 BRNO 1978, Přehlídka čs. exponátů vystavených na svět. výst. Praga 1978 (nesoutěžní)
2. – 17. 12. 1978
Muzeum dělnického hnutí (Místodržitelský palác)
Předseda OV: Ludvík Brokl
Tajemník OV: Jaromír Hvižď
Exponáty: 125 dospělí, 5 mládež, 10 literatura
Příl. ruční razítko
1978 CÍFER 1978, I. propagační výstava
31.3. – 1.4.
KF 08-13
Rozsah: 6 exponátů/20 ploch
1978 ČESKË BUDĚJOVICE 1978, Krajská výstava pošt. známek
20. – 28. 5.
DK ROH
Příl. ruční razítko
1978 ČESKÝ TĚŠÍN 1978, Oblastní výstava pošt. známek
7. – 15.10.
Hotel Piast
KF 07-20
Předseda jury: Ing. Walter Müller
Exponáty: 48
Výsledky: MPZ-2, VS-1, MS-5, VPS-4, MPS-7, VB-12, MB-8
Návštěva: 3200 osob
1978 DOUBRAVNÍK 1978, Propagační výstava
6. – 9.5.
KF Tišnov
Rozsah: 50 ploch
Návštěva: 300 osob
1978 HAVÍŘOV 1978, Družební výstava Ostrava – Katovice
6. – 14.5.
Kult. středisko Domu osvěty
KF 07-05
Předseda OV: Jiří Král
Předseda jury: Dr. Pavol Hallon
Exponáty: 52
Příl. ruční razítko
1978 HRANICE 1978, Propagační výstava
prosinec
Exponáty: 11
Návštěva: přes 1000 osob
1978 HUMENNÉ 1978, Propagační výstava pošt. známek
18.11. - 26.11.
Dům ČSSP
KF 10-33
1978 CHOCEŇ 1978, Propagační výstava
21. – 28.5.
Muzeum
KF 05-09
1978 KOŠICE 1978 - HIPOFILA, II. tématická výstava
5. - 12.11.
Dům odborů VSŽ
Předseda OV: Ing. Dezider Labanec
Tajemník OV: MUDr. A. Bárd
1978 KOŠICE 1978, Krajská výstava pošt. známek
26.2. –12.3.
Předseda jury: dipl. tech. Štefan Plško
Exponáty: 46 (z toho 29 mládež)
Ruční příl. razítko
1978 KOŠICE 1978, Výstava Košice - Eger
1978 LIBEREC 1978, Krajská výstava poštovních známek
22.4. - 7.5.
Severočeské muzeum
Ruční příl. razítko
1978 LYSICE 1978, Propagační výstava pošt, známek
11. –19.2.
KF 06-13
Rozsah: 900 albových listů
Návštěva: cca 1000 osob
1978 MLADÁ BOLESLAV 1978, Krajská výstava pošt. známek, SČ a Praha
8. – 16.4.
DK AZNP
Exponáty: 52
Výsledky: VPZ- 2, MPZ-5, VS-9, MS-11, VPS-8,B-4
Příl. ruční razítko
1978 NITRA 1978, Výstava pošt. známek se zemědělskou tematikou
5.4. -
Slov. zemědělské muzeum
1978 OSTRAVA1978, Družební výstava Ostrava – Volgograd
18. – 28.2.
DK VŽKG
Předseda OV: Alois Bakota
Návštěva: 30000 osob
Příl. ruční razítko
1978 PRAHA1978 - POŽÁROFILA, Propagační výstava pošt. známek
23. – 25.6.
Raisův sál UKDŽ
KF 08-40 Levice
1978 PRAHA1978, Specializ. klubová výstava sběratelů perfinů
23.2. – 6.3.
Budova VHMP
KF 00-65
1978 PÚCHOV 1978, Přehlídka nových exponátů
1. – 8.6.
Exponáty: 16
Návštěva: 947 osob
1978 RIMAVSKÁ SOBOTA 1978, Oblastní výstava pošt. známek
8.10 – 5.11.
Předseda jury: Ladislav Króner
Exponáty: 50 (z toho 14 mládež)
Ruční příl. razítko
1978 ROUDNICE NAD LABEM, Propagační výstava
7.11 - 1.12.
Česká st. spořitelna
Exponáty: 30
1978 RUMBURK 1978, Propagační výstava
26. – 28.5.
KF 04-43
Vystavovatelů: 13
Návštěva: 320
1978 RUŽOMBEROK 1978, Propagační výstava
13. - 19.11.
KF 09-02
1978 TRENČÍN 1978, Výstava poštovních a filatelistických dokumentů – nesoutěžní
Kult. sál Dlhé hony
KF 08-37 a 08-20
Předseda OV: L. Dropp
Tajemník OV: Vl. Šebesta
Exponáty: 15
1978 TŘEBÍČ 1978, Klubová výstava pošt. známek
3. – 11.6.
Jednotný klub pracujících
KF 06-03
1978 TURČIANSKÉ TEPLICE 1978, Propagační výstava
23.2. – 25.2.
KF 09-47
Návštěvnost: 400 osob
1978 VELKÉ OPATOVICE 1978, Oblastní výstava pošt. známek
10. - 18. 6.
ZDŠ V. Opatovice
KF V. opatovice
Předseda OV: Bedřich Sedlák
Tajemník OV: Jaromír Sokolík
Předseda jury: Jaroslav Justýn
Exponáty: 76 ( z toho 64 mládež)
Příl. ruční razítko