REGIONÁLNÍ VÝSTAVY 1967 - 1968
1967 BRATISLAVA 1967, Celostátní aerofilatelistická výstava
17.6. – 25.6.
Slovenské muzeum
KF 0-66
Předseda VV: Severín Zrubec
Tajemník VV: G. Strom
Aerogram, výstavní let, ruční přílež. razítko, příl. stroj. razítko
1967 CHEB 1967, Okresní výstava pošt. známek k 50. výr. VŘSR
2. - 9.9.
Ruční příl. razítko
1967 JIRKOV 1967, Výstava pošt. známek
1967 KRALUPY NAD VLTAVOU 1967, Propag. výstava pošt. známek
1. - 9.5.
Ruční příl. razítko
1967 LIBEREC 1967, Krajská výstava poštovních známek
16. 7. – 6. 8. 1967
Severočeské muzeum
Pořadatel: SČSF – skupina klubů Severočeského kraje
Předseda OV: Jan Čech
Tajemník OV: Karel Vondra
Výsledky: 2xPZ, 10xS, 15xPS, 26xB, 30xD
Dospělí i mládež
Ruční příl. razítko (2)
1967 LYSICE 1967, Výstava pošt. známek
1967 MEDOVARCE 1967, Výst. pošt. známek
1967 MILEVSKO 1967, Výst. pošt. známek
1967 MODŘANY 1967, Okresní výstava pošt. známek
25.6. - 2.7.
Ruční příl. razítko
1967 OPAVA 1967, Oblastní výstava pošt. známek
8. - 16.7.
Ruční příl. razítko
1967 OSTRAVA 1967, Celostátní námětová výstava pošt. známek
17.6. - 12.7.
Sport. hala TJ NHKG
Předseda soudc. sboru: Dušek
Exponáty: 137 sout.
Výsledky: 5xPZ, 9xS, 24xPS, 32xB, 42xD, 25xPotvr.
Příl. celin. obálka, příl. strojové razítko, ruční příl. razítko
1967 PLZEŇ 1967, Výstava pošt. známek
3. - 13. 6.
Ruční příl. razítko
1967 PRAHA 1967, Celostátní výstava čs. známka
9. – 18. 12. 1967
Sjezdový palác PKOJF
Pořadatel: ÚV SČSF – KF 00-1 Praha
Předseda OV: Prof. Dr. Ing. Rudolf Gilbert
Tajemník OV: Karel Basika
Předseda soudc. sboru: Jan Mrňák
Exponáty: 76
Výsledky: 3xPZ, 15xS, 32xPS, 15xB
Příl. celin. obálka, ruční příl. razítko, razítko příl. strojové
1967 PRAHA 1967, Nesoutěžní výstava Praha - Moskva
9. 12. - 18.12.
PKOJF Praha
Exponáty: 38
Ruční příl. razítko
1967 PRAHA 1967, Výstava k 50. výročí VŘSR
1967 PRAHA 1967, Výst. pošt. známek
1967 PRIEVIDZA 1967, Okresní výstava pošt. známek IV. HORNÁ NITRA
21. - 28.5.
Ruční příl. razítko
1967 PŘÍBRAM 1967, Výstava pošt. známek
1967 STRAKONICE 1967, Výstava pošt. známek - 600let města
28.10. - 12.11.
Ruční příl. razítko
1967 TRENČÍN 1967, II. oblastní výstava pošt. známek
22. - 30. 10.
Okresní muzeum
Exponáty: 97 (z toho 21 mládež)
Ruční příl. razítko
1967 UNHOŠŤ 1967, Výstava pošt. známek
1967 VODŇANY 1967, Propag. výstava pošt. známek
23. -27.3.
Ruční příl. razítko
1967 ZÁBŘEH NA MORAVĚ 1967, I. okresní výstava pošt. známek
5. -12.11.
ZK Hedva
KF 07-8
Předseda VV: Blaha
Návštěva: cca 1000 osob
Ruční příl. razítko
1967 ZNOJMO 1967, Okresní výstava pošt. známek
16. - 26.12.
Ruční příl. razítko
1968 BRNO 1968, I. výstava známek ČSSR - NDR
6. - 14.1.
KF 06-16
Křížová chodba Nové radnice
Exponáty: 31
Ruční příl. razítko
1968 BRNO 1968, Výstava pošt. známek Jugoslávie a Československa
14. -29.10.
1968 JINDŘICHŮV HRADEC 1968, Výstava čs. pošt. známek - 50 let čs. známky
7. - 18.12.
Ruční příl. razítko
1968 KLADNO 1968, Krajská výstava pošt. známek
8. - 18.12.
Předseda soudc. sboru: J. Rathauský
Exponáty: přes 100 (dospělí/mládež)
Ruční příl. razítko
1968 LYSICE 1968, Výstava pošt. známek
1968 PRAHA 1968, Výstava 50 let čs. známky
12/68
Muzeum K. Gottwalda