REGIONÁLNÍ VÝSTAVY 1965 - 1966
1965 BEROUN 1965, Okresní výstava pošt. známek
13. - 20.6.
KD "Na Plzeňce"
KF ZK ROH Královodv. cementáren
Tajemník VV: Jan Krátký
Ruční příl. razítko
1965 ČESKÉ BUDĚJOVICE 1965, II. krajská výstava poštovních známek
5. - 12. 9.
Klub strojařů
Ruční příl. razítko (2)
1965 DĚČÍN 1965, Výstava pošt. známek
1965 HODONÍN 1965, II. oblastní výstava pošt. známek
ZK pracujících
Exponáty: 125 (z toho 25 mládež)
Ruční příl. razítko
1965 HOLEŠOV 1965, II. propagační výstava pošt. známek
1965 HOŘICE V PODRKONOŠÍ 1965, Propagační výstava pošt. známek
KF při Osvětové besedě a Vlastivědné muzeum
1965 JIHLAVA 1965, Oblastní výstava pošt. známek
5. - 13. 6.
Příl. ruční razítko
1965 LIPNIK NAD BEČVOU 1965, Okresní výstava pošt. známek
1. - 10. 5.
Sdružené ZK
1965 OLOMOUC 1965, Výstava pošt. známek
1965 OSTRAVA 1965, Výstava pošt. známek
1965 PARDUBICE 1965, Výstava pošt. známek
1965 PRAHA 1965, Propagační "Nejlepší čs. známka 1964"
18.1 -
Galerie na Karlově nám.
1965 PRAHA 1965, Výstava pošt. známek
19.1. – 27.2.
Dům dětí.
Ruční příl. razítko
1965 PRAHA 1965, Výstava pošt. známek
20. 9. -
Polské kult. středisko
1965 ÚSTÍ NAD ORLICÍ 1965, Výstava pošt. známek
1965 ŽATEC 1965, Okresní výstava pošt. známek
28. 8. - 12.9.
KD požárníků
Předseda VV: prof. A. Lenkvík
Exponáty: 100 (z toho cca 20 mládež)
Dostavníková pošta, ruční příl. razítko
1966 DETVA 1966, HRIŇOVÁ, SLATINA, ZVOLEN, Putovní propagační výstava pošt. známek
15. - 22.5. (dále 24. - 29.5.; 1. - 10.6.; 12. - 18.6.)
KF 09-10
1966 HLUBOKÁ NAD VLTAVOU 1966, Propag. výstava pošt. známek
23. -25. 4.
Hotel Podhrad
KF 02-24
Návštěva: 650 osob
Ruční příl. razítko
1966 HOLÍČ 1966, I. oblastní výstava pošt. známek
15. - 22.5.
KD Holíč
KF 08-31
Ruční příl. razítko
1966 CHÝŠE (na Karlovarsku) 1966, Propag. výstava pošt. známek
11/66
Agitační středisko
1966 JIŘÍKOV 1966, Výstava pošt. známek
1966 KLADNO 1966,Propagační výstava poštovních známek
10. - 13.6.
1966 KUTNÁ HORA 1966, Výstava pošt. známek
Exponáty: přes 100
1966 PRAHA 1966, "Vietnam není sám"; Výstava pošt. známek
15. - 27. 11.
Celinová dopisnice, ruční příl. razítko
1966 PRAHA 1966, I. Krajská výstava specializovaných oborů SČSF
16. 12. - 20.12.
Exponáty : 96
Návštěva: 2000 osob
Příl. celin. obálka, ruční příl. razítko, příl. razítko strojové
1966 PRAHA 1966, Propag. výstava pošt. známek
25. - 26.5.
KF 00-19 při ÚRO
1966 PRAHA 1966, Výstava pošt- známek OSN
9. - 10.9.
Příl. ruční raz.
1966 PRAHA 1966, Výstava specializovaných oborů
15. - 20.12.
Ruční příl. razítko, příl. stroj. razítko
1966 ROKYCANY 1966, Krajská výstava pošt. známek
21. - 27.5.
Sál ODK, střelnice v Rokycanech
KF 03-05
Ruční příl. razítko
1966 ŽLUTICE 1966, Propag. výstava pošt. známek
12/66