REGIONÁLNÍ VÝSTAVY 1959 - 1960
1959 BRATISLAVA 1959, Propag. výstava pošt. známek
3. – 17.11.
Sál Chemoprojektu
KF ZK ROH Chemopetrolu
Rozsah : 50 panelů
1959 BRNO 1959, Prop. výst. pošt. známek
2/59
KF ZK ROH Mosilana
1959 BRNO 1959, Výstava motivové filatelie
6. – 20. 9.
Učiliště spojů
Exponátů: 54
Příl. ruční razítko
1959 BRNO 1959, Výstava pošt. známek
12. – 19. 4.
ZK Královopolských strojíren
KF ZK ROH Královopolských strojíren
2200 návštěvníků
1959 BYSTŘICE POD HOSTÝNEM 1959, Propag. výstava pošt. známek
26. – 29. 11.
Sál ZK ROH
900 návštěvníků
1959 ČESKÁ TŘEBOVÁ 1959, Výstava pošt. známek – 40 let filatelie
20. – 27. 9.
Ruční příl. razítko
1959 HANDLOVÁ 1959, Propag. výstava pošt. známek
6. – 14. 9.
KF ZK ROH Baník
Exponátů: 16
Návštěvníků: 1500
Příl ruční razítko
1959 HRADEC KRÁLOVÉ 1959, Krajská výstava
5. – 15. 9.
ZK ROH ZVÚ (Koruna)
KF ZK ROH ZVÚ
Exponáty: 53 dospělí i mládež
Přílež. ruční razítko
1959 CHRAST U CHRUDIMY 1959, Výstava pošt. známek
28.6. – 5.7.
Místní osmiletá škola
KF ZK ROH Východočeských papíren
Předseda VV: Čestmír Novák
Přílež. ruční razítko
1959 JIČÍN 1959, Výstava pošt. známek ke dni čs. známky
1959 KLADNO 1959, Výstava pošt. známek
1959 KROMĚŘÍŽ 1959, Krajská výstava pošt. známek
30.5. – 14.6.
KF ZK ROH PAL Magneton
12 400 návštěvníků
Ruční příl. razítko
1959 MLADÁ BOLESLAV 1959, Prop. výstava pošt. zn. – 100let zn. Škoda
11. – 18.10.
Dům armády
KF ZK ROH AZNP
Předseda VV: Ladislav Burger
70 výst. ploch, 1500 návštěvníků
Příl. ruční razítko
1959 OSLAVANY 1959, Propag. výst. pošt. známek
5/1959
1959 OSTRAVA 1959, Krajská výstava poštovních známek
28.3. – 5.4.
KF 07-35
Ruční příl. razítko
1959 PLZEŇ 1959, II. celostátní výstava pošt. zn. strojařů
2. –17. 5.
Záv. klub stavařů
Příl. ruční razítko. příl. raz. strojové
1959 PLZEŇ 1959, Výstava ke dni čs. pošt. známky
1959 POVAŽSKÁ BYSTRICA 1959, Prop. výstava pošt. známek
10. 1. –
ZK Odborového domu
1959 PRAHA 1959, Krajská výstava pošt. známek
18.12.- 28.12.
Ústřední kult. dům dopravy a spojů
KF ZK ROH MZO a výsadních spol.
Předseda VV: Kvasnička
Dospělí i mládež
Příl. ruční razítko
1959 PRAHA LIBEŇ 1959, Výstava pošt. známek
10.10.
ZK ROH pošta Praha 10
KF ZK ROH obv. pošt. úřadu Praha 10
Exponátů: 39 exp.
Dospělí i mládež
1959 PRAHA 1959, Výstava pošt. známek
1959 PREŠOV 1959, Putovní výstava "Škola filatelie"
1959 PROSTĚJOV 1959, III. prop. výstava
18. 10. – 1. 11.
Městská knihovna
KF ZK ROH Oděvního prům.
1959 SEZIMOVO ÚSTÍ 1959, Prop. výst. pošt. známek
11. – 18.10.
ZK ROH Kovosvit
KF ZK ROH Kovosvit
74 ploch
Příl. ruční razítko
1959 SKALICA 1959, Okresní výstava
27. 9. – 10.10.
KF ZK ROH ONV
Rozsah: 106 rámů
1959 STRAKONICE 1959, Výstava pošt. známek
5. – 7. 9.
KF ZK ROH ČZM
předseda soudc. sboru: M. Müller
Exponátů: více než 60
Příležitostné ruční razítko
1959 STŘÍBRO 1959, Propag. výst. pošt. známek
1.– 10.2.
Budova zvláštní školy
KF ZK ROH Rudných dolů a KF Osvětové besedy
1959 SVITAVY 1959, Propag. výstava pošt. zn.
17. – 19. 1.
KF Okr. domu osvěty
400 návštěvníků
1959 TEPLICE V ČECHÁCH 1959, Krajská výstava
26.9. – 4.10.
Krajský pionýrský dům
Exponáty: 25 mládež, 9 dospělí
Příl. ruční razítko
1959 ÚSTÍ NAD LABEM 1959, propag. výstava pošt. známek
10/59
KF ZK ROH železničáři
1959 ZVOLEN 1959, Oblastní výstava poštovních známek
- 13.6. -
Strojní a stavební průmysl. škola
ÚČSF
Předseda VV: Štefan Gronský
Předseda rozhodc. sboru: Dr. Fr. Novák
Exponáty: 150 (80 vystavovatelů)
Příl. známka a příl. ruční razítko
1960 ADAMOV 1960, Výstava pošt. známek
3. – 10. 9.
KD J. Fučíka
KF ZK ROH Adamovských strojíren
1960 AŠ 1960, Propag. výstava pošt. zn.
16. – 23. 10.
ZK TOSTA
KF ZK ROH TOSTA
1960 BOJNICE 1960, Výstava pošt. známek
4. – 16. 6.
Bojnický zámek
KF ZK ROH ONV a ZK ROH Baník
Přílež. ruční razítko
1960 BRNO 1960, II. výstava námětových sbírek
11. – 25. 9.
Spojové učiliště
Příležitostné ruční razítko
1960 BRNO 1960, Propag. výstava pošt. známek
6. –12. 11.
ZK Královopolské
KF ZK ROH Královopolské
1960 ČESKÉ BUDĚJOVICE 1960, Výstava pošt. známek
14. – 29. 5.
Dům odborů
KF ZK ROH Strojařů
Předseda VV: K. Skalický
Exponátů: 70
Příležitostné ruční razítko
1960 HEJNICE 1960, Výstava k 750 letům města Hejnice
1960 HLOHOVEC 1960, Výstava pošt. známek
7. – 31. 5.
ZK Slovakofarmy
1960 HLOHOVEC 1960, Výstava k 60. výročí VŘSR
1960 HODONÍN 1960, Oblastní výstava pošt. známek
1.– 9.5.
Dům osvěty
Předseda VV: Ing. J. Januška
Exponátů: 80 dospělí i mládež 2000 návštěvníků
Ruční příl. razítko
1960 HOSTIVICE 1960, Výstava k 15. výročí osvobození
1960 JIČÍN 1960, Výstava k 15. výročí osvobození
1960 KLADNO 1960, Okresní výstava pošt. známek
17. – 24.4.
Dům Osvětové besedy
předseda VV: Karel Ledvinka
Exponáty: 30
1960 KOŠICE 1960, Výstava pošt. známek
20. 8. – 4. 9.
Technické muzeum
KF při Uzlovém klubu zam. dopravy a spojů
1960 LEVICE 1960, Výstava pošt. známek k 15. výr. osvobození
1960 LIBOCHOVICE 1960, Výstava k 15. výročí osvobození
1960 LOMNICE U TIŠNOVA 1960, Výstava k 15. výročí osvobození
1960 LOŠTICE 1960, I. propagační výstava pošt. známek
12/1960
Záv. klub Olomoucké tvarůžkárny
KF ZK Olomoucké tvarůžkárny
1960 LUČENEC 1960, Výstava exp. oceněných na Bratislavě 1960
1960 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 1960, Propag. výstava pošt. známek
17. – 31. 7.
Dům Nový Klinger
KF ZK ROH St. lázně Mar. Lázně
800 návštěvníků
1960 MOST 1960, Oblastní výstava pošt. známek
8. – 15. 5.
Oblastní dům horníků
KF ZK ROH horníků a chemiků
Předseda VV: O. Slezák
Exponáty: 40 dospělí i mládež
1960 NOVÁ PAKA 1960, Propag. výstava pošt. známek
- 13.3. -
Ruční příl. razítko
1960 OSTROV NAD OHŘÍ 1960, Výstava pošt. známek
1960 POLIČKA 1960, Výstava pošt. známek
5. – 12. 6.
Okresní muzeum
KF Osvětové besedy
1960 PRAHA 1960, II. prop.výstava pošt. známek
13. – 22. 11.
Ústřední dům pionýrů a mládeže
KF ZK ROH MZO
Dospělí/mládež
Přílež. ruční razítko
1960 PRAHA 1960, Propag. výstava pošt. známek
20. – 24. 4.
Budova 28. osmiletky
Dospělí i mládež
KF Osvětové besedy
1960 PRAHA 1960, Propag. výstava pošt. známek
19. – 21. 10.
KF ZK ROH Chemapol
1960 PRAHA 1960, Propagační výstava pošt. známek
16. – 25. 11.
KF ZK ROH St. banky čs.
1960 PŘÍBRAM 1960, III. okresní výstava pošt. známek
25.8. – 8.9.
Kult. Dům
KF ZK ROH závodů J. Dimitrova, Calorie Příbram a OB Březnice
Rozsah: 185 rámů, dospělí i mládež
Ruční příl. razítko
1960 RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ 1960, Výstava pošt. známek
8. – 11. 5.
Prostory ČSM ve Rtyni
KF ZK ROH Dolu Z. Nejedlý
600 návštěvníků
1960 SLANÝ 1960, Výstava pošt. známek
15. –18. 4.
KF ZK ROH ČKD Slaný
Předseda VV: JUDr. Miroslav Janoušek
Exponátů: 27 400 návštěvníků
1960 SMRŽOVKA 1960, Propag. výstava pošt. známek
5/1960
900 návštěvníků
1960 STŘÍBRO 1960, Výstava pošt. známek
6. – 16. 11.
Sál požární zbrojnice
KF ZK ROH Geologický průzkum
150 výstavních ploch, 800 návštěvníků
Přílež. ruční razítko
1960 ŠUMPERK 1960, Výstava   čs- sov. přátelství
1960 VYSOKÉ MÝTO 1960, Propagační výstava pošt. známek
1960 VYŠKOV 1960, Propagační výstava pošt. známek
20. – 27. 11.
Okr. vlastivědné muzeum
1960 ZNOJMO 1960, Výstava k 15. výročí osvobození
1960 ŽACLÉŘ 1960, Propagační výstava pošt. známek
12. – 19.6.
ZK Dolu J. Švermy
KF ZK ROH Dolu J. Švermy