REGIONÁLNÍ VÝSTAVY 1953 - 1954
1953 BRNO 1953, Krajská výstava pošt. známek
17.10. -1.11.
Dům umění
Předseda VV: p. Blísa
Předseda jury: prof. Vágner
Rozsah: 72 exp./ 196 rámů
Návštěva: 4200 osob
1953 BRNO 1953, Výstava pošt. známek
28.3. - 1.3.
KF ZK ROH Gottwaldovy závody - Královo Pole
1953 BRNO 1953, Výstava pošt. známek
28. - 30.3.
KF ZK ROH poštovních zaměstnanců Brno 2
Návštěva: 883 osob
1953 BRNO 1953, Výstava poštovních známek
18.10. - 1.11.
Zálepka, výstavní let, ruční příl. razítko, příl. stroj. razítko
1953 LOUNY 1953, Výstava pošt. známek k 700 letům města
26.7. - 5.8.
Budova bývalé Obchodní akademie
KF ZK ROH Svazu zaměstnanců v dopravě
Ruční příl. razítko
1953 PRAHA 1953, Výstava maďarských poštovních známek
9.12. - 6.1.1954
Výstavní síň maďarské kultury
Ruční příl. razítko
1953 PRAHA 1953, Výstava pošt. známek
14. - 17.5.
Závodní klub
KF ZK ROH Stalingrad
1953 SEMILY 1953, Propagační výstava pošt. známek
23. - 31.5.
KF ZK ROH Oblastní sdružený komunální podnik
1953 SOKOLOV 1953,Výstava pošt. známek filatelistů - horníků
1. - 15.2.
Ruční příl. razítko
1954 BRATISLAVA 1954, Výstava maďarské pošt. známky (přeneseno z Prahy a Brna)
7.3. - 21.3.
Galerie práce
Ústředí ČSF
Ruční příl. razítko
1954 BRNO 1954, Klubová výstava pošt. známek
17. - 24.10.
Místnosti ZK
Rozsah: 35 rámů
1954 BRNO 1954, Klubová výstava poštovních známek
listopad
Budova DpmB
KF ZK ROH DPmB
1954 BRNO 1954, Propagační klubová výstava pošt. známek
7. 11. -
Kroužek filatelistů ZK ROH Gottwaldovy závody - Královopolská strojírna
1954 BRNO 1954, Propagační předvolební výstava pošt. známek
Agitační středisko ZK ROH
Kroužek filatelistů ZK ROH Gottwaldovy závody n.p. Brno
1954 BRNO 1954, Propagační výstava pošt. známek
26.10. -
KF ZK ROH První brněnská
1954 DOLNÍ MARŠOV 1954, Výstava pošt. známek
1954 HODKOVICE NA MORAVĚ 1954, Výstava pošt. známek
1954 LITOMYŠL 1954, Výstava pošt. známek
1954 MARTIN 1954, II. výstava pošt. známek
5. – 12.9.
ZK ROH Stalinovec
Ruční příl. razítko
1954

1955

MILEVSKO 1954, Filatelistická výstava
25.12.54 - 2.1.55
Záv. kroužek ROH Janka
1954 NOVÁ PAKA 1954, Výstava pošt. známek
1954 OPAVA 1954, II. výstava pošt. známek
19.9. – 3.10.
Slezské muzeum
KF ZK ROH zaměstn. pošty Opava 1
Návštěva: 850 osob
Ruční příl. razítko
1954 PRAHA 1954, Propagační výstava poštovních známek
Ústředí ČSF a výstavní výbor Praga 1955
Hala pošty Praha 1