PRAGA 1998

Mezinárodní výstava poštovních známek.


Výřez z výstavního aršíku - reminiscence na  Pragu 1938

Mezinárodní výstava poštovních známek se konala ve dnech 7. až 10. 9.1998 v prostorách Veletržního paláce v Praze a v Poštovním muzeu. Záštitu nad výstavou převzala kancelář prezidenta republiky ČR a výstava se konala s podporou FEPA.
V rámci výstavy bylo zřízeno 22 výstavních tříd. Velký úspěch slavila výborně zorganizovaná Dětská pošta.
Autorem výstavní medaile  a plakety byl akademický sochař Zdeněk Kolářský.

Předseda OV: Ing. Lumír Brendl
Tajemník OV: Radomír Líbal
Předseda jury: Allan K. Huggins (V.B.)
Exponáty: soutěžní-248, promotion-22, literatura-98
Výsledky: 7xVZ, 25xMZ, 45xVPZ, 57xMPZ, 65xVS, 35xMS, 37xPS, 12xB, 8x potvr.
Promotion: 2xMZ, 4xVPZ, 8xMPZ, 11xVS, 2xMS, 6xPS, 3xB, 2x potvr.
Počet zemí: 30
Návštěva: 42 000
Příl. známky (4), aršíky (2), zn. sešitek, příl. dopisnice (7), příl. celin. obálka, aerogram
příležitostná razítka ruční, stroj. příl. razítko
Výstavní balonový let, dětská pošta

Výstavní medaile - avers (autor medaile Z. Kolářský)Výstavní medaile - revers


Místo konání výstavy Praga 98 na výřezu z příležitostné dopisnice k výstavě

Známka dětské pošty Praga 98

Známka dětské pošty Praga 98
Ti z dospělích, kteří se dostali do prostor dětské pošty (vstup dospělích byl omezován), budou jistě souhlasit s tím, že se organizátorům podařila na výbornou.