PRAGA 1988

Světová výstava poštovních známek


Znak výstavy


Malý plakát výstavy - lze zvětšit

Konala se ve dnech 26.8. až 4.9.1988 v Parku kultury a na dalších místech.
Patronát nad výstavou převzal prezident republiky G. Husák a výstava se konala pod patronátem FIP.
Mezinárodní jury měla 53 členů a 13 pozorovatelů.
Velká čestná cena - A. Fillinger z Francie za exponát "Francouzské armády v době od Ludvíka XIV. do Karla X."
Velká mezinárodní cena - Z. Mikulski ze Švýcarska za "Rusko, SSSR 1918 - 1938" a "Polsko 1858 -1870".
Velká národní cena F.W. Hefer ze SRN za "Československo 1918 - 1939"
Den před zahájením výstavy bylo slavnostně otevřeno Poštovní muzeum ve Vávrově domě.
V rámci výstavy se konal 57. kongres FIP a také kongres Mezinárodního sdružení dopravních a poštovních muzeí.

Místo konání: Průmyslový palác, Bruselský pavilon, Zimní stadion, palác U Hybernů, Poštovní muzeum, Jízdárna
pražského hradu
Tajemník OV: Ing. Břetislav Janík
Předseda jury: Ing. Ladislav Dvořáček
Exponáty: 928 soutěžních, 177 exp. literatury, 47 nesoutěžních
Výsledky: VZ-32, Z-81, VPZ-120, PZ-143, VS-160, S-150, PS-123, B-81, PÚ-10, N-4
Návštěvnost: 200 000 osob
Náklady na výstavu: 32 mil. Kč
Příl. známky (23), aršíky (9), 20TL v aršík. úpravě, příl. dopisnice (18), zn. sešitek
Výstavní letecká, balonová a dostavníková pošta, ruční příl. razítka (27)

Start balonů


Výstavní medaile Praga 88 - avers  Výstavní medaile Praga 88 - revers

Těsně před startem balonu je okolo rušno

Rušno je okolo balonu i při pohledu "zpovzdálčí" - jedná se o balon plněný plynem