PRAGA 1978

Světová výstava poštovních známek

Výstavní znak

Konala se ve dnech 8. až 17.9.1978 v Parku kultury a oddechu J. Fučíka a na dalších místech.
Výstava Praga 68 překonala svým rozsahem výstavy předchozí. Socialistická propaganda v tomto případě působila ve prospěch filatelie. Před zahájením výstavy se konal 47. kongres FIP.
Z rarit byly k vidění jak známky Mauritius, tak slavná Britská Guyana. Mezi rekordy se řadí i 14 exponátů od jednoho vystavovatele (v našem případě toho dosáhli hned dva vystavovatelé).
Mezinárodní jury čítala 75 členů.
Velká čestná cena FIP - R. Ishikawa z Japonska za "Havaj"
Velká mezinárodní cena - G. Barcella z Itálie za studijní exponát známek území Romagna.
Velká národní cena - Max Mahr ze SRN. 

Místo konání: Průmyslový palác, Bruselský pavilon (PKOJF), palác U Hybernů a Jízdárna pražského hradu
Předseda jury: Ing. Ladislav Dvořáček
Exponáty: 1155 soutěžních (137 čs. exponátů), 250 exp. literatury, 143 exp. poštovních správ
Příl. známky (49+8ZVTL), aršíky (3), příl. celin. obálky (5), příl. dopisnice (7), zn. sešitky
Výstavní balonové lety, vrtulníkový let, ruční příl. razítka, Strojové příl. razítko (3)
Návštěvnost: 336 000 osob
Náklady na výstavu: 43 mil. Kč

Vzlet plynového balonu Praga OK 2001 z Letenské pláněVýstavní medaile Praga 78            Výstavní medaile Praga 78