PRAGA 1968

Světová výstava poštovních známek

Výstavní plaketa
Znak výstavy Praga 68

Konala se ve dnech 22.6. až 2.7.1968 v Parku kultury a oddechu J. Fučíka a na dalších místech.
Záštitu nad výstavou převzal prezident republiky L. Svoboda a konala se pod patronátem FIP. Oproti výstavě z r. 1962 už bylo rozdělení exponátů podle standardních výstavních tříd.
V rámci výstavy se konala řada balonových letů s dopravou pošty Lety startovala řada známých osobností, mezi nimi Umberto Nobile, František Běhounek, Kamil Lhoták a další.
Hodnocení exponátů prováděla mezinárodní jury o 55 členech.
Mezinárodní velkou cenu obdržel H. Knapp ze SRN za studijní exponát Saských známek
Velkou národní cenu získal Zdeněk Kvasnička.
V rámci výstavy se konal kongres FIP a zasedání mezinárodního svazu filatelistických znalců (AIEP).

Výstavní příležitostná ruční razítka

PLAKÁT

Místo konání: Průmyslový palác, Sportovní hala (PKOJF), palác U Hybernů
Předseda OV: Jaroslav Zavřel
Tajemník OV: Milan Eichler
Předseda jury: Ing. Ladislav Dvořáček
Exponáty: 1171; 10 000 ploch (z toho 174 mládež)
Výsledky: 28xVZ, 38xMZ, 109xPZ, 211xS, 260xPS, 317xB, 109x potvr.
Příl. známky (23), aršík, příl. celin. obálka, aerogramy (2), příl. dopisnice (16), zn. sešitky, výstavní vrtulníková a dostavníková pošta, výstavní balonové lety (celkem čtyři – startér Nobile, Běhounek aj.), ruční příl. razítka (cca 18), příl. raz. strojová (15 pošt), R-nál. příležitostná
Návštěvnost: 345 000 osob
Náklady: 24 mil. Kč

Výstavní příležitostná ruční razítka

Výstavní medaile - avers

Výstavní příležitostná ruční razítka

Výstavní medaile - revers