PRAGA 1962

První světová výstava poštovních známek


Znak výstavy

Výstavní medaile Praga 1962 - vlevo avers, vpravo revers

Konala se ve dnech 18.8. až 2.9.1962 v Bruselském a Průmyslovém pavilonu Parku kultury a oddechu J. Fučíka.
Výstava se konala pod záštitou prezidenta A. Zápotockého a byla uspořádána z pověření FIP.
Svoji tvorbu zde předvedlo v oficiální expozici 64 poštovních správ.
Exponáty z jednotlivých zemí tvořily samostatné expozice a nebyly děleny do jednotlivých tříd. V rámci výstavy se konal kongres FIP a také konference redaktorů filatelistického tisku.
Velkou mezinárodní cenu a zlatou medaili obdržel P.J. Pannetier z Francie.
Velkou národní cenu a zlatou medaili obdržel P. Zajíček za "Pošta na našem území 1780 - 1910".
Hodnoceny byly i exponáty v trezoru.Ruční příležitostná razítka k výstavním akcím


Ruční příležitostná razítka ke Dni mládeže a Dni FIP


Místo konání: Průmyslový a Bruselský pavilon PKOJF
Předseda VV: Juraj Maňák
Tajemník VV: Miloslav Protivenský
Předseda jury: Lucien Berthelot (předseda FIP)
Exponáty: 933; 6500 ploch
Počet zemí: 85
Příl. známky (23, 1x ZVTL), aršík, příl. celin. obálka, aerogram, celinová pohlednice (8), pigeongram, 9x příl. ruční razítko, příl. raz. strojové (2pošty), R-nál. příležitostná
Výstavní vrtulníková a dostavníková pošta
Návštěvnost: 283 000 osob
Výsledky: 14xZ, 70xPZ, 15xS, 100xPS, 191xB , 253x diplom


Hlavní výstavní razítko